Son Haberler
Anasayfa » İngiliz valisi mustafa kemal; » M. Kemal Milli Mücadele’ye neden katıldı?

M. Kemal Milli Mücadele’ye neden katıldı?

Kuvay-ı Milliye Vahdettin’in eseri midir? Milli Mücadeleyi Kim Başlattı?M. Kemal Milli Mücadele’ye neden katıldı?

Şimdi bu başlıkları ve diğer konuları izah etmeye çalışacağım,iyi okuyun tamam mı ?

Vahdettin, Mustafa Kemal’i müthiş yetkilerle donatarak ordu müfettişi sıfatıyla Anadolu’ya gönderir. Padişah’ın arzusu, Anadolu’da halkın başlattığı Milli Mücadele’nin düzene sokulmasıdır. Mustafa Kemal, kendisine verilen yetkilere dayanarak valilere bile emir verebilmektedir. Devletin kasasında bir kuruş yokken, Mustafa Kemal’in altına Bandırma Vapuru verilir. Mustafa Kemal Samsun’a hareket etmeden önce Padişah Vahdettin’i ziyaret eder. Burada biz susalım, tarih devam etsin!

Vahdettin ve İstanbul hükümeti daha önce Cafer Tayyar Paşa’yı Edirne’ye, Ali Fuat Paşa’yı Ankara’ya gönderdikten sonra üçüncü büyük kozunu oynamış ve Karabekir Paşa’yı Erzurum’a tayin ettirmeyi başarmıştır. Böylece direnişin Edirne, Ankara ve Erzurum ayakları tamamlanmış, sıra bunları toparlayacak ve organize edecek bir genel müfettişliğe gelmiştir ki, bir ay sonra bu göreve olağanüstü yetkilerle padişahın yaveri olan Mustafa Kemal Paşa atanacak ve 15 Mayıs 1919 günü yine Vahdettin’le görüştükten sonra dördüncü ve merkezÎ ayağı oluşturmak üzere Samsun’a doğru yola çıkacaktır.

[Rauf Orbay, Yakın Tarihimiz, cilt IV, İstanbul 1962-İstiklal Harbi’nin Esasları-İstanbul 1960, s.18]

“Eğer son Osmanlı Padişahı Vahdettin olmasaydı, İstiklâl Harbi olmayacaktı.”Bu iddiayı (bu kitapta) tam bir fikir namusuyla ana tezimiz olarak başa alıyor ve en ince teferruatına kadar ispatını boynumuza borç biliyoruz.” Bütün bu anlatılanlardan çıkan sonuç şudur: Resmî tarihin yazdığı gibi Sultan Vahdettin vatan haini değildir. Osmanlı sultanları içinde hataları, kusurları, günahları olanları olmuştur. Ancak vatan haini, namus düşmanı ve dinsizi asla olmamıştır.

[Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, sh.157, Büyük 4.Basım, 2012]

Mustafa Kemal, Sultân Vahidüddin Hân’ın hem şehzâdeliğinde ve hem de padişahlığında yaverliğini yapmış bir Osmanlı subayıdır.

[Murat, Bardakçı Şahbaba, Osmanoğullarının Son Hükümdarı VI. Mehmed Vahidüddin Han’ın Hayatı, Hatırları ve Özel Mektupları, İstanbul 1998, sh. 413, 416]

Padişah’ın izni ile İstanbul’dan ayrılan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, işgal altındaki İstanbul’dan çıkış vizesinin ingiliz imzası taşıması neyi kanıtlar? [Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 20 Mayıs 1991]

Mustafa Kemal Paşa’yı yanında 19 kişiyle birlikte Samsun’a gönderen bir padişah.

“Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa’ya teşkilat(kuva-i milliye) yapması için 40.000 altın vermiştir. Bu paranın önemli bir kısmı, eskiden beri beslediği değerli yarış atlarını satmak suretiyle el etmiştir.[Nihal Atsız Türk Ülküsü]

Yunan’ın İzmir’e çıkartılması ve bundan dolayı bir “Milli Mücadele” ihtiyacının doğması, M.Kemal’e bu vazife verildikten sonra Perapalas’ta (ingilizlerle)olan birtakım gizli pazarlıkların eseridir ki bunun izah edileceği yer burası değildir..Sultan Vahideddin bununla da kalmamış “bu iş için lüzumlu parayı da şahsi atlarını satarak” temin etmiştir. Çok iyi bir binici olan Sultan Vahideddin, gayet kıymetli yarış atları beslerdi. Bu suretle elde edilen 40 bin altını M.Kemal Paşa’ya vererek.[Nihal Atsız Türk Ülküsü-İstabul 1956, s.86]

