Son Haberler
Anasayfa » Mustafa Kemal ve Din » Mustafa kemal Babadan olma, anadan doğma.Yahudidir?

Mustafa kemal Babadan olma, anadan doğma.Yahudidir?

Nutuk’ta Mustfa kemal Diyor ki; Müslümanlığı bir yana bırakıp evrensel bir dünya dini kuralım(yahudi mason merkezli yeni dünya düzeni istiyor) diyor.

Efendiler, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşüncede yükselip olgunlaşması, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş saf ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların, şimdiy…e kadar kavgalar, çirkeflikler, kaba istek ve iştahlar arasında bir sefalethanede yaşamakta olduklarını kabul ederek, bütün vücutları ve zekâları zehirleyen zararlı tohumları yok etmeye karar vermesi gibi şartların gerçekleşmesini gerektiren «birleşik bir dünya devleti» kurma hayalinin tatlı olduğunu inkâr edecek değiliz.

Atatürk [Nutuk:Syf:350]  AYRICA BAKINIZ :Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı : Resmi Site: http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Nutuk&IcerikNo=334

(13. Paragraf)

(…..)
1-) Bir Müslüman, “Müslmanlıktan vazgeçip, yerine başka din ister mi?

2-) Neden Yahudilik yok?

3-) “Birleşik Dünya Devleti” masonların amacı “New World Order EVRENSEL BİR DÜNYA DİNİ  (YAHUDİ MASON MERKEZLİ YENİ DÜNYA DÜZENİ ..)

Nutuk,134. Sayfa 13. Paragraf atatrkün MASONİK illuminatinin ”tek din” ve ”tek devlet” ideolojisini benimsedğnin ispatıdır.

MUSTAFA KEMAL DİYORKİ; BEN YAHUDİYİM “SABETAY SEVİ’nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında birleşse..” (Kaynak: Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt, sahife 23, TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI , 1980

MUSTAFA KEMAL NEDEN  DİNİ KULLANDI; (İSLAM SÖYLEMLERİ KULLANDI)

Yahudilerin büyük din âlimlerinden Maimonides (1135-1204) yüreğinde Yahudilik inancını ve kimliğini taşımak şartıyla Musevîlerin (YAHUDİLERİN) Hıristiyan ülkelerinde Hıristiyan, Müslüman ülkelerinde Müslüman gibi görünmelerine fetva vermiştir.Haham Moses Maimonides (musa ibn meymun 1135-1204)

M. Kemal Yahudilerin en yoğun yaşadığı Selanik’te yetişmiştir.(Soner Yalçın, Beyaz Türklerin Büyük Sırrı)
Öyle yoğun ki, Balkanlarin Kudüs’ü ismiyle meşhurdur. Dolayısıyla M. Kemal de bundan payına düşeni almiş, yahudilerin ve dönmelerin idare anlayışını Türkiye Cumhuriyetine egemen kılmıştir.

2 dönem bakanlık yapmış, koyu bir Türkçü olan Dr. Rıza Nur‘a göre yani SELANİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İlam karar numarası: Adet/451 verilerine göre M.kemal Sırptır.

(Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım.)

M.kemal’in Uşağı olan Cemal Granda‘nın ‘sansürlenmemiş’ anılarına bakacak olursak M.kemal Yahudidir.

(Atatürk’ün uşağı Cemal Granda’nın Hatıraları)

Yahudilerin büyük din âlimlerinden Maimonides (1135-1204) yüreğinde Yahudilik inancını ve kimliğini taşımak şartıyla Musevîlerin (YAHUDİLERİN) Hıristiyan ülkelerinde Hıristiyan, Müslüman ülkelerinde Müslüman gibi görünmelerine fetva vermiştir.Haham Moses Maimonides (musa ibn meymun 1135-1204)

