Son Haberler

PKK TEZGAHI

1984’te Türkiye’nin Avrupa Ortak Pazarı’na girişi tahakkuk etmemiş ama, bu ümid tamamen sönmüş de değildir.

Ermeniler milyarlar, trilyonlar topladılar!.. Peki şimdi ne olacaktı?!. Türkiye’nin Ortak Pazar’a (Şimdi Avrupa Birliği) girmesi gecikiyordu.

Kürtler Irak’ta çalışıyorlardı.

O halde Türkiye’de faaliyet gösterecek ve Ermeni emeline hizmet edecek bir teşkilata ihtiyaç vardı.

Bunu başlangıç olarak ‘Kürt Harekatı’ gibi gösterebilirlerse, mahalli halkın desteği de sağlanabilirdi!..

Işte; P.K.K. bu düşüncelerden doğmuştur.

Yalnız Abdullah Öcalan değil etrafındaki bütün beyin takımı kendini kürt diye yutturmuş ermenilerdir.

Bu teşkilattan beklenen hizmet ikidir:

1 – Mersin ve Iskenderun’dan Ağrı ve Kars’a kadar olan bölgede arazi fiyatlarını en ölü seviyeye indirmek.

2 – Bu bölgedeki yerli halkın sayısını en asgariye indirmek. Ancak bu suretledir ki oraya arazi satın almak suretiyle yerleşecek Ermeniler, azınlık olmaktan kurtulabilirler.

PKK anarşisinin kundaktaki çocuğa kadar, hemde başta kürtleri katliam etmesi bunun içindir.

O’nun gayesi nüfusu azaltmaktır.

Göç ettirerek veya öldürerek bu maksada hizmet etmektedir.

Amerika ise Çekiç Güç’ü Kuzey Irak’taki Kürt emrivakiini ayakta tutmak için bölgede bulunmaktadır.

Türkiye’ye bu bölgeyi hediye etmek (!.) istemektedir.

Şu şartla ki, Türkiye Mersin’den kuzeye doğru, Malatya, Sivas, Erzurum ve Kars’ı içine alan bir çizginin doğusunu Kürt Federe Devleti, batısını Türk Federe Devleti olarak kabul ve ilan etsin!..

Bunda maksad aşikardır.

Beş-on sene sonra Kürtler: “- Biz bu işten memnun olmadık, beraber olmak da hakkımız ayrılmak da… Istiklalimizi ilan ediyoruz!” diyecekler.

Bazı Türk masonları da Ortak Pazar’a girebilmek için Güneydoğu’yu bir kambur gibi sırtımızdan atmamızı, bu takdirde milli gelir ortalamamızın yükseleceğini iddia etmektedirler. Velhasıl bölge cadı kazanı gibi kaynamaktadır.

Kadir Mısıroğlu – Musul Meselesi ve Irak Türkleri, Sayfa:221

Google Aramaları

  • abdullah öcalan ermeni

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*