Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji ; » Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kalan Miras?

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kalan Miras?

10670057_809934565729776_763122010674709763_n

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kalan Miras?

1;Osmanlı’dan günümüze kalan okullar? 2;Osmanlı’dan günümüze kadar gelen hastaneler? 3;Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanıklık etmiş şirketler (fabrikalar) bulunuyor.4; Osmanlı’dan günümüze kalan köprü, liman , istasyon ,belediye binası ve diğer binalar?

Günümüzdeki birçok fakülte, yüksekokul (lise ve ilkokul) ve hastane (ve köprü liman-yol-adliye -belediye-binası) 2. Abdülhamit tarafından hizmete açıldı?

Şu makalenin hacmi müsait olsaydı osmanlı eseri olan faaliyetleri daha tafsilatlı bir surettte temas etmek isterdim fakat bunların sadece bir ikisine temas ettim.Merak edenler kaynakçadaki kitapları okuyabilirler.

Ne demiş; Osmanlı’dan kalan ne vardı? Mesela, Marmaray gibi, Boğaz Köprüsü gibi projeleri asırlar önce kafasında tasarlayan (2nci abdülhamidhan) usta yöneticileri vardı.145 yaşındaki Kızılay’ı 157 yaşındaki TCDD’yi 174 yaşındaki Jandarma’yı 150 yaşındaki Ziraat Bankası’nı 168 yaşındaki Polis Teşkilatı’nı 299 yaşındaki İtfaiye teşkilatı’nı 561 yaşındaki İstanbul Üniversitesi’ni 106 yaşındaki Fenerbahçe’yi 110 yaşındaki Galatasaray’ı 108 yaşındaki Beşiktaş’ı 1876’da açılan Meclis’i bıraktı bize Osmanlı…Mesela 1909-1918 arası, yani 9 senede ittihatçılar (1918-1923 sonrası m.kemal ve cuntası) geldi ve 700 yıllık koca imparatorluğu dünyadaki işbirlikçilerine adeta peşkeş çekti. 24 milyon kilometreden fazla toprağı vardı Osmanlı’nın. O (Trablusgarp, Adalar, Musul, Kerkük, Batum, Batı Trakya vb) 780 bin kilometreye düşürüp bunun adına zafer diyen yöneticileri yoktu.(5)

Osmanlı her ilde okullar , hastahaneler, yollar, binalar yaptırdı.

Osmanlı’dan günümüze kalan okullar.

İstanbul Üniversitesi(1453) Ankara Üniversitesi ,Siyasal Bilgiler Fakültesi (1859) Mimar Sinan Üniversitesi (1882) Galatasaray Üniversitesi(1481)Yıldız Teknik Üniversitesi (1911) Marmara Üniversitesi(1883) İstanbul Teknik Üniversitesi (1773)  Boğaziçi Üniversitesi (1863) İzmir Yüksek Okulu (1880-1893 ) Mimar Sinan Üniversitesi (1882) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1880) İstanbul Ticaret Üniversitesi(1882) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1453) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1470) İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi  (1857) İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (1908) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi(1846) Darul-funun’i (fen fakültesi) osmaniye adıyla eğitime açılan Bugün basın müzesi olarak kullanılan bina. istanbul müzesi. Darülfunun şahane(mülkiye mektebi)Veznecilerde bulunan fen fakültesi olarak kullanılan zeynep hanım konagı. Mekteb-i Humayunu’nun kuruluş gayesi, Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki vatandaşların il’ ilçe’ köy’ kasaba’ vs.gibi reislerinin çocuklarını İstanbul’da bir mektepde toplayıp, onlara Türkçe öğretmek, eğitim ve öğretimleri temin ederek; eğitilmiş olarak kendi bölgelerine / memleketlerine döndüklerinde, ögretmen, memur ve asker -polis (vb) olarak vazifelendirmekti. Osmanlı Devleti’ne mensup etnik-vatandaş çocuklarının eğitimi için açılan mektep. Mektebin binası Kabataş Lisesi’ne devrolundu.Ankara Üniversitesi ,17 Haziran 1880’de kurulan Mekteb-i Hukuk, Adliye Nezareti Adliye (ankara) Hukuk Mektebi’ne 1842 yılında kurulan Veteriner Fakültesi ve 1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler (hukuk) Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) Ankara Üniversitesi çatısı altında bir araya getirilmiştir.

