Son Haberler
Anasayfa » Genel » M.Kemal Devrimleri

M.Kemal Devrimleri

M.Kemal DevrimleriKısmen temizlediği bu zemin üzerinde, Mustafa Kemal yeni bir bina inşa etmeye başladı. İslam dinine dayanan eski yasalar ile Şeriat’in emirlerine uygun belirlenen toplumsal yaşamı ortadan kaldırmıştı.

Bundan sonra Avrupalı uzmanları çağırarak AlmaçrTicaret, İtalyan Ceza ve İsviçre Medeni kanunlarını hemen hemen aynen kabul etti. Bunlar hukuki yapının tamamını değiştirdiler. İsviçre yasası, çok eşlilik ve haremi yasaklayarak eskiden kocalarına ait bir mülk ya da köle durumundaki kadının konumunda kökten düzenlemeler yapmak yoluyla ailenin yapısında ve mülkiyet haklarında devrimci bir dönüşüm yarattı: Kadın artık özgür bir vatandaş ve birey olmuştu. Ardından, Türkiye’nin baştan aşağı Türk olması için çalışmaya koyuldu. Manastır ‘da devrimden bahsettiği günlerden beri, İstanbul’daki Harbiye Mektebi’nde Vatan’ ı örgütlendiği zamandan beri, bu onun hiç vazgeçmediği amacını, düşüncelerinin temelini, yabancılara karşı direnişinin temelini oluşturmuştu:

“Türkiye, Türkler’indir.” Bir gazeteciyle yaptığı görüşmede, “Bizim ilkemiz Asya ve Avrupa için de aynıdır: Her ikisinin de en iyi yönlerini alacağız, fakat bağımsızlığımızı da koruyacağız. Her şeye yalnızca Türk çıkarlarını göz önüne alarak, Türk görüş açısından bakacağız” diyordu.

Birbirini izleyen bir dizi yasa ve düzenlemeler yardımıyla Türkiye’de her şeyin Türk olmasını emretti.

Dil Arapça ve Farsça, yabancı kelimelerle doluydu. Bunlar elen-meliydi. Tatarca (sic! -ç.) dilin temeliydi. Eski kitaplardan, belgelerden ve türkülerden Tatarca sözcükler bulunmalı, canlandırılarak yabancı kelimelerin yerine geçirilmeliydi.

İsmet ve Fevzi, Türkçeciliğin Mustafa Kemal’den de ateşli savunucusu oldular. İsmet bu konuda o kadar ileri gitti ki, Meclis’e sunduğu yıllık bir raporunda yazılanlardan sadece genel çizgileri çıkartabilen meb’ uslar, söylevinin ayrıntılarından hiçbir şey anlayamadılar.

Kur’an ve İncil Türkçe’ye çevrildi ve camilerdeki tüm duaların Türkçe icra edilmesi emri verildi. Eski Türkler’in Bozkurt’unun resimleri yer alan pullar bastırıldı.

Yabancı okulların, özellikle misyonerlerin işlettikleri okulların cesaretlerini kırmak gerekiyordu. Bütün ilköğretim Türk okullarında yapılmalıydı. Kalan yabancı okullarda dine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamalıydı. Belirli bir oranda Türk öğretmenleri çalıştırmalı ve Türk öğrenci almalılardı.
Ticarette de, aynı şekilde, her firma önemli oranda Türk sermayesi, yöneticileri ve memurları bulundurmalı, Türk harflerini kullanmalı, yazışmalarını ve hesaplarını Türkçe yapmalıydı.

Doktorluk, hukukçuluktan tekerlek imalatçılığı, oyuncak yapımcılığına varıncaya dek pek çok meslek Türkler dışındakilere kapatılmalıydı. Ağır ithalat vergileri ve kotalar yabancı malların girişini azaltacak ve Türk mamullerinin kullanımını özendirecekti. Halkı Türk mallan satın almaya teşvik etmek, Manchester bezi yerine yerli çuha, yabancı çay yerine Bursa’nın papatya çayı kullanımını özendirmek için kampanyalar düzenlendi.

“Türkiye yalnız Türkler’indir” sloganı, resmi siyasa haline gelmişti.
Bundan başka Mustafa Kemal gündelik yaşam bağlamında bireylerin yaşamına bütün yapısal değişikliklerden de daha şiddetli bir ‘etki yapan yüzlerce önemsiz değişiklik de yaptı. Cuma günü haftanın tek yasal tatil günü yapıldı. Eskiden Müslümanlar için Cuma, Yahudiler için Cumartesi, Hıristiyanlar jçin de Pazar günü tatil günüydü. Konuşma dilinde tanışma, karşılaşma, üstleri selamlama ve astlardan selam alma gibi duıumlarda kullanılan ifadeler değiştirildi.

“Selam” yasaklandı; dairelere gelen ziyaretçilere bir saygı işareti olarak kahve ikramı kaldırıldı; selam vermek üzere şapkanın baştan çıkarıldıktan sonra ne kadar kaldırılacağı belirlendi; tokalaşma eski üçlü temennanın yerini aldı. “Mustafa Kemal metrik sistemle Gregoryen takvimini kabul etti.

Eskiden saatler güneşin durumuna göre değişirken, bundan böyle geceyansından itibaren başlayan değişmez saat kullanılacaktı.
Bütün bunları Avrupa’dan almış olduğu halde Avrupalılar’dan daha da ileri gitti. Sokaklarda dilenmeyi yasakladı; deliye, sakata ve garip insanlara gülmeyi cezai müeyyideyi gerektiren bir suç olarak belirledi; evlenecek çiftlere evlilik öncesinde sağlık raporu alma zorunluluğu getirdi.

Dinsel bir tören ya da ayin olarak evliliğe hiçbir inancı yoktu, ama onun Devlet’e karşı mukaddes bir fiziksel görev olarak işlevine inanıyordu.

Google Aramaları

  • m kemal devrimleri

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*