Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji ; » Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanına dağılmış ihracat limanları, tarımsal üretim tesisleri, çarşı pazarlar, büyük mağazalar, yollar, demir yolları, fabrikalar, imalathaneler, gemiler, tersaneler ve barajlar, döneme ait fotoğrafla anlatılıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanına dağılmış ihracat limanları, tarımsal üretim tesisleri, çarşı pazarlar, büyük mağazalar, yollar, demir yolları, fabrikalar, imalathaneler, gemiler, tersaneler ve barajlar, döneme ait fotoğrafla anlatılıyor.

666666666666666666661111111111111111111111111113333333333333333333333333355555555555555555555566666666666666666666

18. yüzyılın sonlarından itibaren sanayileşme başlayınca Osmanlı da Avrupa’yı yakalamak için pek çok girişimde bulundu. Bunlardan biri de sanayi mektepleri. Diyarbakır Hamidiye Sanayi Mektebi, Halkalı Ziraat Mektebi ve Yeşilköy Tayyare Mektebi bunlardan bazıları. Kitapta en dikkat çeken tayyare mektebi. Çünkü bu eğitim için devlet, Balkan Savaşları’nın ardından Yeşilköy’de bir havaalanı yapıyor ve havacılık okulu için gerekli teçhizatı buraya getirtiyor. Okulda pilotluğun yanında uçak ve motor bilgisi üzerine dersler de verilmiş.

Abdülhamit dönemi ,osmanlı fabrika ve tesisleri. Anadolu’dan Balkanlar’a ve Ortadoğu’ya uzanan bir coğrafyada sanayi ve ticaret;Osmanlı devleti ’19. Yüzyılın (1908-1923) en modern eğitim kurumlarına sahipti.

Osmanlı’nın “toplu iğne bile yapamadığı” anlatıldı hep  (resmitarih) kitaplarda. Oysa ki 19. yüzyılda, gerek devlet eliyle gerek özel sermayeyle pek çok fabrika açılmış. İstanbul Ticaret Odası’nın hazırladığı “Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü” adlı kitap, bu fabrikaları ve sanayileşme çabalarını anlatıyor.

Ahırkapı Fanila Fabrikası, Bursa İpek Fabrikası, Feshane Dokuma Fabrikası, Haliç Fabrikaları, Ahırkapı Kereste Fabrikası, Beykoz Hamidiye Kağıt Fabrikası, Asit ve Eter fabrikaları, Küçükçekmece Kibrit Fabrikası, Baruthan-i Amire, Top ve torpido fabrikaları, tuğla ve kiremit fabrikaları, Tersane-i Amire, Zeytinburnu Demir Çelik Fabrikası, Cibali Tütün Fabrikası, Silahtarağa Elektrik Fabrikası, Buz Fabrikaları’Hamidiye Suları Pompa Tesisi, Selanik Ziraat Okulu,Mavzer Tüfek Fabrikası, Mavzer fişek fabrikası,(zeytin burnu) Gazhane (yedikule)  ,Tekozda makıne mahalli,Feshane eyüp  ,Haydarpaşa şilosu İmalat ve tamirat rabrikası (fındıklı) ,Yıldız cini fabrikası (beşiktaş) bahriye matbası,(kasımpaşa) feshane amire ,haydar paşa limanı, asit ve eter fabrikaları, çelik farbrikası ve kimyahane, (zeytin burnu) Tophane fabrikası,Deniz akademisi yerleşim birimleri ,Darü’l Hariri. (Bursa Osmanlı tekstilinin merkeziydi.)  zonguldak maden mühendisliği mektebi,dönemin teknolojik imkanlarının kullanıldığı bursa ipekçilik mektebi, kütahya , çanakkkel, izmit, istanbul , cini fabrikaları, topkapı , yıldız, beşiktaş, darphaneleri, ( maden para basma) , ahilik,(esnaf ve sanatkarlar odası) ve benzeri gibi yazmadığım (bir çoğu) diğerlerine. ilişkin fotoğrafların yanı sıra kara ve demir yollarına ilişkin  fotoğraflar da albümde yer alıyor. Albümde ilk elektrikli tramvay için İstiklal Caddesi’nde gerekli altyapı ve kazı çalışmalarına ait fotoğraflar ile tramvayların hizmete girdiği tarihe ait fotoğraflara da yer veriliyor.

