Son Haberler
Anasayfa » Milli mücadele dönemi paşalarının son yılları ve onlara yapılan haksızlar; » Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay İzmir Suikastı palavrasıyla tasfiye edildi.

Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay İzmir Suikastı palavrasıyla tasfiye edildi.

Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay İzmir Suikastı palavrasıyla tasfiye edildi.Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 1920′de son toplantısını yapmış, üyelerinin bazıları İstanbul’daki İtilaf Devletleri tarafından tutuklanmış, önemli bir kısmı ise Ankara’ya gelmiş I.Meclis’i oluşturmuştur. Yani savaşı bu meclis yapmıştır.

Milli Mücadele’yi başlatan baş olarak beş komutan var. Bunlar; Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay… Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy Anadolu’ya M.Kemal’den önce gelmişlerdi. İki paşada M.Kemal Paşa’yı Anadolu’ya getirmek için ikna çabalarına girişiyorlardı ancak M.Kemal Paşanın aklında Harbiye Nazırı olmak vardı. Ancak çabaları Mustafa Kemal’i Harbiye Nazırlığına taşımaya yetmedi ve ülkenin kaderine payitahttan müdahalede bulunma olanağını bulamadı. 1918 Kasımından 1919 Mayısına kadar tam altı ay süren iktidar kavgasında başarılı olamayan Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin’in de görevlendirmesiyle 9. Ordu müfettişliğini kabul ederek Samsun’un yolunu tuttu.
Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay İzmir Suikastı palavrasıyla tasfiye edildi.
Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 1920′de son toplantısını yapmış, üyelerinin bazıları İstanbul’daki İtilaf Devletleri tarafından tutuklanmış, önemli bir kısmı ise Ankara’ya gelmiş I.Meclis’i oluşturmuştur. Yani savaşı bu meclis yapmıştır. Bu meclis her kesimden insanın temsil edildiği yerdi. Meclis de M.Kemal’e muhalif, başları Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’in olduğu II.Grup vardı. Grubun lideri Ali Şükrü Bey, M.Kemal’in korumalarından olan Topal Osman tarafından katledildi. Sonrasında Topal Osman’ın başına gelenler ise tam bir trajedi. Topal Osman gözden çıkarıldığını anlayınca M.Kemal’e baskın yapar. Topal Osman baskın sırasında kadınların evden çıkmasını ister. M.Kemal’de bu fırsatla çarşafa bürünerek kadın kılığında kaçmıştır evden.(3) Sonrasında Topal Osman etkisiz hale getirilip kafası kesildi ve meclis kapısına ayaklarından asıldı.Bu olaylar sonucu I.Meclis kapatıldı. II.Meclis’deki milletvekilleri ise M.Kemal tarafından seçildi.

Son olarak halk aldatıldı. Sultan II.Abdülhamid Han tahttan indirildikten sonra başa gelen Mason destekli İttihat ve Terakki Cemiyeti ülkeyi 1911 yılından itibaren başlayacak olan ve 11 yıl devam edecek savaşlar silsilesine soktu. Halk uzun süren savaşlardan bıktı.

Milli Mücadele de milletin nasıl ayağa kaldırıldığını Birinci Mecliste milletvekili, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı olarak görev yapmış olan Rıza Nur şöyle açıklar: ‘‘Biz Padişah’ın vekilleriyiz. Onları, dini, milleti, devleti kurtaracağız. Gayrete geliniz. Din gayreti lazımdır! Çünkü bütün millet âdeta istisnasız, padişaha mutî (itaatkâr), dine merbut (bağlı), ‘padisah, din’ diyor, başka birşey bilmiyor. Anadolu’dan bu esnadaki seyahatlerimde bizzat böyle propaganda yaparken bu sözlerin herşeyden müessir (etkili) olduğunu görüyorum. Aynı zamanda dini de ele alıyorduk. ‘Kur’an’i apteshane kâğıdı yapacaklar… Size şapka giydirecekler’ diyorduk.’’.Talihe bak ki, şapkayı sonunda Mustafa Kemal’in eliyle giydiler.  Halkta büyük bir inkisar oldu. Maneviyatı kırıldı. Gavur olduk zannettiler. Hükûmete diş biliyorlar. Bir gün harb olsa, bu millet gayretle harb etmez. Hem iktisadi müthiş bir zarar.Bundan da yahudiler istifade ettiler. İstiklal Mahkemesi dolaştırıldı. Epeyce adam (binlerce alim ve insan) astılar. Sayısını (tam olarak) bilmiyoruz. Halk yıldı. İş bitti. Asılan bir hocaya pek acırım. Adını hatırlayamıyorum (yazar burda İskilipli Atıf Hoca’dan bahsediyor).(4)

Millet Hilafet için İslam için bütün olumsuzluklara rağmen savaştı ve başarılı oldu. Peki sonrasında bu milletin uğruna savaştığı mukaddesatına saldırılması neyi gösteriyor. Sanırım bu paşaların tasfiyesinden, I.Meclis deki muhaliflerin susturulmasından daha ağır bir durum.

Öyle ki 1925-1950 dönemi, 900 senelik Müslüman hakimiyetindeki Anadolu’nun İslam’a, Müslümanlara yapılanlar dolayısıyla en rezil yıllarıdır.

1. Kemal Tahir, “Yol Ayrımı”
2. Mustafa Armağan, Kızıl Pençe, s:110 vd.
3. İpek Çalışlar, Latife Hanım
4. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. c.3, s. 623

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Milli mücadele dönemi paşalarının son yılları ve onlara yapılan haksızlar;Tüm Linkler ;

http://yakintarihimiz.org/milli-mucadele-donemi-pasalarinin-son-yillari-ve-onlara-yapilan-haksizlartum-linkler.html

Google Aramaları

  • kazım karabekir ali fuat cebesoy refet bele
  • ali fuat cebesoyun evinde mustafa kemalle görüşmesi
  • ali fuat pasa izmir suikastı
  • rauf orbay atatürk kavgası
  • atatürk rauf orbay refet bele kazım karabekir
  • kazım karabekir ali fuat cebesoy refet bele rauf orbay
  • fuat orbay
  • ali fuat cebesoy refet bele
  • ali fuat cebesoy milli mücadele yararları
  • ali fuat cebesoy asılması

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*