400 bin altın lira;M.Kemal Paşa bizzat itiraf ediyor. Aydın Cephesinin ihtiyacı için kullanılmak üzere “Donanma Cemiyeti”nin elinde bulunan paralardan 400 bin lira talep etmiş, İstanbul Hükümeti de bu isteği yerine getirmiştir. [Mustafa Kemal: Nutuk Ankara 1927, s.206 ]

Anadolu’yu istila eden Yunanlılara mukabele (karşılık) için mümkün ve mahrem(gizli) vasıtalarla Anadolu’ya memur eylediğimiz yaverlerimizden Mustafa Kemal’in ihaneti ve bize karşı takındığı isyankar tavrı karşısında kalmıştım.Bununla beraber aziz vatanımın menfaatleri için Kuvayı Milliye’nin sonradan şekil ve mahiyetinin değişeceği hususunda bende meydana gelen fikir ve kanaatlerime rağmen, yine fedakârlık mesleğini tercih ve takip eyledim. Sırf bu sebep ve hikmet ile, milli davalara itaatkar kabineleri iktidara getirdim ve senelerce Kuvayi Milliye’ yi takviye ettim ve gelişmesi için çalıştım..(En sonunda bana cephe alacaklarından emin olduğum halde, vatanın kurtuluşu için yine de Mustafa Kemal ve arkadaşlarına destek verdim demek isteniyor)

[Prof. Dr. Ahmet Akgündüz Bilinmyen Osmanlı 299.-300.-301.-302]

Yıldız Sarayı’nın ufak bir salonunda Vahdettin’le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağına dirseğini dayamış olduğu bir masa, üstünde bir kitap var. Salonun Boğaziçi’ne doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine parelel hatlar üzerinde düşman zırhlıları! Bordolarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuş! Manzarayı görmek için başımız sağa sola çevirmek yeterliydi. Vahdettin, unutamayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı:Paşa, Paşa! Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. (Elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilave etti:) tarihe geçmiştir’. (O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım.) ‘Bunları unutun’ dedi. ‘Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden önemli olabilir; Paşa Paşa, devleti kurtarabilirsin!”M.kemal

Sonuç; “Vahdettin elbette hain değildi. Dünyanın en namuslu adamlarından biriydi. Öldüğünde yatağının altından parasızlıktan alamadığı ilaç reçeteleri çıkmıştır…”Falih Rıfkı Atay

[Kemalist -Tarihçi -Falih Rıfkı Atay’ın hatıraları]

Mehmet Vahdettin Han, Anadolu’da Milli bir kuvvet hazırlamayı düşünmüş ve bu kuvveti meydana getirmek için yakınında bulunanların telkini ile yaverlerinden Mustafa Kemal Paşa’yı geniş bir yetki ve özel bir talimatla galip devletlerin İstanbul’da bulunan temsilcilerin bilgisi dışında gizlice Anadolu’ya göndermiştir”

[Mevlanazade Rıfat-Türkiye İnkılabının İçyüzü]

Suriye’deki ordusunu yüzüstü bırakıp, İstanbul’da şehzade Vahdettin’e yalakalık yapan bir adam!

Mustafa Kemal, hem 7. Ordu, hem tekrar tayin edildiği 2. Ordu kumandanlıklarını reddedip İstanbul’a döndüğü zaman. İşte bu sırada Mustafa Kemal, Vahdettin ile Almanya’ya gider.

[Kemalist yazar Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, cilt 1, sayfa 341]

Vahdettin han Kâzım Karabekir Paşa’yı kabul edip de bütün ümitlerin genç paşalarda olduğunu söyledikten sonra, Anadolu’ya daha kimlerin gönderilmesini tavsiye edebileceğini sormuş; Kâzım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa’nın adını söyleyince, zaten kendi yaveri olan Mustafa Kemal Paşa’ya büyük güveni olduğu için, onu huzuruna çağırıp konuşmuş ve Anadolu’ya gidip teşkilât kurması için kendisine 40.000 altın vermiştir.