BİZ ”HER ŞEYİN İTHAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜRDÜK, ONLARCA İHRACAT LİMANI VARMIŞ”

Osmanlı İmparatorluğu denilince aklımıza ne gelir?” duraklama devridir, gerileme devridir ve nihayet çöküştür. 600 yıl gibi uzun bir süre yaşayan Osmanlı’yı tek bir sözcükle ‘çağdışı’ olarak nitelemenin yanlışlığına düşmeden imparatorluğun özellikle sanayi ve ticaret alanlarında ne kadar az bildiğimiz yönlerinin olduğunu görüyoruz”

‘Biz Osmanlı’nın toplu iğne bile üretemediğini sanırdık. Bu kitapta gördüm ki modern dönemlerde ilk ”sahra topunun” icat edildiği ve üretildiği top fabrikalarımız varmış.

Biz Osmanlı’da her şeyin ithal edildiğini düşünürdük, bu kitapla gördüm ki İmparatorluğun dört bir yanına dağılmış onlarca ihracat limanımız varmış. Biz Osmanlı eğitimini mahalle mekteplerinden ibaret olduğuna inanırdık. Bu kitapla gördüm ki Osmanlı 19. Yüzyılın en modern eğitim kurumlarına sahipmiş.  (bu)  kitap ile görsellerin eşliğinde iktisat tarihimizde bir yolculuk yapıyoruz.”

”Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü’ isimli kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanına dağılmış ihracat limanları, tarımsal üretim tesisleri, çarşı pazarlar, büyük mağazalar, yollar, demir yolları, fabrikalar, imalathaneler, gemiler, tersaneler ve barajlar, döneme ait  fotoğrafla anlatılıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. Yüzyılın sonlarından, tarih sahnesinden çekildiği 1923’e kadar ticaret ve sanayideki durumunu anlatan ”Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü”.

(İstanbul ticaret odası-Başkanı Murat Yalçıntaş- ”Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü”.)

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Osmanlı Gerilemesi Masaldır .

http://yakintarihimiz.org/osmanli-gerilemesi-masaldir.html

Osmanlı coğrafyasında okur-yazarlık nisbetinin düşük olduğu iddiası, inkılâbı haklı göstermek için yapılmış bir propagandadır.http://yakintarihimiz.org/osmanli-cografyasinda-okur-yazarlik-nisbetinin-dusuk-oldugu-iddiasi-inkilabi-hakli-gostermek-icin-yapilmis-bir-propagandadir.html

Osmanlı Devletinde Sanayi.Osmanlı Devleti hiçbir zaman “çağdışı” olmamış, çağının gerisinde kalmamıştır.

http://yakintarihimiz.org/osmanli-devletinde-sanayi.html

Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanına dağılmış ihracat limanları, tarımsal üretim tesisleri, çarşı pazarlar, büyük mağazalar, yollar, demir yolları, fabrikalar, imalathaneler, gemiler, tersaneler ve barajlar, döneme ait fotoğrafla anlatılıyor.http://yakintarihimiz.org/osmanli-imparatorlugunun-dort-bir-yanina-dagilmis-ihracat-limanlari-tarimsal-uretim-tesisleri-carsi-pazarlar-buyuk-magazalar-yollar-demir-yollari-fabrikalar-imalathaneler-gemiler-tersaneler.html

Ar-ge yapılanma (ekonomik,sosyal ve bilimsel gelişmeler) süreci 2nci Abdülhamidhan devrinde atılmıştır. Cumhuriyetin temelleri abdulhamidhan devrine atımıştır.

http://yakintarihimiz.org/ar-ge-yapilanma-ekonomiksosyal-ve-bilimsel-gelismeler-sureci-2nci-abdulhamidhan-devrinde-atilmistir-cumhuriyetin-temelleri-abdulhamidhan-devrine-atimistir.html

Türkiye, Abdülhamid (osmanlı devleti) dönemiyle kıyaslanabilecek bir okullaşma düzeyine yeniden ancak 1950′li yıllarda ulaşabilmiştir.http://yakintarihimiz.org/turkiye-abdulhamid-osmanli-devleti-donemiyle-kiyaslanabilecek-bir-okullasma-duzeyine-yeniden-ancak-1950li-yillarda-ulasabilmistir.html

