Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Tarihi (sayfa 4)

Kategori Arşivi: Osmanlı Tarihi

Enver Paşa ile mülakat

Enver Paşa, Çanakkale Savaşı’yla ilgili batı basınında taraflı haberler çıkması üzerine Frankfurter Caytulg gazetesine mülakat verir. Enver Paşa Hazretleriyle Görüşme Frankfurter Caytulg Gazetesinin Dersaadet özel muhabiri Mösyö Paul Vaiç, Harbiye Nazırı Enver Paşa hazretleriyle bir görüşme gerçekleştirmiştir. Muhabir görüşmeyi şöylece yazıyor: “Harbiye Nazırı Enver Paşa hazretleri, Çanakkale Boğazı’nın düşman donanmaları tarafından bombardımanı hakkında, kendilerini ziyaretim esnasında bazı açıklamalarda bulunmuştur. Fransız, ... Devamını Oku »

YAVUZ SULTAN SELİM VE İTTİHAD – I İSLÂM

Her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz İttihad-ı İslâmın tesisiyle,İslâm alemini yek-vücud halinde bir araya getirib madden ve mânen kuvvetlendirmesiyle marufdur Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri… Çünkü,kendi zamanındaki en önemli meseleler,iç meseleler idi. Mücadelesi batıyla değil,doğu ile idi. İran idi. Safevilerin ehli sünnet düşüncesini tehdit eden yayılmacı hareketlerine İslam alemi çapında tedbirler alan Yavuz,Haleb’de Cuma günü Melik Zahir camiinde İmamın,Hâkimul Haremeyn- sözüne ... Devamını Oku »

TÜRKLER VE OSMANLILAR

Hz. Nuh her peygamber gibi kavmine senelerdir tebliğ görevini yapmasına karşı inanmamaları üzerine,Cenâb-ı Hakkın emriyle bir gemi yapmış,gökten boşalırcasına,yerden kaynarcasına suların yükselmesi üzerine –oğlu Kenan ve hanımı da dahil-kavmi sulara ğark olmuştu. Nuh peygamber ise kendisine inananlarla günlerce gemide kalıp,su üzerinde emniyetle yüzdükten sonra,göğün suları çekmesi,yerin de yutması üzere emniyetle karaya çıkmışlardı. Hayatın yeniden başlamasından dolayı Nuh peygambere ikinci Adem ... Devamını Oku »

Sultan Vahideddin Korkaktı Diyenlere İthafen

İttihat Terakki’nin zulüm ve istibdadını tenkid ettiği için takibata maruz kalan Mülazım Şaban Efendi adında bir zat,şehzaliğinde ahbablılığı bulunan Vahideddin Efendi’nin Çengelköy’deki köşküne sığınmıştı.Zamanın Örfi İdarre kumandanı Mahmud Şevket Paşa’nın emriyle bu zatı yakalayıp tevfik etmek üzre Vahideddin’in köşkü abluka altına alınmış,hatta mukavemet ederse kendisinin de tevkif edilmesi emredilmişti.Vahideddin Efendi,köşkün kapısına çıkıp silahını çekerek; ”Bana mensub olan,sarayıma iltica eden masumiyeti ... Devamını Oku »

Sultan Vahideddin’in Vatan-ı Azizinden Ayrılışı Üzerine

Sultan Vahideddin’in vatan-ı azizinden ayrılışını makul ve kalıp mücadele ederek yeni bir ihtilafa sebep olmaya nazaran ehven gören bütün ciddi,tarafsız tarihçilere tercüman olmak üzre yazdığı bir yazıda Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu şöyle demektedir; Vahidüddin Han’ın siyasi cephesi ne olursa olsun,kendisine şu iki hakkı tanımamak insafsızlık olur; 1-Anadolu’ya karşı İngiltere’den silah ve askeri yardım aramamıştır. 2-Tahttan ayrıldıktan sonra,memleket dışında Türkiye’ye karşı hiçbir ... Devamını Oku »

Osmanlı Mimarlarının Canlılara vermiş oldukları önemin bir göstergesi. – (Kuş Evleri / Kuş Sarayları)

Osmanlı döneminde özellikle serçe, kumru, güvercin gibi kuşların soğuk kış günlerinde barınması için cami, medrese, türbe, kilise ve sinagogların dış cephesine yapılan ve zarif mimarileriyle göz okşayan kuş evleri …   Sanat tarihçisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğretim görevlisi Hayri Fehmi Yılmaz yaptığı açıklamada, “kuş evi”, “kuş sarayı”, “serçe sarayı” ve “kuş köşkü” de denilen yapıların, Osmanlı mimarisinde 17. yüzyılın sonlarından itibaren ... Devamını Oku »

Sultan Vahidüddin

Ceddim Osman Gazi’den Selim-i Evvel’e (Yavuz) kadar Devlet-i Osmaniyye namıyla Türk Saltanatı vardı.Selim-i Evvel’den sonra ise,bu saltanat ”Hilafet”in inzimamıyla ”Saltanat-ı Muhammediye” haline gelmişti. Şimdi bana bigayr-i hakkın (Haksız Olarak) ihanet-i vataniyye isnad edenler,hilafeti hukuk ve nüfuzunu tecrid ve tadil ederek bu ”saltanat-i Muhammediye’yi yıkmışlar ve yanlız vatanlarına değil,bütün Alem-i İslam’a ihanet etmişlerdir. Kaynak:Hüseyin Nesimi-i Giridi – Sahib-i Zuhur Devamını Oku »

Şehid-i Muazzez,Hakaan-ı Mağfur Sultan Abdülaziz

O sırada batılılaşmak istikametinde gemi azığa alan devlet ricali,medeni hukuk münasebetleri için Fransızların meşhur Napolyon zamanında yapıldığından ”Napolyon Cod Civil” olarak anılan kanunu alıp müslüman Türk milletine tatbik etmek istiyolardı. Sultan Abdülaziz büyük fıkıh alimi ve tarihçi Cevdet Paşa’nın da ikazı üzerine bu sakim davranışı önledi. Cevdet Paşa riyasetinde ”Mecelle Cemiyeti” adıyla bir heyet teşkil edilerek,İslam Hukuku’ndan bir ”Medeni Hukuk ... Devamını Oku »

Yakın Tarihimizin Bir Siyaset Dahisi

O’nun 33 senelik saltanatı boyunca kendi iradesinin dahil olduğu bir tek harp vaki olmuş ve ondan da parlak bir zaferle çıkmıştır.Bu,1897 Türk-Yunan Harbi’dir Devri (1876-1909) iç ve dış düşmanlarının el birliği ile ortaya çıkardıkları ”Boğazlar”,”Bulgaristan”,”Girit”,Bosna Hersek” ve ”Ermeni” meseleleri gibi halli güç buhranlara sahne olduğu halde düşmanlarının birbiriyle olan ihtilaflarından istifade suretiyle devletin mülki tamamiyeti koruyabilmiştir.Gerçekten ‘O’nun arzusu hilafına ortaya ... Devamını Oku »