Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » M. Kemal; Amerikaya övgü konuşması. Ulusalcılar görün bakın!!!

M. Kemal; Amerikaya övgü konuşması. Ulusalcılar görün bakın!!!

M. Kemal; Amerikaya övgü konuşması. Ulusalcılar görün bakın!!!Milli mücadele’yi başlattım dediği yerde amerikalılarla anlaşan M.kemal?

M. Kemal: Biz, Amerikalıları Türkiye’de görmek istiyoruz; çünkü özlemlerimizi en iyi onlar anlayabilirler. (…) Birleşik Devletlerin ideali, bizim de idealimizdir. Büyük Millet Meclisinin 1920 Ocağında ilân ettiği Millî Misakımız, sizin Bağımsızlık Beyannamenize çok benzer. (…) Ekonomik ilişkiler alanında Türkiye ile Birleşik Devletler, her iki taraf için de en büyük yarar sağlayacak şekilde, birlikte çalışabilirler. Zengin ve çeşitli millî kaynaklarımızın, Amerikan sermayesi için çekici olması gerekir.

Kaynak: İsaac F. Marcosson – The Saturday Evening Post – 20 Ekim 1923

Kaynak: Türkiye’nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazeteci’nin Ankara Yolculuğu ve Atatürk’le Görüşmesi – PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN

Resmi kaynak: http://atam.gov.tr/turkiyenin-kurulus-yillarinda-bir-yabanci-gazetecinin-ankara-yolculugu-ve-ataturkle-gorusmesi/

Atatürkçülüğünden kimsenin şüphe edemeyeceği Prof. Sina Akşin bile Sivas’ta kongreye başkanlık eden M.Kemal’in manda meselesi tartışılırken seyirci kalışını garipsemektedir. Nitekim tutanaklardaki şu sözler de Kemal Paşa’ya aittir:

“Eğer her halde biz yardıma muhtaçsak bu yardımın Amerika tarafından yapılmasını tercih ederiz, bu cihet arzu ve temenni edilir. ” (s. 89).

Bizzat ulusalcıların yayın organı Kaynak Yayınları arasında çıkan Dr. Deniz Bilgen’in “ABD’li Gözüyle Sivas Kongresi” adlı kitabında telgrafın Mustafa Kemal’de rahatsızlık yarattığını, Damat Ferid’in bile bağımsızlıktan bahsettiği bir zamanda Sivas’tan “müzaheret” (mandanın sulandırılmışı) talebinin çıkmasının kamuoyu desteğini kaybettireceği uyarılarının yapıldığını belirtir. Nitekim Kongre’ye katılmasına izin verilen tek yabancı gazeteci Brown, M.Kemal Paşa’nın kendisine şöyle dediğini yazacaktır:

“Türkiye, Amerika’nın yardıma gelmesini istiyor… Amerika bunu kabul ederse sizi temin ederim ki, Türkiye, Amerika’nın bütün şartlarını kabul edecek. Sivas Kongresi doğrudan ABD mandasını kabul etmek istemiyor, çünkü evvela biz ABD’nin bunu kabul edip etmeyeceğinden emin değiliz.” (Bilgen, s. 190)

Milli mücadele’yi başlattım dediği yerde amerikalılarla anlaşan M.kemal?

M.Kemal İstanbul’a neden geri çağrıldı?

”Öyle anlaşılıyordu ki,İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa’yı milli hareketleri bastırmak ve Mondros Mütarekesi hükümleri gereğince silahlarımızı teslim ettirmek gibi bir görevle Doğu’ya göndermişti.İngilizlerde kurtuluşumuzun Bolşevikliğin ilanıyla mümkün olmadığını kendisine söylemişlerdi.Oysa Havza’dayken Salter adlı Amerikalı subayla yaptığı konuşma bazı gazetelere aksedince İngilizlerin umacılaştırdığı Bolşevikliğin yerine Amerikalıların tarafına dönüldüğü anlaşılınca, İngilizler onu İstanbul’a aldırmak için hükümeti sıkıştırmaya başlamışlardı.Geri çağrılma olayının iç yüzü budur.”

Mustafa Armağan – Kazım Karabekir’in Gözüyle Yakın Tarihimiz,Sayfa 87

Ayrıca bkz; Kâzım Karabekir Anlatıyor, Uğur Mumcu / 5. Basım, 1993 / Kapak, Erkal Yavi / Kapak Baskısı, Özyılmaz Matbaası / İç Baskı, Yaylacık Matbaası / Cilt, Aziz-Kan Mücellithanesi / Kitabı Yayımlayan Tekin Yayınevi, Ankara Cad. No: 43 İSTANBUL Tel: 527 69 69 – 512 59 84

Yayına Hazırlayan: UĞUR MUMCU

Ülkeyi Amerikan denetimine bırakmak?

İsmet İnönü’nün, Mustafa Kemal’e 1919 yılında, henüz İstanbul’da iken yazdığı mektupta geçen bir cümle:

“Bütün memleketi parçalamadan ülkeyi bir Amerikan denetimine bırakmak, yaşayabilmek için tek uygun çare gibidir.”

Mustafa Armağan Küller altında yakın tarih .Timaş Yayınları

Google Aramaları

  • mustafa kemal\in sanatciya ovgusu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*