Son Haberler
Anasayfa » Genel » M.Kemal ve Putçuluk

M.Kemal ve Putçuluk

M.Kemal ve PutçulukHiçbir konuda Milli Mücadele ve onun lideri hakkında olduğu kadar efsane yaratılmamıştır. Tek parti dönemi inkılapları için de öyle… Neredeyse Osmanlı tmparatorluğu’nun yükselme ve gerileme dönemlerine ilişkin değerlendirmenin bir benzeri tek parti dönemi ve 1950 sonrası için de geçerlidir. Resmi ideoloji tarafındanMustafa Kemal’in yaşadığı dönem Cumhuriyet’in “altın çağı”, 1950 sonrası da bir çe…ş…it “bozulma”, “geriye gidiş” dönemi sayılıyor.
Ünlü devlet aydınlarından Çankaya sofralarının vazgeçilmez yazan F.R. Atay, Mustafa Kemal’in ölümü üzerine, 11 Kasım 1938’de Ulus Gazetesi’nde; “En mesut Türkler, Atatürk yaşarken ölmüşolanlardır” diye yazmıştı. Cumhuriyet aydınları yukarıdaki görüşü yaygınlaştırmak için büyük çaba harcadılar.Niyazi Berkes tek parti döneminde atamayla gelen meclislerin çok parti döneminin şerbet seçimlerle gelen meclislerinden daha seviyeli olduğunu söylüyor. Bürokrasinin “radikal” kanadının sözcülüğünü yapan Berkes,idealist seçkinci dünya görüşünün Cumhuriyet dönemi aydınlarında ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.
Paris Komünü’ne ilişkin bir yazıda Marx; “Şimdiye kadar, Roma İmparatorluğu zamanında Hıristiyanlığın bukadar çok efsane yaratması matbaanın henüz keşfedilmemiş olmasına yorulurdu. Oysa, bunun tam tersi doğrudur. Bugün günlük basın ve telgrafın bir günde yarattığı efsane, eskiden bir yüzyılda yaratılandan daha fazladır”diyor. Marx’ın bu sözleri Cumhuriyet “burjuvazisi” tarafından da doğrulanmıştır. Üstelik kitleiletişim araçlarının içinde bulunduğumuz yüzyıldaki gelişmişlik düzeyi gözönüne alınırsa, sorunun önemi daha iyi anlaşılır.Gerçekten Mustafa Kemal ve onun “inkılapları”yla ilgili olarak yaratılan efsane, yedi yüzyıllık Hilafet veSaltanat devrinde yaratılmamıştır.
İlginç olan bir şey de, bu efsane üreticilerinin, sözde efsaneleri yıkmak,hurafeleri yok etmek amacıyla yola çıkmış olanlarıdır! Topluma rasyonel düşünceyi egemen kılmak amacıyla yola çıkanlar, hiçbir dönemde görülmemiş düzeyde hurafe üretmişlerdir. Putları yıkmak için yola çıkanlar,hiçbir dönemde görülmemiş düzeyde put ürettiler. Cumhuriyet aydım, put üreticiliği ve bekçiliğine koşulmuştu!.
Kaynak:Paradigmanın İflası – Fikret Başkaya
 —

Google Aramaları

  • fikret başkaya
  • milli mücadele ile ilgili yazı
  • putçuluk
  • türkiyede put

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*