Kastamonu Sanayi Mektebi (Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek-1869) Adapazarı Sanayi Mektebi (Teknik ve Endüstri Meslek -1890)Ankara Mekteb-i Sanayi- (Teknik ve Endüstri Meslek -1900) Diyarbakır Sanayi ve Ticaret  Mektebi (1894-1895) Yıldız Sağırlar Okulu, (Fatih Özel Eğitim Meslek Lisesi 1889) Sultanahmet Anadolu Teknik Lisesi , Bakırköy İlköğretim Okulu:1874 Kadıahmet İlköğretim Okulu: 1875,Okçu Musa İlköğretim Okulu: 1850 Kandilli Kız Lisesi:(1830 –1876) Beşiktaş Anadolu Lisesi: (1871)  Karşıyaka Kız Muallim (öğretmen) Mektebi (1915 ) İzmir Lisans ve Ticaret Meslek Mektebi, (1854 -1909)Sultanahmet Suphi Paşa Lisesi (16 Ocak 1883) Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi (1885) Atatürk Lisesi (1886) Antalya Lisesi (1889) Konya Anadolu Lisesi (1898) Kandilli Kız Lisesi (1916-1917) Fatih İlköğretim Okulu (1869) Trabzon Lisesi 1887,Şişli Terakki Lisesi- Şişli Lisan mektebi;1873 , Pertevniyal lisesi (1872)Cağaloğlu Anadolu Lisesi,(1850 ) Vefa Lisesi‎ Darüşşafaka( 1873) İstanbul Lisesi (1884-1885) Galatasaray Lisesi (1868) Davutpaşa Lisesi,(1485) Suphi paşa Lisesi (1883) Tophane Endüstri Meslek Lisesi / Bursa (1868)Rize ardeşen -aşağı durak lisesi ,Müze-i Humayun (bugünkü Arkeoloji Müzesi) (1891) Beyazıt Kütüphanesi, (1884 )Yıldız Arşiv ve Kütüphanesi, (1842 -1908)Hazine-i Evrak (başbakanlık arşivi) (1839)1860 yılında sadece Bursa’da 37 adet ipek çekim fabrikası ile 5000’in üzerinde ipek dokuma tezgâhı bulunuyordu.Bursa’daki Koza Han hâlâ ipek kumaşların satıldığı bir yer olarak bu işlevini sürdürüyor.Haydarpaşa Lisesi ,Adana (kız) Lisesi(1885), Ankara Lisesi(1884), Balıkesir Lisesi (1885), Bursa Lisesi (1888-89), İzmir Lisesi(1887), Konya Lisesi (1889), Kütahya Lisesi (1892), Diyarbakır Lisesi (1891-92), Sivas Lisesi (1892), Trabzon Lisesi (1884-85), Amasya Lisesi(1895), Bilecik-Söğüt Lisesi(Ertuğrul Gazi İlkokulu -1903), Yozgat Lisesi(1909), Çanakkale Lisesi (1892), Çankırı Lisesi (1891-93), Elazığ Lisesi ( 8. Kolordu Merkez Komutanlığı -1886), İstanbul-Çatalca Lisesi (1894), İzmit Lisesi (Gazi Lisesi-1887), Manisa Lisesi(Şehitler İlkokulu- 1887), Mardin Lisesi (902) Aydın Lisesi (1891), Antalya Lisesi(1898), Bilecik Lisesi (1906-07), Erzurum Lisesi(1889), Kayseri Lisesi 1893) Niğde Lisesi (902) .Bolu Lisesi( 1884-5-1888), Edirne Lisesi (1882-1891), Kastamonu Lisesi ( jimnastik salonu-1885), Kırşehir Lisesi (1890-1894), Burdur Lisesi (1906), Kırklareli Lisesi (1892), Maraş Lisesi( Ortaokul-1902), Samsun Lisesi (hastahane-892) Tokat Lisesi (1902) Denizli Lisesi (Oda Tiyatrosu -1874-1892), Isparta Lisesi ( İl Milli Eğitim Müdürlüğü -1861-1902) Sinop (1871-1893) Şark Eserleri Müzesi (1889-1892) Askerî Müze, Yıldız Arşivi ve Kütüphânesi, Beyezıd Kütüphanesi (1884) (bu örnekler çoğaltılabilir.)

