Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji ; » “Osmanlı devleti yıkılmış bir devlet değil, durdurulmuş bir medeniyettir.

“Osmanlı devleti yıkılmış bir devlet değil, durdurulmuş bir medeniyettir.

“Osmanlı devleti yıkılmış bir devlet değil, durdurulmuş bir medeniyettir.”Abdülhamit’i tahttan indiren “Hareket Ordusu’nun (darbesi) yüzde 60’i Selanikli Yahudilerdi”(Atatürk Kurmay Başkanı)

Ne demiş; “Osmanlı ‘ben idrâki’ bağlamında yıkılan değil, durdurulan bir medeniyettir. Önündeki tarihî engeller kaldırılırsa, durdurulduğu yerden yürüyüşüne devam edecektir!” Arnold Toynbee (Tarihçi)

En büyük islam devleti olan osmanlılara karşı son ihtilali ingiliz siyaseti sebep oldu yani ermeni rum, bulgar, yunan ve arnavut guruplar ve ittihat terakki iş birliği yapıyordu merkezi selânikte bulunan üçüncü ordunun bazı genç subayları, ingiliz casusları tarafından bol para ve makam vadleri ile aldatıldı.  23 temmuz 1908 de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Memleket, devleti yıkmak için İngiltere, Rusya ve Fransa gibi hıristiyan Avrupa devletleriyle ve Bulgar, Sırp, Ermeni ve Rum çetecileriyle işbirliği yapan millî târih ve kültürden mahrum, din câhili, tecrübesiz maceracı kimselerin eline düştü.Kimi, telgraf memuru iken başbakan oldu. Kimi yarbay iken otuzüç yaşında harbiye nâzırı ve başkumandan vekîli, kimi jandarma teğmeni iken dahiliye nâzırı oldu. 1915 ocak ayında Enver paşa, rus hududuna asker gönderilmesi için emir verdi. Tecrübeli subaylar, yollarda kar var, martdan sonra gönderelim dediler. Hayır, ben emr ediyorum, şimdi gidilecek dedi, bu subayları cezalandırdı. (stratejik asker mantığından uzak bir şekilde) 86.000 asker Sarıkamışda donarak öldü. Her tarafda verilen, böyle ahmakca emirler ve idamlar, milleti bıktırdı. Paşalar bu hali anlayınca, canlarını kurtarmak için Avrupa ya kaçdılar. Talat paşa Berlinde, Enver paşa 1922 de Rusyada, Cemal pâşa Tiflisde öldürüldü. Enver pâşanın kemikleri 1996 da İstanbula nakil edildi. 1908 isyanının milletimize verdiği nice büyük zararlar ve felaketler (hakikat kitapevi-rehber ansiklopedisi) kitâbımızda yazılıdır.Bunu dönemin tarih kitaplarını incelediğinizde görebilirsiniz…

Osmanlı Devletini Birinci Dünya Harbine Sokan, Padişah Değil Ittihat ve Terakki Cemiyeti’dir..

Sultan Abdülhamidi tahtından indirenler, sonunda memleketi düşman çizmelerinin altında bırakarak kaçtılar.

1908 ihtilalı isyanı milletimize verdiği zararlar 1. Dünya Savaşı’na girişimiz 1914; o zamanlar iktidarda olan İttihat ve Terakki Hükûmetinin, Almanların tesiri altında kalarak kabul ettiği bir oldu-bitti sonucudur. Bu savaş Osmanlı Devleti’nin sonu oldu ve Türkiye’ye 400 bin şehide mal olduğu gibi, savaş sonunda, o zaman başkent olan İstanbul bile işgal edildi. Mondros Mütârekesi ile Osmanlı, tarihteki rolünü kurulacak yeni Türk Devleti’ne bıraktı.