[Ali Fuad Türkgeldi Görüp İşittiklerim]

“Ümidimiz sizdedir” ve “devleti kurtarabilirsiniz” Vahdettin Evvela, şunu belirtelim ki , veliahdlığı zamanında beri tanıdığı M.Kemal Paşa’ya itimad etmek ve işgal kuvvetlerini aldatıp, gözlerini boyayacak sun’i bir memuriyet ihdas eylemek suretiyle onu Anadolu’ya bizzat Sultan Vahideddin göndermiştir. Üstelik M.Kemal Paşa bu sırada Anadolu’ya gitmeyi değil, kabineye (milletveekili) girmeyi düşünüyor ve bunun için çalışıyordu.

Cafer Tayyar’ın [Eğilmez] Birinci Kolordu Kumandanı olarak Edirne’ye, Ali Fuad’ın [Cebesoy] Yirminci Kolordu Kumandanı olarak Ankara’ya gidişlerini ayaküzeri Mustafa Kemal’le görüştük. Yavaş bir sesle:- Sen Erzurum’a yerleşince vatanın üç uç noktasında üç temel mesned noktası teşekkül ediyor, dedi.”

[Kazım Karabekir -İstiklal Harbi’nin Esasları-İstanbul 1960, s.18]

Vahdettin Mustafa Kemal Paşa’yı Anadolu’ya milli mücadeleyi başlatması için gönderdi.

“Mütareke senesinde, bir Cuma selamlığından sonra Sultan Vahdettin beni huzuruna kabul etti.

“Paşa, dedi. Durumu görüyorsunuz. Bu işler anca Anadolu’da teşkilatlanarak kurtarılabilir. Bana Anadolu’da teşkilat kuracak, memleketi şu karanlık durumdan kurtarabilecek Paşaların bir listesini yapıp getirin.”Ertesi Cuma, yine selamlıktan sonra huzuruna girip hazırladığım listeyi verdim.(1) Fevzi Çakmak

Mareşal Fevzi Çakmak: “Ben Vahdeddin’i vatan hâini kabûl edemem!(2)

[1,Son Bozgun, cilt: 1, S. 134-135-2;N.Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, s.193.]

Refet (paşa) bele Milli mücadeleyi başlatan meşhur 5liden biridir Diyor Ki;

19 Mayıs 1919’da M.Kemal’le beraber Samsun’a çıkanlardan biri olan General Refet Paşa Sultan Vahdettin hakkında şunları söylemektedir:“Şu İtalya’da sürülen Vahdettin’in encamına bak! Bu talihsiz hükümdar, vatanını kurtarmak için elinden geleni yapmış, amma sonunda kimseye yaranmamış olarak şöyle dursun, ismi vatan hainine çıkarılmış bir bedbahttır. Ben O’nu M.Kemal’i bu işe sevk ve teşvik eden adam olduğunu yakından biliyorum. Elbette bu hakikat :(gerçek tarih) bir gün tarihe intikal edecektir.”

[Cumhuriyete Giden Yol, Beyan yay. Sf. 145]

Padişah/Vahdettin ile vedalaşma sırasında Padişah Vahdettin elini bir tarih kitabına basarak bir takım cümleler sıralar:“Paşa, Paşa, şimdiye kadar devlete birçok hizmetler ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Bunları unutma! Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa! Devleti kurtarabilirsin.

[Kemalist Yazar- Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, cilt 1, sayfa 370]

Milli Mücadele’yi açmak üzere bunca paşa arasından (M.kemal’i) seçip Anadolu’ya gönderen Vahdettin’dir.[Cemal Granda -hatıratı]

Anadolu’da bir “İstiklâl Savaşı”başlatmak üzere, eldeki işe yarar subayların listesini Genelkurmay Başkanı’ndan talep eden O… İstanbul’dabir takım siyaset ve iktidar oyunlarına dalmış bu subaylarla görüşerek,onlara İstanbul’da bir istikbâlin bulunmadığınıve mücadele merkezininAnadolu olduğunun gongunu çalarak uyanmalarını sağlayan, onları Anadolu’yagitmeye ikna eden O… Veonlara Anadolu’da bir takım göstermelik vazifeler vererek İstiklâl Savaşı’nı örgütlemek üzere Anadolu’ya gönderen O…”Vahidüddin Hân, bu plânı uygulayabilmek adına Anadolu’ya gönderdiği subaylar eliyle örgütlenen Kuvay-ı Millîye’ye olanca desteğini vermektedir. Mustafa Kemal Paşa’ya bu konuda önderlik etmesi için yüklü miktarda para yardımı yapan o…

