Son Haberler
Anasayfa » Genel » Pavyon Yapılan Camiler

Pavyon Yapılan Camiler

Pavyon Yapılan CamilerPavyon yapılan cami CHP’nin bu zulmüne dair binlerce misal verilebilir. Bunun en müşahhas misali,Sirkeci Garının yanındaki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camiidir. Bu mübarek mabed pavyon yapılmıştır. Evet pavyon… Cami yaklaşık 50 sene pavyon olarak kullanılmış on sene kadar önce buna son verilerek tekrar cami olarak ibadete açılmıştır.Şimdi herkesin hayranlıkla temaşa ettiği Sultanahmet Camiine yapılanlara nedemeli?.. Burası İkinci Dünya Savaşı’nın cereyan ettiği yıllarda han ve depoolarak kulla-Sirkeci Garı’nın yanındaki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii yaklaşık 50 yıl pavyon olarak kullanıldı. On sene önce aslî hüviyetine kavuştu. Ne yazık ki,yıkılan yüzlerce cami ve mescid bir türlü ihya edilemedi….
Askerler buraya atını bağlamış, satıcılar içerisine girerek bağırabağıra satış yapmışlardır.Laik Beyler! Beyazıt’taki Yahya Efendi Camii, Manifaturacılar Çarşısındaki Voynuk Şucauddin mescidi nerede?.. İkisinin de yerinde yeller esmekte. Tıpkı İstanbul’daki yüzlerce kaybolan cami ve mescit gibi…Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanıp 1954’te basılan”Âbidelerimiz” isimli kitapta, “kapalı ve meşgul camilerin” listesi de verilmiş.Bakınız bu camilerden bir kısmı ne olarak kullanılıyormuş:Hidayet Camii Türk Ticaret Bankası ardiyesi, De-mirtaş Mescidi depo, HacışabanMescidi imalathane, Kayalar Mescidi ikametgah olarak kullanılmakta. Küçüksu,Simkeşhane ve Dârülkurâ camileri ise Halk Partisi ocak merkezi olarak hizmet görüyormuş. Mabedlere saygıyı (!) görüyor musunuz? Şimdi cami sayısının çoğalmasından rahatsızlık duyanlar, işte bu şekilde camileri parti binası olarakkullanan zihniyetin temsilcileridir.İstanbul’da yok edilen, aslî gayeleri dışında kullanılan cami ve mescit sayısı okadar çok ki…
 Henüz tesbit edilenlerin sayısı yüzlerce… Türkiye Diyanet Vakfı Eminönü Şubesi’nin 1987’de yayınladığı “Eminönü Camileri” isimli kitababakıyoruz. Burada iki liste var. Birisi faal olan camilerin listesi. Sayı, 94…Diğeri de faal olmayan, yakılan, yıkılan, depo, gazino, meyhane haline getirilen camilerin listesi. Bu ikinci listedeki rakam 113… Yani yok¦!!edilen ve aslî gayesi dışında kullanılan camilerin sayısı, henüz faal durumdaolan camilerden fazla. Bu sadece İstanbul’un bir ilçesindeki durum. Ya diğer ilçelerinde durum nasıl? Fatih, Koca mustafapaşa, Üsküdar gibi semtlerde durum daha da içler acısı…
Kaynak:Bize Nasıl Zulmettiler – Burhan Bozgeyik

Google Aramaları

  • sikecideki tarihi cami
  • pavyon olarak kullanilan cami
  • merzifonlu kara mustafa paşa camii gazino oldumu tarihi
  • kara mustafa pasa camii pavyon olmasi
  • istanbulda pavyon olarak kullanilan camiler
  • eminönündeki gar yanındaki cami
  • cumhuriyet döneminde pavyon yapılan cami
  • chp camileri pavyona çeviri
  • camiler pavyon oldumu
  • cami lerin pavyon olarak

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*