Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » Mustafa Kemal Türk sosyalizminin Köküne kibrit suyu dökmüştür.

Mustafa Kemal Türk sosyalizminin Köküne kibrit suyu dökmüştür.

10460968_709597505762497_8911263768412341686_n4

Mustafa kemal  Nazım Hikmet’i yakalatıp ağır hapis cezasına mahkum ettirmiştir.Daha neler neler yapmıştır.Atatürk’ün Muhalifleri Resmî ideoloji tarihçileri pek önemsemezler, üzerinde durmazlar amaAtatürk’ün sağlığında da, ölümünden sonra da her kesimden muhalifleri olmuştur. Bunlardan bazılarını zikr edeyim:Marksist (solcu) kesimden : NazımHikmet. Mustafa Suphi. KemalTahir. Fikret Başkaya.İdris Küçükömer.Ve daha niceleri.

M. Şevket Eygi / Milli Gazete

Mustafa Kemal Halkçılık programı ile Meclis içindeki solu yanına çekip etkisizleştirirken, Meclis dışındaki solu etkisizleştirmek için de kendi arkadaşlarına resmi bir Türkiye Komünist Partisi kurdurmuştur, bunun dışında kalan komünistleri İstiklal Mahkemeleri ne vererek tasfiye etmiştir. Milli Hareket güçlendikçe Mustafa Kemal Paşa solu tasfiye etmiş ve sağa kaymıştır. Mustafa Kemal paşa Milli Mücadele de ‘Doğu ideali’nin gerçek bir kahramanı, zaferden hemen sonra ise radikal bir Batılılaşmanın önderidir.

Kaynak;  Ama Hangi Atatürk, Taha Akyol

 Anti-emperyalizm Söylemi Palavradan ibarettir;

Solculuğun Kitapları Ortadan Kalksa Yazabilecek Adam Denilen ve Zamanımızdaki Solcular için Otorite Kabul Edilen Doç. Dr.Fikret Başkaya Diyorki;  Anti-emperyalizm Söylemi Palavradan ibarettir;

Atatürkçülük sayılan bu inkılapların anlamı ne idi? Mustafa kemal ,siyasal ve ideolojik temsilcisi olarak,emperyalistlerin çıkarlarını gerçekleştirmek, amacıyla ‘inkilaplar” yaptı oysa m.kemal yaptığı inkilaplarla belirli bir burjuva sınıfını besledi bu burjuva sınıfı türk değildi. Gerçekten bir Türk burjuva sınıfı var edilseydi, bugün bu sınıf çok güçlü olurdu ve emperyalistlerin altında ezilmezdi.

Fikret Başkaya – Paradigmanın İflası

 • 1925 Ankara İstiklal Mahkemesi Davası
 • 1927-1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası
 • 1928 Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası
 • 1928 Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası
 • 1931 İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası
 • 1933 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası
 • 1933 İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası
 • 1933-1934 Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası
 • 1936-1937 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası
 • 1938 Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası
 • 1938 Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası

Delikanlım!. İyi bak yıldızlara, onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığındakollarını ufuklar gibi açıp geremezsin.. Delikanlım!.Senin kafanın içi yıldızlı karanlıklarkadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kâinatın en mükemmel şeyidir.Delikanlım!. Sen ki, ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin, ya da bir darağacında can vereceksin.yada ceza evlerinde ömür çürüteceksin İyi bak yıldızlara onları göremezsin belki bir daha…(Nazım Hikmet)

(Nazım hikmet’in Yargılandığı Davaları)

Hem sosyalistmiş hem de Kemalist !
Tamamen birbirine ters ideoloji
Biri emperyalizme karşı
Diğeri de zenginlerin (kapitalistlerin) ideolojisi
Her iki ideolojinin Tek ortak noktası islama düşman olmaları

Unıversıte okuyanların çoğu bunu bılır .