Sultan İkinci Abdülhamid Han (1908) eğitime, sağlığa (hastaneler tamir görmüş ve günümüze kadar ulaşmıştır) ve bilime büyük önem verdi bu amaçla, Osmanlı’nın Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde kalan toprakları üzerinde 5 bin eğitim kurumu yaptırdı, Balkanlar, Akdeniz ve Afrika ülkeleriyle bu rakam 25 bine ulaşmıştır.

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen hastaneler;

Gurabahane-i Laklakan (hayvan hastanesi-düşkün leylek evi,- 1900 ) Beyoğlu Kadın Hastahanesi ,Beyoğlu Belediye Hastahanesi (1878-79) Yıldız Askerî Hastahanesi (1888) İstanbul Kuduz Hastahanesi (1887) Üsküdar Akıl Hastahanesi (1897) İstanbul Guraba Hastahanesi Ek Binalar (1900-1905)İstanbul Haseki Hastahanesi Ek Bina/Pavyonlar (1893) Gülhane Hastahanesi (1898)Beykoz Serviburnu Hastahanesi (1878) Beylerbeyi Hastahanesi (1877) Eyüp İplikhane Hastahanesi (1878)Kadırga Hastahanesi (1893) Üsküdar Nuhkuyusu Hastahanesi (1891) Üsküdar Şemsipaşa Hastahanesi (1877) Kağıthane Hastahanesi (1897) Çatalca Hastahanesi (1877) Haydarpaşa Numune Hastahanesi (1902-1903) Adana Guraba Hastahanesi (1898) Bursa Guraba/Hamidiye Hastahanesi (1879-1905)Edirne Askerî Hastahanesi (1887)Erzurum Numune Hastahanesi (1903) Gaziantep Hamidiye Hastahanesi (1903) Kırşehir Guraba Hastahanesi (1900) Safranbolu Kadın Hastahanesi (1900)Safranbolu Frengi ve Gureba Hastahanesi (1888)Çankırı Guraba Hastahanesi (1896) Eskişehir Guraba Hastahanesi (1896) İzmir (eşref paşa) Hastahanesi (1895) Haydar Pâşa(marmara üniversitesi) tıb fakültesi. Gülhane (gata) Askeri Tıp Fakültesi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet Vefik Paşa Hastanesi (şimdiki Memleket Hastanesi) Millet ve Devlet Hastahanesi (Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi) Türkiye Hastanesi ( 1894) Trabzon Askerî Hastahanesi, Erzurum Merkez Askerî/Maraşal Çakmak Hastahanesi,İzmir-Konak Askerî Hastanesi. (bu örnekler çoğaltılabilir.)

Ne demiş;  Osmanlı’daki çok sayıda vakıf ve onlara bağlı kuruluşlar ve hastaneler (okullar) Cumhuriyet’e geçerken lağvedilmiş, devlet resmi kurumlarına dönüştürülmüş veya satılmıştır.(18)

