Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » Milliyetçi ve Türkçü kesimdeki Atatürk (M.kemal) muhalifleri saymakla bitmez. İzmir Suikasti davasında asılarak idam edilen eski İttihadçılar (türkçüler) da M.Kemal’e muhaliftir.

Milliyetçi ve Türkçü kesimdeki Atatürk (M.kemal) muhalifleri saymakla bitmez. İzmir Suikasti davasında asılarak idam edilen eski İttihadçılar (türkçüler) da M.Kemal’e muhaliftir.

Milliyetçi ve Türkçü kesimdeki Atatürk (M.kemal) muhalifleri saymakla bitmez. İzmir Suikasti davasında asılarak idam edilen eski İttihadçılar (türkçüler) da M.Kemal’e muhaliftir.

Atatürk’ün Muhalifleri; Resmî ideoloji tarihçileri pek üzerinde durmazlar amaAtatürk’ün sağlığında da, ölümünden sonra da her kesimden muhalifleri olmuştur. Bunlardan bazılarını zikr edeyim:Ordu kesiminden: Doğu Fâtihi Kazım Karabekir Paşa “İstiklâl Savaşımız” adındaki büyük kitabında Atatürk’e çok ağır tenkitler ve ithamlarla yüklenmiştir.M. Kemal’in ölümüne kadar Erenköy’ündeki evinde hapis hayatı yaşamıştır.(General) Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Sakallı Nureddin Paşa gibi askerler de ona muhalefet etmişlerdir. [Mehmet Şevket Eygi, Türk gazeteci, yazar. -Milli gazete]

CHP tarafından uygulanan (atatürk) ilke ve inkılaplara karşı çıkan İstiklal savaşı komutanları  idamla yargılandı. Bazıları idam edilirken, bazıları affa uğradı. Bir kısmı da yurt dışına kaçarak idamdan kurtuldu.Bizzat İstiklâl Mahkemeleri üyelerinin anılarından ve resmî belgelerden öğrendiğimize göre, İstiklâl Mahkemeleri devleti temsil eden isimlerle doğrudan temas halinde çalışıyordu.Bu mahkemeler yönetime teslim olmayan, övgü yağdırmayan herkesi ya bizatihi “düşman”, ya da “potansiyel düşman” olarak görüyordu.Farklı inanmak, farklı düşünmek, farklı yaşamak isteyen herkese bir “kulp” takılıyor, önce zindanla, ardından idamla tanıştırılıyordu.Yani hükümete “kayıtsız-şartsız teslim” olmayan herkes “büyük tehdit”ti. Rejimin adı “Cumhuriyet”ti, ama korku kol geziyordu. [Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu 2011]

Takriri Sükûn Kanun’u muhalifleri (birinci türkiye meclisi ve milli mücadele paşaları) susturdu.

ATATÜRK, 1925 yılına değin çok eleştirildi. Eleştirenler arasında rakipleri ”milli mücadele komutanları” de vardı; arkadaşları ”birinci türkiye meclisi ” da. Takriri Sükûn Kanun’undan sonra ise ona dokunulmazlık sağlandı.

[Tarihçi Prof; Cemil Koçak Star, 10.7.2011]

Milliyetçi ve Türkçü kesimdeki Atatürk muhalifleri saymakla bitmez. İzmir Suikasti davasında asılarak idam edilen eski İttihadçılar (türkçüler) da M.Kemal’e muhaliftir.

Türkçü ve milliyetçi kesimden:Dr. Rıza Nur. Bu zat, aslının bir nüshası Londra British Museum kütüphanesinde bulunan “Hayat ve Hatıratım” adındaki mufassal hatıralarıyla Paşayı yerden yere vurmaktadır. Milliyetçi ve Türkçü kesimdeki Atatürk muhalifleri saymakla bitmez.

İzmir Suikasti davasında asılarak idam edilen eski İttihadçılar (türkçüler) da M.Kemal’e muhaliftir.

