Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Tarihi (sayfa 3)

Kategori Arşivi: Osmanlı Tarihi

II. ABDÜLHAMİD’İN ÇİN MÜSLÜMANLARINI SÜNNİMEZHEBİNE BAĞLAMA GAYRETLERİNE DAİR BİR BELGE

Osmanlı Devleti tarihinin en kritik döneminde iktidara gelmiş olan II. Abdulhamid,sayısız problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Ekonomik sıkıntılar, azınlıkların bağımsızlık istemeleri, Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ni parçalayıp paylaşma projeleri , bunların başında gelmektedir.İkinci Sultan Abdülhamid’in bahis konusu edilen problemlere karşı ele aldığıtedbirlerden bir tanesi de, Osmanlı imparatorluğu dışındaki bütün müslümanları Osmanlı Bayrağı altında toplamak ve onlardan istifade etmekti. Bu husus ise onun panislamist ... Devamını Oku »

Ziya Paşa’nın Rüyası

Dün Cuma günü sabahleyin, aldığım gazeteleri ve mektupları okudum. Bunlarda, Doğu’daki durumlarla ilgili birçok üzücü haber gördüm. Canım pek sıkıldı. İçimi bir endişe de kapladı. Belki eğlenirim diyerek, yemekten son… ra kalktım. Kendi kendime düşünerek, “Hamş-Fort” bahçesine girdim. Ve suyun kenarına konulmuş kanepelerden birine oturdum. Elimi şakağıma dayayıp, bazen suya ve bazen de her zaman bahar yeşilliği olan çimenliğe, ibret ... Devamını Oku »

YENİ BÜROKRASİNİN TARİH BAŞLANGICI: TANZİMAT FERMANI

Abdülmecid’in padişahlığı ile birlikte, Reşid Paşa Avrupa’da verdiği sözleri yerine getirmek için hummalı bir faaliyete girişir. Bu faaliyetlerin temel vesikası ise, 12 Ağustos 1839’da İngiliz Hariciye Nâzırı Palmerston’a Fransızca olarak sunduğu layiha muhtıradır. Bu metin,altı defa sadrazamlık ve dört defa Hariciye Nazırlığı yapan, ıslahat hareketlerinin ilk önemli siması,”Büyük” ve”Koca” sıfatlarıyla anılan, “büyük bir siyaset dehası” olarak kabul edilen,”Yenileşmeci/Batılılaşmacı” bürokrasimizin babası ... Devamını Oku »

TARİHÇİ KEMAL KARPAT: Dünya Osmanlı hoşgörüsünün çok gerisinde

Yeni Asya’ya konuşan Osmanlı tarihçisi Kemal Karpat, Osmanlının yüzyıllar önce azınlıklara tanıdığı hakların bugün de çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Çünkü bugün Osmanlıda… ki hoşgörü ve azınlıklara tanınan hakları hâlâ o genişlikte tanımak, derinleştirmek mümkün olmuyor” şeklinde konuştu. DÜNYA, OSMANLI HOŞGÖRÜSÜNÜN ÇOK GERİSİNDE “Aslına bakarsanız bugün dahi yeni bir medeniyet üretiyoruz. Türkiye’de olup biteni başka bir yerde göremezsiniz. Kendine özgü ... Devamını Oku »

Osmanlı’da Ramazan Ayı

Ramazan, günahlardan kurtulma ve sevap kazanma ayıdır. Sahuruyla iftarıyla, içerisine girilen manevi havasıyla Ramazan günümüzde olduğu gibi tarih boyunca çok farklı bir ay oldu. PROTOKOL DEVLETİ Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren resmi teşrifat, yani protokol kuralları gelişmişti. Neyin ne zaman ne şekilde yapılacağı çok ince kurallara bağlanmıştı. Ramazan ayı geldiğinde gelenekleşmiş kurallara göre bu ayda yapılan faaliyetler vardı. Bunların en önemlilerinden ... Devamını Oku »

OSMANLI HUKUKUNDA KARDEŞ KATLİ MESELESİ

“Bölüneni börü yer!” (1) Türkler, gerek anavatanları olan Orta Asya’da, gerekse sonra yerleştikleri İran, Ortadoğu ve Anadolu’da irili ufaklı pek çok devlet kurdular. “Pek çok devlet kurdular” denince, pek çok Türk devletinin de “yıkıldığı” anlaşılmaktadır. Bunların yıkılmasında, devlet hâkimiyetinin, hanedanın ortak malı sayıldığı eski bir Türk siyasî geleneğinin tesiri çok büyük olmuştur. Hanedanın her erkek mensubu, küçük olsun, büyük olsun, tahta geçmek hususunda kendisini ... Devamını Oku »

Osmanlı’da kürtaj yasaktı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren savaşları kaybetmesinin önemli sebeplerinden biri de nüfusunun düşmanlarından daha az artmasıdır. Nüfusun azalması yüzünden hem ekilecek topraklar boş kalmış hem de orduya istenilen sayıda asker toplanamamıştır. Savaşlardan, hastalıklardan ve kaybedilen topraklardan dolayı azalan Osmanlı nüfusunu artırmak için Avrupa’dan göçmen getirilip, Türkiye’ye yerleştirilmesi bile düşünülmüştü. Nüfusumuz azalmasın Hem İslam hukukuna göre yasak olması hem de ... Devamını Oku »

Osmanlı Devletinde Padişahların İçki Yasağını Deldikleri Ve Gayr-i Meşru Eğlenceler Tertip Eyledikleri Hakkındaki Çarpıtmalar

Günümüzde, Osmanlı Devleti’ne cephe alan belli mihrâklar ve karanlık güçler, iki kol halinde, en uzun ömürlü İslâm Devleti olan Osmanlı Devleti’ne hücum etmektedirler: Birinci kol, İslâm’a düşmanlıklarını açıktan ortaya koyamayan ve bunu Osmanlı düşlmanlığı adı altında yürüten din ve tarih düşmanlarıdır. Bunlar, kusurlarıyla birlikte, İslâm’ı hayatın bütün safhalarında yaşayan ve yaşatmaya çalışan Osmanlı Devleti’ni tenkid etmekle, açıktan yapamadıkları İslâm düşmanlığını ... Devamını Oku »

Osmanlı’nın sahabe hassasiyeti

Osmanlı Devleti ile İran arasından yapılan tüm anlaşmalarda yer alan öyle bir madde var ki, Osmanlı’nın sahabe hassasiyeti unutulacak gibi değildir. Aşağıda, Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan anlaşmaların tamamında yer alan ilginç bir ayrıntıya temas edeceğim. Okuyunca, “vay be, ecdadımız demek bu konulara bu kadar özen göstermiş” diyeceksiniz. Türk – İran ilişkilerinin geçmişinden bir kaç ayrıntı vermek yerinde olur. ... Devamını Oku »