Son Haberler
Anasayfa » İngiliz valisi mustafa kemal; » Türk-Yunan savaşının sadece bir muvazaadan (anlaşmalı döğüsten) ibaret..

Türk-Yunan savaşının sadece bir muvazaadan (anlaşmalı döğüsten) ibaret..

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ssssssssssssssssssssssssssssssMustafa Kemal‘ bir ingiliz casusudur. işbirlikçisidir . Türk-Yunan savaşının sadece bir muvazaadan (anlaşmalı döğüsten) ibaret..Yunan askerlerinin İzmir‘e çıkışlarının, ingilizler‘e Mustafa Kemal tarafından telkin ve ilham edildiği avrupa tarihlerinde (şerefli türk tarihlerince) bilinmektedir.

Bizi Anadolu’ya İngilizler saldırttı. Mustafa Kemal diye bir kahraman türetip onunla Türkiye’nin yüzünü batıya (inkilaplar) çevirtmek için…”

Dipnot; Türk-Yunan Tarihi – İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, – Century Turkish-Greek Comparative History. eseriyle tanınır..

  [Yunan Tarihçi-Türkolog Dimitri Kitsikis ]

“1919’da İngilizler, İzmir ve Anadolu’nun işgalini Yunanlılardan önce bize teklif ettiler. Ben reddettim. Yugoslav Kralı Aleksandır

Kaynak; Rahmi Turan-Sözcü-30 Ekim 2014

İzmir’e yunanlıların çıkması mustafa kemal’in emriyle anlaşması ile’dir. İngilizlerle yaptığı anlaşma geregidir. -[Türk,Tarihci, Şair, Hukukçu Kadir Mısıroğlu]

 

Yunan savaşı Mustafa Kemal milletin atası olsun diye yapılmış. 3,5 yıl devam etmiş savaşın altına bakıyorsunuz Mustafa Kemal çıkıyor, üstüne bakıyorsunuz o!. Demek ki Yunan Savaşının en mühim neticesi Mustafa Kemal’i kahraman yapmakmış.Zaten o savaşın bir iki cephesi vardı. Siz o savaştan başka isim hatırlıyor musunuz?
Dipnot; İstanbul Üniversitesi Tarih Mezunu
[Mehmet Ali Bulut Gazeteci-Yazar ]

 

M. kemal ; Türk’ün, ruhuyla beraber maddesini, maddesiyle beraber de ruhunu Hıristiyanlık âlemine peşkeş çeken, “Buyurun, ne duruyorsunuz; gelin ve bizi esir edin! diyen bir hava yaşatıyor..Sonra; Batı dünyasının bize içimizden, içimizdeki ajanları vasıtasıyla yaptırdığını, ne Haçlılar (hristiyan) yapabildi, ne Moskof,(rusya) ne de Ayasofya’nın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar. Sonra; İstiklal Savaşın’da Türk’ü yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre (m.kemal ) ve (klik) zihniyeti, Türk vatanını, göklerdeki aslî ve hakikî vatanıyla beraber satmıştır. [Türk,şâir, yazar ve düşünür. Necip fazıl kısa kürek -Ayasofya]

 

“Kemalistlerin İngilizlerle hatta Ruslarla anlaşma şartlarının onlar tarafından tutulup tanıtma pazarlığının başında, Osmanlılıktan ve Halifelikten vazgeçmek bedeli vardır. Kemalistler bu bedeli karşılıksız hatta üste vererek ödemişlerdir.(s.194) İngilizler; “Mustafa Kemal’i tutmayı uygun bulmuşlardır. Bu dönüş İngiliz siyasetine, bir yeni Yunan Zaferi karşılığında Musul’u ,(petrol bölgelerini) ve diğer İngiliz çıkarlarını kazandırdığı gibi, Nitekim Anadolu savaşının belli başlı dönemeçlerinde ve dayanaklarında çok önemli İngiliz ajanının bulunması da rastlantılarla açıklanamaz.İngilizler bilhassa askeri olaylarda, kurtuluş savaşçılarına hiçbir yerde esaslı bir zorluk çıkarmamışlar, her yerde silah atmadan geri çekilmişler…(S.91-92)[Kemal Tahir,Notlar Çöküntü]

