Son Haberler
Anasayfa » Siyasi Tarih (sayfa 10)

Kategori Arşivi: Siyasi Tarih

İSMET PAŞA VE (LOZAN)IN İÇ YÜZÜ

1- Bu sütunların şümul ve ehemmiyeti, hem bugünün, hem de dünün gizli anahtarlarını vermek bakımından o kadar geniş ve büyüktür ki, arada bir bazı tarihî hâdiselere el atıp bütün bir mazi seyrini değiştirici iddialara giriştiğimiz zaman, bizim, geçmiş günlerden değil, gelecek günlerden bahsettiğimizin takdiri lâzım gelir. Biz, tarihî bilgi vermek yerine, bugünü üzerinde taşıyan öyle tarih taşlarının iç yüzünü ortaya ... Devamını Oku »

İsmet Paşa Lozan’ a Sarhoş mu Katıldı?

ABD’LİDEN ŞOK İDDİA… İsmet Paşa Lozan’ a Sarhoş mu Katıldı? Kurtlar sofrasının kurulduğu Lozan’da yabancı devletler kendi lehlerine avantaj sağlayacak adımları atarlarken Türk Delegasyon başkanı İsmet İnönü’nün ise görüşmelere sarhoş katıldığı ABD Müşahidi John Grew tarafından açıklandı. Jonh Grew hatıralarını anlattığı kitabında “Atatürk ve İnönü” (Bir Amerikan Elçisinin Hâtıraları) adlı kitabında; Lozan Konferansı’ndaki İsmet İnönü’yü şöyle anlatıyor: “Tarih 18 Ocak ... Devamını Oku »

İsmet İnönü Ve Müslümanlık

Mareşal Fevzi Çakmak tarafından bize bilfiil ve bizzat anlatıldığına göre, bir zamanlar talebesi bulunduğu “Tophane-i Âmire”de sırf zabitleri görsün diye koridorlarda seccadesini serip namaz kılacak kadar ulvî (!) bir seciye taşıyan İsmet İnönü, zamanına göre dindar ve zamanına göre dinsiz görünmekten başka hiçbir rolü olmamış bir müra’ilik ve münafıklığın mensubu, korkunç bir Allahsızdır. Misali ve isbatı: Kılıçoğlu Hakkı isimli, esbak mensuplardan,bir ... Devamını Oku »

Mustafa Kemal’e Batılıların hayran oluşudur.

Mustafa Kemal’e Batılıların hayran oluşudur. Bu hayranlık onun “evrensel” kişiliğine bir kanıt sayılıyor… Emperyalist Batı neden Mustafa Kemal’e hayran oluyor? (Eğer gerçekten böyle bir şey varsa!) Devlet aydını burada da kendini ele veriyor. Gerçek Yönleriyle Atatürçülük’ün yazarı; “Batılı yazar ve politika adamları Türk Devrimi’nden Doğu aleminden bir kader, alın yazısı değiştirir gibi, Batı Medeniyetine yönelmesini bir takdir, hayranlık ve büyük bir başarı ... Devamını Oku »

Cumhuriyet’in İlk Yılları Güllük Gülistanlık Değildi

Osmanlıyı ve Padişahları her fırsatta karalama gafleti içinde bulunan Kemalist kalemşörlerin ağzına pelesenk olan uydurma bir efsane vardır. Her fırsatta bundan bahsedip, sürekli övünürler. Tabi ki övünülecek bir şey varsa, enaniyet ve kibir sınırlarını zorlamadan “yiğidin hakkını” teslim etmek gerekir. Takdir-i hıdmet, İslam’ın da şiarıdır! Aksini iddia etmek yanlıştır. Övündükleri şeye gelelim. Osmanlı’nın son zamanlarındaki harbler vetiresini görmezden gelip, insaf ... Devamını Oku »

M.Kemal’in Suriye’den Çekilmesi ve Suriye’yi İngilizlere Bırakması

Mustafa Kemal, İngilizlerle savaşmak için cepheye gidince o, memleketleri düşmanlara bırakarak Anadolu’ya çekildi. Şöyle ki: Emri aldıktan sonra Suriye Cephesindeki karargahına gitti. 1918 senesinin Ağustos’unun sonlarında oraya vardı. Kendisini Sandoroz’a takdim etti Bundan önce ilkbaharda Folkenhayn Almanya’ya dönmüştü. Sandoroz Anafartalar muharebesi esnasında onu tanıyordu. Bunun için iyi karşıladı. Savunma hattının merkezine hakim olan 7. Ordunun Kumandalığına tayin etti. Ordunun Kumandanlığını ... Devamını Oku »

Hilâfet’i İlga Etmek İçin İngilizlerin Hilâfet Merkezinde Yoğunlaştı

Hilâfet’i ilga etmeye yarayacak vesileleri hazırlamak için faaliyetlerini, Hilâfet merkezinde yoğunlaştırmalarına gelince; İngiliz müttefiklerine karşı manevralarına ve işgal ettikleri memleketlere bütün gayretlerini vermelerine rağmen asıl gayeleri Türkiye’ye daha hususî bir tabir ile Hilâfet merkezine yönelikti. Bunun için mütareke imzalanınca hemen İngiliz zırhları ve askerleri İstanbul Boğazı’nı ve İstanbul’u, Çanakkale Boğazı’nın Müstahkem mevkilerini, Türkiye kıyılarındaki mühim yerleri işgal ettiler. Fransızlar Galata’yı, ... Devamını Oku »

İNGİLTERE’NİN, MUSTAFA KEMAL’İN DEVRİMİNİ DESTEKLEMESİ

Bunlara rağmen, İngilizler, başladığını tamamlamak için Mustafa Kemal’i bundan sonra kendi haline bıraksalardı elde ettiği gayeye doğru elbette bir adım dahi atamazdı. Türkiye’de Arapça konuşan İslâm memleketlerinin Osmanlı Devleti’nden ayrılmasına sükut eden ve Türklerle yetinenler bulunmakla beraber, Hilâfet’in ilgasına razı olacak bir fert ve Müslüman dahi yoktu. Buna Mustafa Kemal ve sayıları iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az birkaç arkadaşından ... Devamını Oku »

İngilizler Hilâfet’in İlgasını ve Devletin Laik Olmasını Şart Koşmuş

20 Kasım 1922 de Lozan Konferansı açıldı. Osmanlı Devleti namına yalnız Ankara heyeti hazır bulunuyordu. Bu heyet 1. Düyna Savaşında yenilmez olan Osmanlı Devleti’nin temsilcisi sayıldı. İngiliz heyetine Hariciye Vekili Curzon başkanlık ediyordu. Çünkü Loyd George’un hükümeti 19 Kasım 1922 de istifa etmişti. Konferans çalışmalara başladı. Konferansın yapılması esnasında İngiliz heyeti başkanı Curzon, Türklere bağımsızlık verilebilmesi için dört şart ileri ... Devamını Oku »