Kaynak; 1; İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarihe tanıklık eden okullar 2;Şamil Mutlu, 2nci. Meşrutiyet Devrinde İstatistik Bilgileriyle Eğitim 3;Mustafa Müftüoğlu, Tarihin Hükmü Her Yönüyle Sultan İkinci Abdülhamid3; İlber Ortaylı, İkinci Abdülhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğu 4;Hasan Ali Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim 5;Süleyman Özışık Osmanlı’dan kalan ne vardı 6; Necip Fazıl Kısakürek – Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han 7;  Osmanlı kültür medeniyeti 1-2 cilt .8;M.A.Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı 1- 2 9;Çoşkun Yılmaz, II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul, 10; Dr. Fatmagül Demirel -Sultan II. Abdülhamidin Mirası 11; İstanbul ticaret odası- ”Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü’ 12; Osman Doğan – Selman Kılınç Uzakları Görebilen Hükümdar12;II. Abdülhamid Dönemi Egitim Politikası Üzerine Önemli Bir Çalısma: “Mekteb-i Hümâyun, Osmanlı) 13; Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayun, Osmanlı 0imparatorlugunun Son Döneminde Devlet ve Egitim, Hletisim Yay., Hstanbul 2005, 14; H.Hilmi Işık Hakikat Kitapevi 15;Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi (Bayram Kodaman) 16;Sultan Abdülhamîd Han Devri Osmanlı Mektepleri – Osman Doğan 17; Prof. Bernard Levis Modern Türkiye’nin Doğuşu 18;Prof. Dr. M. Ramazan Yiğitoğlu Fatih Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Eylül-Ekim-Kasım 2011 tarihli Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 20. sayı, s: 20 19; Orhan., Bolak, Hastanelerimiz20;Yrd.Doç.Dr. Mehmet Karataş Tıp Tarihi21; Doç. Dr. Ahmet  Halaçoğlu -2nci Abdülhamid dönemi imar yapıları. faaliyetleri-Doktora -tezi;  http://eprints.sdu.edu.tr/135/1/TS00

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanıklık etmiş şirketler (fabrikalar) bulunuyor.

Çoruh Un Fabrikası (1904) Lokum ve Şekerli Mamuller Sanayii A.Ş’ (1777) ,Koska Gıda Sanayi ve Ticaret. Aş. (1909) ,Meyer A.Ş (1878) Stok Sınai Mülkiyet hizmetleri AŞ. (1887) ,Komili AŞ. (1878)Hacı Şakir Sabun Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,Teksima Tekstil Makina Sanayi A.Ş (1893) Alevli A.Ş.1898, Arkas Holding 1902 ,Koska Hacı Emin Bey 1907 ,Abdi İbrahim İlaç Sanayi A.Ş.1912 ,Erbak-Uludağ İçecek AŞ.(1912) Tuzcuoğlu Holding (1893) İlancılık reklam ajansı A.Ş (1909)Apikoğlu; Etsan Gıda Sanayi A.Ş. (1910) Defterdar Fabrikası (1836) Bakırköy .yün iplik sanayi ve ticaret limited şirketi. (1850)Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası (1876-1909) Bursa İpekböceği Enstitüsü ( 1888) Hereke dakuma fabrikası (1843) Günümüze dek varlığını sürdüren bu işletme sonradan devlet tarafından satın alınmış bugünkü adıyla Sümerbank Yünlü Sanayi Müessesi Hereke Fabrikası olarak 131 yıllık bir geçmişi günümüze aktardı.(1-2-3-4-5-6-7)

Osmanlı ; Dönemi itibari ile sanayileşme çabasına paralel olarak kurulan bazı devlet fabrikaları arasında Feshane-i Amire, Izmit Çuha Fabrikası, Veliefendi Basma Fabrikası, Hereke Kumaş Fabrikası, Bursa Ipek Fabrikası, Yeni Darphane, Zeytinburnu Demir Fabrikası ve Yıldız Çini Fabrikası’nı saymak mümkündür.

Bunların dışında bini aşkın örnek bulunmaktadır.