 

Emperyalistler ve bilhassa Ingilizler için hilafetin kaldırılması zorunluluk oldu, bunu hıristiyan güçlerle yapılmasının, İslam dünyasında uyandıracağı tepkiden ötürü, uygun bulunmadı, “işi içeriden kıvıracak adam arandı” buna da “Mustafa Kemal ve arkadaşları talip oldu.Kurtuluş Savaşı zaferi bir oyun , Yunan’a karşı kazanılmış küçük zafere karşılık büyük Osmanlı Devletinden vazgeçilmesini sağlandı.
Kaynak; Kemal Tahir, NOTLAR – BATILAŞMA, Bağlam Yay., İstanbul 1992, s. 13.

 

Milli Mücadele (Kurtuluş Savaşı) tasvirini (Türk romancı.Sol dünya görüşüne sahip olan yazar.) Kemal Tahir yapıyor;“Anadolu (türk)-Yunan savaşı belletilmek istendiği gibi bin yıllık tarihimizden ayrı bir Milli Kurtuluş Savaşı değildir. Bin yıldır süren Doğu-Batı boğuşmasının yüzlerce savaşlarından biri hem de küçüklerinden biridir.”.Böyle bir savaşı kazanmak bin yıllık tarihin biriktirdiği hesabı kapatmaya yetmez ki iktidarı gerçek iktidar olsun.Bu savaşa İstiklal savaşı da haşa denemez!Çünkü biz hiçbir zaman milli devletimizi yitirmedik. Siz Cumhuriyet çocukları `gözümüzü zaferde açtık` avuntusundasınız.[Kemal Tahir, “Yol Ayrımı]

 

DİPNOT; Yunan kim oluyor ki Osmanlı Devletini işgal edecekti . Yunanın Toplam nüfusu kadar bizim o zaman askerimiz vardı.İşgalde Edemez , İşgal etmiş olsa bile topraklarımızı,devletimizi elinde (ASLA VE ASLA) bulunduramazdı. köy (yunan) takımının Fenerbahçe ile maç yapması gibidir.Oysa ki, YEDİ DÜVELE karşı savaştık demeleri, sadece Yunanistan’la savaştan başka bir şey değildir. Gerçekten de İngilizlerle 1918’den sonra hangi cephede savaşıldı? Fransızlar ve İtalyanlarla hangi cephede savaşıldı? Daha fazla bilgi için bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/kurtulus-savasinda-yedi-duvele-karsi-savasmadik-milli-mucadelede-sadece-yunana-karsi-savastikmilli-mucadele-donemi-aslinda-basit-kcuk-bir-turk-yunan-savasidir-ingilizlerin-istedikleri-rej.html

‘İstiklal harbi dediğiniz şey, 3,5 sene sürdü 6 aylık işti, halbuki sayılar küçük, ben bunu ast subaylarla da yapardım’Bunun yıllarca uzatılmasında Mustafa Kemal’in ihtirası sebeptir.”

[Ayyıldız Çetesi (kuvayı milliye) Komutanı Adnan Menderes] [Şevket süreyya aydemir. menderesin dramı.s.228]

Bilemediler; Kurtuluş Savaşıyla kurtardıklarımız birlik oldu birlikte savaştıklarımızla -bedeli ihanet oldu kanımızın- kara bir bulut gibi kapkara düşünceyle -kiralık düşünceleriyle- “giydiler çıkardıkları çizmeleri”emperyalistlerin -efendi olma hevesiyle silahları bize döndü- (gözardı olurken çürüten, iyiyi, doğruyu, güzeli çelik örgülü canavar çenesi.) …şen kahkahalar -Amerikan emperyalizminin …kayıtsız bakışlar -dökülen kanı kardeşimin…ahmak tebessüm işi var fahişe yüzlü devlerin  [“Aydınlık Savaşçıları”]

