Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar (sayfa 30)

Kategori Arşivi: Kitaplardan Alıntılar

Osmanlı’nın Geniş Adaleti

Osmanzade Taib’in Hadikat-üs Selatin isimli eserinde anlatılan, Yıldırım Bayezid dönemine ilişkin ilginç bir Bilgi…Osmanlı tahtında genç padişah Yıldırım Bayezid oturuyor…Emir Sultan merhum ise, tekmil Osmanlı Devleti’nin “Müftiil enam”ı, yani Yüksek Mahkeme Başkanı.Bir davada Padişahın mahkemeye gelip şahitlik etmesi gerekiyor.Padişah geliyor. Şahitlik edeceğini söylüyor. Fakat Emir Sultan merhum, şu gerekçeyle Yıldırım Bayezid’in şahitliğini reddediyor. İmparatorluk Türkçesiyle diyor ki: “Terk-i cemaat eyledüğün ... Devamını Oku »

Atatürk Kürt Meselesinde Yanıldı

Diyarbakır’da yayınlanan “Diyarbekir” isimli gazetenin 6 Eylül 1932 tarihli sayısında, Atatürk’ten şu alıntı yapılıyordu: “Diyaribekirli, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.” Atatürk bu sözü bir Diyarbakırlı gazeteciye söylemişti. Bahsettiği “ırk”ın “Oğuz Türkü” olduğunu da vurgulamıştı. Gazeteci, Atatürk’ten duyduklarını özetleyerek şöyle yazıyordu: “Ben Türk elinin kahraman bir bucağındanım, yazık ki oraya Bekir ... Devamını Oku »

Hilafetin Hükûmetten Soyutlanması

Onların şerrinden bunca sakındırmama rağmen, hâlâ ülkemizdeki bu laiklik belasını göremeyenler, bilerek veya bilmeyerek onlara ve sapık ilkelerine destek olanların, yardım edenlerin artık hiçbir geçerli mazeretleri olamaz. Hayatımın uzun bir kısmını Türk milletini uyarmakla ve bu dinsizlik balasına dikkat çekmekle geçirdim. Fakat milletim bana kulak vermedi, söylediklerimin gerçekleşeceğine ihtimal vermedi ve gaflet uykusuna devam etti. Bir türlü gözlerini açıp gerçeği ... Devamını Oku »

Kemalist İhaneti:Hilafet

Kemalistlerin, hilafete ihanetleri bugün artık inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. Yazar, makalesini bugün yazmış olsaydı, o da belki gerçeği itiraf edecekti. Kemalistleri çok iyi tanıdığından, onlar daha henüz hilafet makamıyla oynamaya başlamadan önce olacakları görecekti. Ben bu konudaki hükmümü verdim. Onlar hakkındaki bu hükmümün ne yazık ki bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Onlar gerçekten hilafete önem vermiş olsalardı, onu tüm yetki ve etkinliklerinden ... Devamını Oku »

Kadın ve Erkekler Arasındaki Mahremiyetin Kaldırılması

Hilafet meselesinden sonra, Mustafa Kemal’in kendine ve hükûmetine kadınlarla ihtilatı meşru gördüğü, kadınların örtülerini terk etmeye teşvik ettiği, hatta zorladığı size yetmez mi? (Mustafa Kemal, Ankara kadınlarına örtülerini çıkarmalarını emretti ve kendi karısını, erkek giysisine benzer bir kıyafetle insanların önüne çıkardı. Kadınları erkeklerle eşit olmaya teşvik etti. bkz. Armstrong, Mustafa Kemal’in Hayatı.) Allah Reşid Rıza’dan razı olsun, konuyla ilgili araştırmasında ... Devamını Oku »

Kavmiyetçi Düşünce

8 Aralık 1923 tarihli el-Ehram gazetesinde Mısırlı bir yazar tarafından kaleme alınan şu gerçekler sizi uyandırmaya yetmez mi? “Ankara’daki bazı adamlar İslâm âleminde görülmedik bir şekilde kavmiyetçi düşünceyi yaymaktalar. (Turancı düşüncenin felsefî temelini atan Ziya Gökalp‘tir (1875-1924). Bu düşünce İslâm hilafetine alternatif olmak üzere geliştirilmiştir. Gökalp, Türklerin yakın geçmişinden tamamen koparak bâtıl ve kavmiyetçi esaslarla kendini yeniden oluşturması gerektiğini savundu. ... Devamını Oku »

Kemalizm niçin laikliğe aykırıdır?

Hürriyet’in koyu Kemalist yazarı Özdemir İnce, “Türban fesadı” başlıklı bir yazı yazdı. İçinde, “Türban, kahverengi faşist gömleği gibi, gamalı haç gibi bir simgedir” gibi bir laf etti ki, apaçık bir hakaret olan bu lafı irdelemeye gerek görmedim. Çünkü kanımca siyasetten ziyade psikiyatrinin ilgi alanına giriyor.Fakat aynı yazıdaki başka bir ifade kayda değerdi, çünkü Türkiye’de 80 yıldır hüküm süren tuhaf laiklik anlayışını ... Devamını Oku »

MİDESİZ DEMOKRASİ

Yeniden söz konusu kitaba dönelim: “a) Demokrasi esas itibarıyla siyasî mahiyettedir. Demokrasi, bir içtimaî muavenet veya bir iktisadî teşkilat sistemi değildir. Demokrasi maddî refah meselesi de değildir. Böyle bir nazariye vatandaşların, siyasî hürriyet ihtiyacını uyutmayı istihdaf eder (hedef alır)”. “b) Demokrasinin birinci hassasıyla müşterek ikinci bir hassası daha vardır. O da şudur:Demokrasi, fikrîdir; bir kafa meselesidir. Her halde, bir mide ... Devamını Oku »

BİR ADALET VESİKASI

İstanbul tevkifhanesinde, yedi küsur yıldır yatan, yetmiş yaşında, kalbi yağmur suyu kadar berrak ve temiz bir insan vardı. Bu, iktisat vekillerinden ve eski «Misak-ı Millî» muharrirlerinden İzmit Meb’usu Sırrı Bey, Sırrı Bellioğlu’dur. Benimle hapishanede çok ileri bir dostluğa varan bu zat, bir gün bana aynen ve kelimesi kelimesine şöyle dedi: -Abdülhamîd devriyle bu devir arasındaki farklardanbirisi şudur ki, ben o zamanlar ... Devamını Oku »