Son Haberler
Anasayfa » Kemalizm ve Atatürkçülük İlerlemeye Manidir; » Kemalizm ideolojisi ile Din-i Mübin-i İslam kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz.

Kemalizm ideolojisi ile Din-i Mübin-i İslam kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz.

Kemalizm ideolojisi ile Din-i Mübin-i İslam kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz.

Birtakım Kemalist ilahiyatçıların İslam ile Kemalizmi bağdaştırma gayretleri gülünçtür ve boştur.

Şuurlu bir Müslümanın Kemalist olması mümkün değildir.

İslam, Son Peygamber Muhammed Mustafa’nın (Salat ve selam olsun ona) Allah katından getirdiği dindir. Kemalizm, M. Kemal’a atf edilen bazı ilkeleri, görüşleri, inançları, dogmaları esas alan bir ideolojidir.

Kemalizm dört başı mâmur bir ideoloji midir? Değildir, ideolojiye benzeyen eklektik bir sistemdir.

Kemalizm’in temel prensipleri nelerdir?

Allah inancı konusunda inkarcı veya agnostiktir.

Pozitif Bilimleri en büyük mürşid/rehber kabul eder.

Ahiret inancı, hesap kitap, Cennet Cehennem yoktur.
,
İslam Şeriatını reddeder.Güzel ahlâkın, iyi geçinmenin ve dünyevi işlerinde yükselmenin başarılması için, din lâzımdır (dinin işine gelen kısımlarını yaşamlarına uyduruyorlar)  diyorlar.  dîne, dünyevi istekler için inanmalıdır diyorlar.uyguluyorlar.. Dînin aslı olmamakla berâber, iyi huylu olmak, sosyal fâydalar sağlamak için, dîne inanmak îcâb eder diyorlar. (ukabat -müneekehat -muemelat vs. )  Allah merkezli anayasal düzeni (şeriat) red ediyorlar….

Risalet-i Muhammediyeyi zımnen reddeder.

Kemalizm İslam’a karşı bir reaksiyondur.

Kemalizm uzun yıllar boyunca Türkiye’deki vesayet rejiminin resmî ideolojisi olmuştur.

Müslümanlar bu ideolojiyi kabul etmeye zorlanmıştır.

Kemalizmi tenkit eden Müslümanlara eziyet edilmiş, bazısı zindanlara atılmıştır.

12 Eylülden sonra bütün din görevlilerine Kemalizm’e inanacaklarına ve sadık olacaklarına dair taahhütname imzalatılmıştır.

Bugün dünyanın, insan haklarına bağlı ve saygılı hiçbir medenî ve ileri ülkesinde resmî ideoloji yoktur.

Kemalizm Türkiye’nin millî kimliğine ve millî kültürüne aykırıdır.

Kemalistler Türkiye’de çoğunluğu oluşturan Sünnî Müslümanları uzun yıllar vesayet rejimi gölgesi altında ezmişlerdir.

Yakın tarihimizde din hizmetlisi, İslam hocası yetiştiren medreseler kapatılmış, tasavvuf tekkeleri kapatılmış, on bine yakın cami, medrese, tekke, vakıf binası tahrip edilmiştir.

İsmet İnönü zamanında Kemalistler dinî yayın yapılmasına izin vermemişlerdir. Kemalistler TCK’nun 163’üncü maddesiyle din adamlarını, Müslüman yazarları,  ağır cezalarda yargılamış ve zindanlarda çürütmüştür.

Kemalistler Müslümanlara karşı devlet terörü uygulamıştır.

Kemalizm Müslümanlar için bir heyûla olmuştur.

Birtakım ilahiyatçıların Kemalizm ile İslam’ı bağdaştırmaya yeltenmeleri cinnetten öte bir şeydir.

Mason localarını Mustafa Kemal kapatmamıştır. Mason locaları, Kemalist inkılâpların zaten kendilerinin yapacaklarıyla örtüştüğü için yaptıgı için   kendilerini feshetmeyi ve bütün mal varlığını da Kemalist rejimin ideoloji yuvası halk evlerine verdiğini görüyoruz. Bugün ise halk evleri, terör yandaşı aşırı sol örgütlerin karagâhı haline gelmiştir. İnönü bu dernekleri açmış, lakin İslam tekkelerini kapalı tutmuştur.

Kemalizm halen yürürlüktedir.

M. Kemal’in devrimlerine bağlı ve sadık kalacağını dair yemin etmeyen bir milletvekili mazbatasını alıp Meclise girememektedir.

M. Kemal’in ölümünden sonra inşa edilen Anıtkabir bir Sezar mâbedi haline getirilmiştir.

Sünnî ilahiyatçıların, İslam ile Kemalizm’in bağdaşmayacağına ve uyuşmayacağına dair yüksek seviyede ilmî, ciddî, objektif kitaplar yazmaları onlar için zarurî bir vazifedir.

Kemalizmin, en kısa zamanda inanılması mecburî resmî ideoloji olmaktan çıkarılıp özelleştirilmesi şarttır. İsteyen inansın, istemeyen inanmasın. Müslümanlara bu konuda baskı ve terör yapılmasın.

Araştırmacı tarihçi ve  Yazar Mehmet Şevket Eygi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*