İngiliz Valisi M. kemal;

Anadolu’da Ingiliz idaresinden o kadar da rahatsızlık duyulmaması gerektiğini söyledikten sonra Mustafa Kemal, bu topraklar üzerindeki Ingiliz idaresinde bir vali olarak çalışmaya hazır olduğunu gazeteci aracılığıyla işgalci yetkililere söyle iletecektir: “Eğer Ingilizler Anadolu için sorumluluk kabul edecek olurlarsa Britanya idaresinde bulunan tecrübeli Türk valileri ile işbirliği halinde çalışmak ihtiyacını duyacaklardır. Böyle bir selahiyat dahilinde hizmetlerimi arzedebileceğim münasip bir yerin mevcut olup olmayacağını bilmek isterim…” (Price’in Extra-Special Correspondent (Çok Özel Yazışmalar) adlı kitabından (1957, sayfa 104) aktaran Gotthard Jaeschke Kurtuluş Savaşı ile Ilgili Ingiliz Belgeleri, Çeviren: Cemal Köprülü, Ankara 1991, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.98)

“Bir ülkeyi ele geçirmek zor değildir. O ülkede halkın güvendiği, sözüne inandığı, peşinden gittiği adamlar vardır. Askeri işgalin başladığı gün bunları garnizona toplarsınız, geri kalan halk yığınları posadır. O ülkeyi en az elli yıl istediğiniz gibi yönetirsiniz…” [Lord Cromer – Alıntı: “Bennett; Atatürk’e Nasıl Vize Verdim” – Nezih Uzel]

M.Kemal olmasaydı Yunan Harbi 2,5 senede değil 6 ayda biterdi!…? Yörük ali efe ,Demirci mehmet efe , Çerkez ethem,ve ötekiler (kuvamilliyeciler) Ricata (geri kaçma-geri çekilme) razı olmamıştır.Altı ayda bitecek harp, iki buçuk sene sürdürülerek yangın büyüyecekki, onu söndüren kahraman, bu sayede elde ettiği otoriteyle bir çorabı ters-düz eder gibi bir eldiveni ters-düz eder gibi mübarek/müslüman bir milleti cihada giderken bağdan yediği üzüm parasını mendile sarıp bağa asacak kadar asil bir milleti, bugunkü gibi yarısı yamyamlaşmış! bir hale getirilerek batılılaştırırlar!!!

Lozan  Anlaşması için Neden 2 sene bekledik;

Tarihler 23 Kasım 1920’ydi. Yani Lozan’a gidilmesine daha 2 yıl vardı. İngilizlerle anlaşma yolu açılmıştı.

Winston Churchill “İngiltere’nin Mustafa Kemal’le iyi bir barış yapılabileceğini” yazıyordu. (Michael Llewellyn Smith, Yunan Düşü, Ayraç: 2002.)

İngiltere Genelkurmay Başkanı’nın talepnamesinde , vazgeçilecek topraklar belirtilmişti zaten. Nitekim bu belgede açıklanan asgari sınır , İngilizlerin Lozan’da bize bıraktıkları topraklarla  birebir aynı;

Lozan’ın gizli maddelerine ; 19 şubat 1920 tarihli ingiltere Genelkurmay Başkanı’nın talepnamesinde, vazgeçilecek topraklar belirtilmişti zaten. Nitekim bu belgede açıklanan asgari sınır, İngilizlerin Lozan’da bize bıraktıkları topraklarla neredeyse birebir örtüşüyordu. Konunun uzmanı Marian Kent Lozan’da ortaya çıkan sınırlarımız için şu yorumu yapar.; ” İroniktir. bu koşullar , nerdeyse tamı tamına 1919 başlarında Donanma Bakanlığı’nın desteklediği İngiliz Genelkuray’ının savunduğu koşullardı. [” Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler”. ist .1999s.; belge cab.24/116,Cp 2275 ekD,s. 7-8]

