Son Haberler
Anasayfa » Genel (sayfa 30)

Kategori Arşivi: Genel

Ben Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunuyum!

Çanakkale Harbi esnasında düşman donanmasının Marmara Denizi’ni geçebileceği endişesi ile tedbir olarak padişah ve hükümetin Eskişehir’e nakli kararlaştırılmıştı. Abdülhamid Han, durumdan haberdar olunca bunu büyük bir cesaret ve secaatle redderek: “–Ben Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunuyum!.. Hiçbir zaman Bizans imparatoru Kostantin’den aşağı kalamam! Dedem Fatih Istanbul’u alırken, Kostantin askerinin başında savaşa savaşa ölmüştür. Biraderim nereye giderlerse gitsinler.. Fakat bilinmelidir ki, ... Devamını Oku »

Atatürk’ün farklı Osmanlı düşüncesi

Atatürk 26 Şubat 1921’de Amerikalı gazeteci Clarence K. Streit’e şunları dile getirir: “Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle iftiradır. Milletimizin zalim olduğu iddiası baştan başa yalandır. Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve âdetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki, başka dinlere mensup olanların dinine ve milliyetine riayetkâr olan yegâne millet, bizim milletimizdir. Fatih, İstanbul’da bulduğu dinî ve milli teşkilatı olduğu ... Devamını Oku »

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER: MENEMEN HADİSESİNİ BİZ YAPTIK!

70 yıllık Menemen sırrı ifşa oldu Aslında ne kadar sır denebilir bilinmez çünkü olayların gelişimin zaten bu olguyu tahmin ettiriyordu. Son yıllarda açıklanan Genelkurmay ve Emniyet arşiv belgeleri de olayı gerçekleştirenlerin esrarkeşler olduğunu ortaya çıkartmıştı. Ama derin komplo şimdi isim verilerek açıklanmış oldu. İşadamı Hasan Külünk, Hamdullah Suphi Tanrıöver’in 1973 yılında Osman Yüksel Serdengeçti’ye “Kabakçı taifesine (zamanın esrarkeşleri) üç beş ... Devamını Oku »

KEMALİST SÖZLÜĞÜN SON BASKISI

İlâhî Türkçe Sözlük! Sözlüklere “Kemalizm (veya atatürkçülük ) Türkün dinidir” yazıldığı günler geride kaldı. Hey gidi “Türkçe Sözlük”! Dil Kurumu’nun ilk defa 1945’te yayınladığı, son olarak 11. baskısı yapılan “Türkçe Sözlük” Türkiye’deki değişimi okumak için de işe yarar bir kaynak. “Devlet sözlüğü”! “Sözlük” devletin olunca, devletin fikriyatı, ideolojisi ondan okunuyor. 1945’teki ilk baskısı o sakat laiklik anlayışının en iyi göründüğü ... Devamını Oku »

N. KEMÂL’İN ELİFBÂ/ALFABEYE DÂİR FİKİRLERİ

1870’li senelerde Îran sefîri (elçisi) olarak İstanbul’da bulunan Ermeni asıllı Melkom Han’a göre İslâm memleketlerindeki geri kalmışlık, acziyet, tembellik; can, mal, ırz emniyetsizliği; zulüm ve merhametsizlik, adâletsizlik… nerdeyse bütün fenâlıkların sebebi, kullanılan elifbe(İslâmî harfler)dir. Aşağıda, meşhur edîb ve şâir Nâmık Kemal’in Melkom Han’a verdiği cevabın bir kısmı vardır. Harflerimizi değiştirmenin çok büyük mahzurlar doğuracağını, eski eserlerimizden istifâde edilemeyeceğini ifâde eden ... Devamını Oku »

Adnan Menderes’in Konya nutku

Din ve vicdan hürriyetinin bu memlekette yerleşmesi uğrunda büyük mücadeleler veren Demokrat Parti ve kadrolarının bu uğurda her şeyi göze alarak yaptıkları hizmetleri unutmak mümkün değildir. 27 Mayıs darbe sürecinin en önemli bahanelerinden birinin ezanın Türkçe’den Arapça’ya çevrilmesini sebep gösterenleri duydukça, Demokratların mukaddes değerlerimiz konusunda gösterdikleri hassasiyetlerini daha iyi anlıyoruz. Bu uğurda şehit düşenleri bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Demokratların en ... Devamını Oku »

İlk Meclisin Mühim Simalarından Ali Şükrü Bey

Ali Şükrü Bey,Birinci Büyük Meclisi’nin muhafazakar grubuna mensuptur.İstanbul’daki Meclisi Mebusa’nın İngiizler tarafından basılıp kapatılmasına müteakip Ankara’ya geçerek İlk Meclis’e katılmıştır.Tahsilini İnfiltere’de tamamlayan ve Bahriye binbaşılığından emekliye ayrılan Ali Şükrü Bey kuvvetli bir kültür sahibi olduğu gibi,yaman bir hatiptir de…Ali Şükrü Bey’in kuvvetli kültürüne ve yüksek hitabetine İlk Meclisin zabıtları delildir. Bu meziyetleri yanı sıra cesaretiyle de temayüz eden Ali Şükrü ... Devamını Oku »

HÜSEYİN AVNİ ULAŞ’LA BİR HATIRA

Hüseyin Avni Bey,(1887 – 1948) eşsiz bir demokrasi yiğidi olarak Hakkın, rahmetine kavuştuğu yıllarda (1948) bizim gibi hürriyet sever ve Hakka âşık gençlerin ruhlarında, hakiki büyük adam sembolü olmuştur. Büyük hukuk ve demokrasi zaferleri ile 1.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve sonra Terakki-perver Fıkra’nın unutulmaz hatibi olarak milli hafızamızda yer tutmuştu. Hüseyin Avni Bey, Erzurum Kongresi’nden beri,zorbalıklara karşı “Şûraya dayalı” demokrasi ... Devamını Oku »

Kazım Karabekir’e Yayın Yasağı ve İdamla Yargılanması

Gazi Mustafa Kemal Paşa İstiklal Savaşının gerçek seyrini ve bu arada arkadaşlarının hizmet ve fedakarlıklarını millet huzurunda açıkca belirterek Türk tarihine hakkı olan bilgiyi tam ve eksiksiz olarak vermeli hatta siyasi ve askeri planda yüksek görevler başaran arkadaşlarının yaşadıkları değerli hatıralarını millete ve tarihe sunmalarını özellikle teşvik teşvik etmeliydi. Oysa o tam tersi bir yol tutturdu. Gerçeklerin bir bölümünü gizledi ... Devamını Oku »