Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji ; » Osmanlı Devleti Niçin Battı?

Osmanlı Devleti Niçin Battı?

Düşmanlarımız Ümmet ve halife kavramlarını yıktılar. sildiler,hizip fırka(parti)grup holiganlığını militanlığını fanatizmini getirdiler.

Osmanlı Devleti Niçin Battı? Tanzimat’tan sonra Avrupa’nın ve Batı medeniyetinin zararlı ve yıkıcı tarafları da benimsendi.Gizli Yahudiler, Müslüman postuna bürünüp devlet teşkilatına sızdı.Osmanlı devletinin yıkılması ve en kötü şekilde tasfiyesi, Hâtemül Hulefa Sultan Abdülhamidin tahttan indirilmesi olmuştur. O, ölüm yılı olan 1918’e kadar devletin başında kalmış olsaydı,  yıkılış ve tasfiye daha az zararla olabilirdi.Osmanlı devletinin batışından sonra Türkiye, Hahambaşı Haim Nahum Doktrini ve Lozan’ın gizli protokolları uyarınca bir sömürge haline geldi. Osmanlı devletinin ve hilafetinin yıkılışında (niyetleri kötü olmasa da) büyük sorumluluk payı Sünnîlerindir. Aldatıldılar, aldandılar, kandırıldılar. Aldanmak da bazen bir suçtur.(Mehmet Şevket Eygi-milli gazate)

İnsanlığı  ızdırabdan, felâketden kurtaran, Fâtımîler, Resûlîler (şia, iran araplar vehhabi, gibi) gibi, islâm ismini taşıyan, îmânı ve ameli bozuk devletler değil, Emevîler, Tîmûr oğulları ve Osmânlılar (1908’kadar) gibi, Ehl-i sünnet olan ve dînine sarılan milletler olmuşdur.

İttihat ve terakki (şii,vehhabi, mezhepsiz,bidat ehli ) kuru aklı rehber edinmişlerdir. Ehli sünnet (osmanlı padişahları) ise aklı kullanmakla berâber, akla da rehber olarak peygamberleri  (kuran ve sünnet)ve onların bildirdiği îmânı almışlardır. Göz için ışık ne ise, akıl için iman odur. Işık olmayınca göz göremediği gibi îmân olmayınca akıl da doğru yolda yürüyemez.ayrıca kitap, sünnet, icma, kıyas gibi bütün ilmi’i usullere başvurmak suretiyle doğruya ulaşma ihtimalini yükseltmiş ve hemen hemen her konuda mutedil bir çizgide yer alıp, aşırı uçlardan uzak kalmayı başarmıştır. türkiyede Müslümanların % 99 dünyada % 70’ından fazlasını teşkil eden Ehl-i Sünnet’in İslâm ilimlerinin kuruluş ve gelişmesine yaptığı katkılar da önemlidir. Nitekim tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, tasavvuf,ahlak,siyer gibi temel İslâmi ilimler alanındaki kaynak eserler, genellikle, Sünni alimler tarafından kaleme alınmıştır. insanlığı  ızdırâbdan, felâketden kurtaran, Fâtımîler, Resûlîler Şia (şia, iran araplar vehhabi, gibi ) gibi, islâm ismini taşıyan, îmânı ve ameli bozuk devletler değil, Emevîler, Tîmûr oğulları ve Osmânlılar (1908’kadar) gibi, Ehl-i sünnet olan ve dînine sarılan milletler olmuşdur. Bunlar, islâm ilmlerinin din ve bilim kollarında insanlığa ışık tutdular. Fakat, ne yazık ki, sonraları, bunlarda da islâmiyyet gevşemeye  başladı.
Osmânlıların felâketini hâzırlayan Çöküntünün, ahlâksızlığın biricik hakîkî sebebi, okumuşlarda dinsizlik, okumamışlarda ise bilgisizlikdir. Dinsizliğin ahlâkı kötüleşdirmesi, bilgisizlik ile olan kötüleşmekden katkat fazladır. Bunun içindir ki, okumuş dinsizler, dahâ kötü, dahâ aşağıdır. O hâlde, cem’iyyetlerin yaşıyabilmesi için dinli bir ilm ve buna dayanan, bir terbiye metodu lâzımdır. Osmânlıların çökmesini önlemek için, eski dertleri olan cehâletden kurtarmak isteyenler, dahâ tehlükeli olan dinsizlik belâsına sürükleyerek, Osmânlı medeniyyetini büsbütün yok etdiler.kabâhat milletde değil, milleti doğru yola sürüklemiyen, koltuk sâhibi ilericilerdedir..(Kıdemli Albay Hüseyin Hilmi Işık,)

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Osmanlı Devleti Yıkıldı Osmanlı Devletini ingilizler fransızlar italyanlar yıkmadı.Mustafa Kemal ve cuntası yıktı.Peki Ne Oldu? Kurtardık Diyorlar?http://yakintarihimiz.org/osmanli-devleti-yikildi-osmanli-devletini-ingilizler-fransizlar-italyanlar-yikmadi-mustafa-kemal-ve-cuntasi-yikti.html

 

Google Aramaları

  • osmanlı niçin yıkıldı
  • osmanlı debleti niçin yıkıldı
  • osmanlı devleti niçin yıkıldı
  • osmanlı din yüzünden batti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*