Son Haberler
Anasayfa » Köşe Yazıları (sayfa 3)

Kategori Arşivi: Köşe Yazıları

Sultan Abdulhamid Han’ın Bazı Hizmetleri

Sultan Abdulhamid Han'ın Bazı Hizmetleri

• Osmanlı ülkesinde dünyanın ilk dişçilik okulunu kurdu. • Kudüs-Yafa Ankara-İstanbul ve Hicaz demiryollarını yaptırdı. • Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya’ya elçiler ve din adamları gönderdi. • Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtti, ücretsiz kitap dağıttırdı, 6 bin kitabı tercüme ettirdi. • Beyazıt kütüphanesini kurup -10 bini el yazması olmak üzere- tam 30 bin ... Devamını Oku »

Andımız’ın mucidi kafatasçı çıktı!

Andımız’ın mucidi kafatasçı çıktı! Zaman Gazetesi yazarı tarihçi Mustafa Armağan kaleme aldığı yazıda Andımız’ın yazarı Dr. Reşit Galip hakkında birbirinden ilginç bilgilere yer verdi. 41 yaşında ölen, Andımız’ın mucidinin bilmediğimiz daha nice yönlerini aktaran Armağan, Galip’in ‘Hz. Peygamber, Türk aslındandır. Müslüman medeniyeti bir Türk medeniyetidir’ iddialarını ortaya atmasının ardından tekbir ile ezanın Türkçeleştirilmesi işine giriştiğini yazdı. GÖREV YERLERİ… Mübadele Komisyonu ... Devamını Oku »

Sivas Kongresi’nin ABD’ye gönderdiği mektup Nutuk’ta neden yer almadı?

Tarihin çöplüğünden hangi parçaları çıkarıp incelemeliydim?” diye soruyor Michel de Certeau ve ekliyor: “Çöplükleri karıştırdım, kütüphanelerin araştırma salonlarında, yani çok eski cesetlerin ‘muhafaza edildiği’, elden ele gezdirildiği bu mağaralarda saatlerimi geçirdim. Öğrendim ki, bütün bu geçmişte gizlenen ve bize karşı direnen belli bir yapılanma var.” Filozof, yakın tarihimizin halini anlatmış sanki. Bir enkazın, hatta çöplüğün içinden parçalar arayanlara benziyoruz. Hâlâ; ... Devamını Oku »

Harf devriminin en önemli amacı | Yavuz Bahadıroğlu

H. Ritter şöyle diyor: “Lâtin yazısın­dan beş defa kısa ve harikulâde müsait olan Arap yazısı okuma yazmayı kolaylaştırdığı için İslâm âlimleri sayısız eser vermiştir (Classicisme et Declin culturel dans l’histoire de Islâm, Paris 1957, s. 178-179). Prof. Osman Turan da aynı konuda şu görüşleri dillendiriyor: “Gerçekten İslâm harfleri şakulî, ufkî ve inkinaî olduğundan onunla bir metnin yazılması ve okunması, zaman ... Devamını Oku »

Bize neler oldu böyle?

Bize neler oldu böyle? Eskiden “dindar Müslüman” olmak bize yetiyordu. Tüm hayatımızı buna göre ya-şıyorduk. Makamımız, mevkiimiz ve paramızla değil, takvamızla fark ediliyorduk. Paraya ve sair iktidar nimetlerine kavuştuktan sonra, “ötekiler”e (dinde hassas olmayan kesimlere) benzemeye başladık… Kılık-kıyafet, sakal-bıyık, moda, marka ve gösteriş tutkusu aynı… Defileler bile yapıyor, “moda” dergileri” çıkarıyor, televizyonlarımızı büyük ölçü-de “menhiyat”a kullanıyoruz. Gerçek şu ki, dindar ... Devamını Oku »

Sürre-i Hümâyûn

Sul­tan Çe­le­bi Meh­med’den be­ri, Os­man­lı­lar ara­da bir Hi­caz’a “Sur­re Ala­yı” gön­de­rir­ler­di (es­ki ta­rih­le­ri­miz ilk Sür­re Ala­yı­nın 14.000 al­tın­la yo­la çık­tı­ğı­nı ya­zar)… Oy­sa böl­ge he­nüz kont­ro­lü­mü­ze geç­me­miş­ti. Bun­dan da an­la­şı­la­ca­ğı üze­re, Os­man­lı Dev­le­ti, Hi­caz’a hâ­kim ol­ma­dan ön­ce de Hi­caz’la bir bü­tün­dü… Bu­nun se­be­bi, mü­ba­rek top­rak­lar­da ya­şa­yan­la­ra yar­dım­cı ol­ma ar­zu­suy­du. Bu­nun dı­şın­da hiç­bir bek­len­ti yok­tu. Ke­li­me an­la­mı ola­rak “sür­re”, “pa­ra ke­se­si” de­mek­tir… ... Devamını Oku »

Mustafa Kemal Mandacı Mıydı?

Mustafa Kemal Mandacı Mıydı?

Mustafa Armağan yine çok ses getirecek bir dosya ile karşımıza çıkıyor. Sivas kongresinde Amerikan mandası fikrinin tartışıldığı bir dönemde Mandacılığa karşı olduğunu bildiğimiz Başkan Mustafa Kemal, kürsüye çıkıp bu gidişe dur dememiş, işi oluruna bırakmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Mustafa Armağan Amerika’ya gönderilen mektubun aslına ulaştığını belirterek şunları söylüyor; “Sıkı durun! Zira Nutuk’ta ‘Gönderilebilip gönderilmediğini hatırlamıyorum’ cümlesiyle üstü örtülmek istenen ... Devamını Oku »

1930’larda Aile Bira Bahçelerinde Çocuklar Alkol Alırdı!

1930'larda Aile Bira Bahçelerinde Çocuklar Alkol Alırdı

‘1930’lu yıllarda ‘Alkol faydalıdır’ reklamları yapılırdı. ‘Aile Bira Bahçeleri’nde çocuklar alkol alırdı. Bira, balıkla eşdeğer tutulurdu.’ ‘Alkolü Faydalı Diye Tanıttılar’ Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı ve kötü madde kullanımıyla mücadele eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti, uzun süren suskunluğundan sonra şimdilerde ayağa kalkıyor. Geçtiğimiz yıl Yeşilay’ın başına geçen genç ürolog Prof. Dr.M. İhsan Kahraman’la birlikte Yeşilay maddi anlamda da güç kazanmaya başladı. Göreve ... Devamını Oku »

İslâm Âlemi neden karışık?

“Osmanlı’da ilim” olmadığını söyleyenler, hezeyan içindedir. Eritre ve Sudan’dan Polonya’ya, oradan Çek ve Slovakya’ya, oradan Fas’a, Doğu Hindistan’a kadar, yirmi milyon kilometrekareyi aşkın bir coğrafyada yaşayan, her anlamda bir birinden çok farklı milletleri yüzlerce yıl barış içinde yönetebilmek için öncelikle ilme, irfana, bilgiye, teknolojiye sahip olmak lâzım… Osmanlı’da bunlardan daha fazlası vardı… Ahlâk, fazilet, şefkat, maharet, adalet, hikmet, feraset, tevazu ... Devamını Oku »