Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » Latin yazısı Türk yazısı değildir !Siz Latin (ingiliz,yunan) misiniz ki, Türkçeyi latin harfleriyle yazmayı marifet sanıyorsunuz?

Latin yazısı Türk yazısı değildir !Siz Latin (ingiliz,yunan) misiniz ki, Türkçeyi latin harfleriyle yazmayı marifet sanıyorsunuz?

10629747_707461245976123_2525295377759636874_n

Latin yazısı Türk yazısı değildir !Siz Latin (ingiliz,yunan) misiniz ki, Türkçeyi latin harfleriyle yazmayı marifet sanıyorsunuz?

SORUYORLAR: Siz Arap mısınız ki, Türkçeyi Arap yazısıyla yazmak istiyorsunuz? Cevap: Siz Latin (ingiliz,yunan) misiniz ki, Türkçeyi latin harfleriyle yazmayı marifet sanıyorsunuz? Latin harfleriyle Türkçe çok kolay okunup yazılıyormuş. Yazının kolay olması, okunduğu gibi yazılması, yazıldığı gibi okunması bir halk ve bir kültür için iyi değildir. İngilizceye bakalım: Konuştukları gibi mi yazıyorlar, yazdıkları gibi mi okuyorlar? İngilizce belki de imlası en zor dildir. Lastik yazarlar kauçuk okurlar. Meşhur edipleri Shakespeare’i böyle yazıyorlar, Şekspir okuyorlar. İsland yazıyorlar, aylınd okuyorlar. Fransızca konuşulduğu gibi mi yazılıyor? Kolay bir alfabe bir toplumun zekasını dumura uğratır, aklını tembelleştirir. Çince, yazı itibarıyla dünyanın en zor dilidir. Bu zorluk Çin çocuklarına azim, sabır, başarı, güç kazandırmaktadır. Japonca da böyledir. Dünyaya bakın: Çin, Japonya, Hindistan, Kore, Arap dünyası, Gürcistan, Ermenistan, İsrail, Habeşistan… Daha nice ülke ve halk yazılarını kendi alfabeleriyle veya yazı sistemleriyle okuyup yazıyor.Bu yüzden geri mi kalmışlardır? O çok sevdiğimiz İsrail niçin Latin alfabesine geçmedi. Müslümanların yazılarını değiştirenStalin niçin Gürcülerin ve Ermenilerin millî yazılarına dokunmadı? Bir milyarlık Hindistan o çetrefil Sanskrit yazısıyla ilimlerde, fenlerde, sanatlarda harikalar meydana getiriyor. Türkler tarih boyunca en az on beş yazı çeşidini kullanmışlardır. Bu on beş çeşit yazıdan en fazla İslam Kur’an yazısını kullanmışlardır. Türkiye’nin tarihi, edebiyatı, toplumsal hafızası onların Arap yazısı bizim İslam Kur’an yazısı dediğimiz yazı ile kayda alınmıştır. Türk dili için latin yazısı mı daha uygundur, yoksa İslam yazısı mı? Bu kunuda ben bir şey söylemeyeyim. Kazanlı (Tataristan) Türkolog ve dilbilimci Âlimcan Şeref bey, 1926 Bakü Türkiyat kongresinde okumuş olduğu “Harflerimizin Müdafaası” adlı kitabında Arap alfabesinin Türk diline Latin alfabesinden daha uygun olduğunu ilmen ispat etmektedir. (Bedir Yayınevi, tel. 0212/519 36 18) Stalin bilahare bu zatı on sene zindanda çürütmüştür. Latin yazısının Türkiye’yi, Türkleri, Türk kültürünü ilerlettiği, çağdaş uygarlık ufuklarına fırlattığı, ilim ve fenlere hizmet ettiği, edebiyatı, ilmi, irfanı geliştirdiği iddiası temelsizdir. Beyinleri ideolojik kuruntularla dumura uğramış demagoglara bunu anlatamazsınız. (1)

Eski alfabe gelişmemize engel miydi? Bu saatten sonra elbette alfabemizi değiştirmemizi önermeyeceğim.

1900‘lü yılların başına kadar Doğu‘nun “tabiatı gereği” geri olduğu ve hep geri kalacağı söylenirdi bir kısım Batılı düşünür ve onlara hayran Doğulu aydınlar tarafından… Ancak 1905‘te Japonlar, Ruslara çok ağır bir yenilgi tattırınca, bu bakış açısı ciddi biçimde sarsıldı.


Doğunun da gelişebileceği kabul edildi. Daha da önemlisi, bu işi, kendi değerlerini, inançlarını yitirmeden yapabileceği görüldü. Böylece Japonya imrenilen bir ülke, örnek alınan bir model oluşturdu.


Japonlar inançlarından da, insan ilişkilerinden de, gayet zor öğrenilen alfabelerinden de taviz vermemişlerdi. Sadece üretim biçimleriniiş yapma tarzlarını değiştirdiler (ki elbette bu da çok büyük bir dönüşümdü.) 

