Son Haberler
Anasayfa » Kemalizm ve Atatürkçülük İlerlemeye Manidir; » Ne biçim ırkçılarız (türkleriz) ki bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Yahudi Moiz Kohen (Munis Tekinalp) Kemalizmin ideologudur. Tıpkı Agop Dilaçar’ın Türk Dil Kurumunun başuzmanı ve Ermeni olması gibi.

Ne biçim ırkçılarız (türkleriz) ki bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Yahudi Moiz Kohen (Munis Tekinalp) Kemalizmin ideologudur. Tıpkı Agop Dilaçar’ın Türk Dil Kurumunun başuzmanı ve Ermeni olması gibi.

1969123_710526129002968_2598794274831954605_n

Ne biçim ırkçılarız (türkleriz) ki bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Yahudi Moiz Kohen (Munis Tekinalp) Kemalizmin ideologudur. Tıpkı Agop Dilaçar’ın Türk Dil Kurumunun başuzmanı ve Ermeni olması gibi.

Türkiye’nin Entelektüel ve en Bilge Kadını ; Ne biçim ırkçılarız (türkleriz) ki bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Yahudi Moiz Kohen (Munis Tekinalp) Kemalizmin ideologudur. Tıpkı Agop Dilaçar’ın Türk Dil Kurumunun başuzmanı ve Ermeni olması gibi.

[Türk Yazar”Alev Alatlı ,Valla Kurda Yedirdin Beni boyut yay. C 3 1. Basım ist.1993]

Türkler tıpkı Haçlı Seferleri’nde olduğu gibi, Küresel Emperyalizme ve Batılılaşmya karşı direnmesi gerek. Türklerin anti emperyalist duruşu yeniden ortaya çıkması gereklidir.

Türkiye’de akıl iptal edilmiştir.  [Türk Yazar”Alev Alatlı ,]

Türklerin tarih boyunca yuttukları en büyük zoka ve yahudiler.

M.kemal Diyor ki ; Ben yahudiyim ” Sebatay sevi’nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında birleşse..”

Kaynak: Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt, sahife 23, Türk tarih kurumu yayınları  1980

Sayfamızda Türk Tarih Kurumunda yayınlanmış ve Mustafa kemal’in kendi ağzı ile yahudi (mason) ırkı ve dininden olduğunu beyan ettiği ;(bilimsel) ,resmi belgeler-deliller de mevcuttur.Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

[Munis Tekinalp takma adını kullanan ve bu isimle Türk Milliyetçiliğinin kurucularından olan, Ziya Gökalp gibi diğer Türkçü ideolojinin önde gelen isimlerini de etkileyen ama aslında adı Moiz Kohen olan ve özünde Yahudi olan bu kişi her yönü ile incelenmeli kurmak istediği/kurduğu tuzaklar bertaraf edilmelidir. Neden safkan bir Yahudi olmasına rağmen en ileri Türkçülük davasını gütmüştür? Neden takma ad kullanmış ve seçtiği takma ismi buram buram Oğuz Türklüğü kokan Tekin Alp olarak seçmiştir? Osmanlı’yı yıkmak, onun din-ümmed birliğini bozup parçalamak isteyen dünya Yahudiliği her ırka kendinin üstün olduğu fikrini aşılamak için özel elemanlar mı yetiştirmiştir?]

TÜRKLERİN tarih boyunca yuttukları en büyük zoka, Tekin Alp takma adlı Moiz Kohen Yahudisinin uydurduğu Moizî milliyetçilik ve Türkçülük ideolojisi olmuştur.

Dikkat buyurunuz, bendeniz Moizî ideolojiyi hedef ve konu alıyorum. Dini bütün milliyetçiler ve Türkçüler üzerlerine alınmasınlar. İstiklâl Mücadelesini İslâmî bayrak altında yapanlar, Cumhuriyet kurulduktan sonra Dine sırt çevirdiler, İslâm’ı dışladılar ve Moiz Kohen’in (Pardon Tekin Alp’in) zehirli ideolojisini benimsediler. Böylece ebediyete kadar yaşayacak bir rejim kurduklarını sanıyorlardı.