[Vatan Haini Değil, Vatan Dostu Sultan Vahidüddin” Necip Fazıl]

Sultan Vahdettin, İttihat ve Terakki’den kurtulmak istiyordu. Bu konuda çalışmalar yaptı. Atlarını, değerli bir mücevher kutusunu sattı. Bu parayla, Mustafa Kemal’i Anadolu’ya gönderdi. Bu açıklama birilerini rahatsız edecek. “Nutukt’ta böyle yazmıyor” diyecekler. Nutuk bir yorumdur. Ancak Atatürk’ün Anadolu’ya çıkışı böyle olmuştur. [Teyzem Latife Hanım ]

‘Osmanlı’nın son padişahı Sultan Vahdettin’in hain değildi ve Milli Mücadele’ye destek verdi’ ne kadar zor koşullar altında padişahlık yaptığını biliyorum. Ülke işgal altındaydı. Ordusu kalmamış. Bu koşullar altında bile bir çok önemli iş yaptı. [Bülent Ecevit -Osmanlı Tarihi]

Atatürk, Vahdettin’in yaveridir. Birlikte Berlin’e gittiler… Genelkurmay’ın, Atatürk ve Vahdettin’in telgraflarına yer veren yayını vardır. O kitapta Atatürk, Nutuk’ta yazdıklarından farklı şeyler söylüyor.Vahdettin, İngilizlere başvuru yazısında İngiliz devletine sığınmak istediğini belirtiyor. Ben olsam yazmazdım. Ancak yine de ihanet etmek çok farklı bir şey.[Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (Türk Tarih Kurumu Başkanı)]

Mustafa kemal’i Anadolu’ya Sultan Vahdettin’in gönderdi.

 [Ahmet İzzet Paşa,“Feryadım S.214]

Mustafa Kemal’ii Vahideddin Han görevlendirmiştir.[Murat Bardakçı]

“Anadolu’da kurtuluş hareketi başlatmak için Osmanlı Genelkurmayı Erenköy’de günler süren toplantı yapıyor. ‘Kimi bu işle görevlendirelim’ tartışması yapılıyor. Burada çıkan isimlerden biri Mustafa Kemal. Neticede karar Mustafa Kemal lehine veriliyor. Bunu 19 Mayıs’tan 3 ay önce söylüyorlar. Heyet Vahdettin’e giderek kararı iletiyor. Mustafa Kemal’in cumhuriyetçi olduğunu, saltanatı yıkıp kendisini devirebileceğini de söylüyorlar. Vahdettin ise ‘Vatan ve millet tehlikede. Vatanım kurtulsun da kim neyi kurarsa kursun. Getirin Mustafa Kemal’i görüşmek istiyorum.’ karşılığını verir.”

[Prof. Dr. Ahmet Akgündüz-Bilinmyen Osmanlı]

Kuvay-ı Milliye Vahdettin’in eseridir.

‘Kuva-yı Milliye ve Büyük Millet Meclisi sevgili Padişahımızın (Vahdettin’in) emirleriyle kurulmuştur.’

Kazım Karabekir

[Kazım Karabekir -İstiklal Harbi’nin Esasları -2;Öğüt gazetesi 10 Ekim 1920 tarihli nüshası]

Kuvay-ı Milliye bir şahsın değil, bir milletin eseridir. Bu milletin içinde Sultân Vahidüddin de vardır. Sultân Vahidüddin vatan hâini değil; vatanın istiklali için tacını ve tahtını terk eden bir vatanperverdir.

Mustafa Kemal ile Sultân Vahidüddin defalarca özel olarak görüşmüşlerdir. Bunun üzerine Sultân Vahidüddin, 6 Mayıs 1919 tarihli Mustafa Kemal’in yetkilerini belirten Tâlimat hemen yayınlanmıştır. Bandırma Vapuruna Mustafa Kemal ile birlikte kimlerin bineceği tesbit edilmiş ve bunların vizeleri temin edilmiştir. Bütün bunlar, Sultân Vahidüddin’in emriyle olmuştur.Her türlü masraf, Padişahın özel imkânları ve gizli ödenekten karşılanmaktadır.Anadolu’yu istila eden Yunanlılara mukabele için mümkün ve mahrem vasıtalarla Anadolu’ya memur eylediğimiz Yâverlerimizden Mustafa Kemal’in ihâneti ve bize karşı takındığı isyankâr tavrı karşısında kalmıştım. senelerce Kuvay-ı Milliyeyi takviye ettim ve gelişmesi için çalıştım. İslâm’ın hizmetkârı ve yahut yıkıcısı olanların teşhir ve tayin edileceğini temin eylerim”.

