Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Tarihi (sayfa 2)

Kategori Arşivi: Osmanlı Tarihi

Sarığı için can veren Hamza Paşa

  Hamza Paşa; Hazreti Fatih tarafından Eflak Prensi Vlad’a elçi olarak gönderilir. Hamza Paşa ve elçilik heyeti Kazıklı Voyvoda olarak nam salan Vlad’ın sarayında aynı teşrifat kaidesi ile karşılanırlar: Prensin huzuruna sarıksız olarak başlar açık girilecektir. Devlet-i Aliyye’nin elçisi bu teklifi reddeder ve hayatı kan deryası içinde geçen Kazıklı Voyvoda’nın karşısına nur gibi bembeyaz sarığı ile çıkar. Karşısında sarıklı Türkleri ... Devamını Oku »

MİLLİYETÇİ PADİŞAH

Milliyetçi… Evet, Abdülhamîd Hân, milliyetçi bir Padişahtı ve bu duygusunu, esas bildiği ümmetçilik ruhunu örselemeksizin, aynı ruha tâbi kılarak muhafaza etmenin sırrına ermişti. Onun gözünde her şey ruhî muhtevadan yani iman ve İslâm’dan ibaretti; kavimcilik de ancak bu ruhî muhtevaya liyakat, riayet ve hizmet belirttiği nispette tutunabilirdi.Bu gayeyledir ki, idaresi altındaki koca imparatorluğun, Arnavut, Arap, Çerkez, Laz, Boşnak, Tatar, Gürcü, ... Devamını Oku »

FETHİN MANEVî DİNAMİKLERİ

Gizli kahramanlar Her büyük ve önemli olayda olduğu gibi İstanbul’un Fethi’nin ardında da manevî/gaybi bir yön vardır. Bu olayda en önemli roller, maneviyat erlerinin ve bunların tavsiyelerine göre hareket eden lider ve âlimlerdedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından itibaren; Osman Gazi-Şeyh Edebali, Yıldırım Bayezid-Emir Sultan, Fatih Sultan Mehmed-Akşemseddin, Kanunî Süleyman-Ebusuud Efendi isimleri olayların gidişatını şekillendirmiş, her alanda başarılı çalışmalar ortaya çıkmıştır. ... Devamını Oku »

Abdülhamid’e Kasd

Abdülhamîd hakkındaki kast o kadar büyük, köklü ve plânlıdır ki, onu her ne pahasına ve hangi usulle olursa olsun çürütmek için, hissî vesahte tarafından fikrî, el atılmadık vâsıta bırakılmamıştır. Abdülhamîd’in Abdülmecid’den gelmediğini,… saray hizmetçilerinden bir ermeninin piçi olduğunu iddia etmeye kadar… Biricik delilleri de,Abdülhamîd’in yüzü ve tipidir. Bu yüz ve tip ermeni farikasını belirtiyormuş ve Abdülmecid’in çehre ifâdesini tutmuyormuş… Hattâ ... Devamını Oku »

Osmanlı Hiçbir zaman Emperyalizme Teslim Olmamıştır

 Osmanlı Devleti, tıpkı 1918’e kadar Arap ve Balkanlar’da tutunmak ve emperyalizmle mücadele etmek için başvurduğu çarelerde olduğu gibi, ne 18., ne de 19. yüzyılda emperyalizme teslim olmuştur. Tam tersine, dünyada neredeyse tek başına emperyalizmlerle dişe diş mücadele eden ve onlardan biri olmayı, onlar gibi davranmayı hiçbir zaman düşünmeden bu onur mücadelesini sürdüren yegâne bağımsız büyük devletti. Dünyanın neresinde aç ve ... Devamını Oku »

Patrik Gregoryus;Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır

Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan İgnatiyef,hatıralarında, Sultan II. Mahmud zamanında 1821 de Rum isyanının planlayıcısı, Patrik Gregoryus’un Rus çarı Aleksandr’a yazdığı mektubu açıklamıştır. Mektup şöyledir: (Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır. Çünkü Türkler, Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrur ve izzet-i iman sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, idarecilerine ... Devamını Oku »

S:İlber Ortaylı II.Abdülhamid için “Son evrensel imparator, dünyanın son hükümdarı” der. Buna katılabilir miyiz?

C: Evet fazlasıyla… II. Abdülhamid hem bizim tarihimiz hem de Avrupa tarihi açısından büyük bir değerdir. Dönemine mührünü vurmuş… bir hükümdardır. Bir reform ve yatırım hükümdarıdır. Fakat meşrutî yönetimi askıya alması, bütün bu başarılarının örtmüş, adeta gölgede bırakmıştır. Bundan dolayı muasırları, kendisini anlayamamışlardır. Kendisinin ve döneminin doğru bir şekilde anlaşılması için, yıllar sonra hakkında doktora tezlerinin ve araştırmaların yapılması gerekiyordu. Böyle ... Devamını Oku »

Konusmayan Osmanli

Ali Seydi Bey Tesrifat ve Teskilat-i Kadimemiz’de sefirleri huzura kabul ederken padisahlarin hemen hic konusmamasinin bir tesrifat kaidesi oldugunu belirtir. Elci iceri girince yere alnini surer ve sebeb-i ziyaretini belirten kisa bir konusma yaptiktan sonra konusma hemen tercume edilirmis. Elcinin getirdigi mektup sirasiyla miralem agaya verilir, o da elden ele ulastirmasi icin siranin en sonunda duran vezire ulastirir, sadrazam ise ... Devamını Oku »

İmparatorluğumuz din, îmân ülkesidir ve öyle kalacaktır !

 İmparatorluğumuz din, îmân ülkesidir ve öyle kalacaktır. Eğer din anlayışı yıkılırsa, imparatorluğumuzun sonu gelmiş demektir. Dindaşlarımızın oturduğu memleketlerin, büyük devletlerin elinde olması pek acıdır. Osmanlı İmparatorluğuna yirmi… milyon müslüman kalmıştır. Buna rağmen bütün müslümanların gözü İstanbul’dadır. Düşmanlarımız maddî kudretimizi yıkmaya muvaffak olsalar dahi, manevî kudretimiz bakî kalacaktır. “Müslümanların bulunduğu yerlerle irtibatımız daha sıklaşmalı, birbirimize daha fazla yaklaşmalıyız. Gelecek için yalnız ... Devamını Oku »