Son Haberler
Anasayfa » .Atatürk bir diktatördü; » Osmanlı’da.Meclisi mebusan vardı,seçimler vardı sadrazam(başbakan) vardı..

Osmanlı’da.Meclisi mebusan vardı,seçimler vardı sadrazam(başbakan) vardı..

M. Kemal’den önce çok partili sistem zaten mevcut idi. 1877,1908’den 1922 tarihine kadar 14 yıl içinde tam 24 hükümet kurulmuştur.

Kaynak; Türkiye’de Siyasal Partiler (Ikinci Meşrutiyet Dönemi 1908-1918), 2. Baskı, Hürriyet Vakfı Yayınları, Istanbul 1988, cild 1, sayfa 6.

1876’da Meşrutiyet’in ilânıyla birlikte seçim hayatımıza tamamen girdi. 19 Mart 1877’de ilk meclisimiz Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı toplandı. Bu meclis imparatorluğun her tarafından mebusların katıldığı renkli bir meclisti.[Erhan Afyoncu Türk tarihçi ve yazar]

Osmanlı Meclisi ise devletin sonuna kadar çalıştı. İstanbul’da dağıtılınca da Ankara’da toplandı.İstiklâl Savaşı’nı veren Meclis de (ilk Meclis dedikleri -Birinci Türkiye Meclisi) bir Osmanlı Meclisi’dir.Lozan’ı reddettiği için dağıtılan bu Meclis’in (Birinci Türkiye Meclisi) yerine kurulan İkinci Meclis, hiçbir zaman “Meclis-i Meb’usan”lar kadar hür iradesiyle hareket edememiştir.

[Türk tarihçi ve yazar. Yavuz Bahadıroğlu]

Osmanlıda…Meclisi mebusan vardı,seçimler vardı sadrazam(başbakan) vardı.. M.kemal’in kurduğu cumhuriyet ise diktatöryal bir cumhuriyetti.. içinde halk felan yoktu… tek parti (chp) diktatörlüğü vardı..

Kaynak; Türkiye’de Demokrasinin Tarihsel Gelişimi, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 2008, sayfa 2-16, 22-24.

CHP’den seçime girecek vekilleri bile M.Kemal belirliyordu… İnsanların düşünce hürriyeti yoktu. Ne giyecekelerine bile M.Kemal karar veriyordu .. şapka giymeyi ret edenler (binlerce) idam ediliyordu. Arap ve İslam ülkelerini yıllarca yöneten ve geri bırakan diktatörlerde M.kemal gibi kendi halklarına inançlarına,kültürlerine düşman insanlardı ve Avrupa özentisi adamlardı Burgiba,Z.Abidi Bin Ali, A.Buteflika, 2. Hasan, 6. Muhammed,Hafız Esed ve öncekiler, Saddam ve öncekiler. C.Abdülnasır, Enver Sedat, H.Mübarek, v.sZeten bu sayede  Lozan’ı imzaladılar..

İşte Cumhuriyeti Kuranlar?

29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilân eden Meclis’te 85 din adamı, 10 kadı, 17 müftü, 42 müderris ve şeyh vardı. Meclisin açılış töreninden önce Mustafa Kemal Atatürk bizzat Kuran okunmasını istemişti. Bütün valiliklere haber gönderilip (29 Ekim 1923 Cuma) cumhuriyetin ilanının cuma günü yapılacağı ve her her her camiisinde kuranlar okunması istenmiştir. Mustafa Kemal, bugünün (cuma) rahmet ve bereketinin yanı sıra okunan kuran ve edilen dualarla cumhuriyetin daha sağlam temellere oturtulacağını açıklamıştır.

Cumhuriyeti ilan eden ilk TBMM’de şeyhler de bulunuyordu. Hacı Bayram Postnişini Şemseddin Efendi, Nakşi Şeyhi Servet Efendi, Tavas Bektaşi Postnişini Mazlum Baba, Erzincan Nakşi Şeyhi Fevzi Efendi, Mevlevi Çelebi Abdulhalim ve Bektaşi Çelebi Cemaleddin gibi milletvekilleri, cumhuriyeti dualarla ilan eden sakallı sarıklı ve eşleri de çarşaflı olan milletvekilleriydi. Hatta Mevlevi Çelebi Abdulhalim ve Bektaşi Çelebi Cemaleddin gibi parlementerler aynı zamanda Meclis Başkanvekilleri idi. Cübbeli, sarıklı, sakallı ve eşleri çarşaflı olan bu milletvekilleri 23 Nisan 1920’de TBMM’yi Hacı Bayram Veli Camii’nde Kur’an-ı Kerim okuyarak açmışlardı. PEKİ şimdi cumhuriyetçi ve Atatürkçü geçinenler bunu gerçeği görüyor mu? Yoksa kendilerinin uydurduğu Atatürkçülük anlayışını mı bizlere dikte etmeye çalışıyor…. Karar sizlerin…

(BY KİMYACI)

Din’i kullanan birinimi arıyorsunuz ? o zaman meclisi dualarla acıp hatta cuma gününe getirip Kur’an-ı Kerim’ler okutup,halkın desteğini almak için din’i kullanan ama sonrada işi bitince islamiyete savaş açana bakın.MUSTAFA KEMAL DİNİ KULLANDI; http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

1. Meclis (milli mücadaleyi başaran birinci türkiye meclisi) de tamamen din gayreti, dindarlar tarafından hilafeti ihya (müdafa, canladırma) maksadı ile oluşturulan bir meclisti. Mustafa Kemal’e Kuvayı Milliye ve Müdafaa-ı Hukuk’un verdiği görev buydu ve Mustafa Kemal o zaman İstanbul’a “Halife ve hakan efendimiz” diye başlayan mektuplar gönderiyordu.