Atatürk’ün İslam Dinini reddettiği el yazıları’nda ispatlanmıştır. Kendi yazmış olduğu Medeni Bilgiler (1931 tarih kitabı ve chp manifestosu isimli videosu) adlı kitabı’nda din hakkındaki düşüncelerini apaçık beyan ediyor.(CAN DÜNDAR MİLLİYET)

KANAL  D : Atatürkü Korumak Adına (yahudi mason merkezli) kitapları sansürlenmiş ..(CAN DÜNDAR)

Atatürk Dini Kullandı; Atatürk, Şeyhülislam’ın (diyanet işleri başkanı) kendisini Dinsizlikle suçlamasının ardından TBMM’nin açılışını öne çekmiş; kurban kestirerek ve Kur’an okutarak açtırmasıyla da bu suçlamayı bastırmaya çalışmıştı..Kaynak; Can Dündar / Mustafa adlı belgeselden..

M.KEMAL şartlar olgunlaşmadan, iktidarın bütün güçlerini eline geçirmeden Türkiye gibi Müslüman bir ülkede, kalkıp da dinin aleyhinde (inkar) konuşamazdı-konuşmadı. Konuşursa kendi bindiği dalı kesmiş olurdu. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin hiçbir devresinde Sultan Vahdettin’in ve Halifenin aleyhinde de tek cümle söylemedi. millet yaşayışımızda ve anlayışımızda İslâmiyeti yavaş yavaş silebilmek veya onu hafife almak için önce amentüden (dinden) işe başladılar.

Türk yazar,gazeteci,avukat; Yavuz Bülent Bâkiler (türkiye gazetesi)
yavuzbulent.bakiler@tg.com.tr 16 Şubat 2013 Cumartesi

Güya aydın  geçinen, (çağdaş yobaz yada kültürlü mağanda) fakat ayağını nereye bastığı ve yüzünü ne tarafa çevirdiği belli olmıyan, kokmaz, bulaşmaz bir zümre vardır ki, Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal Atatürk) hakkında şöyle düşünür: «Onun İslâmiyete hiçbir zararı olmamıştır! Belki de, kaba taassubu yok etmek bakımından dine faydası dokunmuştur! Ne imana, ne ibadete, ne de herhangi bir dini esasa el sürmüş değildir!» Böyleleri, benzerleri ve benzerlerinin benzerleri arasında, Birinci Cumhur Reisini rahmetle ananlar, ona Mevlit okutturanlar bile vardır.Halbuki Birinci Cumhur Reisi, herhangi bir temenniye «İnşaallah…» duasını katan insan için «Bak, Allahtan bekliyor, Allaha inanıyor!» diye mukabele edecek ve Kâinatın Mefhari hakkında «Donsuz Bedevi!» hakaretini savuracak kadar Allah ve Resulünün düşmanıydı.

KAYNAK:

Necip Fazıl Kısakürek, Büyük (orta) Doğu Dergisi, 22 Aralık 1950, Sayı: 40, sayfa 3.

Mustafa Kemal diyorki: ‘Elimde Osmanlı sultanlarının sınırsız otoritesi olsaydı, ıslam’ı da Türkiye’den silerdim.’ Radikal, 4.2.2007

Maide 82 Ayetinde : İslamiyetin en büyük düşmanı, yahudiler ve müşriklerdir) buyurdu.

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Mustafa Kemal’in Din Aleyhinde Yaptığı İnkılablar Listesi ;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemalin-din-aleyhinde-yaptigi-inkilablar.html
İslam düşmanları bu çalışmalarında başarılı olamadı. Çünki, Allahü teâlâ, Kur’an-ı Kur’ân-ı kerîmi değişdirilmekden kıyamete kadar koruyacağına (yusuf 12 -hicr 9) söz vermişdir. Yâni, kâfirler,islam düşmanları islamiyete tecâvüz edemiyecek, Onu tebdîl, tahrîf edemiyecek, O nûru aslâ söndüremiyeceklerdir buyurdu. 1400 senedir dimdik ayakta,Bunun gibi , (geçmişte) tevrat,zebur ,İncîl.din düşmları tarafından tahrif edildi,zamânla değişdirildi. bu geçmiş kitapları koruyacağına söz vermemişdir.

