Son Haberler

Yunan Ordusunun Galibiyete Rağmen Müttefik (ingiliz) Devletlerin Baskısı İle Geri Çekilmiştir. Mustafa Kemal’e Yunanlılarla olan anlaşmazlığı harp yoluyla halletmesi işaret edildi. Ve bu meselenin halli (ingilizler tarafından) ona bırakıldı? Yunanlıları Trakya’dan çıkarmasına gelince: Bu, herkes tarafından bilinen bir komedyadır?

Londra konferansının başarısız olması, Mustafa Kemal ile Fransa, İtalya ve Rusya arasında ittifaklar yapılmasıyla harp problemlerinden Yunanistan meselesinden başka ortada bir şey kalmadı. Bunun için Mustafa Kemal’e Yunanlılarla olan anlaşmazlığı harp yoluyla halletmesi işaret edildi. Ve bu meselenin halli ona bırakıldı. Bunun için cephane ve erzak hazırlıkları yapılıyor, ordu teçhiz edilip miktarı artırılıyordu. Her taraftan sel gibi silah geliyordu. Bariz ... Devamını Oku »

Kurtuluş Savaşında Yedi Düvele Karşı Savaşmadık!…? Milli Mücadele’de sadece Yunan’a karşı savaştık;Milli Mücadele Dönemi Aslında Basit (küçük) bir Türk-Yunan Savaşıdır. İngilizlerin istedikleri rejimin kurulması için üç seneden daha fazla süren bir katliam(ve siyasi) süreciydi.

Oysa ki, YEDİ DÜVELE karşı savaştık demeleri, sadece Yunanistan’la savaştan başka bir şey değildir. Gerçekten de İngilizlerle 1918’den sonra hangi cephede savaşıldı? Fransızlar ve İtalyanlarla hangi cephede savaşıldı? Antep, Maraş ve Urfa da ise genellikle halk,(sütcü imam gibi hareketleri) Fransızlara karşı direndiler. Askeri (düzenli ordumuz) olarak Fransızlarla da bir askeri cephe savaşı olmadı. Kemal Tahir’in deyimiyle; halk, bir saraydan başka bir ... Devamını Oku »

Türkiye Cumhuriyeti’nin Mimarı İngilizlerdir.İngilizlerden Bize Açıkça Cumhuriyet Teklif Geliyorİngiliz hükümeti, Ankara hükümetine ”Cumhuriyet rejimine geçin,Başkenti Anadolu’ya taşıyın ve Padişahı siyaset dışı bırakın” teklifi; Kazım karabekir anlatıyor.

İngilizlerden Bize Açıkça Cumhuriyet Teklif Geliyor; İngiliz hükümeti, Ankara hükümetine ”Cumhuriyet rejimine geçin,Başkenti Anadolu’ya taşıyın ve Padişahı siyaset dışı bırakın” teklifi; Bayburt civarındaki Mehdi’yi tenkil ettiğimizin ertesi günü İngiliz kaymakamı Rawlineson İstanbul’dan Erzurum’a geldi ve hemen de beni makamımda ziyaret etti. (27.11.1335/1919). Tam iki saat konuştuk. Lord GÜRZON diyor ki: (anlattıklarının hülâsası şunlardır): a- Şimdiye kadar sulh yapmadığımızın sebebi, Türkiye’de ... Devamını Oku »

TC’Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi’dir.

TC’Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi’dir. Türkiyeyi Kimse Kurtarmadı! Tarihi gerçekler de bunun en büyük ispatıdır..Zaten sadece Resmi Propagandayı yani okul kitaplarını,televizyonlarda bize dayatılanı anlatılanı fazla beynimize yaklaştırmadan daha sağlıklı bir mesafeden ve objektif gözlerle 89 yıllık tarihimizi takip ve analiz edersek kolaylıkla bunun ap açık bir Proje olduğunu görür ve anlarız. T.C. projesinin en önemli maddeleri; 1-Halifeliği kaldırmak (böylelikle İslam ... Devamını Oku »

Yunanlıları İzmire taşıyanlar da ingilizlerdir.

