Son Haberler
Anasayfa » Genel » Kemalistlerin Mantık Dışı Mantıkları

Kemalistlerin Mantık Dışı Mantıkları

Kemalistlerin Mantık Dışı MantıklarıCelal Nuri denen kişi, kendini âlim makamına geçirerek şöyle diyor:

“Halifenin değil, hilafetin bazı görevleri vardır. Muteber kitapların beyan ettiği gibi, bu görevler halifenin değil, ümmetindir. Zira kitaplarda fertler hakkında herhangi bir nass yoktur. Ulu’l-emr kelimesi çoğul sigasıyladır. Biz Türkler Emevî ve Abbasîlerin izlerinden gitmek zorunda değiliz…”

Bir tek imama bağlanma hususunda ne demek istiyor?

İyi de, Raşid Halifeler de birer münferid imamlar değil miydiler?

Bunu niçin söylemiyorsun?

Niçin Emevî ve Abbasîleri küçümsemeye çalışıyorsunuz?

Bu adam Lozan Konferansındaki yoldaşı kadar cesur değil. Lozan’da azınlıklar meselesi görüşülürken, Türkiye temsilcisi söz alarak yeni Türk yönetiminin laik olduğunu, laikliğin ise tüm dinlere karşı eşit davrandığını, dolayısıyla Türkiye’nin azınlık sorunu diye bir meselesinin olamayacağım söylemiştir.

Temsilcinin bu beyanları, Tanin gazetesinin 17. sayısında aynen yer almıştır.

Hükümet yetkililerinin bu ve benzeri açıklamaları, benim İttihatçılar ve Kemalistler hakkında daha önceleri ve şimdi de bu kitapta yazdığım tüm hususları doğrularken, onları savunan Mısırlıları yalanlamaktadır.

“Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından belli olmuştur. İçlerinde sakladıkları (düşmanlık) ise daha büyüktür” (Âl-i İmran, 118).

Görevlerin halife değil, hilafet için olduğunu kabul ettik diyelim. Hilafet de ümmet içindir. Ümmet ise bu görevlerini, bir şahsa (halifeye) veya bir gruba (Millet Meclisi’ne) devredebilir.

Pekâlâ bunun, hilafet ve devlet işlerini birbirinden ayırmak ile ne ilgisi var?

Eğer görevler hilafet içinse, bu görevlerin hilafetten soyutlanmaması gerekir. Hilafet ise halifesiz olmaz. Neticede halife görevsiz olmaz hükmü çıkar.Bu meselede üç unsur söz konusudur:

1 – Hilafet,

2 – Halife ve

3 – Görevler.

Görevlerin ümmete ait olduğunu, ümmetin de bu görevlerini seçmiş olduğu Millet Meclisi’ne devrettiğini varsayalım. Bu durumda, meclis bizzat halifedir. O halde, Kemalistlerin Abdülmecid’i halife olarak atamalarının bir anlamı yoktur.

Görüldüğü gibi Kemalistlerin sözleri eylemleriyle çelişkilidir, işte onların mantık dışı mantıkları!

Kısacası Kemalistler laik konum ve tutumlarına dinî bir mesnet bulamazlar.

Hilafetin Ilgası – Mustafa SABRİ

Google Aramaları

  • kemalistlere kapak sözler
  • kemalistlere kapak
  • mustafa sabri efendi
  • mantik disi sozler
  • kemalistlere söylenecek en güzel söz
  • Kemalistlere en güzel kapak sözler
  • padişah yakın korumaları serdengeçtiler
  • kemalistlere kapak siir
  • kamalistlere guzel kapak sozler
  • kemalistlere komik sozler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*