Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » Mustafa Kemal Türk Milletinin düşmanıdır.

Mustafa Kemal Türk Milletinin düşmanıdır.

10302365_789912374398662_766478650690460083_n

Mustafa Kemal Türk Milletinin düşmanıdır.

“Rıza Nur hem siyasi, hem fikri, hem de ameli Türkçülük yapmıştır… Yani Maarif(milli eğitim bakanı) ve Sıhhıye (sağlık bakanı)Vekillikleri sırasında Türk olmayan unsurları çıkarmış, bütün memurları öz Türklerden seçmeye çalışmıştır.”Çağdaş Türkçülüğün büyük şahsiyeti Dr.Rıza Nur.

Kaynak; Nihal Atsız,Makaleler-Bütün Eserleri

.. Sahife 273’de (nutuk’ta) meclisin açıldığına dair bir tamimi var. Bu tamim dikkatle okunmaya layık ve ibretli bir şeydir. (Mustafa Kemal) Bütün dini ele alarak siyasete alet etmiş, ona sığınmıştır. Bunu kendi yazmıştır. Sonra dini siyasete alet etti, diye patır patır adamlar (ı) asacaktır. Halbuki kendi yaptığı şey. Asıl bunda şu nokta mühimdir:O halde üç beş yıldır bu adam bir düziye bu dini nasıl tepeledi?!.. Bunun işleri insana öyle bir zan veriyor ki, bu adam (mustafa kemal) Türk Milletinin düşmanıdır. Çünkü ilk hamlede dinine musallat olmuştur. Din harstandır (hars=kültür). Bir milletin temel taşları harsıdır. Bu adam bu ve emsali Türk harsını yıkmakla meşguldür. Bu halde haindir:

[Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım– Cild 3, S. 59-60]

Mustafa kemal Türk aleyhindedir.

Dipnot; Nihat Atsız, Dalkavuklar Gecesi’ni(kitabını) Adıtürk’ü eleştirmek için yazdı.Bu kitapçıkta Mustafa.Kemal döneminin Türk Tarih Tezi’ni eleştirmiştir. Karakterlerin çoğu isimleri, temsil ettikleri kişilerin isimlerinin çoğu durumda tersten yazılmasıyla türetilmiştir.

Millet ve vatan haini olmak için mutlaka askeri sırları çalarak para ile düşmana satmak icab etmez. Kendi milletinin düşmanlarına hayranlık beslemek, onların davasını gütmek, kendi kültür ve mazisini inkar etmek de hainliktir.

Kaynak; Nihal Atsız,Makaleler-Bütün Eserleri

Mustafa kemal Türk aleyhindedir. Milli Hareket zamanında benim Türkçülük icraatımdan pek sıkılıyordu. Bir şey de demiyordu. Bugün kendisi Türk’ün dinini, dilini, yazısını, adetini, milli müesseselerini, ananesini her şeyini yıkmakla meşguldür. Bunlar harstır,(kültürdür) bir milletin hayatıdır. Bu mu onun milliyetperverliği?!. Hani Türk’ün dinine, edebiyatına, folkloruna, mimari abideleri olan camilerinin ihya ve muhafazasına dair henüz ne yaptı? Soruyorum. Sade hüneri, gayreti, milleti baştan aşağı, fahişe, meful,(yapılmış) sarhoş ve mürtekip(kötü işler) soyguncu yapmaktır.

[Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım Cil.4]

Atatürk milliyetçiliği türk ocaklarını (kapatacak) yasaklayacak kadar milliyetsizdir.

«Bizi istiklâlimize kavuşturan, ruhumuza milli imanı sindiren ve Kuvvayimilliye ruhunu şahlandıran fikir ve hareketlerin tohumu o zamanki Türk Ocaklarında atılmıştır. İstiklâl Savaşını kazandıran yegâne kuvvet budur, desek hakikati olduğu gibi ifade etmiş oluruz. Keyfiyet böyle iken bu hayırlı teşekkül niçin kapatıldı?

Kaynak; Doktor Rıza Nur Orkun, 20. Sayı, sf. 12-13

1926 yılında İstiklal Mahkemeleri tarafından mahkum edilerek İnfaz edilen. Kuvayi Milliye Reisi ve Kırşehir Mebusu(millet vekili) Rıza Silsüpür.

Kılç Ali; Gazi’den bir mektubla af dile demiş rıza (silsüpür) asılırken de M. kemal’e bir çok küfretmiştir. koca türk o halde bile celadet (cesaret) göstermiş ikisinede küfretmiş.

[Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım Cil.4]

1926 yılında İstiklal Mahkemeleri tarafından mahkum edilerek İnfaz edilen. Kuvayi Milliye Reisi ve Kırşehir Mebusu(millet vekili) Rıza Silsüpür.Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

http://yakintarihimiz.org/1926-yilinda-istiklal-mahkemeleri-tarafindan-mahkum-edilerek-infaz-edilen-kuvayi-milliye-reisi-ve-kirsehir-mebusumillet-vekili-riza-silsupur.html

Nihal Atsız’ın Atatürk hakkındaki kanaati.TBMM tutanaklarında 3 Mart 1962’de okunan mektubu; Meclis tutanaklarında yer alan bir mektubu. resmi indir büyüt oku.