[Osman, Özsoy, Saltanat’tan Cumhuriyet’e Giden Yolda Kurtuluş Savaşı’nın Perde Arkası s. 127-148]

Samsun’dan bir güneş gibi doğdu, Erzurum ve Sivas kongrelerini topladı… (Yalandır! Kongreleri o toplamamış, zaten toplanacak olan ilk kongreye katılmış ve ( Erzurum Kongresini, M. Kemal Paşa, daha Erzurum’a gelmeden Karabekir Paşa hazırlamıştır. Rauf Orbay’ı ve Mustafa Kemal’i Kongreye üye olarak (zorla) kabul ettiren Karabekir Paşa’dır. Gümüşhane temsilcisi Zeki Bey’in M. Kemal Paşa’ya “Kordonunu ve üniformanı çıkar da gel. Diktatörlükten (tek partiçilik) korkarım” itirazını Karabekir Paşa önlemiştir..

[1;Engin Ardıç 2;Kazım Karabekir -İstiklal Harbi’nin Esasları]

Mustafa Kemal’i güçlü kılan padişah buyruğudur.

Şimdi size bazı önemli bilgiler vereceğim. Şu komutanlar; Fahrettin Altay, Bekir Sami Günsav, Kâzım İnanç, Cafer Tayyar Eğilmez, Ali Fuat Cebesoy, Kâzım Karabekir, Kazım Fikri Özalp, Mehmet Kazım Orbay, Mehmet Emin Koral, Ali İhsan Sabis, Sakallı Nuri … Rütbe seviyeleri ya Mustafa Kemal’le aynı ya da daha yüksektir. Acaba yurdu kurtaracak güç sadece Mustafa Kemal’de midir? Tabi ki değil. Onu güçlü kılan padişah buyruğudur. Erzurum’da iken Kazım Karabekir diyor ki: Onu tanıyan dahi yoktu. Bunu kimse inkar edemez. Ulu Hakan’ın kızı Şadiye sultanımız diyor ki bu kadar imtiyaz Köprülü ailesine bile verilmemişti. Mustafa Kemal hatırlayacak olursanız Almanya gezisinde Vahdettin hanın yaveriydi. Bu gezi boyunca Padişhamızın ağzına herhalde iyi bal sürmüş ki Vahdettin Han Mustafa Kemal’i hanedana bağlı sanmış, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir’in uyarmalarına rağmen ısrarla onu seçmek zorunda kalmıştır. Burada biraz kadere de değinmek lazım. Mustafa Kemal hiç bir zaman büyük bir orduya hükmetmemişti. Yıldırım ordu grup komutanlığını 1 ay bile sürdürmemişti ki Mondros imzalanmıştı. Ermeni olaylarında gene parmağı yoktu. Enver’den paşalık ünvanını almış ama bunu uygulamaya koyup emir erlerine emir dahi verememişti. Yani hiç bir olayda aktif rol almaması onun çok işine yaramıştır. Tabi bunların üstüne İttihatçilerden Vahdettin Han’ın nefret ettiği gerçeğini de ekleyebiliriz. Mustafa Kemal İttihatçimiydi? Evet, ama faal değildi. Vahdettin Han Mustafa Kemal’in gerçek niyetini oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendiyi İnebol’dan geri gönderdiği gün anlamıştı. Mustafa Kemal’in tabiriyle Vahdettin salak biri değil, son derece akıllı biriydi. Ömer Faruk Efendi’nin sırtlanacağı bir başarıyı tabi ki Mustafa Kemal istemezdi. Bu yolda kimleri kimleri geri plana atmamıştı ki ? Şehzadenin geldiği gün Vahdettin Han durumu anlayacaktı. Ayrıca Mustafa Kemal Samsun’a indiği gün Ruslarla padişahtan habersiz anlaşma yapmış, kısacası 40 bin altın yardımla Anadolu’ya yollanan kuş kafesten çıkmıştı. Bu durumda bir de halkla savaşmak istemeyen Vahdettin Han danışıklı dövüş tercihini seçmişti. İdam fetfalarının gerçek amacı ise Kurtuluş savaşının duyurulması ve geniş bölgelere haberin ulaşmasıydı. Konya’nın o yıllarda savaştan bihaber olduğu biliniyor. Oysa padişah fermanı almak bile Mustafa Kemal’e bir muhattaplık havası vermiştir. Olayları bu şekilde değerlendirmek tarihi gerçeklere bağlılığın gereğidir. Yani Mustafa Kemal tarihi rolünü oynamıştır, bizim varlığımızın yegane sebebi değildir. Çünkü gerçekte kaybedilmekte olan hiç bir savaşı kendi başarısı ile çevirmemiştir, fevkalade bir başarısı da yoktur.

