Son Haberler

Abdülhamid’e Kasd

Abdülhamîd hakkındaki kast o kadar büyük, köklü ve plânlıdır ki, onu her ne pahasına ve hangi usulle olursa olsun çürütmek için, hissî vesahte tarafından fikrî, el atılmadık vâsıta bırakılmamıştır. Abdülhamîd’in Abdülmecid’den gelmediğini,… saray hizmetçilerinden bir ermeninin piçi olduğunu iddia etmeye kadar… Biricik delilleri de,Abdülhamîd’in yüzü ve tipidir. Bu yüz ve tip ermeni farikasını belirtiyormuş ve Abdülmecid’in çehre ifâdesini tutmuyormuş… Hattâ ... Devamını Oku »

Kağıdı İlk Kez Batı,Doğudan Öğrenmiştir

Araplar 751 yılında Çinli savaş tutsaklarını Semerkant’a yerleştirir.Bir zanaatla uğraşarak özgürlüklerini satın alma imkanı verilince,bu tutsakların bir kısmı kağıt üretiminde çalışmaya başlar.Ülkdede canlı bir kağıt endüstrisi gelişir.Üretim yöntemleri gelişir.Keten ve pamuk elyafından en ince,beyaz kağıtlar üretilir.Kğıtlar burdan bütün imparatorluğa yayılır ve ilk zafer imparatorluğun başkenti Bağdat’ta kullanılır.Ve henüz yazı yazmayı bilemyen Batı,kağıdı ancak yüzyıllar sonra tanıyacak,ithal edecek ve daha sonra ... Devamını Oku »

LÂİK CUMHURİYET BİR TAKTİK MİYDİ?

Cumhuriyet Bayramı münâsebetiyle: Yeni Türkiye’nin meşrûiyet tanımlaması “taktik”mi?Yeni Türkiye Devleti’nin kuruluşu, yapılanışı 1920’lerde İngiltere öncülüğündeki kapitalist dünya karşısında yeni bir güç merkezi oluşturan Sovyetler Birliği’ne endeksli olarak tasarlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumu ile ilgili resmî anlatıma göre, Anadolu’da büyük bir zaferin galibi olan Türkiye tarafı neredeyse bütün dayatmalarını sonuçlandırmış, böylece 1. Dünya Savaşı’nın galibi konumundaki İngiltere ve müttefiklerine karşı parlak diplomatik ... Devamını Oku »

Gerçek Türkiye’nin modernleşmesi geniş ölçüde “laiklik” saplantısı olanlar tarfından değil, muhafazakarlar ve dindarlar tarafından gerçekleştirilmiştir

“Laiklik” uzun süre modernleşmenin ve batlılaşmanın gerekçesi olarak gösterilmiştir. Fakat Türkiye’nin modernleşmesi geniş ölçüde “laiklik” saplantısı olanlar tarfından değil, muhafazakarlar ve dindarlar tarafından gerçekleştirilmiştir ve öyle anlaşılıyor ki, gelecekte de onlar tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecektir.Bu yüzden bazılarının “bize laiklik lazım, gelişme de modernleşme de istemeyiz”demelerine hiç şaşırmamak lazımdır! Laikliği demokrasinin gerekçesi olarak gösteren kesimlerin iş zora çattığında ” bize laiklik ... Devamını Oku »

Osmanlı Hiçbir zaman Emperyalizme Teslim Olmamıştır

 Osmanlı Devleti, tıpkı 1918’e kadar Arap ve Balkanlar’da tutunmak ve emperyalizmle mücadele etmek için başvurduğu çarelerde olduğu gibi, ne 18., ne de 19. yüzyılda emperyalizme teslim olmuştur. Tam tersine, dünyada neredeyse tek başına emperyalizmlerle dişe diş mücadele eden ve onlardan biri olmayı, onlar gibi davranmayı hiçbir zaman düşünmeden bu onur mücadelesini sürdüren yegâne bağımsız büyük devletti. Dünyanın neresinde aç ve ... Devamını Oku »

Hem Osmanlı’yı hem de Cumhuriyeti soyan adam!

Bu adamın ölümünden yarım yüz yıl sonra bile ruhu İstanbul’da dolaşıyor lanetiyse Ortadoğu’da! Adı Kalust Sarkis Gülbenkyan. Hemen heyecanlanmayın; Ermeni olmuş, Çinli ya da Siyahi hiç fark etmez; Osmanlı’nın da Türkiye Cumhuriyeti’nin de elinden İngilizleri arkasına alarak Musul ve Kerkük petrollerini çalan adamdır o! Gülbenkyan doğma büyüme Üsküdarlı bir Osmanlı yurttaşıdır. Genç yaşta, Kerkük’te petrol arar. Çalışmaları Abdülhamid Han’ın dikkatini ... Devamını Oku »

Bir “dış politika dâhisi”nin Oniki Ada sınavı

İkinci Dünya Savaşı sona ererken, Almanya saflarında dövüşen İtalya, savaş sonunda nasılsa elinden çıkacağını bildiği adaları, Almanya’nın tavsiyesi üzerine Türkiye’ye teklif etti… Adalar yakın zamana kadar zaten bizim toprağımızdı. Tarihi referanslarımız sağlamdı. Osmanlı asırlarında bu uğurda on binlerce şehit vermiştik. Sadece Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 50 bine yakın şehidimiz vardı. Başta Rodos olmak üzere, adaların fethi uğruna ölmüşlerdi. Ancak kendisine ... Devamını Oku »

Patrik Gregoryus;Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır

Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan İgnatiyef,hatıralarında, Sultan II. Mahmud zamanında 1821 de Rum isyanının planlayıcısı, Patrik Gregoryus’un Rus çarı Aleksandr’a yazdığı mektubu açıklamıştır. Mektup şöyledir: (Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır. Çünkü Türkler, Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrur ve izzet-i iman sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, idarecilerine ... Devamını Oku »

İskenderiye Kütüphanesini Kim Yaktı ?

İskenderiye şehri M.Ö. 332 yılında, Makedonyalı Büyük İskender tarafından kuruldu. Onun ölümüyle imparatorluğun dağılışı sonunda kumandanlarından Lagus’un oğlu Ptolemaios I Soter’in eline geçti. O da Mısır’da krallığını ilan etti. Mısır’da 300 yıl devam eden bu hanedanın ilk hükümdarı olup, 323 yılında 24 yaşında iken 24 yıl hüküm sürmüştür. Savaşı sevmeyen Ptolemaios, hiçbir zaman ülkesinin sınırlarını genişletmek hevesine kapılmadı. Bilim ve ... Devamını Oku »