10302365_789912374398662_766478650690460083_n

Nihal Atsız Atatürk hakkında menfî (olumsuz) düşünmüştür. Öyle ki Atatürk’ü üç büyük Türk arasına dâhil bile etmemiştir.

Kaynak;Altan Deliorman, Tanıdığım Atsız, s. 23 – 25, Orkun Yayınları, İstanbul, 2000. Atsız. Hayatı Görüşleri Eserleri, s. 158, Berikan Yayınevi, Ankara, 2013.

Nihal Atsız’ı Tarih Tezine (güneş dil teorisi) getirdiği sert eleştirilerden ötürü kendisini vekâlet emrine aldırarak öğretmenlik mesleğinden ilk uzaklaştıran da Atatürk’tür.

Kaynak; Hasan Ali Yücel, Davam, s. 14, İş Kültür Yayınları, İstanbul, 2011.

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

1944 yılında Alparslan Türkeş, Nihâl Atsız ve Remzi Oğuz Arik üçlü beyanname diye bir kitapçık yayınlamışlar. Bu beyannamede Türklerin anayurtlarının Anadolu olmayıp Orta Asya olduğunu, Sümerler’in (güneş dil teorisi) de Türk devleti değil, bir Yahudi devleti olduğunu beyan ettikleri için tutuklanıp tırnakları sökülmüştür. Kendilerini “Beyaz Türkler” olarak lanse eden Sabetayların(yahudilerin) Türklükle hiçbir alâkaları olmadığı hâlde Türkçülüklerinin aslı Yahudiliktir.

http://yakintarihimiz.org/1944-yilinda-alparslan-turkes-nihal-atsiz-ve-remzi-oguz-arik-uclu-beyanname-diye-bir-kitapcik-yayinlamislar-bu-beyannamede-turklerin-anayurtlarinin-anadolu-olmayip-orta-asya-oldugunu-sumerlerin-d.html

Türkiye Cumhuriyeti 1950 Mayıs’ında kurulmuştur. Ondan önceki 1923-1950 çağı gayrımeşru ve müstebit bir diktatörlük zamanıdır. http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemale-diktator-benzetmesi-yapan-findik-beyinlilere-deyinki-hangi-diktator-halife-ve-padisah-olabilecekken-cumhuriyeti-kurar-cevap-veriyoruzbunu-soyleyen-mujdat-gezen-cerez-beyinli-mal.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linkler

Atatürk inkılâplarının ne derece millî olduğunu sorgulamak istiyoruz-Tüm Linkler ;

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-ne-kadar-milli-idi-tum-linkler.html

M.kemal Ay Yıldızlı bayrağı ve bozkurtu istememişti.Mustafa Kemal bozkurtla ilgili efsaneleri dinledikten sonra “Böyle saçma sapan şeyleri bırakın dedi.http://yakintarihimiz.org/m-kemal-ay-yildizli-bayragi-ve-bozkurtu-istememisti.html

“Milliyetçi bir alfabe değişikliğinden” sözedilecekse, Göktürk alfabesine dönülmesi gerekmez miydi?Atatürk(m.kemal) milliyetçiliği? hem demokrasiye hem de insan haklarına aykırıdır.

http://yakintarihimiz.org/milliyetci-bir-alfabe-degisikliginden-sozedilecekse-gokturk-alfabesine-donulmesi-gerekmez-miydiataturkm-kemal-milliyetciligi-hem-demokrasiye-hem-de-insan-haklarina-aykiridir.html

Mustafa Kemal milliyetçi’miydi? Şimdi Bilimsel Akılcıl (Analiz) Yapalım…! Yani Ülküçüler. Nasıl Atatürkçü Olabilir. Düşünelim arkadaşlar. Kemalist (!) Türk Milliyetçileri şu sorulara cevap vermeye mükelleftir;

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-milliyetcimiydi-simdi-bilimsel-akilcil-analiz-yapalim-yani-ulkuculer-nasil-ataturkcu-olabilir-dusunelim-arkadaslar-kemalist-turk-milliyetcileri-su-sorulara-cevap-vermeye.html

İddia odur ki, kendisi (m,kemal )yapıp ettikleriyle bugüne kadar gelmiş geçmiş hatta gelecek olan hiç bir milliyetçilikle bağdaşamaz!

http://yakintarihimiz.org/iddia-odur-ki-kendisi-mkemal-yapip-ettikleriyle-bugune-kadar-gelmis-gecmis-hatta-gelecek-olan-hic-bir-milliyetcilikle-bagdasamaz.html

Atatürk İnkılapları “Kültür Emperyalizmi”dir.http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-kultur-emperyalizmidir.html