[Üstad-ı Tarih]

Dipnotlar; 1;Ali İhsan Sabis – Hatıralar 2;Rıza Nur – Hayat ve hatıratlarım Kazım Karabekir – İstiklal Harbimizin Esasları 3;Rahmi Akbaş – Fevzi Çakmak 4; Price’ın Extra-Special Correspondent (Çok Özel Yazışmalar) adlı kitabından (1957, sayfa 104) aktaran Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, Çeviren: Cemal Köprülü, Ankara 1991, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 98. 5;Cemal Granda – Hatıra Defteri Son Posta, 4 Haziran 1931 6;Çerkes Ethem’in Anıları – Dünya Yayınları 7;Milli Mücadele Hatıraları –Ali Fuat Cebesoy 8;Cumhuriyet Gazetesi – 28 Kasım 1925 9;E.J. Zürcher – Milli Mücadelede İttihatçılık

M. Kemal Milli Mücadele’ye neden katıldı?

M.Kemal Paşa’nın huzuruna kabul edilişinden bir iki saat sonra Başyaver Naci Paşa (Naci Eldeniz) yaverler odasına geldi ve haykırdı: “Hünkar (Vahideddin) M.Kemal Paşa’yı ikna edebildi!.. Bu haykırış kelimesi kelimesine kulaklarımdadır. ‘İkna’ tabiri yerindedir. [Necip fazıl.Kısakürek: a.g.e – s.154]

M. Kemal Paşa, itilâf Devletleriyle başa çıkamayacağımızdan millî mücadeleye taraftar değildi. Benim (tek dağ başı mezar oluncaya kadar ya İstiklal, ya ölüm) teklifime delilik diyordu.

[Kazım Karabekir-İstiklal Harbi’nin Esasları-İstanbul 1960, s.18]

Anadolu’ya bizzat Sultan Vahideddin göndermiştir. Üstelik M.Kemal Paşa bu sırada Anadolu’ya gitmeyi değil, kabineye (milletvekili) girmeyi düşünüyor ve bunun için çalışıyordu.[Kazım Karabekir -İstiklal Harbi’nin Esasları-İstanbul 1960, s.18]Sultan Vahideddin M.Kemal Paşa’yı Anadolu’ya göndermek için çok uğraştı ve “ısrarla ikna edebildi.[Mustafa Sabri -İlim ve akıl 1950 c.1 sh. 468]

 M.kemal paşa Anadolu ya gitmeden Istanbul Perapalas Oteli’nde İngilizlerle Hilafeti yıkmak hususunda anlaşmış ve inkılapları yapmak hususunda mutabık kaldı.İngilizler bu anlaşma sebebiyle Yunanlılar’ a İzmir’e çıkma müsaadesini verdiler!.. Böylece hem Padişahı hem de milleti aldataraak asıl maksad ve hüviyetini gizledi. (1) Mustafa Kemal Anadolu’ya geçmeden önce Pera Palas’ta İngiliz yetkililerle görüşüp halifeliğin kaldırılacağı anlaşmasını Lozan’dan önce yapmıştır. (2)

[1;Kadir Mısıroğlu – Geçmiş Günü Elerken, Sayfa 67. 2;Sabah(13.Ocak.2012)]

Yunan’ın İzmir’e çıkartılması ve bundan dolayı bir “Milli Mücadele” ihtiyacının doğması, M.Kemal’e bu vazife verildikten sonra Perapalas’ta (ingilizlerle)olan birtakım gizli pazarlıkların eseridir ki bunun izah edileceği yer burası değildir..[Nihal Atsız Türk Ülküsü-İstabul 1956, s.86]