Siyaset ve kazanc gayesi ile konuşan her zamân görülmüşdür. Bunlar, islâm âlimlerinin kitâblarını okumamış, mezhebsizlerin, sapık kimselerin bozuk kitâblarına aldanmış din câhili (Yobaz)lardır. İslâmiyyetin îcâblarını öğretmek ve yapdırmak şöyle dursun, kendileri bile öğrenememiş zavallı kimselerdir. Bunlar, doğru dürüst abdest ve gusül almasını, şartlarına uygun ve ihlâs ile namâz kılmasını bilmiyen câhil ve sapık kimseler olup, her asrda müslümânları şaşırtmışlar, islâmiyete ve millete zararlı olmuşlardır. yaldızlı sözlerle, heyecânlı hikâyelerle konuşarak, dinleyicileri köksüz ve geçici bir te’sîr altına alabilen birer , konferanscı olmuşlardır. Siyâsî partilerin, diktatörlerin, faşist idâreciler geçici heyecân vererek dindârları aldatmışlardır. İslâmiyyete karşı olan câhiller, müslimânları aldatmak, bu ma’sûmların îmânını çalmak için, (İngiliz üsûlü) ile, yanî yalan ile, iftirâ ile, alçakca hücûm ediyorlar. Çok def’a, müslimân şekline girip abdestsiz, gusulsüz namâz kılarak, câmi’ yapılırken para vererek, müslimân görünüyorlar. Yalanlarına, hîle ve uydurmalarına inandırmaya çalışıyorlar.

Kaynak; Hüseyin Hilmi Işık Kimyadaki Buluşu ve Yazdığı Kitaplarla Tanınan Yirminci Yüzyıla damgasını Vurmuş Olan Bir Bilim Adamı ve İslam Alimidir. Eczacı, Matematik, ve Kimya,Ögretmeni ve Türkiyenin İlk Yüksek (profesyonel ) Kimya Mühendisi. Hakikat Kitapevi

Sayfamızda Türk Tarih Kurumunda yayınlanmış ve Mustafa kemal’in kendi ağzı ile yahudi (mason) ırkı ve dininden olduğunu beyan ettiği bilimsel ,resmi belgeler-deliller de mevcuttur. (ÜSTAD-I TARİH)

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linkler ;

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

Kazım Karabekir’in aktardığı gibi, M.kemal dini kullandı.

http://yakintarihimiz.org/kazim-karabekirin-aktardigi-gibi-m-kemal-dini-kullandi.html

Tarihçi Mehmet Ö. Alkan: Atatürk dini kullandı

http://yakintarihimiz.org/tarihci-mehmet-o-alkan-ataturk-dini-kullandi.html

GAZETECİ YAZAR TAHA AKYOL MUSTAFA KEMAL DİNİ (MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA ÖVDÜ BAŞIMIZA İDARECİ OLUNCA İSLAM’A SÖVDÜ) KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/gazeteci-yazar-taha-akyol-mustafa-kemal-dini-milli-mucadele-yillarinda-ovdu-basimiza-idareci-olunca-islama-sovdu-kullandi.html

Yavuz Bülent Bâkiler;Kemâlizmin millet anlayışında (islam) dininin yeri yoktur; MUSTAFA KEMAL DİNİ KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/kemalizmin-millet-anlayisinda-islam-dininin-yeri-yoktur-mustafa-kemal-dini-kullandi.html

Özgür-Der’Mustafa Karayel; MUSTFA KEMAL DİNİ KULLANDI. MUSTAFA KEMAL’İN PRAGMATİST, TAKİYYECİ ve TASFİYECİ KİŞİLİĞİ.

http://yakintarihimiz.org/ozgur-dermustafa-karayel-mustfa-kemal-dini-kullandi-mustafa-kemalin-pragmatist-takiyyeci-ve-tasfiyeci-kisiligi.html