Heyhat!.. 87’inci kuruluş yıldönümünde temellerden korkunç çatırtılar geliyor. 1299’da kurulduğunu kabul edersek Osmanlı Devleti-i Aliyyesi 623 sene yaşamıştı. Kitaplarından birindeki bir bölüme hangi başlığı koymuştu Moiz Kohen Tekin Alp?.. “Kahr Olsun Şeriat” diye haykırmamış mıydı?

Türkler, Osmanlı bayrağı altında 600 küsur sene Şeriat-ı Garra-i Ahmediyye uğrunda cihad etmişler, kanlarını i’lâ-i kelimetullah için dökmüşlerdi. Moiz Kohen Tekin Alp bu altı asırlık kutsal geleneği yıkmak, yerine kendi icadı batırıcı ve yakıcı bir ideolojiyi yeni bir din gibi ikame etmek istiyordu.

Moiz Kohen hayli başarılı oldu ama onun zokasını yutan Türkler bu ideolojiden çok zarar gördüler. İslâm’ın zuhurundan bu yana Türkler Din-i Mübin-i İslâm’a hizmet ettikleri müddetçe zafer, izzet, tevfik, şeref bulmuşlardır. İçlerinden bazı beyinsizler ne zaman İslâm’a ihanet etmişlerse zelil, rezil ve sefil olmuşlardır. Tarih bu dediklerimin şahididir, başka şahit gerekmez.

Birkaç nâdir kalem dışında kimsenin üzerinde durmadığı esrarlı bir konu var: Lozan’ın gizli protokolleri… İşte Türk’ün beli bu protokollerle kırılmıştır, Türkiye’nin bağrında bu protokollerle derin ve onulmaz bir yara açılmıştır.

Herkes meşru sınırlar ve boyutlar içinde milletini, soydaşlarını sever ve onların iyiliği için çalışır ama Moiz Kohen’in kendine mahsus milliyetçiliği ve Türkçülüğü bambaşka bir ideoloji idi. O, Türkleri İslâm’dan kopartmak istiyordu.

Bir kısım Türkler gerek lâiklik, gerek sekülerleşme, gerekse cahillik yüzünden İslâm’dan koptular ama kıyametleri de koptu.

Türk ülkelerinden Özbekistan’ı ele alalım: Orada, Marksist-Leninist zulüm rejimi bile Özbekleri, Türkiye Türklerini bizdeki resmî ideolojinin bozduğu kadar bozamamıştır. İslâm’ın ilk asrında Ümmet-i Muhammed’i, Yahudi dönmesi İbn Sebe’nin fitne ve fesatları perişan etmiştir. Kıyamet’in yaklaştığı şu devirde de, Türkiye Müslümanlarını Moiz Kohen Tekin Alp’in fitneleri perişan etmiştir.

Sekülerleşe sekülerleşe Müslümanlıkları ism ve resmden ibaret kalmış olan bugünün İslâmcıları özlerine dönüp gerçek faziletli Cumhuriyeti ayakta tutabilecekler mi?

Durum pek parlak görülmüyor… Yolcu sarhoş, hancı sarhoş… Devlet korkunç zelzeleler, krizler içinde sarsılıyor…Terör yangını bacayı sarmış… Terörist başı İmralı cezire-i humayunundan tebaasına sere serpe emir ve talimat veriyor… Edebî, zengin, yazılı Türkçe can çekişiyor… Yeni nesiller, atalarının mezarlarındaki Türkçe kitabeleri okuyamayacak kadar kara cahil… Kokuşma yaygın, yoğun, ve genel… Bedevî ve kırsal kesim kültürü hükümran olmuş… Ülkede kirlenmedik kurum kalmamış… Devleti, halkı, ülkeyi ayakta tutan değerler yürürlükten kalkmış…

Hedonizmin ve materyalizmin en bayağısı, en süflîsi, en çirkin hayat felsefesi halini almış… Acaba 2012’ye kadar dayanır mı dersiniz?

[Mehmet Şevket Eygi, Türk gazeteci, yazar.]

Google Aramaları

  • alev alatlı Atatürk yahudi
  • alev alatli yahudi
  • türk dil kurumu Yahudi Başkanı
  • kohen yahudi
  • kemalizm yazari bir yahudi
  • ermeni dil türkçe dil açar şiir
  • Atatürk\ün yahudi özelliği
  • alev alatlı yahudi mi
  • Alev Alatli ve Yahudiler
  • yahudiler türkleri sever mi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*