Deniz gezmiş’in idamında 144 Chp’li vekilin 97’sinin evt oyunu kullandığını biliyor muydunuz. 6 mayıs 1972  chp evt 6 mayıs 2013 chp Denizler ölmez.diye bağırırlar.;) Erbakan Hoca bile Deniz Gezmiş’in idamına ret oyu vermiştir, neyin kafasını yaşıyorsunuz sizzzz..(radikal gazetesi)

“Türkiye’de Gaflet Dalalet ve Hatta Hıyanet İçinde Olanlar varsa,
Bunlar Ancak;Amerikan Emperyalizmi İle İş Yapan Çıkarcılardır..”

Deniz Gezmiş 06 Mayıs 2010.yenicaggazetesi.

M. Kemal: Biz, Amerikalıları Türkiye’de görmek istiyoruz; çünkü özlemlerimizi en iyi onlar anlayabilirler. (…) Birleşik Devletlerin ideali, bizim de idealimizdir.Kaynak: Türkiye’nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazeteci’nin Ankara Yolculuğu ve Atatürk’le Görüşmesi – PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN

Resmi kaynak: http://atam.gov.tr/turkiyenin-kurulus-yillarinda-bir-yabanci-gazetecinin-ankara-yolculugu-ve-ataturkle-gorusmesi/

Evet Kemalizm Sol Değil ama liberalizm de sol değil.

Mete Tunçay Toplumsal Tarih Eylül 2004 Sayısı, “20’nci Yüzyıl Türkiye Tarihi ve Sol Kavramı”, C Uzun “Kemalizm Sol Değil” kitabın tanıtımı.

Kemalizm Sol Değil!

Cem Uzun İde Yayınları / Yayınevi Genel Dizisi

KEMALİZM SOL DEĞİL;

“Kemalist sosyalistlere” sorun bakalım, solun döne döne iki defa canına okumuş (1925 ve 1946), sonra 1968 yılında solu parlamento dışına, sokak eylemlerine itmiş İnönü’yü doğal liderleri sayıyorlar mı, saymıyorlar mı? İhtiyar dangalaksa genç ne halt etsin, o da aynı yolda yetişiyor işte…

Zeki Müren’in yılın erkek sanatçısı, Bülent Ersoy’un yılın kadın sanatçısı seçildiği, Mustafa Sarıgül’ün de hem “solun umudu” hem de “cemaatin umudu” sayıldığı ülkede ya ne olacaktı?

[Engin Ardıç, 01.12.2013]

Sosyalist (komünist) ve Ulusalcı (deniz gezmiş’in yoldaşı-kankası) Doğu Preinçek’ten Lozan yorumu Doğu Perinçek’in, Lozan Anlaşması ilgili sarf ettiği cümleler “Ankara Hükümeti, Lozan’da Emperyalistlerle Uzlaştı” Doğu Perin çek Savunma adlı kitapta; “Lozan”da emperyalistlerle uzlaşan Kemalist burjuvazi (kapitalizm) devlet imkanlarını kullanarak hızla büyüdü.İşçi ve köylüleri insafsızca sömürdü..” (Doğu Perin çek Savunma adlı kitabı)

Yıllardır kalın kafalılara anlatmaya çalışırız: Hem Kemalist hem sosyalist olunamaz, olamazsınız!

Kemalizm, Türk sosyalizmini çatır çatır ezmiştir. Sosyalist ve komünist partileri yasaklamıştır. İşçiye grev ve toplu sözleşme hakkı vermemiştir. Başta Nazım Hikmet ile Kemal Tahir olmak üzere birçok sosyalist sanatçı ve aydını hapislerde süründürenler, Sabahattin Ali’yi öldürenler de işte bu ideolojinin uygulayıcılarıdır.
Hem Kemalist hem sosyalist olmaya çalışan düşünme özürlüler artık tarihin çöp sepetindeler de, ara sıra çöp sepetinin kapağını kaldırıp seslenmeye, üstelik bir de edepsizleşmeye çalışıyorlar.