[Mehmet Şevket Eygi, Türk gazeteci, yazar. -Milli gazete]

M.kemal ve zihniyetindekilerin idam ettidikleri milli mcadele komutanları;

Eskişehir mebusu miralay (Tuğgeneral ) arif paşa Trabzon mebusu (milletvekili) hafız mehmet bey, rüştü paşa,saruhan mebusu abidin paşa,istanbul mebusu ismail canbolat,albay rasim paşa,sivas mebusu halis turgut Laz ismail. ,ziya hurşit , yusuf gürcü,çupur hilmi.

Sivas mebusu halis turgut idama giderken son sözü; Yaşasın idealim  yaşasın türklük!!!

Ansiklopedi -İzmir suikasti

Erzurum Kongresi’nin Gümüşhane delegesi General  Zeki Paşa’

İzmir süikasti (ve Takriri Sükûn Kanunu) “Terakkiperver (cumhuriyet) Fırkasını ( milli mücadale komutanlarını) ) kapatmak (yargılamak) için tertip edilmiş bir plandır. Zeki Bey’in Hatıraları (S. 255)

İstiklâl Savaşı’nı kazanan kadronun başında bulunan komutanlar bile Atatürk’e muhalif idi;

Birkaç meşhur ismi birlikte hatırlayalım…Kazim Karabekir Paşa: İstiklâl Savaşı’nın bir numaralı askeri gücüne sahip bulunan Paşa, İzmir Suikastı sürecinde İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanmış ve zar-zor idamdan dönmüştür…Ali Fuat Cebesoy Paşa: Atatürk’ün en yakın arkadaşlarından biri olan Ali Fuat Cebesoy, İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanmış, idamdan dönmüştür…Refet Bele Paşa: İstiklâl Savaşı’nı başlatan beş komutandan biri (diğerleri Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Kâzım Karabekir ve Rauf Orbay) olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığında bulunan Refet Bele, İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanmış, idamdan dönmüştür…Cafer Tayyar Paşa: Çanakkale Cephesi’nde 1. Tümen Komutanlığı yapan, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne bağlanmasında önemli rol oynayan, Yunanlılarla savaşırken esir düşüp 32 ay esir kalan kahramanlarımızdan Cafer Tayyar Paşa da İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanmış, o da zar-zor idamdan dönmüştür…Rüştü Paşa: İstiklâl Savaşı kahramanlarından meşhur Rüştü Paşa, çoktan emekliye ayrılmış olduğu halde, İzmir Suikastı’na karıştığı gerekçesiyle asılmıştır.

[Yavuz Bahadıroğlu – 2011]

 Son sözleri; Çocuklarıma söyleyin katiyen siyasetle uğraşmasınlar. Okusunlar çalışsınlar fikir adamı olsunlar. Yaşasın mefkurem,(idealim) payidar olsun Türklük.Sivas Mebusu Halis Turgut

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Milli mücadele dönemi paşalarının son yılları ve onlara yapılan haksızlar;Tüm Linkler ;

http://yakintarihimiz.org/milli-mucadele-donemi-pasalarinin-son-yillari-ve-onlara-yapilan-haksizlartum-linkler.html

Mustafa Kemal Türk Milletinin düşmanıdır.

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-milletinin-dusmanidir.html

Atatürk inkılâplarının ne derece millî olduğunu sorgulamak istiyoruz-Tüm Linkler ;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-ne-kadar-milli-idi-tum-linkler.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linkler ;

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

Google Aramaları

  • chp ve türkçüler
  • kazım karabekır ve turkculuk
  • Ali nacikimdir atatürk\e muhalif
  • atatürk niçin idamla yargılandı
  • chp ve türkçülük
  • halis turgut son söz
  • kazım karabekir paşa milliyetçi
  • kemal pasa turkcudur
  • türkçü gazeteciler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*