Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar (sayfa 31)

Kategori Arşivi: Kitaplardan Alıntılar

Medine Müdafaası

“Türk, Arap, Kürd, Çerkes, Arnavud, ey Ümmet-i Muhammed! Şurada yatan “Harem-i Şerif” sahibi Hz. Peygamber”in huzurunda sizlere beyanatta bulunmak üzere “Minber-i Mukaddes” e çıkmak şerefine mazhar olduğum için pek bahtiyarım.Bu şerefe nail olduğumdan dolayı Cenâb-ı Hakk”a ve Habib-i Ekremi”ne hamd-ü senalar ederim. Almanlarla birlikte giriştiğimiz şu harbde Rusya parçalandı ve bunun neticesinde otuz kırk seneden beri esir olan üç sancağımız: ... Devamını Oku »

Osmanlıda Grev Hakkı Var mıydı?

Türkiye gerçekten de çok fazla siyaset konuşuyor. Nereye giderseniz gidin siyaset konuşanlarla ya da soranlarla karşılaşıyorsunuz. Belki bu yüzden sanat,edebiyat yahut tarih üzerine soru soranlara bayılıyorum. Soruyu soran bir de gençse, olayı alabildiğine abartıp üzerine büyük idealler inşa etmek çok hoşuma gidiyor.Şimdilik hayal… Ama hayal olmazsa, gerçek nasıl oluşur? Böyle bir soru var önümde; Kütahya’dan Şazimet Duru, “Alınteri kurumadan işçinin ... Devamını Oku »

AKŞEMSEDDİN’ÎN EDİRNE’YE GİTMESİ VE FETH’ÎN İLK İŞARETLERİ

Padişah İkinci Murat, Şehzade Mehmet’in doğumundan hemen sonra Hacı Bayram Velî’den şehzadenin manevî eğitimine yardımcı olacak birini istedi. O da bu görevi Akşemseddin’e vererek, onu Edirne’ye gönderdi.Hacı Bayram Velî, Şehzade Mehmet’in doğumundan bir süre sonra Edirne’ye gelmişti.Padişah ikinci Murat, Hacı Bayram Velî, Akşemseddin ve bazı paşalar sarayın büyük salonuna oturmuş, tarih kitaplarından bölümler okuyarak sohbet ediyorlardı. Sohbetin asıl konusu istanbul’un ... Devamını Oku »

M.Sabri Efendi, Mustafa Kemal’e Böyle Karşı Çıkmıştı!

Sultan Vahdeddin, İngiliz zırhlısıyla İstanbul’dan ayrılırken sabık Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi de onunla berabermiş. Oğlu İbrahim Sabri ve ailesi efradı da birlikte imişler. Başkaları da varmış. Bir kısmı Pire’de, Atina’da inmişler. Mustafa Sabri Efendi, Zeynel Abidin Efendi, Filozof Rıza Tevfik, galiba Refik Halid de aileleriyle birlikte gemide imişler. Daha başkaları da varmış.” Tabii bu yolculuğa çıkmanın evveli de var. Mustafa ... Devamını Oku »

SULTAN İKİNCİ MURAT’IN ŞEHZADE MEHMET’E ÖĞÜTLERİ’NDEN SEÇMELER

Sultan İkinci Murat’ın Şehzade Mehmet’e öğütleri, “Nasihatti Sultan Murad” adlı eserde yer almaktadır. Bu öğütler, Fatih Sultan Mehmet’in nasıl yetiştirildiğini, pınarın kaynağından nasıl beslendiğini en açık şekilde göstermektedir. Bu öğütlerden bazıları şöyledir:• ” Oğlum! Seyrek de olsa, bir insan başkası tarafından aldatılır. Aldatılan kimse eninde sonunda düştüğü durumu anlar ve içine düştüğüdurumdan kurtulmak için çareler arar. Ancak insan kendini aldattığı ... Devamını Oku »

Osmanlı Modernleşmesi

Osmanlı modernleşmesi Tanzimat devriyle sınırlanamaz. daha eskiye uzanan bir olgudur. Osmanlı modernleşmesi Avrupalılar ile ani karşılaşmanın yarattığı bir sok da değildir. Çünkü Osmanlı coğrafyası, tarihi boyunca Avrupa coğrafyası ile siyasi, iktisadi yönden bir beraberlik içindedir. Üstelik dinler ve diller mozaiği olan bu imparatorlukla değişme deyince, tüm sistemi kapsayan eşzamanlı bir tarihsel-toplumsal olgu da söz konusu olamaz. Öte yandan Osmanlı modernleşmesi ... Devamını Oku »

Kemalizm Kanserini Tanıyalım

Mustafa Kemal Ataturk “Ben manevi miras olarak hicbir ayet, hicbir dogma, hicbir donmus ve kaliplasmis kural birakmiyorum. Benim manevi mirasim ilim ve akildir.” Mustafa Kemal Ataturk “Turkiye Cumhuriyetinde herkes Allah’a istedigi gibi ibadet eder. Turkiye Cumhuriyetinin resmi dini yoktur. Turkiye’de bir kimsenin fikirlerini zorla baskalarina kabul ettirmeye kalkisacak kimse yoktur ve buna musaade edilemez.” M.Kemal Ataturk “Taassupsuzluk o kimsede vardir ki, vatandasinin veya herhangi ... Devamını Oku »

ERMENİLER PES EDİYOR (KARS ZAFERİ)

Aldığımız haberler,Ermenilerin Kars’a birçok asker ve gönüllüyü gönderdiklerini gösteriyordu.Bilriliklerime taarruza hazırlanmalarımı bildirdim.Nihayet 14 Ekim sabahı 7.30’da Ermeniler yoğun bir topçu ateşiyle 9.tümen cephesine taarruza kalktırlar.Bunun üzerine 12.Tümeni Berna üzerinden Ermeni kıtalarının yan gerilerine sürdüm. Ermeniler yenilerek bütün cepheden atıldılar.Biz de bundan istifadeyle Kars’ın dış mevzilerini kolayca işgal ettik.Şimdi sıra Kars’ı almak için yapılacak olan harekete gelmişti.Ancak 17 Ekim’de Gürcülerin Ardahan’a ... Devamını Oku »

DÜNKÜ MUHALEFETSİZLİĞİN BUGÜNKÜ GEREKÇELERİ

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın ilk günlerinde,M.Kemal,bu muhalif partiyi Cumhuriyetin gereği olarak gördüğünü belirtir.(1)Ancak,muhalefete yönelik bu olumlu tavrı kısa bir süre sonra değişir ve ilk zamnlardakinden oldukça farklı bir tutum sergiler.Bu durm özellikle sonradan tartışma konusu olur ve bu durum gerekçeleri tesbit edilmeye çalışılır.Bunla ilgili olaarak Ahmet Mumcu,M.kemal’in ”4 Mart 1925’e kadar her türlü demokratik hareketleri büyük bir hoşgörü ve anlayışla”karşıladığını”ama,demokratik özgürlükler hep,yapılan ... Devamını Oku »