Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar (sayfa 5)

Kategori Arşivi: Kitaplardan Alıntılar

Abdülhamid Dönemi Teokratik Değildi

 Abdûlhamid dini esas alan teokratik bir rejim meydana getirmeyi hiçbir zaman düşünmedi,ortak kültür değerlerini paylaşan bir Müslüman topluluğun birliğini sağlamaya çalıştı.Böylece şartların zorlaması ile Osmanlı tarihinde ilk defa modern anlamı ile millet fikrini,İslam kültürüne dayanan bir ideoloji,İslamcılık vasıtası ile gerçekleştirme yollarını aradı…Abdülhamid,devleti ve devletin temsilcisi olan padişah halifeyi bütün Müslümanlara mahsus bir kurum haline getirerek Müslümanları birleştirmek için gayret sarf ... Devamını Oku »

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL Tavsiyeler

1-Kanaatim şudur ki, biz Türkleri, gerek fert ve gerek cemiyet olarak, Garplılardan ayıran ne zekâ, ne kabiliyet, hatta ne de çalışkanlıktır. Kudret eli, Türke, terakinin temel şartı olan bu üç nimeti bol bol ihsan etmiştir. Daima söylediğim gibi biz Türkler, yeryüzünün en zeki en kabiliyetli milletlerinden biriyiz. Bununla beraber, yüz elli seneden beri ilerlemiyor, bocalıyoruz. O halde başka bir eksiğimiz ... Devamını Oku »

Sarığı için can veren Hamza Paşa

  Hamza Paşa; Hazreti Fatih tarafından Eflak Prensi Vlad’a elçi olarak gönderilir. Hamza Paşa ve elçilik heyeti Kazıklı Voyvoda olarak nam salan Vlad’ın sarayında aynı teşrifat kaidesi ile karşılanırlar: Prensin huzuruna sarıksız olarak başlar açık girilecektir. Devlet-i Aliyye’nin elçisi bu teklifi reddeder ve hayatı kan deryası içinde geçen Kazıklı Voyvoda’nın karşısına nur gibi bembeyaz sarığı ile çıkar. Karşısında sarıklı Türkleri ... Devamını Oku »

Mehmet Kaplan,Harf Inkılabı Yorumu

Eski harflerle dokuz asırlık bir Türk Edebiyayı vardır;fakat bunların hepsi maziye ait kıymetleri ihtiva ettiği için,harf ınkılabı ile araya kalın perde çekilir.Boşalan milli kütüphane,tercüme eserlerle doldurulur. Daha ileriye gidilir;Asırların mahsulü olan Türkçe beğenilmez,yepyeni bir dil vücuda getirilmek istenir. Maziye karşı bu kadar şiddetli ve bu kadar cesaretli bir teşebbüs başka yerlerde görülmemiştir. Milli hayatımız için çok mühim olan bu merhale,bu ... Devamını Oku »

Çağdaşlaşma!

 Çağdaşlaşma için sunduğumuz formül,her alana uygulanabilir.Biz yanlız ”ilaç ve tedavi” konusuna dokunacağız.4 Temmuz 1970 tarihli ”Paris Match” dergisinde,gururla atılmış şu başlık var; ”Tedavinin altın kitabında,Fransız alimleri şeref mevkiini tutuyor.”Aynı sayfada,tedavi ve ilaçta büyük buluşları olan yedi büyük Fransız’ın resimleri.Sonra ”harika ilacı” bulmuş bir profosör,kendisine hayran talebelerinin omuzları üzerinde görülüyor.Bir başkasını Papa ile el sıkışıyor,bir başkasına ödül takdim ediliyor.Sayfayı çevirin,yeni bir ... Devamını Oku »

Abdülhamid’in Sarayında Bir Gün

Sultan II.Abdülhamid, padişah olduktan sonra Dolmabahçe Sarayı yerine Yıldız’da ikamet etmeyi tercih etmişti. Meclisin feshiyle iktidarı eline alan Sultan II.Abdülhamid, Yıldız Sarayı’nı devletin yönetim merkezi haline getirmişti. II.Abdülhamid uzun padişahlık döneminde, özel günler ve merasimler dışında Yıldız Sarayı’ndan fazla ayrılmamıştır. Devletin günlük işlerinin yürütülmesini saray mabeyninden takip eden Sultan, diğer zamanlarını hareminde ailesi ile geçirmekteydi. Ayrıca Sultan, günün hangi saatinde ... Devamını Oku »

Milli Mücadele’nin Niteliği

 Mustafa Kemal, meclise, “padişahlığın ilgası ve padişahın yurt dışı edilmesi” için bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifini incelemek üzere kurulan komisyonun aleyhte tavrı anlaşılınca, komisyon üyelerine bir bildiri yollayıp milletvekillerini tutuklamakla tehdit etmiş ve sonuçta, komisyon kararı olumlu çıkmıştı (!) Silahlı muhafızlarca sarılmış mecliste saltanatın ilgası kabul edilmiştir. Artık Osmanlı İmparatorluğu ömrünü tamamlarken, yerini Mustafa Kemal’in Bonapartist diktatörlüğü alabilirdi. Eğer ... Devamını Oku »

Ezan’ın Aslına Döndürüldüğü Günlerde Halk

Şimdi bütün memleket,gasbolunan haklarına kavuşmak mütevellid büyük bir zevk ve saadet içinde yüzüyor.Her taraftan neşe ve şetaret sesleri geliyor.Zifiri zulmetlerle meşhum uzun bir geceden sonra sabaha kavuşan millet,müthiş bir heyecan içinde din hürriyetini getiren bu bayramı kutluyor.Mübarek Ramazan,elli altmış bin minareden yükselen Ezan-ı Muhammediye sesleriyle karşılandı.Büyük şehirlerin minarelerinde çifte ezanlar okunuyor.En seçme,en güzel sesli müezzinler ilk Ezanı Muhammediyi hep bir ... Devamını Oku »

Nedir Çağdaşlık?

Bir hırsız da bize çağdaştır,bir cani de,bir kadın bulucu da..Çağdaşlıkları:Daha ”eli uzun”,daha çabuk öldürücü veya baştan çıkarıcı aletler kullnamlarından ibarettir.Fakat sormak isterim; Fakat gerçek çağdaşlığı nasıl ayırdedeceğiz?Mesela bazı uzak kıt’a yamyanlarının,beyaz adamları artık elektirk fırınında veya düdüklü tencerede pişirdiklerini duyarsak…”Ooo!Ne ala medeni olmuşlar!” diyebilir miyiz? Veya balıkları olta yerine dinamitle parçalayıp avlayanlar veya fahişeliği simsarlar yerine radyolardan,yahut seks dergilerinden öğrenenler ... Devamını Oku »