Yunan ordusundan işgali ‘başarmış’ ve Bursa’ya kadar genişletmiş olan generaller (galibiyetlerine ragmen) hızla tasfiye edildi, yerlerine savaş tecrübesi eksik komutanlar atandı. Hemen o günlerde Karabekir Paşa’nın Doğu’daki zaferiyle başlayan başarılar Başkomutanlık Savaşı’yla hedefe ulaştı. Ancak yendiğimiz Yunan ordusunun içinden bölündüğünü ve dış yardımın büyük ölçüde kesildiği bir ordu olduğunu da unutmamak gerekir.[Türkolog Mustafa Armağan]

Türk-Yunan savaşının ayrıntılarını merak etmezsiniz, öğrenmenize gerek görülmemiştir. (Hele Çerkes Ethem falan… Aman ha! Çocuklara ders öğretelim derken kafalarında soru işaretleri uyandırmayalım!)Bu savaşın bir de “karşı cephesi” vardır.O bizim hiç mi hiç umurumuzda olmamıştır.Kahpe Yunan durduk yerde, hiçbir ilgisi olmadığı halde İzmir’i almak istemiş (şu anda bizim Napoli’yi ya da Marsilya’yı ele geçirmek istememiz gibi bir şey), dersini de görmüştür.Bizim yakın tarih doğru dürüst öğretilmiyor ki karşı tarafın yakın tarihi, özetle bile olsa öğretilsin!Örneğin, Yunanistan’da 1920 seçimleriyle gerçekleşen iktidar değişikliğinin, savaşın gidişatı üzerindeki son derece önemli etkilerini Türk tarihçileri bile yeni öğrendiler…
Subay kadrosunun bu iktidar değişimi üzerine nasıl allak bullak edildiğini, genç ve yetenekli Venizelosçu subayların yürütülüp yerlerine beş para etmez kralcı heriflerin atandığını falan…Engin Ardıç – SABAH (7 Ara 2011)

Mustafa Kemal Paşa, Afyon’da Ali İhsan Paşa’nın emrindeki 1. orduya Doğu Cephesi’nden Kazım Karabekir’in ordusuyla yetişip, birleşen Osmanlı ordusunun Yunanlıları püskürteceğinden endişe duymuş ve Ali İhsan Paşa’yı Ankara’ya çağırarak emekliye ayırmış ve Konya’da zorunlu ikamete mecbur etmiştir.

Kaynaklar:

Ali İhsan Sabis – Hatıralar
Rıza Nur – Hayat ve hatıratlarım
Kazım Karabekir – İstiklal Harbimizin Esasları
Rahmi Akbaş – Fevzi Çakmak

Çerkes Ethem’in yazdığı anılarda şundan bahseder. “Ankara’ya geldiğimiz vakit Mustafa Kemal ve diğerlerine şu soruyu sordum “Bunca senedir ne yaptınız? Tartışmaktan ve ceplerinizi parayla doldurmaktan başka?” Yani Çerkes diyor ki: bu savaş çok önceden bitirilebilirdi bu kadar uzamasının ne anlamı vardı?  Madem (İsmet inönü ve mustafa kema’e hitaben) beni vuracak gücünüz var, neden birlikte Uşak’ı düşmandan kurtarmak için saldırma önerimi geri çevirdiniz? Siz kıskanç bir insansınız; şahsi ihtiraslarınız uğruna değil beni bütün memleketi feda edebilirsiniz! Bana kalsaydı ve de kardeşim Reşit Bey’i dinlemeseydim sen benim idamıma ferman koyabilir miydin sanıyorsun! ‘Kardeşlerin en akıllısısın’ diye diye Reşit Bey’i pek güzel kandırdınız…Bana Osmanlı-Rus Savaşından bu yana katılıp da kazandığınız bir tek savaş söyleyebilir misiniz! Biçare Millet Meclisi sizin sahte askeri şöhretinizin bilincinde değil!

