Son Haberler
Anasayfa » Belgeler » Kazım Karabekir’den Nutuk’a Cevap;

Kazım Karabekir’den Nutuk’a Cevap;

10600398_688092021276436_7211857161243191255_n
Kazım Karabekir’den Nutuk’a Cevap;
Mustafa Kemal. Nutuk’u. 1927 yılının 15-20 Ekim günleri arasında CHP Kurultayında okumuş; Nutuk, ilk kez 1927 yılında yayınlanmıştır.
Kâzım Karabekir Paşa. Nutuk’un ilk baskısı üzerinde el yazıları ile notlar düşmüş ve «Hakikat mihveri yahut hata-sevap cetveli» başlığı ile Nutuk’a yanıtlar vermiştir. …
1945 yılından, dilerseniz, kısa bir süre için ayrılalım ve 1927 yılına dönelim:
Mustafa Kemal Nutuk; «(Osmanlı Ordusu her tarafta zedelenmiş)..sözü doğru değildir. Şarktaki ordu İran ve Kafkas Azerbeycan’ında birçok zaferler kazanarak oralara yerleşmiş bulunuyordu. Hatta Şimalî Kafkasya’ya bile hâkim olmaya başlamıştı. Mağlûp ve perişan olan Filistin’deki Yıldırım Ordusu idi. Az sonra Musul, cenubundaki ordu perişan olmuştu.»
Mustafa Kemal Nutuk;(Ordunun elinden esliha ve cephanesi alınmış ve alınmakta.)
Bu sözden, şarktaki, adına Onbeşinci Kolordu namı verilen Dokuzuncu Kolordu (4 fırkalı) müstesnadır. Ben silâh vermediğim gibi İstanbul dahilinde olduğu halde diğer kolorduların da elinden silâh ve cephaneleri alınmıyordu.» (…)
Mustafa Kemal Nutuk; (Beni İstanbul’dan neyf ve ted’ib(yola getirmek) maksadıyla Anadolu’ya gönderenler…) ,
kaydında, bana Anadolu’ya geleceğini vaad ettiği halde neden önce Konya’daki ordu müfettişliğine (kendi harp ettiği ordu bakiyesi) tayin olunduğu halde, hastayım, terfi isterim diyerek kabul etmediğinin hakiki sebebini yazmıyor. Sebep, hâlâ İstanbul’da Harbiye Nazırlığını alarak kalmaya çalışması ve (mustafa kemal) Padişah Vahdettin’e damat olmaya uğraşmasıdır. (…) Nitekim Konya’ya
gitmeyi kabul etmeyince oraya yine Filistin’de ordu komutanı bulunan Mersinli Cemal Paşa gönderildi. Bu vaziyette M. Kemal’in de benim mıntıkama gelmesini bazı arkadaşlarımız ısrarla kendilerinden rica ettiler. Hâlâ İstanbul’da Harbiye Nazırlığı ile uğraşmasını artık bütün muhiti ayıplıyordu. Gel dediği gibi şarka gelmek hususunda hâlâ ısrar ediyor idiyse zamanın rical ve Padişahı benim ikazıma uymayan M. Kemal’i zorla göndermiş oldukları anlaşılıyor ki, kendileri için elîm bir vaziyettir.»
(..). M. Kemal Paşa, itilâf Devletleriyle başa çıkamayacağımızdan millî mücadeleye taraftar değildi. Benim (tek dağ başı mezar oluncaya kadar ya İstiklal, ya ölüm) teklifime delilik diyordu.» (…) 14. sayfada millî teşkilât ve mitinglerin kendi tamimi ile yapıldığını anlatmak istiyor. Halbuki, kendileri Samsun’a çıktıkları 19 Mayıs’da bu tamimi yapmaları icap ederdi. On gün sonra tamim etmesinin sebebi ne olabilir? (Verdiğim talimat üzerine her yerde mitingler yapılmaya başlandı» diyorlar. Halbuki, Erzurum’daki mitingi 18 Mayıs’ta yani M. Kemal Paşa daha Samsun’a çıkmadan önce yaptırmıştım. Trabzon’a gelince burası M. Kemal’in tamiminden sonra da yapmamıştır (..) asabî mizaçlı olan halkın miting neticesinde Rumlara saldırması tehlikesinden korkutmuştur:» Karabekir, Nutuk’a düştüğü notlarda Atatürk’ün Kurtuluş Savaşının başında «Amerikan mandası» ve «bol-şeviklik ilânını» çözüm olarak düşündüğünü de yazmış!”
( KAZIM KARABEKİR ANLATIYOR11NCİ SAYFA)
KAYNAK;
1; UĞUR MUMCU ; Kâzım Karabekir Anlatıyor 2;Nutuk ve Kazım Karabekir’den Cevaplar -Kazım Karabekir EMRE YAYINLARI

Google Aramaları

  • Nutuk ve Karabekirden Cevaplar
  • Nutuk ve Karabekirden Cevaplar pdf
  • nutuk ve karabekir\den cevaplar
  • nutuk kazım karabekir
  • kazım karabekir nutuka cevap
  • kazım karabekir nutuk ve karabekir\den cevaplar
  • kazım karabekir nutuk eleştiri
  • nutuka cevaplar
  • kazım karabekir nutuk ve karabekirden cevaplar
  • kazım karabekir nutuk

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*