Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » Medine Müdafaası

Medine Müdafaası

“Türk, Arap, Kürd, Çerkes, Arnavud, ey Ümmet-i Muhammed!

Şurada yatan “Harem-i Şerif” sahibi Hz. Peygamber”in huzurunda sizlere beyanatta bulunmak üzere “Minber-i Mukaddes” e çıkmak şerefine mazhar olduğum için pek bahtiyarım.Bu şerefe nail olduğumdan dolayı Cenâb-ı Hakk”a ve Habib-i Ekremi”ne hamd-ü senalar ederim.

Almanlarla birlikte giriştiğimiz şu harbde Rusya parçalandı ve bunun neticesinde otuz kırk seneden beri esir olan üç sancağımız: “Kars”, “Ardahan” ve “Batum” u kurtarmaya muvaffak olduk. Ordularımızı bu muvaffakıyetlere mazhar kılan Allah”a ve Resulüne hamdü senalar olsun.

Halife orduları en büyük düşmanlarıyla boğaz boğaza çarpıştığı bir sırada Şerif Hüseyin”in isyan ve düşmanlarla ittifak etmesi “Halep”, “Kudüs”, “Beyrut”, “Basra”, “Bağdat” gibi birçok güzel şehirlerimizin düşman eline geçmesini sağladı.

“Mısır’daki İngiliz generali Ragnel Doncet güya şahsi menfaatimi düşünürcesine hayatım hakkında teminatlar vererek gönderdiği beyanname ile beni kandırmaya çalıştı.

Ben bu tacizcilere, bu işgalcilere şu cevabı verdim: “Muhammedîyim”, Türküm ve askerim. Tefâhürü/övünmeyi sevmem.

Kardeşlerim!

Sizin bana ve benim size itimadım oldukça, sabır ve sebat edip düşmana boyun eğmeyeceğiz.

Almanlar bize: “Siz Medine”yi müdafaa edemezsiniz, tahliye ediniz!” diye birkaç defa teklifte bulundular. Ben bu teklifleri reddettim ve bugüne kadar Hz. Peygamber”in mübarek kabrini siz kahramanlarla müdafaa ettim. Gerçi pek çok ümitsiz günler geçirdik. Fakat Cenab-ı Hakk”ın yardımı, Resûlünün şefaat ve ruhaniyeti sâyesinde düşmanımıza boyun eğmedik ve bundan sonrada inşallah eğmeyeceğiz! Çalışmanız, gayretiniz makbul olsun! Çektiğimiz zahmet ve meşakkâtlerin mükâfatını göreceğiz. Bununla beraber müşkülat sona ermemiştir. Vazifemiz pek mühimdir. Sabır ve sebat edip düşmanlarımızı itaate mecbur edeceğiz, hatta bu uğurda icap ederse hep beraber öleceğiz.

İşte size lâzım olacak kadar vaziyeti izah ettim.Sizden ve benden sabr-ü sebat ve devam-ı mukavemet, Cenab-ı Hakk”tan hidâyet, Peygamberden şefaat!…

O▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬O
Arapların arasında İngilizlere ve işbirlikçi Araplara karşı verdiği destansı direnişle “Çöl kaplanı” lakabıyla anılan Fahreddin Paşa, Bedeviler arasında büyük güven ve itimad kaynağı olur. Gösterdiği kuvvet ve cesaret ile Bedevilerce çok sevilir. Çoğu Bedevi doğan çocuklarına “Fahri” adını verirler. Gerçekten bunu fazlasıyla hak etmiştir. Nitekim onun Medine muhasara altına alındıktan sonra teslim tekliflerine karşı verdiği şu cevap tarihe not düştürecek kadar önemlidir:
O▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬O

“Malumunuz olsun ki, kahraman askerlerim İslâmlığın gözbebeği olan Medine”yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar muhafaza ve müdafaaya memurdur. Buna askerce yemin etmiştir. Bu asker Medine”nin enkazı içinde ve nihayet “Ravza-i Mutahhara”nın (Temiz bahçe, Cennet köşesi, Hz. Peygamber”in kabri) altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine”nin kalesinin burçlarından ve Medine-i Saâdetin minârelerinden Türk”ün albayrağı alınmayacaktır!”

Medine kalesini teslim taraftarları ise Fahreddin Paşa”yı etkisiz hâle getirmek ve direnişi sekteye
uğratmak için bir beyanname neşrederler. Söz konusu beyannamenin son satırları şöyledir:

“Burada maksatsız, âsi olarak insanlık karşısında katil derecesinde ölmekte ne hikmet var? Kur”an”ımız; Peygamberimiz, beyhude yere ölmeyi men etmemiş mi? Uyanalım! Süratle karar lâzım; zaman geçtikçe hayatımızın kıymeti büyür. Uyanalım arkadaşlar!…”

Medine müdafaası kahramanı Fahreddin Paşa ise bu teslim teklifini içeren beyânnameye karşı bir başka beyanname neşreder. Bu beyannamede şu şekilde hitama ermektedir:

”Kan dökmek memnûdur” diyorsunuz. Öyle mi? Ey yeminleri ile birlikte şeref ve namuslarını ve silâh arkadaşlarının bunca mukaddes cenazesini çiğneyen alçaklar! Gidiniz, baldırı çıplak âsilere yüzsuyu dökünüz. Sizi Cehenneme kadar götürecek olan bu yolda uğrunuz açık olsun!”

O▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬O
Bugün Filistin”de ve diğer İslâm coğrafyalarında yeni Fahreddin Paşalara ve askerlerine dünden daha fazla ihtiyaç var. Çünkü onlar aç, susuz Hz. Peygamber”in kabrini İngilizlere ve onların yerli işbirlikçilerine çiğnetmemek için yetersiz iaşe ve silahlarla amansız çöl sıcakları altında müdafaadan zerre kadar gözlerini kırpmamış kahraman müdafilerdir.

Onların hepsine rahmet ve minnet…
O▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬O

Nâci Kâşif Kıcıman, Medine Müdafaası, Sebil Yayınları, İstanbul 1994, s. 344- 348.

Google Aramaları

  • medine müdafaası
  • medine müdafaası pdf
  • medine müdafaası kitap özeti
  • naci kaşif kıcıman medine müdafaası
  • fahrettin paşa medine müdafaası kitabı özeti
  • naci kaşif kıcıman medine müdafaası oku
  • feridun kandemir medine müdafaası özeti
  • medine müdafaası alınti
  • medine müdafaası feridun kandemir pdf
  • medine müdafaası geniş özet

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*