Sanayileşmede özel teşebbüs alanında kurulan Turgutlu, Kırkağaç, Biga, Tekirdağ ve Balıkesir’deki pamuk fabrikaları, Izmir’de susam fabrikası, Van aba fabrikası, Malkara, Midilli ve Çanakkale’de un fabrikası, Beyrut’ta kağıt fabrikası ve Trabzon’da kumaş, elbise fabrikası bu tür özel girişimlere örnek gösterebileceğimiz türden fabrikalardır. Bunların dışında 1840-1881 yılları arasında bini aşkın örnek bulunmaktadır. Osmanlıdaki devlet ve özel girişim sanayileşme çabaları sonucu kurulan fabrikaların bir çoğu cumhuriyet dönemi Türkiye’sine devrolmuştur. Özellikle büyük çaplı devlet fabrikaları 1960’lara kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.(1)

Ne demiş; Sümerbank Adana Bez Fabrikası (1885 ).1937 yılında Malatya Bez ve İplik T.A.Ş.’ne (Sümerbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası ortaklığı) devredildi. Fabrika 5 Eylül 1946 tarihinde Sümerbank tarafından satın alındı.(1-2-3-4-5-6-7)

Kaynak; 1;Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, cild 6, Ankara, 1951, sayfa 241.Sefer Şener, Osmanlı Sanayileşme Süreci ve bu Süreçte Özel Girişimin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisicild9,sayı3,2007,sayfa83,84.AyrıcaBakınız;http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt9.say%C4%B13/9.3%20%C5%9Fener.pdf 2;Ayrıntılı bilgi için bkz.; Abdülkadir Buluş, Osmanlı Tekstil Sanayii Hereke Fabrikası, (Doktora Tezi), 3;İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, ss.102-111.4; Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 12, 2012, 5; Tevfik Güran. 1992:235. “Tanzimat Döneminde Devlet Fabrikaları”, 150. Yılında Tanzimat, T.T.K.Yay., Ankara.6;Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü” Donald Quataert , 1993 Cambridge University Press 7;Milliyet 25.08.2014 -Çınar gibi markalar

Vakıf;

Osmanlıdan kalan vakıf sayısı  41.000 Türkiye’de özellikle İstanbul’da ekonomik ve ticari yapıların kökleri oldukça eskilere dayanır. Devletlerde süreklilik esastı ilkesi doğrultusunda; Genç Cumhuriyet’in, ekonomik temellerini, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı ticari ve sanayi mirası üzerine inşa edildiği söylenebilir. Türkiye’nin bugün, mukayeseli üstün olduğu birçok sektörün başlangıcı yüzlerce yıl öncesine dayanır. Bugün Türk gemi inşa sanayisinde dünya dördüncüsü olmasında en büyük pay hiç şüphesiz, Gelibolu’da 1390 yılında kurulan ve 15. yüzyıl ortalarında zirveye çıkan tersaneciliğimizdir.Aynı şekilde, Osmanlı İmparatorluğu’nda yünlü, ipekli ve pamuklu kumaş üretiminin temeli sayesinde, bugün Türkiye’nin en önemli ihracat kalemi tekstil sektörüdür.

Kaynak; Mustafa Bozdemir -Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Endüstriyel Mirasımız

Köprü, Liman , İstasyon ,Belediye Binası ve Diğer Binalar;

