Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » Osmanlı’nın Geniş Adaleti

Osmanlı’nın Geniş Adaleti

Osmanlı'nın Geniş Adaleti

Osmanzade Taib’in Hadikat-üs Selatin isimli eserinde anlatılan, Yıldırım Bayezid dönemine ilişkin ilginç bir Bilgi…Osmanlı tahtında genç padişah Yıldırım Bayezid oturuyor…Emir Sultan merhum ise, tekmil Osmanlı Devleti’nin “Müftiil enam”ı, yani Yüksek Mahkeme Başkanı.Bir davada Padişahın mahkemeye gelip şahitlik etmesi gerekiyor.Padişah geliyor. Şahitlik edeceğini söylüyor. Fakat Emir Sultan merhum, şu gerekçeyle Yıldırım Bayezid’in şahitliğini reddediyor. İmparatorluk Türkçesiyle diyor ki:
“Terk-i cemaat eyledüğün şuyu’ bulmağılen, şahadetün caiz değildür.”İmparatorluk Türkçesini cumhuriyet Türkçesine çevirelim:”Namazlarını cemaatle kılmadığın söylendiğinden (aksini ispatlayana kadar) şahitliğini kabul etmiyorum.”Buna karşılık Padişah’ın tavrı, okul kitaplarımızda, ya da yukarıda adını andığım kitapta iddia edildiği gibi, “Urun kellesini” tarzında değil, çünkü o da adalete inanıyor. Eksikliği gidermek için de hemen tedbir alıyor: “Hünkâr, saray-ı hümayunları pişgâhında bir camii şerif bina idüb evkaat-ı hamsede cemaate müdavemet buyurdular.
“Yani, Yıldırım Padişah, sarayının bahçesinde bir cami yaptırmış (bugünkü Yıldırım Bayezid Camii) ve beş vakit namazını bu camide cemaatle kılmaya başlamış.Böylece adalet tecelli etmiş.

Kayıtdışı Tarihimiz – Yavuz Bahadıroğlu

Google Aramaları

  • osmanlı ile ilgili sözler
  • adaletle ilgili karikatürler
  • yavuz bahadıroğlunun osmanlı yazıları
  • osmanli hikayeleri
  • osmanlı padişahlarının adaleti anlatmak için söylediği sözler
  • en adaletli osmanlı padişahı
  • osmanlının adaletli padişahı
  • padisahlarin adaletle ilgili hikayeleri
  • urun kellesini
  • osmanlida adaletle ilgili sozler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*