Kaynak; 1;Çerkes Ethem’in Anıları – Dünya Yayınları 2;Ayşe Hür -Öteki Tarih

M.Kemal olmasaydı Yunan Harbi 2,5 senede değil, 6 ayda biterdi(!?) Yörük Ali Efe,Demirci Mehmet Efe , Çerkez Ethem ve (kuvamilliyeciler) Ricataya (geri kaçma-geri çekilme) razı olmamıştır.

Kuvamilliyecilerin kahramlıkları böyle hainane bir tertiple bitti.neticesinde Yunan harbi iki buçuk sene sürdü?

Bütün Kuvayi Milliyeciler Mustafa Kemal orta yokken anadolu’da zuhur eden Kuvayi Milliyecilerin menşei eşkiyalıktır. Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe’de böyledir. Ben Yörük Alinin oğlundan dinledim; adı: Yörük Ali.Babasının adıyla yaşardı.Anadolu gazatesinde yazardı.”Ben dağda eşkiyaydım” demiş, babası.”Beni bir yörük kızı kahraman yaptı” demiş. ”Nasıl olur baba? ”demiş.Babasıda ”ben dağda eşkiya olarak gezerken, bir gün bir suyun başına geldim.Yörük kızı ordan su alıyor, kapı doluyor, su kabından taşıyordu.Bekledim çekilmiyor, öksürdüm! beni fark etmedi.Bekledim kımıldamadı! mecbur kaldım, dedimki;” Ey hatun kişi, ne zamandır beri hatunlar böyle suyu keser,böyle nöbeti erkekleri bırakmaz”,kız hışımla geri döndü!… ”sen erkekmisin?” dedi.”Kız sen nasıl bu sözü söylersin ben eşkiyayım, yoktan yere adam vururum” dedim. ”Sen erkeksinde, Yunan gavuru gelmiş, ırzımıza tecavüz ederken bu dağlarda işin ne?” dedi.Utandım!.. Topladıım!..Kızanlarıma ”eşkiyalık bitti artık, ne yaparsak Yunan’a karşı yapacağız”.dedim. ”Beni milli kahraman yapan o yörük kızının sözü” dedi.”Demirci Mehmet Efe’de böyle, fakat burda tarihi bir hakikat var ki! mayınlı arazi olmsana ragmen size özetini söyleceğim; Mustafa Kemal ve İsmet İnönü paşanın tavrı olmasaydı eğer, Yunan harbi altı ayda biterdi..Kuvayi Milliyeciler bitirirdi…Bu çeteler bitirirdi .Yunan harbinin iki buçuk sene sürmesi, bu çetelerin tasviye edilmesi içindir! Bunların hepsi için biz muntazam ordu kurduk, siz dağılın denmiştir. Bu muntazam ordu’da düşmanı Sakarya’ya getirmiştir .Bu acziyetten değil,planlı bir hesabın neticesi olmuştur.Dövüşmeyerek çekilmişlerdir batıya… Bunun tamamı inkar edilse Bursa’nın sukutunda inkarı asla mümkün değildir.Meclis zabıtları ordada Bursa’yı bir kurşun atmadan terkettiler… Bu sebebden dolayı mecliste kıyamet koptu!.. (meclis) İsmet paşanın idamını istiyor, ikinci gurup milletvekilleri idamını istiyor, Mustafa Kemal mecbur kalıyor ve ricatı (geri kaçma) ben emrettim, diyor ve kürsüden; Abdüllah Suphi gibi sonrdan baş adamların’dan olan adam senide asmalı ! diyor.Evet Mustafa Kemal’ın emriyle bu çekilme oldu. Yangın büyüyecekti ! çünki; bu bir gizli anlatşma (ingiliz siyonist mason projesi) işiydi.Altı ayda bitecek harp, iki buçuk sene sürdürülerek yangın büyüyecekki, onu söndüren kahraman, bu sayede elde ettiği otoriteyle bir çorabı ters-düz eder gibi bir eldiveni ters-düz eder gibi mübarek/müslüman bir milleti cihada giderken bağdan yediği üzüm parasını mendile sarıp bağa asacak kadar asil bir milleti, bugunkü gibi yarısı yamyamlaşmış! bir hale getirilerek batılılaştırırlar!!!gavurlaştırılalılar!!! İslamı her türlü tavırdan ve özlemden koparılırak yerine, ”gavurun” usulünü koyarak bunu yapmak kolay değildi.