Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » M.Kemal ve İsmet Paşaların Ağzından: Sevr Bir Projedir

M.Kemal ve İsmet Paşaların Ağzından: Sevr Bir Projedir

-“Efendiler! Mondros Mütârekesi’nden sonra Türkiye’ye muhasım devletler tarafından dört defa sulh şeraiti teklif edilmiştir. Bunların birinicisi Sevr Projesidir. Bu proje hiçbir müzakerenin mahsûlü olmayıp Düvel-i İtilafiye tarafından Yunan Başvekil Mösyö Venizelos’un da iştirakiyle tanzim ve Vahidettin’in hükümeti tarafından (Dikkat! Vahidettin değil, O’nun hükümeti tarafından diyor. Doğrusu, o hükümetin murahhasları (delege) tarafından) 10 Ağustos 1920de imza edilmiştir. Bu proje TBMM’nce bir zemin-i münakaşa bile addedilmemiştir.”

M.Kemal , Nutuk, s 453, 454

*****

-“Birinci Dünya Harbinden sonra Türkiye ile barış için teklif olunan projelerden birincisi 10 Ağustos 1920de Sevr’de imzalanmıştır.

İnönü’nün hatıraları, Ulus gazetesi 24 Temmuz 1968 tarihli nüsha

Google Aramaları

  • birincisinde duveli itilafiyeye
  • Sevranlaşması

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*