Prof. Dr. Fikret Başkaya,Mustafa Kamal Milli Mücadele boyunca, (gücü -iktidarı ele geçirene kadar) gerek halkı, pek çok şeyh ,tarikat lideri, din adamını kullanmıştır ;

http://yakintarihimiz.org/prof-dr-fikret-baskayamustafa-kamal-milli-mucadele-boyunca-gucu-iktidari-ele-gecirene-kadar-gerek-halki-pek-cok-seyh-tarikat-lideri-din-adamini-kullanmistir-milli-mucadelede-seyh-ve-din-go.html

SALİH TUNA MUSTFA KEMAL DİNİ KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/salih-tuna-mustfa-kemal-dini-kullandi.html

MUSTAFA KEMAL MASONLARIN YÖRÜNGESİNE NASIL GİRDİ!

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-masonlarin-yorungesine-nasil-girdi.html

DAVID BEN GURION İSRAİL’IN KURUCUSU İSRAİL’IN ATATÜRK’Ü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDE ÖGRENİM GÖRMÜŞTÜR DAVID BEN GURION MUSTAFA KEMAL AYNI AMACA KOŞUYOR ?

http://yakintarihimiz.org/david-ben-gurion-mustafa-kemal-ayni-amaca-kosuyor.html

Mustafa Kamal mason localarını kapattı “yalanı”

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kamal-mason-localarini-kapatti-yalani.html

-MUSTAFA KEMAL’IN MASONLUK BELGESI;Ataturk Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemalin-masonluk-belgesi.html

M.Kemal´e neden minnettardir ki Israil Halki

yakintarihimiz.org/m-kemale-neden-minnettardir-ki-israil-halki.html

Yahudi-Masonluk Nedir

http://yakintarihimiz.org/yahudi-masonluk-nedir.html

Mustafa kemal Babadan olma, anadan doğma.Yahudidir? (BELGELER)

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-babadan-olma-anadan-dogma-yahudidir.html

Metin Köse ; Mustafa kemal dini kullandı.

http://yakintarihimiz.org/metin-kose-mustafa-kemal-dini-kullandi.html

Aziz nesin M.kemal dini kullandı .

http://yakintarihimiz.org/aziz-nesin-m-kemal-dini-kullandi.html

Can Dündar, M.kemal’in müslüman olduğunu” anlatan nutuklar türedi.

http://yakintarihimiz.org/m-kemalin-musluman-oldugunu-anlatan-nutuklar-turedi.html

Can Dündar, Atatürk’ün İslam Dinini reddettiği el yazıları’nda ispatlanmıştır. Kendi yazmış olduğu Medeni Bilgiler adlı kitabı’nda din hakkındaki düşüncelerini apaçık beyan ediyor.

http://yakintarihimiz.org/ataturkun-islam-dinini-reddettigi-el-yazilarinda-ispatlanmistir-kendi-yazmis-oldugu-medeni-bilgiler-adli-kitabinda-din-hakkindaki-dusuncelerini-apacik-beyan-ediyor.html

M.Kemal Paşa’nın müslüman olmadığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasanin-musluman-olmadigi-bilimsel-olarak-ispatlanmistir.html

Mustafa Kamâl Paşa ”Müslüman Mı ” Sorusuna Mantıklı Analizler;

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kamal-pasa-musluman-mi-sorusuna-mantikli-analizler.html

Mustafa Kemal’in ; İslam’ı rededen Söylemleri (KAYNAKLI)BU  SÖZLER TARTIŞMAYA MAHAL BIRAKMAYACAK KADAR NET KÜFÜR SÖZLERİDİR. Ve maalesef bu sözler M.kemal’e aittir.

