Son Haberler
Anasayfa » Genel » Kemalizm Milliyetçiliği

Kemalizm Milliyetçiliği

Kemalizm MilliyetçiliğiÖrneğin:Medeni Bilgiler’de Mustafa Kemal’in verdiği ”millet” tanımının içeriği şöyledir;”Türk Milletinin tecesüsünde müessir olduğu görülen tabii ve tarihi vakıalar şunlardır;a) Siyasi varlıkta birlik b)Dil birliği c) Irk ve menşei birliği d) Tarihi karabet e) Ahlaki karabet.Bu tanımdada dikkate çektiği üzere,Mustafa Keaml,laiklik ilkesi gereği ahlak ile dini birbirinden ayırır ve ahlaki dini kaynak ve etkilerinden ayrı olarak ele alır.Bundan da,Kemalizm milliyetçiliği,İslam dininden ayrı ve yeni bir değerler sistemi olarak ortaya koyma amacında olduğu anlaşılmaktadır.Bir başka deyişle;
Kemalizm,Türk toplumunda yaşayan insanların kendi kimliklerini tanımlayış biçimlerini değiştirmek amacıyla,onlara yeni bir alternatif kimlik sunmayı istemiştir.Dinsel içeriğinden arındırılmış bir millet terimiyle topğluma yeni bir kimlik sunmak;ahlakı da dinden farklılaştırarak yeni davranış kalıpları belirlemekve nihayet bu ikisini de içeren yeni bir”hakikat düzeni” ni,siyasal,iktisadi ve sosyal alanlarda içeren ”müsbet ve tecrübi ilim” esasını hakim kılmak olarak beliren Kemalist laiklik,tüm bu yeniliklerin pekiştirilmesi açısından harf devrimine de yönelir.Latin harflerinin kabul edilmesindeki gerekçeler arasında ifade edilmememiş olmakla birlikte,harf devriminin,Sayarı’nın da belirttiği gibi,Kemalizmin Türk toplumuna kazandırmak istediği yeni kimliğin yerleşmesi açısından ‘unutkan bir toplum’ yaratmak anlamında kolaylaştırıcı öğe olarak düşünüldüğünü söylemek gerekmektedir.
KAYNAKLAR:
1 – AFET İNAN – MEDENİ BİLGİLER
2 – SAYARI – TÜRKİYEDE DİNİN DENETİM İŞLEVİ

Google Aramaları

  • kemalist milliyetçilik
  • kemalizm milliyetçilik
  • milliyetcilik ve kemalizm

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*