Son Haberler
Anasayfa » Siyasi Tarih (sayfa 4)

Kategori Arşivi: Siyasi Tarih

Osman Bölükbaşı

Türk siyasal yaşamının ilginç simalarından biri Osman Bölükbaşı’ydı (1913-6 Şubat 2002). Bölükbaşı muhalif kimliğiyle tanınırdı. Siyasal yaşamı 1946’da Demokrat Parti’yle başlamış, Millet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde (CKMP) devam etmişti. Bu partilerin genel başkanlıklarını da yaptı. 1957’de ‘Meclis’in manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif’ etmekle suçlandı. Dokunulmazlığı kaldırıldı ve tutuklandı. 149 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. ... Devamını Oku »

Herşeyi ben yaptım ve ben yapacağım !

Büyük Zaferin 2.yıldönümü gelmişti.30 Ağustos günü Dumlupınar’a gittim.M.Kemal Paşa’nın da geldiğini öğrendim.Vagonunu ararken,yaveri Salih Bozok penceresinden seslenip çağırdı.Vagona çıktım,Saygıyla Gazi’nin bulunudğu salona girdim.O da ne?Ömrümde kokusunu bir türlü nefret etmeden duyamadığım rakı kokusu burnumu ve dimağımı tiksindirdi. Gazi beni görünce ayağa kalktı ve ”Paşam,hoşgeldiniz!” diyerek iltifat etti.Elimi sıktı ve Salih Bey’e dönerek,”Karabekir rakı sevmez.Ona bie şişe bira getirin!” emrini verdi. ... Devamını Oku »

PAŞA, POLİTİKAYI ASKERLİĞE TERCİH EDİYOR

Mustafa Kemal Paşa’nın askerî mukavemetten vazgeçtiği manzarasını gösteren, Başkumandanlığı almayarak Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne geçmesi ve vakitsiz, yani en zayıf vaziyetimizde ve İtilaf propagandaları ve bundan haber alan padişah hükümetinin fetvaları, emirleri, teşvikleriyle Anadolu birbirine girdi. Eğer kalpleri Milletimizin hürriyet ve istiklâl aşkıyle çırpınan arkadaşlannın feragati, ve kazanmış oldukları millî itimâd ve candan sevgi ve saygı kudreti olmasaydı; Mustafa Kemal Paşa’nın ... Devamını Oku »

İNGİLİZLERDEN BİZE AÇIKÇA CUMHURİYET TEKLİF GELİYOR

Bayburt civarındaki Mehdi’yi tenkil ettiğimizin ertesi günü İngiliz kaymakamı Rawlineson İstanbul’dan Erzurum’a geldi ve hemen de beni makamımda ziyaret etti. (27.11.1335/1919). Tam iki saat konuştuk. Lord GÜRZON diyor ki: (anlattıklarının hülâsası şunlardır): a- Şimdiye kadar sulh yapmadığımızın sebebi, Türkiye’de şimdiye kadar kuvvetli bir hükümet görmediğimizdendir. Hakiki İngiliz dostu olacak simalarla anlaşmak istiyoruz. Mustafa Kemal Paşa sulh konferansında bulunsun veyahut sulh ... Devamını Oku »

Tek Adam Efsanesi Doğuyor

Ülkede artık bütün işler M.Kemal’in ismi etrafında dönemeye başlamıştı.Bu durum basından Meclis’e kadar uzanmış bulunuyordu.nitekim 21 Ağustos 1923 günü Lozan Barış Antlaşması müzakere edilirken Meclis’te Dışişleri Komisyonu Başkanı Yusuf Kemal Tengirşek Bey şunları söyledi;”M.Kemal bu senin eserindir ki bu eser Türk’ün özgürlük ve bağımsızlığıdır” Oturumdan sonra Yusuf Kemal Bey’e koridorda rast geldim ”Paşa sizi de tebrik ederim”dedi,”Bu eserde en büyük ... Devamını Oku »

Hilâfetin Yıkılışına Doğru

“Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hâkim kıldığı (halîfe seçtiği) gibi kendilerini de yeryüzüne sahip ve hâkim kılacağını (halîfe kılıcağını), onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm’ı), onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku dönemlerinden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını va’detti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiç bir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra ... Devamını Oku »

İç ve Dış Sapıklar

İngilizlerle Mustafa Kemal muvazaasının (danışıklı döğüşün) izlerini; Lozan müzakereleri zamanına kadar tehir etmeyerek “Mudanya” mütarekesinden ve Yunan’ın hezimete uğratılmasından evvelki, yani İngilizler’in Anadolu’da ortaya çıkan Kemalî kıyamını bastırmak üzere hem İstanbul’daki halîfe hükümetine cebr ve tazyîk icra ettikleri, hem de müşkilât göstermekten geri durmadıkları zamanlarda bile bulmak mümkündür. İstanbul’un ve Halîfe’nin ecnebi askerî işgali altında serbest hareketten mahrum vaziyeti, Anadolu’yu ... Devamını Oku »

Lozan ve İngilizler

Kemalcilerin, hilâfeti ve Osmanlı Devleti’ni feda ederek büyük devletlerden, Harb-i Umumî mütarekesinin son senelerinde Türklere en ziyade muarız görünen İngiltere’nin “Lozan” Kongresi’nde desteğini kazanmak üzere daha evvelden gizli bir pazarlık yapmış olmaları hakkında bende bir kanaat vardır ki… İzmir’i, Edirne’yi Türkiye’ye iade ve ecnebi imtiyazlarını ilga hususunda Anadolu’da Yunan ordusunu bozmakla büyük devletlere karşı Umumî Harp’teki mağlubiyetimizi de galibiyete dönüştürmesi ... Devamını Oku »

Rıza Nur Güneş Dil Teorisini Anlatıyor

Atatürk,mebusa, saylav dedi. Kör olasılar buna da itiraz ettiler. Saylav, havlarvezninde dedilerse de haylav vezninde bir kelimedir. Say ile lav’ınçiftleşmesinden doğmuştur. Nitekim haylav’da hay ile lav’ın birleşmesidir. Hay Ermeni demektir. Say, saymak mastarından gelir. Lav volkanlardan akan maîateştir. Kelimenin manası lav’ı say demektir ki, ona hürmet et, ondan kork,yoksa seni yakar, demektir. Bu adı vermenin hikmeti, evvelâ mebus muhteremdir,sayılır. Hattâ ... Devamını Oku »