Şeriatı yıkmak (islam hukuku),hilafeti yıkmak! yazımızı degiştirmek ! hayal edilir bir iş değildi… ancak ”ben sizi kurtardım, sizin için kötü düşünürmüyüm” yöntemiyle olabilirdi ancak.İki hoca münakaşa ediyor.Biri ”şapka üzerine şapka caizdir değildir, diğeri ise ”şu şapkayı bizi Yunan gavurundan kurtaran Mustafa Kemal’mi emrediyor?giyin! ”diyor.Ötekide diyorki ”o zaman bunun içinde bok bile olsa ben bunu giyiyorum”. işte bu noktaya getirmek için, bunun için yangını büyüttüler ve onu söndürecek adamları tarumar ettiler…Çerkez Ethem’inde tasfiyeside bu sebebledir.Çerkez Ethem ricata (geri kaçma-geri çekilme) razı olmamış,bu milletin içinden çıkmış gerçek kahramanlardan birisidir.Razı olmamıştır, ondan dolayı asi olmuştur!!! İsmet paşayı idam edecekti.Ne yapsın Türkiye tarafına kaçsa Mustafa Kemal idam edecekti. çünkü; İsmet paşa bu işi onun emriyle yapıyor, mecburen yunan hattından geçiş hattı istemiştir. Bende ona ”hain” derdim ”Yunan tarfına geçip bu tarafa kurşun sıksaydı hayatını kurtarmak için”. Onlardan geçiş hattı istedi ve gitti ürdüne yerleşti, ordada öldü. Bize bir kurşun attımı? ”hayır” bu onun meşru hakkıdır. O tarafa sığınma, bu tarfa sıgınma, öl!… bunu kimseden isteyemezsin.Kuvamilliyecilerin kahramlıkları böyle hainane bir tertiple bitti.neticesinde Yunan harbi iki buçuk sene sürdü.İkibuçuk sene sonunda bizi kurtaranlar tarihin en emsalsiz harbini kazanmış !? insan utanır bunu söylemeye… Tarihin en emsalsiz harbini kazanmış insan bunu söyleme utanı!.bizim tarihte sırf sıfırını altında.Osmanlı beylik halinde dört bin kişi değil daha beyliği 40 bin kişilik haçlı ordusunu bir geçede imha etti, senin gibi iki buçuk senede yüzdoksan bin Türk asikeriyle, yüz doksan bin Yunan askerinin dövüşü değil, bir gecede kırk bin kişiyi imha etti.Alparslan elli bin kişi ile bizansın ikiyüz elli bin ikişilik ordusunu dört saat içinde yok etti, sen nasıl bu harbi bizim en büyük harbimiz gibi mubale ediyorsun!? bir harpten on tane bayram çıkırıyorsun!.. ayağına Samsun’a basmış bayram meclisi açmış!.. sen çinğene milletimisin!!! Tarihin yok!.. Ufak birşeyi bayram yapıyorsun…Bir pehlivan, çocuğu yendi diye övünürmü!? Yunan senin yanında çocuk, çocuk!.. 500 sene bir valiyle idare etmişsin Yunanı yendin diye övünmek ayıptır bize yakışmaz…Ne Demirci Mehmet Efe ve ötekiler (kuvamilliyeciler) hain değildir.Bu ricata razı olmamışlardır. anlaşmayı bilmeyen neden çekilsin?Durdurmuşum demirci dağlarında Yunanı,şimdi niye ricak (geri kaçıyorum) ediyorum, niye Bursayı müdafa etmiyorumda ricat ediyorum .Bunu anlamak mümkün değildir… ama tarih birgün bunu yazacak ben bulmaca çözer gibi bunu cözdüm fakat ağzımda ”gem” ata benziyorum! ..hem fiili imkansızlık var.On yedibin beşyüz faili meçhul cinayet işlenen bir devirdeyiz.Hukuki imkansızlıklar var ama altmış beş yaşından sonra idam yok …bense seksen var. [Türk,Tarihci, Şair, Hukukçu Kadir Mısıroğlu]