Çoğu anlamaz. Kimisi anlamak istemez, kimisinin işine gelmez. Sağlık olsun, ömürlerini öyle tüketmek istiyorlarsa kendi bilecekleri iştir. Çünkü Kemalizm, faşizm olmasa bile “faşizan”, yani faşizme yakın, onun birçok yöntemini kullanan bir ideolojidir. Otuzlu yıllarda, İnönü ve Peker’in başını çektiği bir bürokratlar grubu tarafından yaratılmıştır. Atatürk’ün “otoriter tek adamlık tutkusu” da buna yakın gelmiş, faşizan bürokrasi Atatürk’ün bu “zaafını” pek güzel “kullanmıştır” doğrusu…

ONLAR TARİHİN ÇÖP SEPETİNDELER

Ne kadar bunaldığını, zaman zaman nasıl patladığını çok iyi biliriz. İnönü’yü haşlayacak, sonunda onu başbakanlıktan kovacak kadar…

Kemalizm, Türk sosyalizmini çatır çatır ezmiştir. Sosyalist ve komünist partileri yasaklamıştır. İşçiye grev ve toplu sözleşme hakkı vermemiştir. Başta Nazım Hikmet ile Kemal Tahir olmak üzere birçok sosyalist sanatçı ve aydını hapislerde süründürenler, Sabahattin Ali’yi öldürenler de işte bu ideolojinin uygulayıcılarıdır.Hem Kemalist hem sosyalist olmaya çalışan düşünme özürlüler artık tarihin çöp sepetindeler de, ara sıra çöp sepetinin kapağını kaldırıp seslenmeye, üstelik bir de edepsizleşmeye çalışıyorlar.

Her zaman yaptıkları gibi bir yandan da birbirlerini yiyerek, birbirlerini sepetin dibine çekmeye çalışarak…

SOLCU MÜSLÜMANLAR PİYASAYA ÇIKTI;

Halkçı geçinirler ama halkı hor görürler. İstedikleri halkın iktidara gelmesi değil, görünürde ve söylemde halk adına, ama halkı hiçe sayarak onu eğip bükecek bir diktanın kurulmasıdır. (Rus isçisini en çok ezenler de bolşevikler olmamış mıydı? Sözde işçi diktasında, bırakın grev hakkını falan, işçinin izin almadan fabrika, yani iş yeri değiştirmeye bile hakkı yoktu!)

Fakat şimdi sevinerek görüyoruz ki, o kadar boşuna da nefes tüketmemişiz…
Çünkü piyasaya “solcu Müslümanlar” çıktılar!

Solcu, yani antikapitalist… Müslüman dedik, “Sünni Müslüman” diye düzeltmek gerek.

Çünkü bir de hem Kemalist hem sosyalist Alevi Müslümanlar var ki, oylarını dedelerini ninelerini fare zehiriyle öldürmüş kesime yağdırmaları ayrı bir trajik komedyadır.

ABDESTLİ KAPİTALİSTLER;

Sünni sosyalistler seslerini ilk kez kapsamlı olarak bu 1 Mayıs’ta duyurdular.
Liberaller de “hele şükür” diyerek onları pek sevdiler. (Kemalist sosyalistler de bir başka açıdan hele şükür çekiyorlar, “cahil halk nihayet bilinçleniyor galiba”…)

Bu Sünni solcular, “Anadolu kaplanları” tabir edilen ve yükselen yeni burjuvaziyi de “abdestli kapitalistler” diye eleştiriyorlar…

Göründüğü kadarıyla, politikada varlık gösteremeyen Has Parti’ye yakın duruyorlar.

Sünni sosyalistlerin başarı şansı var mıdır? İktidara gelmeyi falan bırakın bir yana, örneğin meclise olsun girebilirler mi?

Hayır.