Sultan Abdülhamid Hân devrinde Osmanlı, dünyanın dört büyük gücünden biriydi. Sınırlarımız hâlâ Afrika’nın ortalarından Avrupa içlerine kadar uzanıyordu. Osmanlı, 7 milyon kilometrekareden fazla olan toprağıyla bu zamanda her şeye rağmen dimdik ayaktaydı. Çeşitli entrika ve iftiralarla onu tahtından indirip ülke idaresini eline alan İttihatçılar, Osmanlı Devleti’ni hızlı bir parçalanma sürecine soktular. Önce Trablusgarb’ı İtalyanlar işgal etti, sonra Balkan Harbi bozgunu oldu. Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ Osmanlı’ya saldırdılar ve çok kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti tarihe karıştı.(7)

Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı, Filistin ve Gazze Savaşları, Sarıkamış Harekatı, Çanakkale Savaşları ve bir çok savaşta İttihat ve Terakki’nin dehşetengiz bir cehaleti ve bu partinin arkasına saklanmış, içine sızmış sayısız mason ve yahudinin ihaneti ile kimi zaman yenilgi kimi zaman yüksek oranda kayıplarla çıkılmaya sebep olmuştur.31 Mart İsyanı… Selanik’ten İstanbul’a güya “Şeriat İsteriz” gayesi ve ideali ile gelen hakikatte ise Şeriatı imha ve şeriat devletini yıkma “darbe” girişiminde bulunan ve yarıya yakını Yahudi ve masonlardan meydana gelen Hareket ordusu. Mustafa Kemal başta olmak üzere birçok mensubu daha sonra Cumhuriyet Döneminde ordunun ve bürokrasinin en kilit noktalarına getirildi.(8)

Balkan, Çanakkale, Rus ve Filistin cephelerinde Abdülhamîd hânın yetiştirmiş olduğu, dünyanın birinci kara ordusu ile mücadele edildi. İttihât ve terakkî partisi başında bulunanlar, mason idi. Ülkeyi kana buladılar. Balkan, Çanakkale, Rus ve Filistin cephelerinde, hâince, alçakca Abdülhamîd hânın yetiştirmiş olduğu, dünyanın birinci kara ordusu yok edildi. Yüzbinlerce vatan evladı şehit edildi. İngilizlerin hîleleri ile, devletin başına geçen masonlar Hain olduklarını böylece de isbat ettiler. (9)

İkinci Abdülhamîd hanın için (tahtan indirmek için) fetva bir yobazın, silah tehdidi ile ve ölüm korkusu ile imzaladıkları fetvalar meşru değildir geçerli değildir.  Bu fetvanın geçerli olmadıkları, uydurma sebeblere dayandıkları Türkiye tarihin (yılma öz tuna) de yazılıdır. Bunun için, sultan abdül hamidhan ölünceye kadar meşru (gerçek) halife idi..Yine bunun için, Birinci cihan harblerinde Osmanlılar mağlub oldu. Çünkü, bu  harbi, islam hükûmeti ‘Hilafet’ değil, islâmdan nasîbi olmayan komüteciler çıkarmış ve idâre etmişlerdi.(10)

Abdülhamit’i tahttan indiren “Hareket Ordusu’nun (darbesi) yüzde 60’i Selanikli Yahudilerdi”(Atatürk Kurmay Başkanı)

Yüzde 60 değıl, 80’ı gayrımüslım . Tarihçi -Yılmaz Öztuna ”

Hareket Ordusunda  Yahudi de vardır,Arnavut’u, Sırp’ı, Rum’u, Bulgar çetecisi falan var. Hareket Ordusu’nun iki taburu asker sadece. Diğerleri komiteci serseri, başı bozuk tipler.

Tarihçi-Cemal Kutay:(1)

Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal .(2)

Sultan Abdülhamid Hân niçin tahttan indirildi?!. Necip Fazil (kısakürek) ifadesiyle: “Mesrutiyet, bir takim teskilâtli Yahudilik, Masonluk ve Dönmeligin eseridir!..”Ittihad ve Terakki adli çetenin basindakilerin ekserisi masondu ve bu masonlarin kayitli bulundugu loca Sultan Abdülhamid Hân’in tahttan indirilmesine çoktan karar vermisti!.. Masonlar bu kararla Ittihatçilara yardimci olmuslar, tiyatro oyununu andiran bir merasimle (tekris) yemin ettirmislerdi!..(3)

“Biz Yahudiler 20.yüzyılda Ortadoğu’da yıkılmaz denen devleti yıkıp (Osmanlı İmparatorluğu) 2 tane devlet kurduk. (1;İsrail2;Türkiye)

Onlara (Türkiye) öyle güzel sistem inşa ettik ki, Türkler bize Filistin’i vermeyen Abdülhamit’e en az 200 sene daha söverler!”