Mustafa Kemal Samsun’a indiği gibi Ruslarla habersiz görüştü. Vahdettin Hanın oğlu Şehzade Ömer Faruk efendiyi İnebol’dan geri yolladı. Şehzadenin amacı Kurtuluş Savaşına hizmetti. [1;Ali Fuat Türkgeldi – Görüp İşittiklerim 2;Nihal Atsız – Makaleler 3;Kadir Mısıroğlu – Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücahidler]

 İngilizler; “Mustafa Kemal’i tutmayı uygun bulmuşlardır. Bu dönüş İngiliz siyasetine, bir yeni Yunan Zaferi karşılığında Musul’u ,(petrol bölgelerini) ve diğer İngiliz çıkarlarını kazandırdığı gibi;

“İngilizlerde bundan sonra Kuvayı Milliye ile anlaşamaya kalkan İstanbul hükümetlerine zorluk çıkarırlar. Buna karşı Padişahlık- Halifelik müessesesini tutacak güçleri de çökertirler(Millet Meclisini basıp Ankara/Anadolu’ya kaçırmak)Savaş sonrası bütün anlaşmalar Osmanlılık ve Halifelikten vazgeçme esasına göre hazırlanıp bağlanır. Çekişme bu iş için verilecek garantilere göre yapılır.(Lozan-Musul meseleleri-Osmanlı borçları v.b.) (Sf: 197)“İngilizlerle fikir ve amaç birliği yapanlar Padişahı İngilizcilikle suçlamışlar-tıpkı 31 Martı kendileri hazırlayıp Abdülhamit’e maledenler gibi- Ali Kemal’i linç ettirerek ve el altından Vahdettin’e hayatınız tehlikede, aynı sonuca uğrayacaksınız diyerek Padişahı İngilizlere sığınmaya zorlamışlardır. Bu zorlayış İngiliz işbirlikçilerinin iz örtmesidir (S.198)İngilizlerin mütarekede Halife’den yana olmaları da bir yalandır. İstanbul’un sonuna kadar askeri baskı altında tutulurken, Ankara’ya karşı hiçbir baskı gösterilmedi. (S.93)“Kemalistlerin İngilizlerle hatta Ruslarla anlaşma şartlarının onlar tarafından tutulup tanıtma pazarlığının başında, Osmanlılıktan ve Halifelikten vazgeçmek bedeli vardır. Kemalistler bu bedeli karşılıksız hatta üste vererek ödemişlerdir.(s.194) İngilizler; “Mustafa Kemal’i tutmayı uygun bulmuşlardır. Bu dönüş İngiliz siyasetine, bir yeni Yunan Zaferi karşılığında Musul’u ,(petrol bölgelerini) ve diğer İngiliz çıkarlarını kazandırdığı gibi, Nitekim Anadolu savaşının belli başlı dönemeçlerinde ve dayanaklarında çok önemli İngiliz ajanının bulunması da rastlantılarla açıklanamaz.İngilizler bilhassa askeri olaylarda, kurtuluş savaşçılarına hiçbir yerde esaslı bir zorluk çıkarmamışlar, her yerde silah atmadan geri çekilmişler…(S.91-92)

[Kemal Tahir- Çöküntü s.197.198,93,194,91,92]

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

İngiliz Valisi M.kemal ;M.kemal Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi?

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/ingiliz-valisi-m-kemal.html

Milli mücadele dönemi paşalarının ( ve kuvamilliyeciler)son yılları ve onlara yapılan haksızlar;Tüm Linkler ;

http://yakintarihimiz.org/milli-mucadele-donemi-pasalarinin-son-yillari-ve-onlara-yapilan-haksizlartum-linkler.html

M.Kemal olmasaydı Yunan Harbi 2,5 senede değil, 6 ayda biterdi(!?) Yörük Ali Efe,Demirci Mehmet Efe , Çerkez Ethem ve (kuvamilliyeciler) Ricataya (geri kaçma-geri çekilme) razı olmamıştır.