Siyaset sahnemizde bir çeşni, bir “renk” olurlar ama yerli bir renk. Ben kendi payıma, dindar işçilerin dindar patronlarla girişecekleri sınıf ve çıkar kavgasını merak ve keyifle bekliyorum. Bu gerçekten bir sınıf çatışması mıdır, yoksa bazı gençlerin, ama bu sefer dindar gençlerin, kırk yıl önce ateist amcalarının oynamış oldukları gibi bir oyunu mu, göreceğiz…

Yani derim ki sevinin ama çok da abartmayın. Türkiye’yi geliştirmekte ve kalkındırmakta olanlar gene de o abdestli kapitalistler!

Engin Ardıç / sabah gazetesi

Nazım’hikmet’i içerde ihtiyarlatan ve çürüten Atatürkçü Kemalist zihniyet günümüzde güya ona sahip çıkmakta, ticaretini yapmaktadır.

Deniz Kızı Eftelya Daha önce belirtmiştik, K.Atatürk 1925’den itibaren kendi silah arkadaşlarını tasfiye etti, ülkemizi sofra arkadaşlarıyla yönetti. Bir gün sofradakiler, “ Çağırın şu Nazım Hikmeti bir şiir okusun derler. Nazım istese onların hoşuna giden bir iki şiir okur sofrada yerini alabilirdi. Ama istemedi; “Söyleyin o beylere, Nazım içki sofrasında sarhoş eğlendiren denizkızı Eftelyadeğil”dedi; Fakat bu yiğit çıkışının bedelini  çok ağır ödedi. Uyduruk suçlamalarla 35 yıla mahkûm oldu, ömrü zindanda geçti, 1950 affıyla kurtuldu. Nazım bir şiirinde, “ Dışarıda dalga dalga bayraklaşıyor adı, kendisi içerde ihtiyarladı” der.
Nazım’ı içerde ihtiyarlatan ve çürüten Atatürkçü Kemalist zihniyet günümüzde güya ona sahip çıkmakta, ticaretini yapmaktadır.[Metin Köse – Aynadaki Kemalizm]

Solcu kızların devrimciliği kerhaneye düşmek gibi birşey.

Fransa’da 68 eylemleri cinsel özgürlük için başlamıştı, bizde görünürde sosyalist, aslında Kemalist dikta özlemiyle yürütüldü, ama eylemci çocuklar köylü ve kasabalı olduklarından, çok ciddi bir cinsellik sorunu da yaşadılar. O zaman da ortaya, “cinselliğinden arındırılmış” bir kız tipi, yani “bacı” çıktı! Bu kızlar ve oğlanlar, doğaya ve dürtülerine daha fazla karşı koyamadıkları noktaya gelip bunalıma girince de, ortaya”devrim nikâhı” adı verilen bir saçmalık çıkardılar. Sevişmek için ille bir “nikâh” kıyılacaktı! Nikâhsız olmuyordu, burada da örgüt lideri (ya da mahalle sorumlusu, ne haltsa işte) kıyacaktı. Bu, devrimcilik, solculuk falan değil, yalnızca ilkellik ve köylülüktü.Solculuk kisvesi altında faşizme hizmet ediyorlar, kerhaneye düşmek gibi bir şey, belki daha da kötü! Evet, “daaeevrimci” bacılar…DEVRİMCİ BACI Devrimci bacı… Soyu tükenmiştir sanıyorduk, demek ki yumurtalı eylemlerde yaşıyormuş. Ortak özellikleri çirkin olmalarıdır bu kızcağızların. Hem çirkin hem pasaklı. Sorunları da budur. Bu yüzden hepsi birer “kompleks kumkuması” olup çıkmıştır. Önce kendi kendileriyle, sonra erkeklerle sorun yaşarlar, hükümetle, oligarşiyle, sermaye sınıfıyla falan değil. Bu hınç, görünürde kendini “eylemcilikle”, aslında nefretle, öfkeyle, vurup kırma arzusuyla dışa vurur. Başta anaları babaları olmak üzere hiç kimseden sevgi görmemişler, yakınlık görmemişlerdir. Bu nedenle onlar da kimseye”empati” gösteremezler. “Farklı düşünenleri anlamaya çalışmak” da onların kısa boylarını çok çok aşar.  Engin Ardıç / sabah gazetesi

