Son Haberler
Anasayfa » Hatıralar (sayfa 3)

Kategori Arşivi: Hatıralar

HÜSEYİN AVNİ ULAŞ’LA BİR HATIRA

Hüseyin Avni Bey,(1887 – 1948) eşsiz bir demokrasi yiğidi olarak Hakkın, rahmetine kavuştuğu yıllarda (1948) bizim gibi hürriyet sever ve Hakka âşık gençlerin ruhlarında, hakiki büyük adam sembolü olmuştur. Büyük hukuk ve demokrasi zaferleri ile 1.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve sonra Terakki-perver Fıkra’nın unutulmaz hatibi olarak milli hafızamızda yer tutmuştu. Hüseyin Avni Bey, Erzurum Kongresi’nden beri,zorbalıklara karşı “Şûraya dayalı” demokrasi ... Devamını Oku »

Kazım Karabekir:KUBBELİ KÖŞKDE DİN TARTIŞMASI

19 Ağustos Pazar akşamı Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar -Lâtife Hanım ile birlikte bana akşam yemeğine geldiler. Keçiören’e giderken sağ tarafta kubbeli köşk denen mevkide, bol suyu ve büyücek havuzu olan bir köşkte kira ile oturuyordum. İsmet Paşa, Lozan’da iken Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanımla birlikte, bir kere daha bana akşam yemeğine gelmişlerdi. Münakaşayı, İsmet Paşa ile ben yaptım. Mustafa ... Devamını Oku »

Atatürk;”Ben de babamı tanımıyorum ya”

Bir akşam saat 20 sularında Saray’ın Marmara’ya bakan balkonunda yirmi kadar tanınmış konuk Atatürk’le yemek yiyordu.Arkamda duran Atatürk;”Efendi,efendi!...”diye bana seslendi.Döndüm.Hiç unutmam,elimde kristal rakı sürahisi vardı.”Buyrun efendim.Bir emriniz mi var Paşam?”diye karşılık verdim.Cumhuriyet rejiminin kurulmasına rağmen herkes Atatürk’e ”Paşam” diye hitap ederdi.Beylik,paşalık kalktığı halde bu ”Paşalık”,Atatürk için kalkmadı.Bu,ölünceye kadar sürdü. O akşam ilk kez konuştuğum Atatürk’le aramızda şunlar geçti:”Senin ismin nedir?” ... Devamını Oku »

Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri

ANKARA 1982 M. Kemal’in askerlikten alınmasının bir danışıklı dövüş olduğu belgelerle ispatlanmış durumda. İşte Başbakanlık Arşivinde yer alan belge: Aynı günün gecesi padişaha çektiği telgrafta, “Kullan Mustafa Kemal” imzasını kullanıyor.”Bir anda gayr-ı ihtiyarî kalem elimden düştü. Yüzüne baktım. O da benim yüzüme baktı. Bu, gözlerin bir takılışta birbirine çok şey anlatan konuşuşuydu:”Paşa ilezaman zaman senli benli konuşmaktan çekinmezdim. ‘Neden durakladın? ... Devamını Oku »

M.Kemal’in Hilafeti almasına Ben Engelledim.

M.Kemal’in o zamanki gayesi ise hem Saltanatı,hem de Hilafeti kendi üzerine almaktı.Bunu önce Saltanatı yaşı küçük bir şehzadeye verip TBMM tarafından ve benim teklifimle,Saltanatın kaldırılıp Hilafetin Osmanlı hanedanına bırakılcağı gün,Saltanat ve Hilafeti almaya kalktı.31 Ekim akşamı teklifim üzerine İsmet Paşay’la birlikte Çankaya Köşkü’ne giderek böyle bir hareketin Meclsini dağılmasına yol açacağını,halk ile ordunun itiraz ve direnişiyle karşılaşağını,bunun ise felaketimize sebep ... Devamını Oku »

ERMENİLER PES EDİYOR (KARS ZAFERİ)

Aldığımız haberler,Ermenilerin Kars’a birçok asker ve gönüllüyü gönderdiklerini gösteriyordu.Bilriliklerime taarruza hazırlanmalarımı bildirdim.Nihayet 14 Ekim sabahı 7.30’da Ermeniler yoğun bir topçu ateşiyle 9.tümen cephesine taarruza kalktırlar.Bunun üzerine 12.Tümeni Berna üzerinden Ermeni kıtalarının yan gerilerine sürdüm. Ermeniler yenilerek bütün cepheden atıldılar.Biz de bundan istifadeyle Kars’ın dış mevzilerini kolayca işgal ettik.Şimdi sıra Kars’ı almak için yapılacak olan harekete gelmişti.Ancak 17 Ekim’de Gürcülerin Ardahan’a ... Devamını Oku »

Cemal Granda Hatıralarından Atatürk Samsuna Niçin Çıkmış?

Afet hanım bir gün tarih dersinde bir öğrenciyi derse kaldırıyor.Konu Milli Mücadele Tarihidir ve Atatürkün kurtuluş hareketini başlatmak üzere Samsuna ayakbasışını ilişkin bölümdür. Çocuğa soruyorlar; Atatürk niçin Samsuna çıkmıştır? ”Herkes vatanı kurtarmak,bizi hürriyete kavuşturmak” gibi birşeyler beklerken,çocuk bir de ne desin: Menfaat icabı…Eğer Samsuna çıkmasaydı,Onu öldürceklerdi… Afet İnan’ın tepesinden sanki kaynar su boşanmış çocuğu azarlamakla kalmamış bir de sıfır numara ... Devamını Oku »

İsmet İnönü:Akıl Hocası Bir Hahambaşı

Lozan Başmurahhası İsmet Paşa , böyle bir müzâkere için zarurî olan lisan bilgisinden ve tecrübeden mahrumdu. O derecede ki; bu aczini bizzat itiraf ederek Lozan’a gitmekten itizar ettiği M. Kemal Paşa ‘nın Nutku’nda bile kayıtlıdır. Ayrıca Lozan yıldönümlerinin birinde gazetecilere bu husustaki acemiliğini bizzat ifşa edercesine: “O güne kadar çizmeden başka hiçbir ayakkabı görmediğini, hiçbir diplomatik faâliyete katılmadığını, salona girerken ... Devamını Oku »

1922 ASKERİ VE SİYASİ DURUM

Mart ayı sonlarına doğru Yunanlıların ümitsizliğe kapılarak günden güne iflasa yaklaştıklaannı İtilâf rical ve gazeteleri apaçık yazmaya başladılar. Yunan Ordusunun yorgun düştüğü ve artık bir iş başaramayacağını da itiraf ediyorlardı. Atinada halk dükkanları kapıyarak “kahr olsun harp” diye gösteriler yapıyorlardı. İtilâf devletleri neticeyi vahim görerek bize ve Yunanlılara mütareke teklifinde bulundular. Ben bunu Yunan halkının sarsılan manaviyatlannı düzeltmek ve bizi ... Devamını Oku »