3 tane Yunanlı için 80 senedir Kurtuluş Günleri düzenletmek senin kanına dokunmuyor mu? [Prof. Dr. Mehmet Çelik]

AKIL VAR MANTIK VAR. YUNANLILAR 400 SENE OSMANLININ ELİNDE YAŞADI..400 YIL BOYUNCA NE ORDULARI OLDU NE DE SİLAHLARI..400 SENE SONRA SAVAŞMAK NEDİR BİLMEYEN YUNANLILAR KALKIP 10 BİN YILDIR DURMADAN SAVAŞAN TÜRKLERE SALDIRDI..SİZCE BUNDA BİR MANTIKSIZLIK YOKMU ..BİR TARAFTA SAVAŞMAYI UNUTMUŞ YUNANLILAR BİR TARAFTA SAVAŞMAK İÇİN YARATILMIŞ BİR MİLLET…TÜRKİYENİN İŞGAL EDİLMESİ GEREKSEYDİ BUNU İNGİLİZLER FRANSIZLAR YAPARDI..Kİ BU İŞGALİ NE İNGİLİZLER YAPABİLİRDİ NEDE FRANSIZLAR NEDE AMERİKA NEDE RUSYA…ÇÜNKÜ TÜRKİYE İŞGAL EDİLEMEZDİ…AMA İMANLARI AHLAKLARI İŞGAL EDİLEBİLİRDİ….SÖYLERMİSİNİZ BANA İŞGAL ALTINDA BİR ÜLKE VARMI ŞUAN…. AFGANLARI YILLARCA RUSLARA KARŞI SAVAŞTI NE OLDUUU ÇEKİLDİLER..ŞİMDİ AMERİKA İLE SAVAŞIYORLAR NE OLAÇAK ÇEKİLEÇEKLER…FİLİSTİNLİLER 50 YILDIR İSRAİLLE SAVAŞIYOR…HİÇ BİR ÜLKE İŞGAL EDİLEMEZ…ÇÜNKÜ HER ZAMAN BİR DİRENİŞ OLUR… ÇECENİSTANA BAKIN BELKİDE 300 YILDIR RUSLARLA SAVAŞIYORLAR….. UYANINNN”

”SAHTE KURTARICILAR (icat edildi) SAHNEYE SÜRÜLDÜ.” Uyanın…

Kimse m.kemale Türkiye’ yi altın tepside sundukları için m.kemale övgü yağdırmasın. İngilizler çok iyi biliyorlardı ki ülkenin yönetimini ele geçirseler er ya da geç Türkler ayaklanıp bağımsızlığını geri alacaklardı. Bunu binlerce yıllık tarihten göremeyen cahiller oturup düz-sakat, mantık m.kemal anlatmasın kimseye.