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemalin-islami-rededen-soylemleri-kaynakli.html

1931- Tarih kitabı Mustafa Kemal İmzalı Yapımı;Tarih 1931 YILI GENÇLERE OKUTULAN TARİH KİTABINDA ;http://yakintarihimiz.org/1931-tarih-kitabi-mustafa-kemal-imzali-yapimi.html

Kemalistlerin Mustafa Kemal’in müslüman olduğunu kanıtlamaları için Kullandıkları Kaynaklar Analiz;

http://yakintarihimiz.org/kemalistlerin-mustafa-kemalin-musluman-oldugunu-kanitlamalari-icin-kullandiklari-kaynaklar-analiz.html

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir, Bu tefsir Birinci TBMM’nin güzide vekillerinin talebiyle kaleme alınmıştır. M. Kemal Paşa’nın bu tefsiri yazdırttığı düşüncesinin hiçbir temeli, dayanağı yoktur.

http://yakintarihimiz.org/hak-dini-kuran-dili-adli-tefsir-bu-tefsir-birinci-tbmmnin-guzide-vekillerinin-talebiyle-kaleme-alinmistir-m-kemal-pasanin-bu-tefsiri-yazdirttigi-dusuncesinin-hicbir-temeli-dayanagi-yoktu.html

Mustafa Kemal Kuran’ı Tercüme Ettirdi, Müslüman Olmasaydı Tercüme Ettirmezdi Diyenlere Kesin Net Cevap:

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-kurani-tercume-ettirdi-musluman-olmasaydi-tercume-ettirmezdi-diyenlere-kesin-net-cevap.html

Hani şu Atatürk’ün “yeni kurulan Suudi devletinin kralına” çektiği söylenen telgraf var ya… Olay 1926 yılında geçiyor…

http://yakintarihimiz.org/hani-su-ataturkun-yeni-kurulan-suudi-devletinin-kralina-cektigi-soylenen-telgraf-var-ya-olay-1926-yilinda-geciyor.html

Atatürk’ün Tokyo’da yaptırdığı Camii YALANI

http://yakintarihimiz.org/ataturkun-tokyoda-yaptirdigi-camii-yalani.html

Bir Ateistin Makalesi – Atatürk Dinsiz Miydi? ;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-dinsiz-miydi.html

Necip Fazıl Kısakürek: Mustafa Kamal Allah ve Resulünün Düşmanıydı.

http://yakintarihimiz.org/necip-fazil-kisakurek-mustafa-kamal-allah-ve-resulunun-dusmaniydi.html

M.Kemal, “Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça kuran kerim meallerinin manasını (günümüz türkçesi mealleri-latin alfabesi )okuduğu zaman (haşa) tiksineceğini” söylüyor.http://yakintarihimiz.org/m-kemal-turk-halkinin-uzun-zamandan-beri-ezberden-okudugu-bazi-arapca-kuran-kerim-meallerinin-manasini-gunumuz-turkcesi-mealleri-latin-alfabesi-okudugu-zaman-hasa-tiksinecegini-soyluyor.html

M.Kemal Kuran’a ”Safsata” Diyor (Kendi El Yazısıyla)

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-kurana-safsata-diyor-kendi-el-yazisiyla.html

Araştırmacı Yazar Fatih Tezcan;  M.kemal ve Terörist başı öcalan’ın İslam’a bakışı aynı;

http://yakintarihimiz.org/arastirmaci-yazar-fatih-tezcan-mustafa-kemal-ve-terorist-basi-ocalanin-islama-bakisi-ayni.html

Turkey, Emil Lengyel, Mustafa Kemal İslam’ı yıkan İnsan; M.kemal diyor ki; Ahlaksız bir Arap’ın dini görüşlerinden oluşan İslam artık ölmüştür.

http://yakintarihimiz.org/turkey-emil-lengyel-mustafa-kemal-islami-yikan-insan.html

Google Aramaları

  • atatürk yahudimi
  • ataturk yahudi mi
  • ataturk yahudi miydi
  • ataturk yahudi
  • türkiyedeki yahudiler masonlar kimmiş öğrenin
  • atatürk yahudidir
  • atatürk ve yahudilik
  • ataturk yahudimiydi
  • mustafa kemal yahudi mi
  • atatürk yahudiydi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*