Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar (sayfa 28)

Kategori Arşivi: Kitaplardan Alıntılar

”Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (Enam Suresi 59)

Bin dört yüz yıl evvel nâzil olmuş bulunan Kur’an-ı Kerim, kendi tabiri ve Levh-i Mahfuz’daki muhtevasıyla(içeriğiyle);   “Yaş ve kuru bu alemde gerçek namına ne varsa hepsini muhtevidir.” (Bkz: En’am Suresi, ayet: 59)   Kur’anı Kerîm’in bu husûsiyetiyle alâkalı olarak târihî bir vak’a zikretmek isteriz:   Said Halim Paşa sadrazam iken (sadrazamlığı 1914-18) kendisiyle görüşen bir İngiliz diplomatı, bilvesile ona şu ... Devamını Oku »

İKİ DAMLA GÖZYAŞI

Emekliye sevkedilen Kazım Karbekir ve arkadaşları,bu emeklilik devresinde büyük geçim sıkıntısına uğramışlar ve ıstıraplı günler,yıllar geçirmişleridir!..Biz bugün,Paşalardan birinin ıstırabına temas edecek,Kazım Karabekir Paşa’nın bizzat yazdığı İki Damla Gözyaşı şiirini nakeledeceğiz;İki Damla Gözyaşı YETMİŞ LİRA İLE MÜTEKAİT BİR ADAM İKEN, İKİZ KIZIM DA DOĞDU OLDUK TAMAM EVET TAMAM! ÇÜNKÜ HERKES KAÇIYOR BENDEN VE BEN DE SABAHLARI ERKEN YAVRULARIN HAZIRLIYORUM SÜTLERİNİ KAÇIP ... Devamını Oku »

Cumhuriyetin İlanıyla Birlikte Basında İç Çatışmaların Artması

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Vatan gazetesi sahibi ve başyazarı Ahmet Emin ve Tevhid-i Efkar gazetesi sahibi ve başyazarı Velid Ebuziyya, liderler arasında anlaşmazlıkları kışkırtan yayınlara yer vermeye başlamışlardır. Rauf Beyin cumhuriyetin bir günde ilan edilmesinin halk tarafından mesul olmayan kişilerce emri vaki şeklinde ilan edildiği endişesini taşıdığı fikrini her iki gazete de kendi yorumlarını katarak yayınlamıştır. Hüseyin Cahid’e göre iyi bir ... Devamını Oku »

M.Kemal Ve Milliyetçilik

Mustafa kemale göre hayat şudur.”Efendiler biliniz ki hayat demek mücadele demektir Hayattta muvaffakiyet,mutlaka mücadelede muvaffakiyet olur”Halil İnalcık tespitiyle:”Biliyoruz Atatürk,hayatı daima bir mücadele olarak görmüştür.Düşüncelerini istesede istemesede zorla karşı tarafa kabul ettirmek,onun temel inançlarındandır.Yaptığı devrimlerdede ”Hayat mücadeledir”.Daima mücadele’gibi sözlerle esas felsefesini,inancını ,hayatta takip ettiği prensibi ifade etmiştir.İşte M.kemalin temel fikir çizgisi…”İnsan tabiatın mahlukudur”dan dinim yok”a:oradan evrimciliğe,oradan”Hayat mücaledire.oradan…. Zincirin son halkasını,yine Halil ... Devamını Oku »

İttihatçılık ve Kemalizm

Türkiye siyasi tarihinde muhalefeti siyasal yapının bir gereği olarak değil de ”vatan hainliği” ”vatan ve millet düşmanlarının gizli eli” olarak görme alışkanlığ, İttihat ve Terakki dönemiden başlayan bir geleneğin tezahürü olarak açığa çıkar.İtihatçılılar, en ufak eleştiriyi kabullenemez ve muhaliflerini çok iyi bildikleri komitacılıklarıyla susuturmayı veya yoketmeyi ”vatan kurtarma” ideaaleri gereği olarak görürler.Düşüncelerine göre,İttihatçılık sadece bir gizli cemiyet ve parti üyeliği ... Devamını Oku »

Nefretin Nefret Doğurması

Militaristlerin zannettiğinin aksine, dünyanın her yerinde edinilen her tecrübe, şiddetin hürmet ve sevgi değil, nefret doğurduğunu, nefretin de yeni nefretlere gebe olduğunu ortaya koyuyor. Zira militarist zihniyetin öfke ve nefreti de, Dersim İsyanı’nda onbinlerce insanın öldürülmesiyle dahi sona ermedi. Mustafa Akyol, Kürt milliyetçisi Naci Kutlay’ın, ‘Kürtler’ adlı kitabında, Dersim İsyanı’nın ardından bölgedeki Kürt çocuklarına Türkçe öğretmek üzere kurulan okullardan bahsederken, ... Devamını Oku »

Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri

ANKARA 1982 M. Kemal’in askerlikten alınmasının bir danışıklı dövüş olduğu belgelerle ispatlanmış durumda. İşte Başbakanlık Arşivinde yer alan belge: Aynı günün gecesi padişaha çektiği telgrafta, “Kullan Mustafa Kemal” imzasını kullanıyor.”Bir anda gayr-ı ihtiyarî kalem elimden düştü. Yüzüne baktım. O da benim yüzüme baktı. Bu, gözlerin bir takılışta birbirine çok şey anlatan konuşuşuydu:”Paşa ilezaman zaman senli benli konuşmaktan çekinmezdim. ‘Neden durakladın? ... Devamını Oku »

M.Kemal’in Hilafeti almasına Ben Engelledim.

M.Kemal’in o zamanki gayesi ise hem Saltanatı,hem de Hilafeti kendi üzerine almaktı.Bunu önce Saltanatı yaşı küçük bir şehzadeye verip TBMM tarafından ve benim teklifimle,Saltanatın kaldırılıp Hilafetin Osmanlı hanedanına bırakılcağı gün,Saltanat ve Hilafeti almaya kalktı.31 Ekim akşamı teklifim üzerine İsmet Paşay’la birlikte Çankaya Köşkü’ne giderek böyle bir hareketin Meclsini dağılmasına yol açacağını,halk ile ordunun itiraz ve direnişiyle karşılaşağını,bunun ise felaketimize sebep ... Devamını Oku »

TARİHİMİZİ YALANLAMAK BÜYÜK TEHLİKEDİR

İstiklâlimizi kurtardıktan sonra, Hakikat Yolu şu idi: Mustafa Kemal Paşa, İstiklâl Harbinin Hakiki seyrini ve bu arada arkadaşlarının hizmet ve fedakârlıklarını millet huzurunda beliıtirek Türk Tarihine, Hakkı olan Malûmatı tam ve kâmil olarak vermekti. Siyasî ve Askerî Yüksek Vazifeler başaran arkadaşlarının bu hatıralanı millete ve tarihe arz etmelerini teşvik etmeli idi.Fakat Mustafa kemal Paşa; bu yolu değil bunun aksi olan ... Devamını Oku »