Son Haberler
Anasayfa » Hatıralar (sayfa 5)

Kategori Arşivi: Hatıralar

HİLAFET KALKACAKSA, İNGİLİZLER MUSTAFA KEMAL’İN ALTIN HEYKELİNİ DİKERLER!

“… Hilâfet’in Türkiye’de kalması lüzum ve gereğine daha ziyade inandım. Yaptığım değerlendirmeden müteessir olanlar; “Paşa, Ankara’da ve Kuvâ-yı Milliye’de hiçbir fert yoktur ki, sizin şimdi söylediklerinizi düşünmüş olsun. Kuvâ-yı Milliye İstanbul’a gelecek İzmir, Edirne’yi almakla ve yalnız Misak-ı Milli’nin tahakkukunu görmekle yetinecektir. Millet de bunun için Mustafa Kemal’in heykelini dikecektir.” dediler. Ben de cevaben; “Sizler Mustafa Kemal’in bir heykelinin dikileceğini ... Devamını Oku »

Ahmet Hamdi Başar Anlatıyor;Laiklik Dinsizlik Midir?

Laiklik dinsizlik midir?Yoksa sadece dinin dünya işlerine karışmaması mıdır? İkincisi olduğuna ittifak edildi…Gazi benim fikrimi sordu ”Dinin” dedim. ”Dünya işlerine karışmaması Hristiyanlık için bahse mevzu bulunur.Çünkü Hristiyanlık dünya işlerine karışmayan bir dindi.Esasında böyle olduğu haalde sonraları papazlar hakimiyeti ve idareyi eline aldılar…”Kayserin hakkını Kaysere,Papanın kakkını Papaya” veren bir iş bölümü yapılmak suretiyle,dünya işleri dinin nüfusundan kurtuldu.Dikkat edilirise laiklik Avrupa’da dinsizlik ... Devamını Oku »

Rıza NuR Anlatıyor;

Sahife 291 : “Demek Mustafa Kemal bir cumhuriyetle hükümet yapmamış, bir tulumbacı koğuşu yapmış. Demek bu kadar kanlar ve emekler boşa gitmiş. Kurtulduk dedik, demek kurtulmadık. İstibdad rejimi, padişahlığı attık dedik, demek daha kara bir istibdada girmişiz. Daha kanlı, zalim bir canavar milletin tepesine çökmüştür. Yukseldik dedik, demek yüksele yuksele ancak bir tulumbacı koğuşu yapmışız. Vah… Vah zavallı millet!” dedim. ... Devamını Oku »

M.Kemal ve Mussolini Karşılaştırması

Mustafa Kemal’i Mussolini ile de mukayese faydalıdır.Bugün dünyada birkaç dikdatör var:Rusya’da Stalin.Bunu ehsaba almayacağız.Çünkü komünizm mahsulüdür.Bu meslek gayri tabii,berbat bir idare şekli.Diğeri İtalya’da Mussolini,İspanya’da Perimoderyuvera’dır.Daha sonra Yugoslavya kralı yaptı,söktüremedi,bugünlerde yine Millet Meclisini açmak üzre,İspanya dikdatörü de istifa ediyor.Kala kala dikdatör olarak yeryüzünde Mussolini ile bizimkisi kalıyor.Bu iki şahsın birine nispetle zihniyet,fiil ve mahiyetleri nedir..?İtalya komünistler,sosyalistler elinde mahvolmak üzre idi.Mussolini bir ... Devamını Oku »

M.Kemal Nutkunun Mahiyeti

Burada M.Kemal’in Nutku bitiyor.Bu vak’aları yazarken onu da müteala ve tenkid ettik.Bu nutkun mütealası bize şu intibaı verdi: 1-Nutuk tarihi vesika diye yazılmış.Asla değildir.Çünkü,evvela birtakım mühim vukuatı hiç bahsetmeyip geçmiş,zira işine gelmiyor.Bir kısmı tahvil veya te’vil ile yazmış.Vesikalar,tağyir,te’vilşeylere tabi tutulmuş ve rütuş edilmiş.Tağşişat ile dolu. 2-Nutuk mevzular cihetiyle hemen umumen şahsi kavgadır.Yani şahsiyattan başka bişe değildir. 3-Kendisine muarız on beş ... Devamını Oku »

Serbest Fırka’nın İç Yüzü

11 Ağustos Milliyet’de İsmet Paşa’nın beyanatı var.Bu da ilk sahife başında ve çerceve içinde.Şunları demiştir;”Anlaşılıyor ki,eski arkadaşımla büyük mes’eleler üzerinde ciddi münakaşalar yapacağız.Yeni fırka liderinin mevzularını daha sarih bir surette teşrih etmesine lüzum vardır.Fethi Bey’in müstakil bir fırka teşkil etmesi siyasi hayatımızda büyük bir tekamül safhasıdır.Fethi Bey’in intişar eden mektubuna göre bu fırka daha ilk anda hükümetin siyaset ve icraatını ... Devamını Oku »

Osmanlı Emperyalist miydi?

Necip Fazıl Kısakürek’e bir konferans sırasında cezayirli bir genç fransızca sorar: -Osmanlı emperyalist değil miydi? Cevap dikkate şayandır: -Evladım eğer Osmanlı emperyalist olsaydı şu anda bu soruyu fransızca değil türkçe sorardın. Google Aramalarıosmanlı emperyalist miydinecip fazıl kısakürek osmanlı emperyalistosmanlı devleti emperyalist miydiOsmanlı Devleti Emperyalist miydi?osmanlı devleti emperyalist midirOsmanlı emperyalist miydi necip fazıl Devamını Oku »

Dindar Eşref Edib’in anılarındaki zulüm çemberi

Bir zamanlar bu topraklarda düşünen herkesin boynuna bir “boyunduruk” geçirilmek istenmiş, direnenler “sağcı”, “solcu”, “dindar”, “dinsiz”, Türk”, “Kürt”, “Laz”, “haklı”, “haksız” ayrımı yapılmadan süründürülmüştür. Önemli olan ne olduğunuz değil, itaat edip etmediğinizdir. Kayıtsız-şartsız “itaat” eden dünya cennetinde keyfine bakar, itaat etmeyenler ya sehpaya sürülür, ya da zindanı boylar. Rahmetli gazeteci-yazar Eşref Edip Fergan da kayıtsız-şartsız itaat etmediği için zindanı boylayanlar ... Devamını Oku »

Sakıp Sabancı Anlatıyor:

”Çeşitli yerlerde söylemişimdir, bizde dini eleştirmek sanki mecburiymiş gibi. Bir çok alanlarda hep bu yolu takip ederiz. Kardeşim, eğer televizyonda “Küçük Ev” dizisinde, adam ailesiyle birlikte kamp kurup, yemek yiyeceği sırada bu nimetleri verdiği için el açıp Allah’a şükrediyorsa, irtica mı yapıyor? Bu irtica değildir. Size birkaç misal vereyim: En son, Carter beni Amerika’ya davet etti. Bir açılışa gittik. 3.000 ... Devamını Oku »