[Abdurrahman Dilipak-Gazeteci]

Cumhuriyet 1922′de… 1 Kasım’da ilan edildi. O günden sonra tam bir yıl boyunca Türkiye bir cumhuriyet rejimiyle” yönetilmiştir.Adı, “TBMM (Türkiye Büyük millet Meclisi ) Hükümeti idaresi”dir., bu bir cumhuriyettir. Başta padişah yoktur. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve bir avuç arkadaşı, temkinli adımlarla, amaçlarına alıştıra alıştıra, yavaş yavaş, kademe kademe yaklaştılar.Açıkçası, uygun gördükleri anda da emrivaki yaptılar.Halkın iradesi değil, bir avuç ihtilalcinin iradesi gerçekleşti.Adının 1 Kasım 1922′de değil de ancak 29 Ekim 1923′te konulabilmiş olması bir “vakvakları ürkütmeme” politikasının sonucudur.[Engin Ardıç- Sabah Gazetesi]

İstiklâl Savaşı’nı veren Meclis de (ilk Meclis dedikleri -Birinci Türkiye Meclisi) bir Osmanlı Meclisi’dir.

Kemalistler milli mücadale (kurtuluş savaşı) yada 30 ağustosu m.kemale mal ediyor. Zafer bayrami denilen sey, 1922 de kazanıldı. O zamanlar bir mücadele veriliyordu, o mücadeleyi kemalistler degil sarıkli mücahitler veriyordu. m.kemal o zamanlar askerdi. İlk meclise (birinci türkiye meclisi) bakin ulemalar mevcuttur ancak icimizdeki kripto (gizli) yahudiler kripto hristiyanlar sabetayistler darbe yaptı ilk meclise, darbenin başinda m.kemal vardi. 2. meclis acildi. Bu meclis hainlerle doluydu. 2. Meclisin yaptıgı ihanetler milli mücadeleye karıstırilamaz. Buyuk taarruz laik cumhuriyetin nişanesi degildir. 1935 ten bu yana bu hale geirildi. Bu mucadele hilafet ve seriati mudafa etmek için yapıldı.

Diyor ki;

Türkiye Kurtuluş Harekatı  (milli mücadele) Birinci Türkiye meclisinin ’nin iradesi ile başlamıştı. Dindarlardan, din adamlarından, liberallerden, kısacası “Türkiye halkı”nın tüm renklerinden oluşan demokratik bir guruptu.Karabekir Paşa ve onun gibi düşünen (Yüzde sekseni milli mücadele komutanı) “generaller.[ Mustafa Akyol- Yakın Tarih ]

Büyük Millet Meclisi’nde mebuslar, “Makam-ı hilafet ve saltanatın, vatan ve milletin istiklal ve istiklasından başka bir gaye takip etmeyeceğime vallahi!” şeklinde yemin etmişlerdi.  

[Tarihçi Erhan Afyoncu, Cumartesi, Şubat 16, 2013]

Mustafa Kemal, saltanatın kaldırıp Cumhuriyetin kurulması gerektiği inancını taşısa da, şurası açıktır ki bağımsızlık savaşını yürüten pek çok subay Cumhuriyet için değil, Osmanlı Devleti’ni (şeriat,hilafet) kurtarmak için mücadele vermişti.”

Kaynak; Cemal Kafadar (Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak, Timaş Yayınları,
Eylül 2011, İstanbul, Sf.115)

Milli mücadele dönemi paşalarının son yılları ve onlara yapılan haksızlar;Tüm Linkler ;

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;
http://yakintarihimiz.org/milli-mucadele-donemi-pasalarinin-son-yillari-ve-onlara-yapilan-haksizlartum-linkler.html

Anadolu’da cumhuriyeti ilk kim kurdu? “Gazi Mustafa Kamal Atatürk” değil mi?Yok canım o size okullarda okutulan resmi tarih yalanının bir parçası.. Adında “Türkiye” ve “Cumhuriyet” sözcüklerinin olduğu 2 Türk devleti.Yok Mustafa Kemal filan artık. “Mustafa Kemal Dolmabahçe Sarayı’nda kız kovalarken, sizin atalarınız burada Cumhuriyeti kurdu.

 

M. Kemal Milli Mücadele’ye neden katıldı?Yunan’ın İzmir’e çıkartılması ve bundan dolayı bir “Milli Mücadele” ihtiyacının doğması, M.Kemal’e bu vazife verildikten sonra Perapalas’ta (ingilizlerle)olan birtakım gizli pazarlıkların eseridir.http://yakintarihimiz.org/m-kemal-milli-mucadeleye-neden-katildi.html

Google Aramaları

  • yanya- preveze den çıkan meclisi mebusan ların isimleri
  • meclisi mebusanda kaç parti var
  • meclisi mebusan osmanlıda kullanılıyormuydu
  • mebusan meclisinin ilk sadrazamı
  • mebusan meclisinde yabancılar varmıydı
  • kaç tane osmanlı mebusan meclisi var video
  • ilk osmanlı mebusan meclisi
  • ilk meclisteki 32 din adamı kimlerdir liste
  • cumhuriyetten önce seçimler varmıydı
  • cumhuriyet ilan edildiğinde meclisteki milletvekilisayısı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*