TC’Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi’dir;

Söylemek istediğim şudur; Bugün türkiye cumhuriyeti diye bir ülkenin var olması  mustafa kemal sayesinde değil İstanbul’ sayesindedir .  rusya ve ingiltere (anlaşmazlığı) sayesindedir. İlk sovyet rusya; diğeride ingiltere okuyucularımızın bundan hoşlanmayacaktır ama söylemek zorundayım ; tarihi birer gerçektir bunlar hoşlansata hoşlanmasakta böyle;  Stalin ermeni meselesinden dolayı süren çatışmayı ingiliz baskısıyla (anlaşmasıyla) sona erdirmiştir. halbuki isteseydi bu bahaneyle bile türkiyeye saldırabilir ve günümüzde sınırlar olmazdı .arkasında ingiliz olan yunanlıların diğer tarafında da ermeni trajedisinin haklı gerekçesi bulunan rusların saldırdığı bir türkiye bu günkü haliyle (küçüçük sınırlar) asla var olmazdı . küçüçük bir toprağa sıkışmış ,lozanı kabul etmiş türkiye cumhuriyeti ve Sebatay(yahudi) kökenli ve bir takım belgelerini paylaşdığımız mustafa kemal asla var olmazdı . fakat böyle olmadı. Unutmamız gerek bi husustur bu rus ve ingiliz anlaşmasıdır bu cumhuriyetin kurulmasını sağlayan. Ruslar türkiye’ye saldıracaktı! saldırmadı yoksa isteselerdi 1920’lerde saldırabilirler, ermeni meselesine dayandıkları için uluslar arası hukuk bakımından da meşruyetleri olur kimsede bu savaşı durduramazdı fakat böyle yapmadı ruslar ingilizlerle yaptıkları bir anlaşmayla önemli bir rol oynadılar. Bunda önemli rol oynayan şey ise istanbul’dur. İstanbul’u ruslara vermemek için ; T,C DEVLETİ KURULMALI İDİ. RUSLARIN SIÇAK SULARA İNİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN TC. KURULMALI İDİ KARSTAN HATAY’A KADAR RUSLARDAN KORUNMALIDIR!…?  (üstad-ı tarih)

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;OBKEKTİF OLMASI BAKIMINDAN ; bu iddaları 5 ayrı tarih bilimci tarafından kaynak gösterrek ispat etmeye çalışacagım zaten bilinen şeyler bunlar ama bu zamanda gençlik kitap okumak yerine böyle videolar izlemeyi tercih ettiğinden inşalllah faydalı olur ..

1nci Bölüm;https://www.facebook.com/video.php?v=707327442656170

2nci Bölüm;https://www.facebook.com/video.php?v=707331509322430&saved

TC’Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi’dir. http://yakintarihimiz.org/tcbir-ingiliz-siyonizm-mason-projesidir.html

Atatürk Amerikancıdır;1925 yılında Birleşmiş Milletler “Türkiye Musul üzerindeki hukukî haklarından vazgeçmedikçe Musul’un bir başka devlete verilmesi imkânsızdır” demesine rağmen,Mustafa kemal musul’u ingilizlere (ve amerika) peşkeş çekmiştir.Artık Musul da, ( günlük petrol üretimi 2.5 milyon varil.) petroller de sözde Irak’ın, gerçekteyse İngiliz ve sonra da Amerikan petrol şirketlerinin kasalarını dolduran yağlı payı olmuş.http://yakintarihimiz.org/ataturk-amerikancidir1925-yilinda-birlesmis-milletler-turkiye-musul-uzerindeki-hukuki-haklarindan-vazgecmedikce-musulun-bir-baska-devlete-verilmesi-imkansizdir-demesine-rag.html

 

Google Aramaları

  • kurtuluş savaşında atatürk ingilizlerle anlaşmalımıydı
  • istanbul\u işgal eden ingilizler neden işgali anadoluya yapmadılar
  • türk yunan savaşı
  • İstiklal savaşı yunanlılar
  • istanbul yunan peşkeş
  • ingilizlerin anadolu tecavüzü
  • gizli turk asker yunan ordusu
  • gerçek tarih yunan isgali ve ingilizlerin yaninda olanlar
  • Yunanlıların kurtuluş savaşına bakışı
  • demirci mehmet efe ve çerkez ethem gerçek tarih

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*