Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » Osmanlı Modernleşmesi

Osmanlı Modernleşmesi

Osmanlı Modernleşmesi

Osmanlı modernleşmesi Tanzimat devriyle sınırlanamaz. daha eskiye uzanan bir olgudur. Osmanlı modernleşmesi Avrupalılar ile ani karşılaşmanın yarattığı bir sok da değildir. Çünkü Osmanlı coğrafyası, tarihi boyunca Avrupa coğrafyası ile siyasi, iktisadi yönden bir beraberlik içindedir. Üstelik dinler ve diller mozaiği olan bu imparatorlukla değişme deyince, tüm sistemi kapsayan eşzamanlı bir tarihsel-toplumsal olgu da söz konusu olamaz. Öte yandan Osmanlı modernleşmesi salt Osmanlı Türkiyesi’ni kapsayan bîr gelişme de değildir; Osmanlı modernleşmesi denen olgu, diğer Müslüman toplumları da kapsar.

Modernleşme olgusu, Osmanlı dünyasında hakim dinin tartışılmasını, ona atfedilen kurum ve kuralların sarsılmasını, değişikliğe uğramasını birlikte getirdi. Bu, değişmenin bir yüzüydü, ama Müslümanlar kadar Hıristiyanları ve diğer dinlerin üyelerini de kapsayan ortak yüzüydü. Din dışı bir hayat ve düşünce tarzı, Avrupa dillerinin ve bilimin etkinliği, kamu hayalı kadar aile hayatında da geleneksel kalıpların sarsılması, Osmanlı Türkiyesi’ndcn önce Rusya Çarlıgı’ndaki Müslümanlar arasında da görülüyordu. Aynı değişmeler bir süre sonra Hindistan Müslümanlarının da gündemine geldi. Her toplum zamanın akışı içinde sürekli değişim geçirir.

Osmanlı toplumu da kuşkusuz bu genel kuralın dışında kalamaz. Üstelik o toplumun siyasal örgütü olan Osmanlı İmparatorluğunun doğuşu ve yükselişi tarihin hızlandığı bir döneme rastladığına göre. imparatorluğun klasik dönemi diye nitelediğimiz ilk dört yüzyılında bile Osmanlı toplumunun dilinde, kültüründe, dinsel inanç ve örgütlenmesinde, mali, askeri-idari yapısında devirden devire büyük değişiklikler göze çarpar. Bu değişmelerdeki tek elken küçük Osmanlı Beyliği’nden çok kavimli bir imparatorluğa geçiş olgusu değildir; hızlı bir yapısal değişim geçiren yeniçağ dünyasının koşullarına uyma zorunluluğu da bu değişimde önemli bir rol oynamıştır.

14. yüzyılın Osmanlı şairi ve dîvan kâtibi ile 16.-17. yüzyıldaki meslektaşları aynı dili kullanmazlar. 14. yüzyılın askerî düzeni ve savaş teknolojisi 16. yüzyıldaki nden farklıdır. Toprak düzeni ve mali yapı için de aynı şey söylenebileceği gibi, asıl önemlisi, Osmanlı toplumunun çeşitli sınıflarına mensup bireylerin düşünüşü, dünya görüşü ve yaşam biçiminde bu farklılaşma gözlenebilmektedir. Osmanlı modernleşmesi, o toplumdaki kurumlarını, bireylerin değişmesini ve nihayet toplumsal ve siyasal örgütlenmenin odağı olan devletin yapısını da kapsar. Tanzimat olayının halen yoğun bir tartışma konusu olması bundan dolayıdır.

KAYNAK:İMPARATÖRLUĞUN EN UZUN YÜZYILI – İLBER ORTAYLI

Google Aramaları

  • osmanlı modernleşmesi ÖZET
  • osmanlıda modernleşme tarihi
  • osmanlıda modernleşme özet
  • osmanlıda modernleşme ayşe hür
  • ataturk osmanlı paşa modernleşme
  • osmanlı modernleşmesi
  • hamidiye modernleşmesi özeti
  • din ve modernleşme ile ilgili köşe yazıları
  • bir osmanlı kadınının fenizim macerası ve hamidiye modernleşmesi özeti
  • Tarihosmanlı modernleşmesi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*