Son Haberler
Anasayfa » İngiliz valisi mustafa kemal; » M.Kemal Hilafet Paralarını Gasp Etti.

M.Kemal Hilafet Paralarını Gasp Etti.

M.Kemal Hilafet Paralarını Gasp Etti.

Kurtuluş savaşında,Hindistan Müslümanlarının dişlerinden tırnaklarından artırarak Kızılaya (o zamanki adıyla Hilal-i Ahmer Cemiyetine) yaptıkları 300 bin lira tutarındaki yardım.maliye kayıtlarına dahi girmeden mustafa kemal paşanın emrine tahsis edilmiştir. O parayla mustafa kemal iş bankasını kurmuş ve ortağı olmuştur.

Kaynak; Tarihçi,Türkolog , Mustafa Armağan-Mustafa Armağan.Küller Altında Yakın Tarih.sayı.4,sayfa ,108.

Atatürk’ün bakanlarından Dr. Rıza Nur’un hatıralarının 903. sayfasında Atatürk’e Hindistan Müslümanları’ndan para gönderildiği şöyle anlatılıyor:

“Para yok, orduyu besleyemiyoruz. Ne yapacağız… Politika orduya da girmiş, O da iki parti. Bir taraftan da askerin hakkı var. Boş duruyor. Askerler ‘İşsizlik orduları iğlal ettirir’ derler. Doğru, görüyorum. Sonra aç ve elbisesiz. Düşündük, ‘Mustafa Kemal’den Hindlilerin gönderdiği parayı alalım’ dedik. İstedik vermedi. Zorladık, olmadı. Maliye Vekili Hasan Fehmi doğrusu bu işe çalıştı. Ve bundandır ki Mustafa Kemal’e turfa olmuştu. Bu iş ikinci grubun ağzına düştü. Meclise koymağa teşebbüs ettiler. Mustafa Kemal heyeti vekilede ‘Bu para benimdir, Hindliler bana gönderdiler’ dedi. Evet Hindliler onun namına göndermişlerdir. Fakat Türk Milleti’nin bu buhranlı anında en mühim olduğuna hükmedilen mahalle sarfediniz demişler öyle göndermişlerdi… Bu paradan başka O’na Cava ‘dan, yine Hind’den, Amerika Müslümanları ‘ndan, İstanbul ‘dan ve emsali yerlerden daha böyle bir çok paralar gelmişti. Hepsi bir milyon altına yakındı.”

M.kemal’in hindlilere teşekkürü;

Bu paranın Hindli Müslümanlar’dan geldiği o kadar açık ki, Atatürk bir nezaket örneği sergileyerek Hindli Müslümanlar’a kendi el yazısı ile bir de teşekkür mektubu yolluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan sıfatıyla Hindistan Müslümanları’ndan gelen yardım için parayı gönderen Hindistan Merkez-i Hilafet Reisi Seyyid Çotani’ye 9.11.1338 (1922) tarihli teşekkür mektubunda bu paranın milletin işleri için kullanılacağı dile getirilerek şöyle deniliyor:

“Ankara, 9.11.1338, Hindistan Merkez-i Hilafet Komitesi Reisi Seyyid Çotani Hazretleri; Tarafımızdan icra olunan zaferden Hindistan için de mühim bir hisseyi müşerref vardır. Bilhassa himmeti alileri ile temin buyrulan muavenet-i maddiye ve iane paraları Türkiye davasının tahakkuku .yolunda pek ziyade işe yaramıştır. Ondan sonra dahi devam edecektir. Muzahereti mahbubunuz suret-i nihaiYede aktı muharrer olan sulhumuzun tesriina ve amali milliyetimizin tamamen istimaline nihayet edecektir. TürkiYe halkı adına daima yüksek bir alaka ile hareket eden ve her fırsatta samimi teveccühatını izhar eyleyen bütün Hintli kardaşlara hem minnetkar selamlarımızı niyetlerimizi ve murahhasen tavassutu aliyelerini rica eder ve zatı alilerine ihtiramatı kalbiyemi arz ederim efendim. 1BMM Reisi, B~kumandan Gazi.”