İsrail ilk Cumhurbaşkanı Chaim Weizman (4)

Sultan Abdülhamîd ,(ittihat terakki )düşürülmeseydi (1907) Birinci cihân (dünya) savaşı patlamıyacaktı.Aksini farz etsek bile Sultan, Türkiye’yi tarafsız bırakacak ve harbden sonra hiç yıpranmamış bir Türkiye, yıpranmış devletler arasında sivrilecekti…(5)

Sonsöz;Kırk yıl şu devletlerin (birinci dünya savaşı) birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim. Abdülhamîd Han (6)

Kaynak; 1;Cemal A. Kalyoncu Gazeteci, Aksiyon Dergisi.Sayı: 436 / Tarih : 14-04-2003 2;T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Türk İstiklâl Harbine Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Genkur. Basınevi, Ankara, 1972, s.1-17.3;Mustafa Müftüoğlu-Yalan Söyleyen Tarih Utansın  4;Genç Doku Dergisi, Kasım 2013 Sayısı, s. 48. 5; Kaynak; Osmanlı kültür medeniyeti 1-2 cilt . 6;Yılmaz Öztuna-Türkiye Tarihi Ansiklopedisi 7;Rehber Ansiklopedisi 8;Aylık 115. Sayı, Nisan 2014 9; Osmanlı kültür medeniyeti 1-2 cilt .10; Malumati Nafia-faydalı bilgiler -Hakikat Kitapevi

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Osmanlı Devleti Yıkıldı Osmanlı Devletini ingilizler fransızlar italyanlar yıkmadı.Mustafa Kemal ve cuntası yıktı.Peki Ne Oldu? Kurtardık Diyorlar?http://yakintarihimiz.org/osmanli-devleti-yikildi-osmanli-devletini-ingilizler-fransizlar-italyanlar-yikmadi-mustafa-kemal-ve-cuntasi-yikti.html

 Bu yazımda Devlet-i Aliyye’nin (osmanlı devletinin) yıkılışını ve Sultan Abdülhamid’in tahtan nasıl ve neden indirildiğini okuyacaksın. Bu yazılanları daha önce hiç duymamış olman,üniversitede ve sonrasında yüzlerce tarih kitabı okumana rağmen bu gerçeklere hiç bir yerde rastlamamış olman sana iki şeyi anlatmalı ; Birincisi biz hala daha (1945’e kadar İngiltere’nin 1945’ten sonra abd’nin) Sömürge Kabinesi’nin (Fulbright Eğitim Komisyonu) belirlediği eğitim sistemiyle dünyayı ve kendi geçmişimizi okuyoruz. ikincisi ve daha acı olan ise gerçek tarihe ters metinler yazdığını düşündüğümüz , yaşantısı muhafazakar veya devrimci yazarlarımız bile aslında onların hizmetinde!
http://yakintarihimiz.org/selman-kayabas-operasyon-kitabinin-ozeti.html
Türkiye’deki Yahudiler ve Masonlar-Tüm Linkler;
Osmanlı Devleti’nde Eğitim, Bilim ve Sanayi-Tüm Linkler;http://yakintarihimiz.org/osmanli-devletinde-egitim-bilim-ve-sanayi-tum-linkler.htmlİngiliz Valisi M.kemal ;M.kemal Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi .http://yakintarihimiz.org/ingiliz-valisi-m-kemal.html

Milli mücadele dönemi paşalarının son yılları ve onlara yapılan haksızlar;Tüm Linkler ;http://yakintarihimiz.org/milli-mucadele-donemi-pasalarinin-son-yillari-ve-onlara-yapilan-haksizlartum-linkler.html

 

 

Google Aramaları

  • Osmanlı Devleti yıkılmış bir devlet değil durdurulmuş bir medeniyettir
  • osmanlı yıkılmış bir devlet değil
  • arnold toynbee osmanlı
  • osmanlı devleti yıkılmış bir devlet değil
  • osmanlı yıkılmış bir devlet değil durdurulmuş bir medeniyettir
  • Abdülhamit\i nasıl anlatmalıyım
  • osmanlıyı yıkıp iki devlet kurduk
  • arnold toynbee atatürk
  • osmanli durdur
  • toynbee osmanlı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*