Son Haberler

TARİHÇİ KEMAL KARPAT: Dünya Osmanlı hoşgörüsünün çok gerisinde

Yeni Asya’ya konuşan Osmanlı tarihçisi Kemal Karpat, Osmanlının yüzyıllar önce azınlıklara tanıdığı hakların bugün de çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Çünkü bugün Osmanlıda… ki hoşgörü ve azınlıklara tanınan hakları hâlâ o genişlikte tanımak, derinleştirmek mümkün olmuyor” şeklinde konuştu. DÜNYA, OSMANLI HOŞGÖRÜSÜNÜN ÇOK GERİSİNDE “Aslına bakarsanız bugün dahi yeni bir medeniyet üretiyoruz. Türkiye’de olup biteni başka bir yerde göremezsiniz. Kendine özgü ... Devamını Oku »

İyi ki İnönü Lenin karşıtı değildi

İsmet İnönü’de nedense bir eziklik kompleksi bırakmış olan Said Nursî, bir politikacı, bir tarikat kurucusu filân değil, sadece bir Kur’ân tefsircisi ve İslâm bilginidir. Günlük hâdiselerden bile ısrarla kaçan Nur-sî’nin ruhunu eserlerini ve okuyucularını siyasete zorla karıştıran İsmet Paşa ve paralelindeki gazeteler oluyordu. Nitekim “Nur risaleleri” peşine düşüldükçe basılıp okunmuş, lehte aleyhte hükümler oldukça yayılmıştır. Yani İsmet Paşa ve benzerleri ... Devamını Oku »

Atatürk,Sultanlık için korkak, zelil ,sefil, rezil,insanlar diyor..

Atatürk’e göre cumhuriyet nedir ve sultanlıktan farkı nedir? Cumhuriyet fazileti ahlakiyeye müstenit bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık korku ve tehdide müstenit bir idaredir.Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuskar insanlar y etiştirir. Sultanlık korkuya, korkuya tehdide müstenit olduğu için korkak, zelil ,sefil, rezil,insanlar yetiştirir(*). Aradaki fark bundan ibarettir. (İzmir kız öğretmen okulunda bir konuşma, 14.X.1925) a.s.d. 2,sf 231; Hakimiyetiş milliye: 15.X.1925 (*) ... Devamını Oku »

Kurutuluş Savaşı Miti

Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Savaşı mitinin bu kadar yaşatılmasında fayda görmüyorum. Diğer milletlerde mitlerin yaşı elli senedir. Kurtuluş savaşı mitleri elli seneden fazla yaşatılmaz. İstila büyük milletler için bir kazadır. İkide bir anılmaz, hatırlanmaz. Fransa ve Paris iki defa işgal edilmiş. Hiç bir Fransız “kurtuluş günü” yapmaz. Cemil Meriç ile Sohbetler-Halil Açıkgöz) Devamını Oku »

Kadınlara oy hakkı verilmesi,Tek Parti rejiminin demokratik niteliğini gösterir mi ?

Serbest seçimlerin olmadığı bir yerde oy hakkının ne anlama geldiği yeterince üzerinde durulmuş bir husus değildir.Seçme hakkı ve imkanı olmayan “seçimlerde” oy vermek bir haktan çok belki bir ödev veya mecburi devlet hizmeti sayılabilir.Bu anlamda Türkiye’de kadınlara oy hakkının,1930 veya 1935′te değil, bütün Türk vatandaşlarıyla birlikte, 1950′de verilmiş olduğunu kabul etmek daha doğrudur. Sevan Nişanyan (Yanlış Cumhuriyet Atatürk ve Kemalizm ... Devamını Oku »

Mustafa Sabri Efendi’nin Mustafa Kemal konusunda padişaha muhalefeti

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Mustafa Kemal’in padişah tarafından Anadolu’ya gönderilmesi hadisesine dair hatıralarını da şöyle anlatmıştı: Padişahın Mustafa Kemal Paşa’yı Anadolu’ya göndereceğini kestirince, bir din borcu olarak, kendisiyle görüşmek ve buna mani olmak istedim. Çünkü endişelerim vardı. O ana kadar elde ettiğim bilgiler de bu endişelerimi kuvvetlendiriyordu. Miralay Sadık Sabri Bey’in ve arkadaşlarının tahkikatı da bu yöndeydi. Beni ikaz etmişlerdi. ... Devamını Oku »

Sadık Sabri Bey’e, Enver Paşa’dan sonra Fevzi Çakmak Paşa’yı da sormuştuk. Şunları söyledi:

Fevzi Paşa Makinadir “Fevzi Paşa, bir makinadır. Bilgilidir, okur, okumayı öğrenmeyi sever. Fransızca, İngilizce, Almanca bilir. Çünkü temiz bir gençliği vardır. Herkes orda burda gezip kopukluk yaparken, o, oturup çalışmıştır. Çok kuvvetli hafızası vardır, unutmaz…” Bunun üzerine Sadık Sabri Bey’e sorduk: “Peki efendim, Fevzi Paşa madem böyle temiz ve kıymetli bir insandır; bu hadiselere niçin seyirci kaldı, bir iş göremedi?” ... Devamını Oku »

İrtica Teranesi Bir Tedhiş Silahıdır

Gustave Le Bon’un bir tekrar nazariyesi var.Der ki;En batıl fikirleri tekrar ede ede büyük bir hakikatmiş gibi kabul ettirmek mümkündür.Bir takım bozguncu adamlar vardır,içtimai nizamı bozacak bir takım  fikirler ortaya atarlar.İkinci tabakadaki adamlar bu fikirleri mütemadiyen tekrar ederler,yazarlar,söylerler,bıkmadan usanmadan tekrar edip dururlar.Üçüncü tabakadaki insanlarda bunları okuya okuya,dinleye dinleye,kendi fikirleri gibi imiş gibi benimserler.Bu suretle delalet yayılır,batıl hakka galebe eder.Eğer hakikat ... Devamını Oku »

Halkçılar(CHP), bütün hakikatleri bâtıla çevirdiler

Milliyetçi olduğunu ilân ettiler. Fakat, milli mefahire, millî an’aneler, millî şeaire asla hürmet göstermediler. * * * Türbeleri kapattılar. Fakat, bir taraftan yeni türbeler yaptılar. * * * … Dilimizi özleştireceğiz dediler. Fakat, asırlardan beri Türkün malı olan kelimeleri attılar, bunların yerine büsbütün yabancı, acayip, maskara, uydurma kelimeler koydular.. * * * İbâdet serbesttir dediler. Fakat, Allahu. Ekber diyenleri zindana ... Devamını Oku »

Closetakipet
Bu sadece siteye ilk girişinizde çıkar. Beğenerek bize destek çıkabilirsiniz.

Facebook Sayfalarımız
Twitter
Youtube Kanallarımız