Haydarpaşa Hamidiye Köprüsü (1886) Alemdağ-Büyükdere Köprüsü, Kurbağalıdere-Çiftlikat-ı Hümayun Köprüsü , Baltalimanı ,Amasya-Gümüşhacıköy Hamidiye Köprüsü (1906)Kırklareli Şeytandere Köprüsü (1896) Kangal-Malatya Halil Rifat Paşa Köprüsü (1882-85) Trabzon Hamidiye Köprüsü (1885)Urfa Osmaniye Köprüsü (1892) Aydın-Nazilli Menderes Köprüsü Tecer-Gürün Halil Rifat Paşa Köprüsü (1882-85) Burdur-Antalya Göz Köybeli Köprüsü (1901) Bandırma Köprüsü, Soma-Babaçay KöprüsüTokat-Niksar Kelkit Çayı Köprüsü Ordu-Koyulhisar (Hamidiye) Çivil Deresi Köprüsü (1886) Yozgat-Boğazlıyan Beyler Köprüsü (1896-98) Bursa-Mudanya Geçit Köprüsü (1886) Bursa Deliçay Köprüsü (1901) Sirkeci Garı ,Haydarpaşa Garı , Gebze Demiryolu Köprüsü (1898)Sakarya Mekece İstasyonu (1898) İzmit Tren İstasyonu (1898) Sakarya Nehri Balaban Köprüsü (1898) Bilecik Pekdemir Köprüsü ,Bilecik Garı ,Eskişehir Tren İstasyonu (1897) Konya Tren İstasyonu (1897)İstanbul’da rıhtım inşaatı (1857) Tophane-Galata Rıhtımı (1892-1894) Haydarpaşa Rıhtım ,Mendireği (1903), İzmir Rıhtımı (1884), İzmit Rıhtımı (1905), İzmit-Derince Limanı (1895), Trabzon Limanı , Balıkesir-Bandırma Rıhtım ve İskelesi (1902), Zonguldak Rıhtımı (1890) ve birçok denize kıyısı olan büyük kentte bu dönemde inşa edilmiş olan örnekler mevcuttur.Konya Belediye Konağı ,Manisa Belediye Konağı Kastamonu Hükümet Konağı Ankara Hükümet Konağı Kalecik Hükümet Konağı Kızılkoca Hükümet Konağı (1900) Elazığ Hükümet Konağı (1894) Adana Hükümet Konağı (1877) Adana Hükümet Konağı Karız-Hokak Hükümet Konağı (1900)Amasya Hükümet Konağı Gümüşhacıköy Hükümet Konağı (1899) Balıkesir Hükümet Konağı Bandırma -Hükümet Konağı (1900) Aydın, Hükümet Konağı Bilecik Hükümet Konağı Çankırı Hükümet Konağı (1903) İzmir Hükümet Konağı (1891) İzmit,Hükümet Konağı Mersin, Hükümet Konağı Bursa,Hükümet Konağı Bursa-Yenişehir Hükümet Konağı Bolu Hükümet Konağı (1903) Tokat Hükümet Konağı (1892) Erzincan-Refahiye , Kuruçay Hükümet Konağı (1900) Muş Hükümet Konağı (1906) Hükümet Konağı Sinop Hükümet Konağı Manisa-Akhisar Hükümet Konağı (1901) Erzincan Hükümet Konağı (1884-85) Erzincan Belediye Dairesi (1897)Kirmasti Belediye Binası (1895) Beykoz-Yalıköy Hükümet Konağı ve Belediye Binası (1900) Konya-Ilgın Hükümet Konağı ve Telgrafhane (1887) Kırklareli Hükümet ve Adliye Dairesi (1890) Bursa Belediye Binası (1879) Kütahya Hükümet Konağı (1907) Ordu Hükümet Konağı (1897) Erzurum Adliye Binası (1901) (bu örnekler çoğaltılabilir.)

Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş 4 bin 136 kilometre ana hat demiryolu vardı.

Bugün tren ile seyahat edenler, bir baştan bir başa memleketteki bütün tren istasyonlarının Abdülhamîd hânın yaptırdığı istasyonlar olduğunu iftihar ile görür;

2nci Abdülhamidhan (İstanbul-Eskişehir-Ankara) ve (Eskişehir-Adana-Bağdat) ve (Adana-Şâm-Medîne) demiryollarını te’sîs etti. Osmanlı devletinde, dünyanın en büyük ve en uzun demiryolu şebekesi kuruldu. Cennet mekânın bu eserleri bugün bile ayaktadır. Bugün tren ile seyâhat edenler, bir baştan bir başa memleketteki bütün tren istasyonlarının Abdülhamîd hânın yaptırdığı istasyonlar olduğunu iftihâr ile görür.