2nci Abdülhamid Hanın uyguladığı akılcı sağlık politikaları sayesinde, Osmanlı’ya tıp alanında dünyadaki emsalleriyle başa baş giden tesisler kazandırılmıştır.http://yakintarihimiz.org/2nci-abdulhamid-hanin-uyguladigi-akilci-saglik-politikalari-sayesinde-osmanliya-tip-alaninda-dunyadaki-emsalleriyle-basa-bas-giden-tesisler-kazandirilmistir.html

Osmanlı Devleti’ndeki Üniversiteler;http://yakintarihimiz.org/fen-ilimleri-universite-bugunku-istanbul-universitesinin-temelini-meydana-getiren-darulfunun-sahane.html

Mekteb-i Humayun; Osmanlı Devleti’ne mensup etnik-vatandaş çocuklarının eğitimi için açılan mektep.http://yakintarihimiz.org/mekteb-i-humayun-osmanli-devletine-mensup-etnik-vatandas-cocuklarinin-egitimi-icin-acilan-mektep.html

Sultan ikinci Abdülhamîd hân ülkenin her köşesinde aynı tasarım ve değerde liseler (ar-ge -yapınlama süreci ) yaptırdı.http://yakintarihimiz.org/sultan-ikinci-abdulhamid-han-ulkenin-her-kosesinde-ayni-tasarim-ve-degerde-liseler-ar-ge-yapinlama-sureci-yaptirdi.html

Abdülhamid Han, bir taraftan Osmanlı’yı (bilim,teknoloji,eğitim) yeniden imar etmiş, diğer taraftan Filipinler’e kadar uzanıp Müslümanların sıkıntılarını gidermişti.

http://yakintarihimiz.org/abdulhamid-han-bir-taraftan-osmanliyi-bilimteknolojiegitim-yeniden-imar-etmis-diger-taraftan-filipinlere-kadar-uzanip-muslumanlarin-sikintilarini-gidermisti.html

Sultan 2nci. Abdülhamid Han’ın kurdurduğu Sri Lanka’daki Okul halen faal ve ismi Hameedia Boys’ School’dur.http://yakintarihimiz.org/sultan-2nci-abdulhamid-hanin-kurdurdugu-sri-lankadaki-okul-halen-faal-ve-ismi-hameedia-boys-schooldur.html

İkinci Abdülhamid Hanın emri ve parasıyla istanbul Şişli semtinde yaptırdığı (şişli etfal hastanesi) hastane.http://yakintarihimiz.org/ikinci-abdulhamid-hanin-emri-ve-parasiyla-istanbul-sisli-semtinde-yaptirdigi-sisli-etfal-hastanesi-hastane.html

Haydar Pâşa(marmara üniversitesi) tıb fakültesi, Viyana tıb fakültesinden sonra Avrupada en ileri modern idi.http://yakintarihimiz.org/haydar-pasamarmara-universitesi-tib-fakultesi-viyana-tib-fakultesinden-sonra-avrupada-en-ileri-modern-idi.html

Fuyuzatı Hamidiye Kız Okulu Abdülhamid döneminde ( kız çoçukların eğitimi için acılan okul )açılmıştır..

http://yakintarihimiz.org/fuyuzati-hamidiye-kiz-okulu-abdulhamid-doneminde-kiz-cocuklarin-egitimi-icin-acilan-okul-acilmistir.html

Darülmuallimat Kız ögretmen Okulu;

http://yakintarihimiz.org/darulmuallimat-kiz-ogretmen-okulu.html

Göklerde İlk Türk Kadını (30 Kasım 1913): İlk Kez Uçan Türk Kadını | Belkıs ŞEVKET?Osmanli`da kadinlarin hic bir hakki yok muydu?http://yakintarihimiz.org/osmanlida-kadinlarin-hic-bir-hakki-yok-muydu.html

 

 

Google Aramaları

  • darülfünunşahane
  • osmanlı lı da sanayive ziraat
  • OSMANLIDA İTHALAT LİMANLARI

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*