Biz İngilizler,(hristiyan,siyonizm mason projesi) mutlu yaşamamız için, bütün dünya devletlerinde ve müstemlekelerimizde (misyoner -hrıstyan ) ve işbirlikçileriimiz ile siyasi oyunlar, savaşlar çıkarmak zorundayız. Osmanlı Devletini de islam dünyasını ancak böyle yıkabiliriz. Böyle olmazsa, sayıca az bir millet, sayısı çok olan bir millete nasıl hükm edebilir? Tarih, “Bütün inkılâbların, halkın ayaklanmasından kaynaklandığını göstermiştir”. Müslümanların ittihâdları, muhabbetleri bozulup, kuvvetleri dağılınca, onları rahatça ... Devamını Oku »

Hıristiyanlar, (ingiliz,siyonist mason projesi) islâm devletlerini yıkamadıkları için, siyâsî oyunlarla, yalanlarla, hîlelerle, içerden yıkdılar. Bunların topraklarında, muhtelif, laik (yahudi merkezli kimselerle) hükûmetler kurdular.

Bugün ilm adamları, açık olarak görüyor ki, fennin ilerlemesi, fen bilgisindeki her ileri bir adım, islâm dînini kuvvetlendirmekde, islâm düşmanlarının iftirâlarını çürütmekde, maddeye tapan ateistleri rezîl etmekde, yere sermekdedir. Fakat ne yazık ki, fen adamı şekline giren, üniversitede okumuş, ba’zı din câhilleri, fende geri kalmağı behâne ederek, islâm düşmanlığı yapıyorlar. Bu diplomalı kâfirler, temiz gençleri aldatmak için, (İslâmiyyet gericilikdir. Terakkîye ... Devamını Oku »

İngilizlerin, (hırıstyan,siyonizm,mason projesi) Sömürdükleri yerleri idâre edenlerin adları, Ahmed, Mehmed, Mustafâ, Alî gibi müslimân ismleri idi. Bunların göstermelik parlamentoları (meclis) olmuş,hep ingilizlerin emri ile hareket etmişlerdir.

Batılı islâm düşmanları yeri geldiğinde, kaba kuvvet ile, yeri geldiğinde çeşidli oyunlarla elde etdikleri islâm devletlerini, islâm milletlerini asrlarca sömürdüler. Bu ülkelerin, yer üstü, yer altı ne kadar servetleri varsa bunları alıp götürdüler. Ayrıca ma’nevî yönden hem dinlerini, hem de dillerini, örf ve âdetlerini kaybetdirdiler. Bu islâm düşmanı sömürgeci devletlerin başını İngiltere çekiyordu. İngilizler (hırıstyan,siyonizm,mason projesi) halkı dinden uzaklaşdırmak için ... Devamını Oku »

İngilizlerle yahudiler, yalanlarla, müslüman evlatlarını aldatıp, Osmanlı İslâm devletini yıktılar. . Müslümanları aldatmak için, satılmış nâmussuzları kullanmaktadırlar. Bunları kahraman olarak tanıtırlar.

İngilizlerle yahudiler, yalanlarla, müslüman evlatlarını aldatıp, Osmanlı İslâm devletini yıktılar. . Müslümanları aldatmak için, satılmış nâmussuzları kullanmaktadırlar. Bunları kahraman olarak tanıtırlar.Kıdemli albay Hüseyin Hilmi Işık, Büyük oyunu Ifşa Ediyor Mustafâ kemâl Paşa: 1881 de Selanikde doğdu. Osmânlı ordusunda subay oldu. 1923 de Lozan antlaşması ile Osmânlı devletine son verip, Türkiye Cumhûriyyetini kurdu. (S.704) Hilâfet-i islâmiyyenin birân evvel kaldırılması, ingilizlerin birinci ... Devamını Oku »

Bandırma Vapuru’yla Anadolu’ya açılan Mustafa Kemal, habersiz bir kaçışla değil, İngilizlerden alınan vizeyle resmi bir görevle ayrılıyor İstanbul’dan.Anadolu’ya gidecek kişinin M. Kemâl olmasını İngilizler istedi! Peki Neden?

Bandırma Vapuru’yla Anadolu’ya açılan Mustafa Kemal, habersiz bir kaçışla değil, İngilizlerden alınan vizeyle resmi bir görevle ayrılıyor İstanbul’dan.Anadolu’ya gidecek kişinin M. Kemâl olmasını İngilizler istedi! Peki Neden? Anadolu’ya gidecek kişinin M. Kemâl olmasını İngilizler istedi! Peki Neden? M. Kemâl: Bu davetin mâna ve mahiyetini anlıyamadım, istizah ettim; bir taraftan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi olan Cevad Paşadan da ‘sordum, müşarünilehten 11 ... Devamını Oku »