Bandırma Vapuru’yla Anadolu’ya açılan Mustafa Kemal, habersiz bir kaçışla değil, İngilizlerden alınan vizeyle resmi bir görevle ayrılıyor İstanbul’dan.Anadolu’ya gidecek kişinin M. Kemâl olmasını İngilizler istedi! Peki Neden? http://yakintarihimiz.org/bandirma-vapuruyla-anadoluya-acilan-mustafa-kemal-habersiz-bir-kacisla-degil-ingilizlerden-alinan-vizeyle-resmi-bir-gorevle-ayriliyor-istanbuldan-anadoluya-gidecek-kisinin-m-kemal-ol.html

Mustafa Kemal‘ bir ingiliz casusudur. işbirlikçisidir . Türk-Yunan savaşının sadece bir muvazaadan (anlaşmalı döğüsten) ibaret..Yunan askerlerinin İzmir‘e çıkışlarının, ingilizler‘e Mustafa Kemal tarafından telkin ve ilham edildiği avrupa tarihlerinde (şerefli türk tarihlerince) bilinmektedir.http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-bir-ingiliz-casusudur-isbirlikcisidir-turk-yunan-savasinin-sadece-bir-muvazaadan-anlasmali-dogusten-ibaret-yunan-askerlerinin-izmire-cikislarinin-ingilizler.html

Kurtuluş Savaşında Yedi Düvele Karşı Savaşmadık!…? Milli Mücadele’de sadece Yunan’a karşı savaştık;Milli Mücadele Dönemi Aslında Basit (kçük) bir Türk-Yunan Savaşıdır. İngilizlerin istedikleri rejimin kurulması için üç seneden daha fazla süren bir katliam(ve siyasi) süreciydi.

http://yakintarihimiz.org/kurtulus-savasinda-yedi-duvele-karsi-savasmadik-milli-mucadelede-sadece-yunana-karsi-savastikmilli-mucadele-donemi-aslinda-basit-kcuk-bir-turk-yunan-savasidir-ingilizlerin-istedikleri-rej.html

1923‘deki Lozan antlaşmasına kadarki dönem, esas itibariyle diplomatik bir süreç ve İngilizlerin teşvikiyle Batı Anadolu’ya çıkan Yunan ordusuna karşı sınırlı bir savaştı; Fikret Başkaya(Özgür Üniversite)

http://yakintarihimiz.org/1923deki-lozan-antlasmasina-kadarki-donem-esas-itibariyle-diplomatik-bir-surec-ve-ingilizlerin-tesvikiyle-bati-anadoluya-cikan-yunan-ordusuna-karsi-sinirli-bir-savasti-fikret-baska.html

Milli Mücadele Yunanlıların haksız ve hilekâr saldırılarına ve bu işgal saldırılarında işledikleri cinayet ve kötülüklere engel olmaktan ibarettir.

http://yakintarihimiz.org/milli-mucadele-emperyalist-devletlere-karsi-olmadigi-silahli-catismanin-basladigi-donemde-de-sik-sik-dile-getirilmistir.html

Yunanlıları İzmire taşıyanlar da ingilizlerdir.

http://yakintarihimiz.org/yunanlilari-izmire-tasiyanlar-da-ingilizlerdir.html

Yunan Ordusunun Galibiyete Rağmen Müttefik (ingiliz) Devletlerin Baskısı İle Geri Çekilmiştir. Mustafa Kemal’e Yunanlılarla olan anlaşmazlığı harp yoluyla halletmesi işaret edildi. Ve bu meselenin halli (ingilizler tarafından) ona bırakıldı? Yunanlıları Trakya’dan çıkarmasına gelince: Bu, herkes tarafından bilinen bir komedyadır?http://yakintarihimiz.org/yunan-ordusunun-galibiyete-ragmen-muttefik-ingiliz-devletlerin-baskisi-ile-geri-cekilmistir-mustafa-kemale-yunanlilarla-olan-anlasmazligi-harp-yoluyla-halletmesi-isaret-edildi-ve-bu-mese.html

İşgalci Yunanistan Başbakanı Venizelos, Mustafa Kemal’i Nobel’e Aday Göstermişti.

http://yakintarihimiz.org/isgalci-yunanistan-basbakani-venizelos-mustafa-kemali-nobele-aday-gostermisti.html

Google Aramaları

  • yakın dünya tarihi
  • ataturk ismet pasa kavgalari
  • yakıntarihimiz com
  • milli mücadelede Sultan Vahdettin rolü
  • ali fuat cebesoy kadir mısıroğlu
  • nihal atsız kurtuluş savaşına katıldı mı
  • kurtuluş nihal atsız
  • güncel yakın tarih serisi siydisi
  • Atatürk milli mücadele katılmış mıdır
  • ali fuat türkgeldi atsız

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*