Son Haberler
Anasayfa » Genel » KUR’AN ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK kesinlikle Yasaktı

KUR’AN ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK kesinlikle Yasaktı

KUR'AN ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK kesinlikle YasaktıO günlerin canlı şahitleri hâlâ yaşıyor. Şu anda “dede” yaşta olan insanlar,tıpkı bir zamanların Kızıl Rusyasında olduğu gibi gizli Kur’an öğrenmişlerdir.Öyle ki Kur’an öğrenmek için “devrim bekçilerinin” nazarlarından alabildiğine uzaklaşma yolu tercih edilmiş, ya mağaralarda, ya evlerin bodrumlarında çocuklara Kur’an öğretilmiştir. Kur’an öğrenenlerin ve öğretenlerin falakaya yatırılıp dövülmesi vak’a-i âdiye haline gelmiştir. Milletin gözü o kadar yılmıştır ki çocuklar hocadan Kur’an dersi alırken bir veya iki nöbetçi konulması âdet haline getirilmiştir. Gözcüler, “Jandarma geliyor!” işaretini verir vermez, çocuklar evlerine koşmuş, Kur’an elifbaları ve cüzler akılalmayacak yerlere saklanmıştır.

Kur’an ki, bizim gözümüzün nurudur, canımızdan azizdir, imanımızdır. O’na karşıyapılan bu hareket zulüm değil de nedir? Oktay Bey! Murat Bey! Toktamış Bey! Biz bu zulme ad bulmakta zorlanıyoruz. Sizler maharetli kimselersiniz. Geliniz buzulme de siz ad bulun…Dilin altındaki bakla Kur’an harflerinin yasaklanmasındaki asıl hedefin İSLÂM KÜLTÜRÜ olduğu,devrimcilerin daha o günlerde saklamaya gerek görmedikleri bir gerçektir.O günlerde henüz kanun çıkmadan önce bazı kalemşörlerin yazdıklarına bakalım:”Yeni Türk alfabesi, medrese ulemasının ilimlerini de sarıkları gibi bir hamlede başlarından aldı.” (Yusuf Ziya Ortaç, İKdam, 22 Ağustos 1928)”Yeni yazının dile düştüğü şu sırada bir ahbabımızla konuluyordum, demir ve çelik üzerine iş yapan Ermeni ahbabımız bu yazıdan pek memnundu.” (Burhan Cahid,İkdam 27 Ağustos 1928)”Sokaklarda sarhoş gezen bir adamın cezası, ayılın-caya kadar hapsedilmektedir.Bu cezanın pek tabii olduğu açıktır.”Kanuna böyle bir ceza daha koymak hatırıma geldi: Yeni harfler mecburiyeti kanunla kabul edilerek bir sene geçtikten sonra herkesi okumak ve yazmaktan imtihana çekmeli. Bunun neticesinde cahilleri okumak öğreninceye kadar bir mektepte hapsetmelidir. Tahsili bu derece kolaylaştırdıktan sonra bu cezayı görecekler olmayacaktır zannederim.” (Celal Nuri, İkdam 8 Eylül 1928)

Günümüzde Terörle Mücadele Kanununa, “laikliğe karşı işlenen suçlar” maddesini ilave etmenin alt yapısını hazırlamaya çalışan kalemşörler gibi, o günün iktidar şakşakçısı kalemleri de işte bu şekilde kanun çıkmadan önce alt yapı çalışmalarıyapıyorlardı. Zaten tenkit etmek mümkün değildi. Zira muhalefet kesinlikle yasaktı. Muhalif gazeteler ve gazeteciler “Tarih öncesinde”, yani “Takrir-i Sükun Kanunu” çıkmadan önceki tarihte kalmışlardı. Gazeteler, dergiler kapatılınca, gazeteciler hapsedilince ortalık “sütliman” olmuş,meydan sadece ve sadece meddahlara kalmıştı.Jakoben kadronun önde gelen isimlerinden İsmet İnönü harf devrimini niçin yaptıklarını alenen söylemektedir. İnönü’ye göre devrimin yegane sebebi “kültür değişikliğini sağlamak”tır. Gerisi bahanedir. İnönü şöyle diyor:

“Harf inkılâbı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa’yı tahrik eden sebeptir. Ama, Harf İnkılâbının bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk. Arap kültürünün ve Arap dilinin tesiri hakkında, yeni nesiller bizimkadar fikir edinemezler.”… Şimdi, bütün sapmalara rağmen, yazıyı yeni harflerle öğrenmiş olanlar esk iharflere dönmezler. Kur’an kursuna gidenler için de böyledir. (İsmet İnönü’nünAnıları, Milliyet 25 Kasım 1987)

Burada “Milli Şefin Arap kültürü dediği kültürün İslâm kültürü olduğu açıktır.Yeni bir yol tutulmuştur. Bu yol Batının yoludur ve kültür olarak da Batıkültürü benimsenmiştir.Bu şekilde Kur’an yazısına cephe olanlar bile Os manlıca yazıyı terkedememişlerdir. Mesela yukarıdaki sözleri söyleyen İsmet İnönü hep Osmanlıca kullanmıştır. Günümüzün hızlı devrimcisi Kenan Evren bile notlarını, Osmanlıca tutmaktadır.

Kaynak:Bize Nasıl Zulmettiler – Burhan Bozgeyik

Google Aramaları

  • ismet inönü kuranı yasakladı
  • atatürk kuranı yasakladı mı
  • atatürk kuranı yasakladımi
  • atatürk kuranı yasakladı
  • atatürk kuran
  • atatürk kuran bilirmiydi
  • chp kuranı yasakladı
  • ismet inönü neden kuranı yasakladı
  • atatürk kuran okumayı yasakladımı
  • atatürkün kuranı yasaklaması

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*