Gelelim bize… 1928‘de Arap alfabesini bırakıp Latin alfabesine geçtik. Peki bunun gerekçesi neydi?
İlkokuldan başlayarak, bizlere şunlar söylendi:
1Arap alfabesini öğrenmek zordur…

2) Arap alfabesi gelişmemize engeldir…
3) Arap alfabesi Türkçeye uygun değildir.
Arkadaşlar! Bu saatten sonra elbette alfabemizi değiştirmemizi önermeyeceğim. Milyonlarca insanımız Latin alfabesiyle okuma yazmayı öğrendi, tıkır tıkır kullanıyor. Bugün birileri, “Hadi Arap alfabesine dönelim” dese, önce ben karşı çıkarım.
Ancak şunu bilelim: Yukarıda sayılan üç gerekçe de kocaman birer palavradır. Teker teker anlatayım:
1) Boğaziçi’nde okurken bir ara merak sarıp seçmeli olarak Osmanlıca dersi almıştım. Birkaç saat dersten sonra Orhan Veli‘nin İstanbul’u Dinliyorum adlı şiirini kitaptan okuyabiliyordum. (Kısaltmalardan dolayı el yazısını okumanın zor olduğu söylenir ama matbu Osmanlıca hiç de zor değil.)
Osmanlı çocukları yüzlerce yıl boyunca bu alfabeyi öğrenerek yetişti ve koca bir imparatorluğu yönetti… Cumhuriyet çocukları niye öğrenemesin?
2) Alfabe denilen yazı kodu ekonomik gelişmeye engel olsaydı, herhalde Japonlar dünyanın en geri ülkelerinden biri olurdu. Çünkü Japon alfabesi, Japonlar için dahi zor bir araç.
3) “Arap alfabesi Türkçeye uygun değil” diyenlere sormak gerek: Latin alfabesi sanki çok mu uygun? Adı üstünde, “Latin” alfabesi; onu da “sonradan” aldı Türkler.
Günümüzde kimi ülkelerde Türkçe, Kiril alfabesiyle yazılıyor; ona ne buyrulur? Eğer dildeki bazı sesleri ifade etmek zor oluyorsa, alfabede reform yaparsın olur biter.

Harf inkılabı, bütün kütüphanelerin yakılmasından daha feci bir zarara sebep oldu Kütüphaneleri yakmaya gerek kalmadı.

Meşhur İngiliz Tarihçisi Arnold Tonybee  “A Study of Hıstory” (Tarihi bir çalışma) isimli kitabında Harf İnkılâbını değerlendirerek “Türkler harf inkılâbıyla kendi kaynaklarına el atmak husûsunda yabancılardan farksız oldular” demekte ve şöyle devam etmektedir:

Günümüzde Hitler, kendi düşüncesine karşı olan bütün ilmî hazîneleri kökten yok edip kaldırmanın yolunu tutmuştur. Ne var ki, matbaanın îcadı bu faaliyetleri bir nevi imkansız hâle getirmiştir.

Hitler’in çağdaşı olan Mustafa Kemal ise, hedefini gerçekleştirmek için en başarılı ve en akıllı yolu seçmiştir. Türkiye’nin başkanı, vatandaşlarının eskiden mîras aldıkları kültür ve medeniyetin havasından kafalarını kurtarıp çok kuvvetli bir şekilde batı medeniyetinin potası içinde şekil almalarını istemiştir. Böylece alfabenin değişimi, kütüphânelerin yakılması yerine geçmiştir.

Bundan sonra Türk kütüphânelerini yakmaya lüzum kalmamıştır. Çünkü harf inkılâbıyla bu hazineler örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Ancak çok yaşlı hocalar ve ihtiyarlar, onları okumak lüzûmunu hissedecektir.

Kaynak; Mehmed Şevket EygiMilli Gazete-Yazar 2;Emre AKÖZ, SABAH (26.04.2012) 3;Zafer Dergisi Ekim 1996 Sayı 138)

Atatürk inkılâplarının ne derece millî olduğunu sorgulamak istiyoruz-Tüm Linkler ;Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-ne-kadar-milli-idi-tum-linkler.html

Harf Devrimi İçin Ne Dediler?http://yakintarihimiz.org/harf-devrimi-icin-ne-dediler.html

Bir milleti yapılacak en büyül kötülük, diliyle ”harf inkılabı” oynamaktır. ”Şimdi Bilimsel Akılcıl (Analiz) Yapalım…!Harf devrimi gerekli miydi?http://yakintarihimiz.org/harf-devrimi-gerekli-miydi.html

Latin yazısı Türk yazısı değildir !Siz Latin (ingiliz,yunan) misiniz ki, Türkçeyi latin harfleriyle yazmayı marifet sanıyorsunuz?Eski alfabe gelişmemize engel miydi? Bu saatten sonra elbette alfabemizi değiştirmemizi önermeyeceğim?Harf inkılabı, bütün kütüphanelerin yakılmasından daha feci bir zarara sebep oldu Kütüphaneleri yakmaya gerek kalmadı?

http://yakintarihimiz.org/latin-yazisi-turk-yazisi-degildir-siz-latin-ingilizyunan-misiniz-ki-turkceyi-latin-harfleriyle-yazmayi-marifet-saniyorsunuz.html

Osmanlıca Türkçe’dir !

Google Aramaları

  • latin yazılar
  • eski ingiliz yazisi
  • latin harfiyle ölüm yazısı
  • latin el yazısı
  • latin e posta
  • latin alfabesiyle yazı yazma
  • latin alfabesi türkçeye uygun mu
  • İngilizler Latin alfabesini vedi
  • όνειρο latin yazılması
  • eski türk yazısı ve latince

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*