Kaynak; 1; Osmanlı kültür medeniyeti 1-2 cilt .2;Abdülhamîd Devri Eğitim Sistemi (Bayram Kodaman, İstanbul 3; Prof. Bernard Levis Modern Türkiye’nin Doğuşu 4;Osman Doğan, Son Devir Osmanlı Hastahaneleri 5; Doç. Dr. Ahmet  Halaçoğlu -2nci Abdülhamid dönemi imar yapıları. faaliyetleri-Doktora -tezi;  http://eprints.sdu.edu.tr/135/1/TS00 5; TCDD 6; Rehber ansiklopedisi

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Osmanlı Devleti’nde Eğitim, Bilim ve Sanayi-Tüm Linkler;

http://yakintarihimiz.org/osmanli-devletinde-egitim-bilim-ve-sanayi-tum-linkler.html

Ar-ge yapılanma (ekonomik,sosyal ve bilimsel gelişmeler) süreci 2nci Abdülhamidhan devrinde atılmıştır. Cumhuriyetin temelleri abdulhamidhan devrine atımıştır.

http://yakintarihimiz.org/ar-ge-yapilanma-ekonomiksosyal-ve-bilimsel-gelismeler-sureci-2nci-abdulhamidhan-devrinde-atilmistir-cumhuriyetin-temelleri-abdulhamidhan-devrine-atimistir.html

Bugünkü Türkiye’yi anlamak istiyorsak Abdülhamid dönemini (1908) incelememiz gerekir.Abdülhamid döneminde meslek okulları ve yüksek (üniversite) okullar da açılmıştır.daha sayamadığımız birçok yenilik ve modernleşme hareketi bu dönemde görülmektedir.Sonuç olarak, II. Abdülhamid döneminde çağın gerektirdiği Ģekilde, modern sanayi hususunda eğitim yapılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde kurulan mektepler, Cumhuriyet dönemine de ışık tutmuştur.http://yakintarihimiz.org/francois-georgeonun-dedigi-gibi-bugunku-turkiyeyi-anlamak-istiyorsak-abdulhamid-donemini-1908-incelememiz-gerekir-abdulhamid-doneminde-meslek-okullari-ve-yuksek-universite-okull.html

Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanına dağılmış ihracat limanları, tarımsal üretim tesisleri, çarşı pazarlar, büyük mağazalar, yollar, demir yolları, fabrikalar, imalathaneler, gemiler, tersaneler ve barajlar, döneme ait fotoğrafla anlatılıyor.http://yakintarihimiz.org/osmanli-imparatorlugunun-dort-bir-yanina-dagilmis-ihracat-limanlari-tarimsal-uretim-tesisleri-carsi-pazarlar-buyuk-magazalar-yollar-demir-yollari-fabrikalar-imalathaneler-gemiler-tersaneler.html

Osmanlı Devletinde Sanayi.

http://yakintarihimiz.org/osmanli-devletinde-sanayi.html

2nci Abdülhamid Hanın uyguladığı akılcı sağlık politikaları sayesinde, Osmanlı’ya tıp alanında dünyadaki emsalleriyle başa baş giden tesisler kazandırılmıştır.

http://yakintarihimiz.org/2nci-abdulhamid-hanin-uyguladigi-akilci-saglik-politikalari-sayesinde-osmanliya-tip-alaninda-dunyadaki-emsalleriyle-basa-bas-giden-tesisler-kazandirilmistir.html

Osmanlı Devleti’ndeki Üniversiteler;http://yakintarihimiz.org/fen-ilimleri-universite-bugunku-istanbul-universitesinin-temelini-meydana-getiren-darulfunun-sahane.html

Google Aramaları

  • osmanlidan kalan fabrikalar
  • osmanlıdan kalanlar
  • Osmanlıdan kalan kurumlar
  • osmanlıdan cumhuriyete kalan miras
  • OSMANLIDAN KALAN MİRAS
  • osmanlı devletinden miras kalan yapılar
  • cumhuriyetin devraldığı eğitim mirası
  • osmanlıdan günümüze kalan okullar
  • osmanlı devletinden miras kalmış eserler
  • osmanlıdan kalan eğitim kurumları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*