Son Haberler
Anasayfa » Mustafa Kemal ve Din » Prof. Dr. Fikret Başkaya,Mustafa Kamal Milli Mücadele boyunca, (gücü -iktidarı ele geçirene kadar) gerek halkı, pek çok şeyh ,tarikat lideri, din adamını kullanmıştır ; Millî Mücadelede ŞEYH VE DİN GÖREVLİLERİNİN ROLÜ.

Prof. Dr. Fikret Başkaya,Mustafa Kamal Milli Mücadele boyunca, (gücü -iktidarı ele geçirene kadar) gerek halkı, pek çok şeyh ,tarikat lideri, din adamını kullanmıştır ; Millî Mücadelede ŞEYH VE DİN GÖREVLİLERİNİN ROLÜ.

Prof. Dr. Fikret Başkaya,Mustafa Kamal Milli Mücadele boyunca, (gücü -iktidarı ele geçirene kadar) gerek halkı, pek çok şeyh ,tarikat lideri, din adamını kullanmıştır ; Millî Mücadelede ŞEYH VE DİN GÖREVLİLERİNİN ROLÜ.

Milli Mücadele’de Kitle Katılımı Sınırlıydı Her seferinde İslam dini ve Padişah için savaşa yollanan halk, bu sefer “vatan kurtarmak” için savaşa katılmaya niyetli görünmüyordu.Kitlelerin gönüllü katılımı olmadığı için, mahalli âyan, eşraf, şeyh, ağa ve tarikat reisi ve din adamlarının prestijinden yararlanılarak, kısıtlı bir katılım sağlanabilmiştir.

1912 yılından beri ard arda gelen savaşlarda bir cepheden diğerine koşan emekçi halk, I. Emperyalist Savaşın sonuna gelindiğinde her bakımdan bitkin durumdaydı. Köylerde erkek nüfus büyük ölçüde erimişti. Bu bakımdan Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914′ten 1923′e kadar geçen sekiz yılda, Müslüman nüfus %18 azalmıştı.

Fakat halk kırımına neden, sadece savaşlar da değildi. Ağır vergiler, ağa, eşraf, mütegallibe ve eşkiyanın baskısı ve zulmü, salgın hastalıklar ve açlık savaşlardaki kayıpları daha da büyütüyordu. Mustafa Kemal Nutuk’ta İzmir’in işgali karşısında halkın tavrıyla ilgili olarak; “Milletin bu haksız darbe karşısında
sessiz ve hareketsiz kalması elbette kendi lehine yorumlanamazdı” der.

Aslında halkın içinde bulunduğu durum onun yeni bir savaşa daha gönüllü katılmasına pek olanak vermiyordu. Her seferinde İslam dini ve Padişah için savaşa yollanan halk, bu sefer “vatan kurtarmak” için savaşa katılmaya niyetli görünmüyordu.

Osmanlı döneminin sonlarında savaşların yaptığı tahribatın boyutlarını hatırlamak için aşağıdaki alıntı uygun düşüyor: “Çeşme İlçesinin gençleri askerliklerini Yemen’de yapıyorlardı. 1908′de Çeşme’de 20-30 yaşlar arasında bir tek Türk erkeği kalmıştı. O da cüce idi. Bu yüzden Çeşmeliler haklı olarak, Yemen’e Çeşme
Mezarlığı adını takmışlardı…”

Kitlelerin gönüllü katılımı olmadığı için, mahalli âyan, eşraf, şeyh, ağa ve tarikat reisi ve din adamlarının prestijinden yararlanılarak, kısıtlı bir katılım sağlanabilmiştir. Milli Mücadele’ye kitle katılımının sınırlı oluşu, gerek Milli Mücadele, gerekse daha sonraki dönemde, özellikle de Cumhuriyetin kurulduğu dönemde, olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Kitle tabanının etkin olmayışı hareketin lider kadrosuna geniş bir manevra alanı bırakmıştır.

Bu, tüm düzenlemelerin kitleler dışıda ve onun etkinliğinden bağımsız gerçekleşmesine olanak vermiştir. Oysa, “bir ihtilalin en kuşku götürmeyen yanı, yığınların tarihsel olaylara doğrudan doğruya müdahale etmeleridir.” Milli Mücadele’den sonra mahalli eşrafın iktidar bloku içindeki konumu köylü kitlesi aleyhine olarak daha da pekişmişti.