Milliyetçi ve Türkçü kesimdeki Atatürk (M.kemal) muhalifleri saymakla bitmez. İzmir Suikasti davasında asılarak idam edilen eski İttihadçılar (türkçüler) da M.Kemal’e muhaliftir.

http://yakintarihimiz.org/milliyetci-ve-turkcu-kesimdeki-ataturk-m-kemal-muhalifleri-saymakla-bitmez-izmir-suikasti-davasinda-asilarak-idam-edilen-eski-ittihadcilar-turkculer-da-m-kemale-muhaliftir.html

“Atatürk, bütün muhaliflerini (milli mücadele paşaları ve birnci türkiye meclisi) susturdu. Önce, 1925’te ülkede dinî muhalefet, Kürt muhalefeti ve M. Kemal’in yakın arkadaşları tasfiye edildi. Ardından 1926’da da İttihatçılar (türkçülerde) tasfiye edildi.http://yakintarihimiz.org/1923-1938-yillari-arasinda-mustafa-kemale-itiraz-edebilecek-bir-kisi-birakilmadi-ya-idam-ya-tasfiye-edildi-boylece-dolayisiyla-bir-donemin-tarihi-sadece-mustafa-kemal-bakis-acis.html

1944 yılında Alparslan Türkeş, Nihâl Atsız ve Remzi Oğuz Arik üçlü beyanname diye bir kitapçık yayınlamışlar. Bu beyannamede Türklerin anayurtlarının Anadolu olmayıp Orta Asya olduğunu, Sümerler’in (güneş dil teorisi) de Türk devleti değil, bir Yahudi devleti olduğunu beyan ettikleri için tutuklanıp tırnakları sökülmüştür. Kendilerini “Beyaz Türkler” olarak lanse eden Sabetayların(yahudilerin) Türklükle hiçbir alâkaları olmadığı hâlde Türkçülüklerinin aslı Yahudiliktir.

http://yakintarihimiz.org/1944-yilinda-alparslan-turkes-nihal-atsiz-ve-remzi-oguz-arik-uclu-beyanname-diye-bir-kitapcik-yayinlamislar-bu-beyannamede-turklerin-anayurtlarinin-anadolu-olmayip-orta-asya-oldugunu-sumerlerin-d.html

Atatürk’ün ‘Türkçü’ fikirlerinin temelini nelerin oluşturduğu ve bu fikirlerin ‘kimlerin’ isteklerine göre şekillendiği. 1923’e kadar Mustafa Kemal’in –Atatürk’ü bilerek kullanmıyorum- Türkçü söylemleri hiç yok. Aksine tüm coğrafyayı kapsayıcı bir söylem içinde. 1923’ten sonra Atatürk ise aksine tektipleştirici ve Türkçü bir görünüm izledi. Ancak ben gerçek anlamda Türkçü olduğunu sanmıyorum. Bir bilim adamı edasıyla inceleme ve zamanın şartları söz konusu. Mu kıtası, Güneş Dil Teorisi gibi aslında kendisinin inanmadığı ama etraftan destek görmek adına geliştirdiği söylemleri mevcut. Türkçü subayları yanına çekmek için başka yol düşünülemezdi.Türkçü söylemden uzak durdu.Mustafa Kemal Türk Degil ki Atatürk Olsun! Acaba bu, bir şuur altı boşalması mıdır?!Örnekle anlatmak isteriz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-degil-ki-ataturk-olsun-acaba-bu-bir-suur-alti-bosalmasi-midirornekle-anlatmak-isteriz.html

Güneş dil ve tarih teorisi denilen görüşlerin kanıtlanması için Türk Tarih ve Dil kurumları kuruldu. Bu hayali düşünceler Atatürk’ü derinden etkiledi.http://yakintarihimiz.org/gunes-dil-ve-tarih-teorisi-denilen-goruslerin-kanitlanmasi-icin-turk-tarih-ve-dil-kurumlari-kuruldu-bu-hayali-dusunceler-ataturku-derinden-etkiledi.html

M.kemal paşa tarih tezinde (güneş dil teorisi) öyle hatalar yapmışdır ki, onun emri olduğu için kitaplara geçen, üniversitelerde okutulmuş olan bu teori, bugün bir ilk ögretim talebesi söylerse, sınıfda bırakılır. M.kemal paşa hurafelere inanıyordu.http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-tarih-tezinde-gunes-dil-teorisi-oyle-hatalar-yapmisdir-ki-onun-emri-oldugu-icin-kitaplara-gecen-universitelerde-okutulmus-olan-bu-teori-bugun-bir-ilk-ogretim-talebesi-soylerse-sinif.html

 

Google Aramaları

  • atsız ve atatürk
  • nihal atsız ve atatürk
  • dalkavuklar gecesi
  • nihal atsız atatürk
  • dalkavuklar gecesi atatürk
  • atsız tutaak
  • nihal atsız atatürk düşmanı
  • nihal atsız atatürk hakkında
  • atatürk ve cumhuriyet düşmanı nihal atsız
  • dalkavuklar gecesi ve atatürk

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*