Son Haberler

Tesettür Yasaklanması

M.Kemal’in daha 1916′da haklarında ”Serbestliklerini vermek” notunu düştüğü ”kadın” oyunun son perdesinde sahneye itelenir.Tek bir ”Selamun Aleyküm”e bile tahammül edilmeyip,yerine ”günaydın” ın getirildiği;”Adab-ı Muaşeret kitabı ile bir asri işaretin reklamının edildiği sırada,kadınlar yavaş yavaş ”asri hayat”a ısındırılır.Balolar,”güzel bacak” müsabakaları,güzellik yarışmaları,açılıp saçılmalar birbiri ardınca gelir. Daha Eylül 1925′te ”güzel bacak müsabakası” başlar.Aynı sıralar,kızlı-erkekli dans yarışmalarının başladığı tarihlerdir de.1931′e gelindiğinde ise,güzellik yarışmaları ... Devamını Oku »

Kemalizm

Mustafa Kemal’in Nutuk’unun sonunda yer alan ve ”Ey Türk Gençliği” hitabı ile başlayan bölüm,Hz Muhammed’in ”Ey İnsanlar!” diye başlayan ”Veda Hutbesi”ne tekabül ettirilmiştir.Hz Muhammed,Veda Hutbesi’nde inananlara,kendisinden sonra eski kötü alışkanlıklarına,cahiliye devrine dönmemelerini,emaneti sahibine vermelerini,faizden kaçınmalarını,kan davasından vazgeçmelerini,kadınların haklarınıgözetmelerini,emanetini(dini) korumalarını vb.öğütlemekte ve Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını bildirmektedir. Mustafa Kemal ise,”Gençliğe Hitabe” olarak adlandırılan metinde,bütün insanlara değil,bir zümreye gençliğe hitap ... Devamını Oku »

Kazım Karabekir ve Hilafet

17 Mart Bursa’dan trenle 2 saatte Mudanya’ya buradan da vapurla İstanbul’a geldim.19 Mart ise Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’yı Kadıköy’deki evinde ziyaret ettim.3 saat kadar görüştük. Kendilerine Sivas Kongresi’nden komutanlar toplantısı sırasında Sivas’a geldikleri zamanki sözlerini hatırlattım.Şimdiyse M.Kemal’i çok yanlış yollara sevk ettiklerini pek acı bir dille söyledim.Misal ol arak da 16 Aralık’ta İstanbul’dan Ankara’ya giderken,4.Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa’ya verilen emri ... Devamını Oku »

Sultan Vahidüddin

Ceddim Osman Gazi’den Selim-i Evvel’e (Yavuz) kadar Devlet-i Osmaniyye namıyla Türk Saltanatı vardı.Selim-i Evvel’den sonra ise,bu saltanat ”Hilafet”in inzimamıyla ”Saltanat-ı Muhammediye” haline gelmişti. Şimdi bana bigayr-i hakkın (Haksız Olarak) ihanet-i vataniyye isnad edenler,hilafeti hukuk ve nüfuzunu tecrid ve tadil ederek bu ”saltanat-i Muhammediye’yi yıkmışlar ve yanlız vatanlarına değil,bütün Alem-i İslam’a ihanet etmişlerdir. Kaynak:Hüseyin Nesimi-i Giridi – Sahib-i Zuhur Devamını Oku »

Şehid-i Muazzez,Hakaan-ı Mağfur Sultan Abdülaziz

O sırada batılılaşmak istikametinde gemi azığa alan devlet ricali,medeni hukuk münasebetleri için Fransızların meşhur Napolyon zamanında yapıldığından ”Napolyon Cod Civil” olarak anılan kanunu alıp müslüman Türk milletine tatbik etmek istiyolardı. Sultan Abdülaziz büyük fıkıh alimi ve tarihçi Cevdet Paşa’nın da ikazı üzerine bu sakim davranışı önledi. Cevdet Paşa riyasetinde ”Mecelle Cemiyeti” adıyla bir heyet teşkil edilerek,İslam Hukuku’ndan bir ”Medeni Hukuk ... Devamını Oku »

Türk Tarih Tezi (Irkçılık)

Reşit Galip, Mustafa Kemal’in “Tarih Tezi”nişöyle anlatmaktadır: “Türk tarihi hakkında Gazi Mustafa Kemal’in tezinin başlıca esasları şunlardır: 1- İnsanlığın beşiği Orta Asya’dır. Hayat en evvel orada başladı ve en evvel orada tekâmül etti. 2- Dünyanın ilk medeniyeti Orta Asya’da ve Orta Asya’nın aslî halkı ve ilk sakini olan Türkırkı tarafından kuruldu. 3- Türk ırkını antropolojik ırk tasnifinde brakisefal-Alpin tipi temsil ... Devamını Oku »

Yakın Tarihimizin Bir Siyaset Dahisi

O’nun 33 senelik saltanatı boyunca kendi iradesinin dahil olduğu bir tek harp vaki olmuş ve ondan da parlak bir zaferle çıkmıştır.Bu,1897 Türk-Yunan Harbi’dir Devri (1876-1909) iç ve dış düşmanlarının el birliği ile ortaya çıkardıkları ”Boğazlar”,”Bulgaristan”,”Girit”,Bosna Hersek” ve ”Ermeni” meseleleri gibi halli güç buhranlara sahne olduğu halde düşmanlarının birbiriyle olan ihtilaflarından istifade suretiyle devletin mülki tamamiyeti koruyabilmiştir.Gerçekten ‘O’nun arzusu hilafına ortaya ... Devamını Oku »

Sultan 2.Abdülhamid ve Teodor Herzl

Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin iktidarı hengamında aralarından Teodor Herzl adında bir ideolog zuhur ederek Yahudiler’in Filistin’e dönüş davalarını tazelemeye koyuldu.Bunun için,Viyana’da yayınlanan ”Nouye Presse” gazetesinin muhabiri olan Teodor Herzl önce ”Der Juden Stadt” yani ”Yahudi Devleti” isimli bir kitap yazdı.Arkasından fikirlerini daha geniş bir yahudi topluluğuna intikal ettirebilmek için İsviçre’nin Basel şehrinde ilk siyonist kongreyi topladı.Siyonizmin gayesi,Filistin’i ele geçirip orada ... Devamını Oku »

Hamd olsun şimdi ihtiyacım yoktur!’

Vahidüddin Han,Avrupa’da sıkıntı içinde bulunduğu zaman,külliyetli bir miktar para toplanıp Ağa Muhammed Nurettin Cafer isminde bir zat vasıtasıyla kendisine gönderilmiştir.Fakat ravinin belittiğine göre,merhum Vahidüddin Han,bu parayı kabul etmemiş ve; ”Hamd olsun şimdi ihtiyacım yoktur!” demiş.Parayı götüren zat ise; ”Bu parayı müslümanlar İslami bir hizmete sarf etmeniz için göndermişlerdir” diye Halife’nin gönlünü almak suretiyle parayı almasını temin etmek istemişti.O zaman Halife,parayı ... Devamını Oku »

Closetakipet
Bu sadece siteye ilk girişinizde çıkar. Beğenerek bize destek çıkabilirsiniz.

Facebook Sayfalarımız
Twitter
Youtube Kanallarımız