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Solculuğun Kitapları Ortadan Kalksa Yazabilecek Adam Denilen ve Zamanımızdaki Solcular için Otorite Kabul Edilen Doç. Dr.Fikret Başkaya ile Tarih Dersleri- (Özgür Üniversite)

Reel Atatürkçülük– Doç. Dr.Fikret Başkaya;http://yakintarihimiz.org/reel-ataturkculuk-doc-dr-fikret-baskaya.html

Paradigmanın İflası – Doç. Dr.Fikret Başkaya; http://yakintarihimiz.org/paradigmanin-iflasi-doc-dr-fikret-baskaya.html

Atatürkçülük sayılan bu inkılapların anlamı ne idi? Şimdi İnkılap anlamında kültür için neler yapılmış, eleştirelim.Oysa M.Kemal yaptığı inkılaplarla belirli bir burjuvazi sınıfını besledi. Bu burjuvazi sınıfı Türk değildi. Gerçekten bir Türk burjuva sınıfı var edilseydi, bugün bu sınıf çok güçlü olurdu ve emperyalistlerin altında ezilmezdi.http://yakintarihimiz.org/ataturkculuk-sayilan-bu-inkilaplarin-anlami-ne-idi-simdi-inkilap-anlaminda-kultur-icin-neler-yapilmis-elestirelim-oysa-m-kemal-yaptigi-inkilaplarla-belirli-bir-burjuvazi-sinifini-besledi-bu-burjuv.html

Atatürk İnkılapları “Kültür Emperyalizmi”dir.Nihat Atsız’ın ifadesiyle Millet ve vatan haini olmak için mutlaka askeri sırları çalarak para ile düşmana satmak icab etmez. Kendi milletinin düşmanlarına hayranlık beslemek, onların davasını gütmek, kendi kültür ve mazisini inkar etmek de hainliktir.http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-kultur-emperyalizmidir.html

Atatürk İnkilapları Batılaşmadır. Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez. İşte, Solcu yanlısı Solcuların Analizi?http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-batilasmadir-kemalistler-istedigi-kadar-anti-batici-gorunup-ulusalci-bir-dil-takinsin-kemalizm-batililasma-somuru-emperyalizm-tarihinin-disinda-dusu.html

Mustafa Kemal Türk sosyalizminin Köküne kibrit suyu dökmüştür.http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-sosyalizminin-kokune-kibrit-suyu-dokmustur.html

M. Kemal; Amerikaya övgü konuşması. Ulusalcılar görün bakın!!!Milli mücadele’yi başlattım dediği yerde amerikalılarla anlaşan M.kemal?

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-amerikaya-ovgu-konusmasi-ulusalcilar-gorun-bakin.html

M.kemal’in ”Halkçılık” Programı’nın Nedeni? Ulusalcılar Okuyun bakın!http://yakintarihimiz.org/m-kemalin-halkcilik-programinin-nedeni-ulusalcilar-okuyun-bakin.html

Atatürk Amerikancıdır; Mustafa Kemal Musul’u ingilizlere (ve amerika) peskes cekmistir.http://yakintarihimiz.org/ataturk-amerikancidir1925-yilinda-birlesmis-milletler-turkiye-musul-uzerindeki-hukuki-haklarindan-vazgecmedikce-musulun-bir-baska-devlete-verilmesi-imkansizdir-demesine-rag.html

Google Aramaları

 • atatürk silah arkadaşlarini neden tasfiye etti
 • fikret başkaya idris küçükömer
 • nazım hikmet kibrit

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*