1976 yılında İş Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Cahit Kocaömer ile Güneri Civaoğlu banka hakkında bir röportaj yaptı. Bu röportajda İş Bankası’na 1947’de şube müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Cahit Kocaömer Tercüman Gazetesi’nde (10 Şubat 1977) “Kuruluşu biz bilmiyoruz.” diyor ve şöyle konuşuyor: “Ama Celal Bayar’a bu konuda müracaat ettiğimizde bize şöyle bilgi verdi: Atatürk 250 bin lira ile o tarihte Osmanlı Bankası’na yatırdığı parasını değerlendirmek istemiş. Bizi çağırdı ve banka kuracağız dedi.’ İşte bu 250 \0ı lira Hindli Müslümanlar’ın gönderdiği 250 bin liradan başkası değildir.

ZORLA HISSE SENEDI SATIŞI

Celal Bayar’ın Genel Müdürlüğü’nde Atatürk’ün şahsi bankası olarak kurulan İş Bankası’nın kuruluş tarihi 26 Ağustos 1924.26 Ağustos Büyük Taarruz’un başlangıç tarihi. Yine Hüseyin Cahil Kocaömer’in verdiği bilgiye göre banka bu tarihte kurulmuş ki aynı zamanda ekonomik taarruzun da başlatıldığını belirten bir mana ifade edilmiş olsun!

İş Bankası 1 milyon lira sermaye ile işe başladı. Bu ana paranın dörtte biri yani 250 bin lirası ödenmişti. Ödenmiş sermayeyi Atatürk söz konusu paradan koydu. Sermaye’nin geri kalan 750 bin lirası taahhüt edildi. Bankanın bir milyon lira sermayesi her biri on lira değerinde yüz bin hisseye ayrılmıştı.

“Böyle bir kuruluşa herkesin kuşkuyla baktığı bir dönemde Atatürk’ün zoruyla bazılarına hisse senetleri veriliyor. O tarihte Hazine’nin direkt bir kuruluşta payı yok. 250 bin lirasını koyuyor. 750 bin liralık sermaye bölümü yurdun çeşitli bölgelerinde halka satışa sunuluyor. Hatta rivayet ediliyor ki biraz zorlama ile satılıyor. Yine rivayet edilir ki kayıt listesinin bir bölümünü de buna hamlederler. Alanların bir kısmı bunu vergi zannetmiş. Ve nasılolsa ödedik diye yırtıp atmış. İş Bankası ‘nın kayıp liste senetleri vardır. “(İş Bankası Genel Müdürü Hüseyin Cahit Kocaömer, 10.2.1977, Tercüman)

İş Bankası’nın kuruluşunda bir kısım zorlamalar olduğu gibi, bazılarına da o zamana göre çok büyük ölçüde borçlar hem de garantisiz olarak verilir:

“İstanbul’da İş Bankası’na çiş bankası diyorlar. Hali Müzebzeb imiş. Tabii İsmet’in (İnönü) dalkavuk ve zorbalarına, mebuslarına ikrazlar yapılıyormuş. Mesela Yakup Kadri’ye 20 bin lira ikraz etmiş. …Bunu nereden verecek. Ciddi bir banka böyle garantisiz borç verir mi?..İlk tesisi gününden beri bu bankanın ne olacağını tahmin etmiştim. Devir bir dönsün bu bankanın ne rezaletleri çıkacaktır, görülecek. ”

[Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım,S. 1692]

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

M.Kemal paşa ” Hilâfet ve Saltanata, (islam devletine-islam birliği) İslâmiyete, (şeriata) Devlete, Bağlı kalacağına ,Kur’an-ı Kerim üzerine ettiği yemine ihanet etti.
http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-hilafet-ve-saltanata-islam-devletine-islam-birligi-islamiyete-seriata-devlete-bagli-kalacagina-kuran-i-kerim-uzerine-ettigi-yemine-ihanet-etti.html

Google Aramaları

  • ingiliz valisi mustafa kemal
  • mustafa kemal ingiliz valisi
  • yakintarihimiz org ingiliz valisi mustafa
  • yakintarihimiz org ingiliz valisi mustafa kemal
  • türkiyecumhuriyetini kuran yahudiler
  • türkiye cumhuriyetini kuran sabetayist ler
  • mustafa kemalın andoluya gönderilmesi ingiliz ve sovyet projesimidir
  • İngiliz valisi m kemal
  • ingiliz valisi olmak isteyen mustafa kemal değilmiydi
  • ingilizler ve mustafa kemal

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*