Sabahattin Selek; “Daha kısa bir deyimle Milli Mücadele, hele bazı tehlikeli dönemlerde, halka rağmen yapılmıştı… Durum böyle olduğu halde bu harekete ‘Milli Mücadele’ denilmesi yanlış değildi. Çünkü mücadelenin insan kaynağım, ne şekilde olursa olsun halk teşkil etmiş ve maddi mali imkânlar halktan sağlanmıştır” diye yazar.

“Halka rağmen”, “halk yararına mücadele” yazarın bir buluşu değildir. Türkiye’de “Batı’ya rağmen Batılılaşmak”, “halka rağmen halk yararına devrim yapmak” garip ama yaygın bir saplantıdır.
Osmanlı yönetici elitinin bakış açışını yansıtır. Elbette böyle bir zihniyetin temelinde de halka güvensizlik yatar. Bu zihniyete göre, kitle hiçbir şeyi bilemez ve yapamaz; neyin onun yararına olup olmadığına bürokratik aydın karar verir. Böyle bir yaklaşımın gerici elitist bir dünya görüşünün ürünü olduğu açıktır.

Elbette yüzyıllarca halkı sömürerek yaşayan parazit “yenilikçi” Osmanlı bürokrasisi için, halkı değil, kendi sömürü olanaklarını kurtarmak esastır. Sömürüyü güvence altına alan düzenlemeler ilerici inkılaplar sayılamaz.
Fakat bir hareketin halk hareketi olup olmadığını belirleyen, savaşta insan kaynağını halkın teşkil etmesi değildir. Faşist hareketin tabanını da halk kitleleri oluşturur. Aynı şekilde emperyalist bir saldırı sonucunda da ölmeye ve öldürülmeye götürülen halktır; işçi ve köylülerdir…

Bir harekete halk harekeli olma niteliğini kazandıran, halkın (emekçi kitlenin), kendi kaderini tayin etmedeki bilinç ve kararlılığıdır, tarihin öznesi olmada ulaştığı seviyedir. Eğer siyasi harekete yön veren temel güç halk kitlelerinin siyasi tercihleriyse ve hareket kitlelerin yaşam koşullarını iyileştirici bir öz ve mesaj taşıyorsa, o zaman gerçekten bir halk hareketinden söz edilebilir…

Kaynak:Paradigmanın İflası – Fikret Başkaya

(…) Meclise sürekli tayini çıkanlar sadece toprak ağaları değildir. Sürekli olarak “mebusluğa” tayin edilen şeyhler de var. 1920-50 döneminde Vanlı İbrahim Arvas, tayin listelerinde sürekli yer alan bir şeyhtir. Aynı şekilde Hakkı Ungan, 1923’ten öldüğü 1943 yılına kadar mebus tayin edilmiş bir şeyhtir. Diyarbakır Mebusu Zülfü Tigrel, Siirt Mebusu Şeyh Halil Hulki, Mahmut Soydan, Süreyya Özgeevren sürekli “mebus”‘ tayin edilen şeyhler arasındadır. (İsmail Beşikçi, CHF tüzüğü ve Kürt Sorunu)

( Mustafa Kemal  Milli Mücadele boyunca, (gücü -iktidarı ele geçirene kadar) gerek halkı pek çok şeyh ,tarikatı lideri, din adamını kullanmıştır.)

Bunlar ortadayken, Mustafa Kemal’in, “Efendiler ve Ey Millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar ülkesi olamaz” sözlerini her halde biraz nüanse (farkı) etmek gerekecektir…( yani m.kemal gücü -iktidarı ele geçirdikten sonra bu sözlerine son vermiş, ) Mustafa Kemal Milli Mücadele boyunca, (gücü -iktidarı ele geçirene kadar) gerek halkı, pek çok şeyh ,tarikat lideri, din adamını kullanmıştır
Kaynak: Prof. Dr. Fikret Başkaya, Paradigmanın İflası, Özgür Üniversite Yay, 19. Baskı, 2012, Sayfa: 19

 

Google Aramaları

  • prof fikret başkaya
  • sabetay kamal

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*