Son Haberler

Acaba İngiltere Kralı Lozan için ne demişti?

Acaba İngiltere Kralı Lozan için ne demişti??

İngilitere Kralı, Ocan 1924’te yaptığı Parlementoyu Açılış konuşması müsveddesinde üyelere yeni yasama yılında neler yapılacağını izah ediyor. Yoksa birkaç sonraki Hilafetin kaldırılmasına işaret mi ediyordu? “Gizle kaydıyla Milli Arşivler koleksiyonuna alınan Kral’ın konuşmasında bir cümle özellikle dikkat çekiyor: “Bu antlaşma ile yeni bir çağ açıla caktır.” Gerçi sonradan Parlemento “Türkiye ile aramızda yeni bir çağ açılacaktır” şeklinde düzeltecektir cümleyi ama ... Devamını Oku »

TARİHİMİZ YAĞMALANDI MI

Yapılan İnkılaplardan Sonraki Durum...

Önce ruhlarımız yağmalandı.Köklerimizden koparıldık. …Hafızasız kaldık.Biz aldatılmış bir nesiliz. Evde dinlediklerimiz bir türlü, okulda duyduklarımız bambaşka türlüydü. Evde konuşanlar,okuldakilerden korkarlardı.Bu korku ile ürkektiler,hep çekingen davranırlardı.Onların,adeta gizlice dinledikleri yaşlı insanlar vardı.O dönemin çocukları olan bizler,bu küskün neslin aralarındaki sohbetlere,büyük bir merakla kulak misafiri olurduk.Konuşmalarını bütünüyle anlayamasak da;haşlanmış,taşlanmış ve dışlanmış insanları dinlediğimizi çok net hissederdik. Bizler çocuk yaşımıza rağmen çok merak ederdik: ... Devamını Oku »

60’lardan Sonra

"60'lardan Sonra

“60’lardan Sonra Batılılaşmak, Batı irfanı ile kaynaşmaksa, Batılılaşmamıştık. Batı medeniyeti liberalizme dayanıyordu, liberalizm sanayi­leşen Avrupa’nın, başka bir deyişle burjuvazinin dünya gö­rüşüydü. Bizde ne sanayi vardı, ne burjuvazi. Avrupa’nın “Batıksınız” teklifi tek anlam taşıyordu: “kapitalizme teslim olunuz”. Bürokratlarımız Batılaşmaktan çok, Batılaşmış gö­rünmek istiyorlardı. Avrup a’yı tanımıyorduk ama kendimi­zi de unutmuştuk. Korkuyorduk düşünceden. Zirvelerde dolaşmamız yasaktı. Batı’yı batı yapan düşünce fatihlerinin yalnız ... Devamını Oku »

İnkılapların Nasıl Yapıldığına Dair Örnek

İnkılapların Nasıl Yapıldığına Dair Örnek

“Birinci Cumhurreisinin günlük hayatıyla ilgili olarak 12 yıl sofracı ve hizmetçilikle yanında bulunan bir zatın hâtıralarında şu bölümleri iktibas ediyoruz: “O gece yemek, sabahın beşine kadar sürmüştü, çoğu geceler böyle olur, meclisin ho…rozlar öterken dağıldığı görülürdü. Bu yüzden Atatürk de sabah saat beşten önce yatağına girmezdi… Atatürk her gece yarım kilo (şarap) içerdi. Mezesi de sa dece tuzlu leblebiydi”, (sf. ... Devamını Oku »

Osmanlı Kadını Zevkli ve Beceriklidir!

Osmanlı Kadını Zevkli ve Beceriklidir!

Padişah anaları yabancıdır Türk ırkını bozmuştur” demek onlara atılabilecek en büyük iftiradır…Hayırda yarış konusunda ise erkeklerden aşağı kalmazlar. Payitaht İstanbul başta olmak üzere hanım sultanların Osmanlı coğrafyasına serpiştirdiği nadide hayır eserleri bugün bile göz kamaştırıyor. Böyle bir iftira ruhlarını incitmekle kalmaz hayatın gerçeklerine de aykırı düşer. Çünkü insan mensup olduğu ırktan değil insanlığa katkılarından kıymet alır. Bu anlamda padişah anaları ... Devamını Oku »

Osmanlı Hiçbir Zaman Gerilemedi..

Osmanlı Hiçbir Zaman Gerilemedi..

Önce, şunu söylemek gerekiyor: İslam alemi, Osmanlı devleti gerilemedi, yavaş yavaş ilerledi. Ama Avrupa, teknik alanda dev adımlar attı. Bu sebeple ona nisbetle geri kalmış göründü. Yoksa, 17. Yüzyıl, 16. Yüzyıla, 18. Yüzyıl da 17. Yüzyıla göre Osmanlıların her alanda ilerleme yüzyıllarıdır. Yükselme, duraklama, ve gerileme diye Osmanlı tarihini üçe bölme, yanl ış bir yorumun verimidir. Osmanlı Devleti, kuruluşundan 19. ... Devamını Oku »

Bugünkü manzara aşağı yukarı bir dikdatör manzarasıdır

Bugünkü manzara aşağı yukarı bir dikdatör manzarasıdır

“M.Kemal:” İtiraf edelim ki, hâlâ ve hâlâ münevveranımızın gençleri arasında halk ve avama tetabuk muhakkak değildir [aydınlarla halk arasında uyum, kesinlikle sağlanabilmiş değildir]. Memleketi kurtarmak için bu iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdurmak, yürümeye başlamadan evvel, bu iki zihniyet arasındaki tetabuku tevlit etmek [uyumu sağlamak] lazımdır. Bunun için de biraz avam kitlesinin yürü mesini tacil etmesi [hızlandırması], biraz da münevverlerin çok ... Devamını Oku »

Daha cumhuriyet yokken Osmanlı çok partiye geçti

Daha cumhuriyet yokken Osmanlı çok partiye geçti

Tarihçi Ali Satan, Türklerin yirminci yüzyıla 1908’deki II. Meşrutiyetle başladığını belirterek, “Osmanlı cumhuriyetten önce çok partili hayata geçmiş. Muhalefet partileri ve muhalif basın mevcut. 1918’e kadar meşrutiyet döneminde Türkiye çok partili dönemi yaşıyor. Cumhuriyetle birlikte tek partili hayata dönüyor” dedi. Daha cumhuriyet yokken, Osmanlı çok partiye geçmişti Türkiye’nin bölgesinde güçlenmesi Halifelik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Kimine göre halifelik devam etseydi ... Devamını Oku »

Bu Mustafa Kemal Dinsiz Değil Öyle mi?

Bu Mustafa Kemal Dinsiz Değil Öyle mi?

“Tarihle az çok uğraşanlar takdir ederler ki; bu ülkede iki şahıs hakkında gerçekleri söylemek, tasavvurun fevkinde bir derecede güçtür. Bunlar Sultan II.Abdülhamid ve Mustafa Kemal Paşa’dır. Zira her ikisi hakkında da yazılmış olanların kahir ekseriyeti yalandır. Bu yalanlar, bunlardan birincisinin aleyhinde, ikincisinin ise lehinde vâki olmuştur! Sultan Abdülhamid hakkında gerçeği söylemek için kânuni bir mâni yoksa da, yalanların kesâfeti(yoğunluğu) sebebiyle ... Devamını Oku »