Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » Osmanlı Devletini Yıkan Üç Paşa Vatan Haini mi?

Osmanlı Devletini Yıkan Üç Paşa Vatan Haini mi?

İnsanları hemen vatan hâini ve devlet düşmanı diye vasıflandırmak doğru değildir. Her olayda, insanların iradesinin yanında bir de Allah’ın külli iradesi düşünülmelidir. Meseleyi iki açıdan ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.

Birinci cihet, Enver-Tal’at ve Cemal Paşa üçlüsünün bu hadisedeki hataları şunlardır:

Enver Bey, tam bir Müslüman, cesur ve aşırı derecede korkusuz bir insandır. Asla vatan hâini değildir. Ancak alay komutanlığı bile yapmadan Yarbay sıfatıyla bedavadan tümgeneral yapılarak Harbiye Nazırlığına(Savaş Bakanlığı) getirilmiştir (Ocak 1914). Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Naciye Sultân ile evlenerek Dâmâd olmuştur. I. Cihan Harbi öncesi Harbiye Nâzırı olarak ordunun başıdır. II. Abdülhamid tarafından Avrupa’ya tahsil için gönderilmiş ve Alman İmparatoru II. Wilhelm’in iltifatlarına mazhar olunca aşırı derecede Alman hayranı oluvermiştir. Maalesef, Padişah’a, hükümete ve Meclis’e haber vermeden harbe girilmesinde bu hayranlığın büyük rolü vardır. Yapılan araştırmalar, Enver Bey’in mason olmadığı yolundadır.

Osmanlı Devletini Yıkan Üç Paşa Vatan Haini mi?Tal’at Bey, aşırı Türk milliyetçisi, dinî hayatı zayıf, câhil ve cin gibi kurnaz ve korkusuz olan bir posta memurudur. Harbin başında hem İttihâd ve Terakki Partisinin Genel Başkanı ve hem de Dâhiliye Nâzırıdır(İçişleri Bakanı). 1915 Ermeni Tehcirine karar veren bakandır. İttihadçı olmayanlara karşı merhametsiz bir çete başıydı. Aşırı Alman hayranıdır. Cihan Harbi kaybedilince Ekim 1918’de maalesef liyakatsiz olarak yükseldiği sadrazamlık makamından istifa etmiş ve Mart 1921’de Berlin’de bir Ermeni komitecisi tarafından öldürülmüştür. Enver Bey ile kıyaslanamayacak kadar dinî hayatı zayıf olan bir insandır ve aynı zamanda masondur.

Cemal Paşa, Fransız hayranıdır. Sakallı ve Büyük lakapları ile tanınır. Enver Bey ile araları açılınca Harbiye Nâzın sıfatı ile Suriye’deki IV. Orduy-u Hümâyûn kumandanlığına getirilmiş ve Arab Eyâletleri onun idaresine verilmiştir. Enver Bey gibi dindar değildir ve aşırı Türkçüdür. Bu yüzden Arab isyanlarında onun tavrı mühim bir yer tutar. Mason olduğu kesindir.

İşte vasıfları kısaca böyle özetlenebilecek olan bu ittihâdcı genç çete başları, 28 Temmuz 1914’de başlayan I. Cihan Harbine, Padişah, hükümet ve Meclis’e haber vermeden Almanların yanında harbe girmek üzere gizlice ittifak andlaşmaları yapmışlardır. Resmi sebep olarak ise, Alman gemilerinin izinsiz olarak Karadeniz’e girmesini göstermişlerdir. Bu, tamamen yalandır. Üçlünün bu kararı Osmanlı Devleti’ni tamamen tarihten silmiştir. Zahiri(görünen, bilinen) sebep budur.

İkinci cihet, kader yönüdür. Osmanlı Devleti’ni tamamen bu üçlü harbe attı ve felakete sürükledi demek doğru değildir. Bunlar vatan hâini değillerdir. Hindenburg gibi dev kumandanların neticesini bilemediği bir dünya harbinin sonuçlarını bile bile, bu harbe devleti sürüklediklerini söylemek yanlış olur.. Her musibet, bir cinayetin neticesi(sonucu) bir mükâfatın da mukaddimesi(başlangıcı)dir. Bu musibete fetva verdirten cinayet, başta komuta kademesi olarak, Osmanlı ordusunun dinen ve ahlaken perişan durumda olmasıdr. Ayrıca 1913’den itibaren, Osmanlı’da hâkim olan siyâset İslâm kardeşliği değil, milliyetçileri bile rahatsız edecek derecede olan aşırı Turancılıktır. Devletin başını temsil edenlerin bu siyâseti, Müslümanları kurt saldıran sürüler gibi, Osmanlı Devleti’nin çevresinden dağıtmıştır. Sadece Cemal Paşa ve Tal’at Bey’in hali misâl olarak yeter. Musibetin mükâfatı ise, 5 milyon Müslümanın şehid veya gazi olarak evliya mertebesine Yükselmelerdir. Hürriyet ve İ’tilâf Partisi mensuplarının yaptıkları gibi, bütün suçu bunlara yüklemek yanlıştır. Kader gelince basiretler kör olmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Doç Dr. Said Öztürk, BİLİNMEYEN OSMANLI, OSAV, Sayfa:292-293

Google Aramaları

  • enver paşa hain mi
  • enver paşa vatan haini midir
  • enver paşa hain midir
  • enver paşa hain
  • enver paşa hainmidir
  • mithat paşa hain mi
  • ismet inönü hain mi
  • osmanlıyı yıkan masonlar
  • enver paşa vatan haini
  • yahudi sapkasi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*