Son Haberler
Anasayfa » Belgeler » Said Nursi’yi ihbar eden Cumhurbaşkanı

Said Nursi’yi ihbar eden Cumhurbaşkanı

Mektup, Said Nursi için “mürteci” ve “irticanın başı” ifadelerini kullanırken DP’yi de “gaflet”le suçluyor

Hatay Cumhurbaşkanlığı ve birkaç dönem Hatay Milletvekilliği yapan Tayfur Sökmen’’in Menderes dönemi Milli Savunma Bakanı Etem Menderes’e Said Nursi’yi jurnalleyen bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

1960 ihtilalinden sonra Etem Menderes’in evrakları arasında çıkan mektupta Sökmen, Said Nursi için “mürteci” ve “irticanın başı” ifadelerini kullanırken DP’yi de “gaflet”le suçluyor.

12 Aralık 1959 tarihli mektupta Milli Savunma Bakanı’nı tedbir almaya çağıran Hatay eski cumhurbaşkanı Sökmen, “Atatürk Türkiyesinde” bu gibi gelişmelere izin verilmemesini istiyor.

İşte Hatay’ın son cumhurbaşkanı ve eski milletvekili Tayfur Sökmen’in Osmanlıca ve latinceye çevrilmiş mektubu:

“TAYFUR SÖKMEN
Suadiye Cad., No: 405
İstanbul 10/12/1959

Muhterem Beyefendi

Çok ve mühim işleriniz arasında birkaç dakikanızı işgal etmeye beni sevk eden sebep müşterek dostumuz sayın Doktor Fazıl Beyle göndermek nezaketinde bulunduğunuz selam ve muhabbet-i âlînizle beraber irticaı tel’in edüp inkılaplara bağlılığımızı ta 26 sene evvel Antakya’da tanışdığımız günden beri yakinen bildiğimdir.

Beyefendi merbuten takdim etdiğim birkaç parça yazı beni dehşet ve teessüre düşürmüşdür. Atatürk Türkiyesinde ve Atatürk’ün en çok sevip itimad etdiği sayın Bayar devrinde Said-i Kürdî veya Nursi denen mürteci elli sene evvel oynadığı ve oynamakda ve mevcud inkılap kanunlarını hiçe sayan faaliyet göstermekdedir.

Vaktiyle İttihad ve Terakki Cemiyeti hürriyeti korumak ve irticaa meydan vermemek içün Manastır ve Serez’de ve Resne’de talim terbiye etdikleri Avcı taburlarını İstanbul’a getirüp kışlalara yerleşdirdikden sonra kuvvet elimizdedir irticaa baş kaldıramaz hülyasıyla erbab-ı taassuba müsamaha gösterdi. İrticaın öncüsü olan erbab-ı tassub da gösterilen müsamahadan faydalanarak Avcı taburlarının içine sokulup “Din elden gidiyor” teranesiyle o masum Avcı taburlarını zehirledikden sonra ve Avcı taburları Kayserili Hamdi Çavuşun; “İrticaı yalnız Avcı Taburları çıkarmışlardır. Bu hal ben başda olan hepimizin hafızalarımızda menkuşdur.”

Bu hususda birkaç defa gazetelerde yazdım, konuşmalarımda mevzu-ı bahs etdim. Öyle tahmin ederim ki, Demokrat Partili arkadaşlarımız da iktidar ve kuvvet elimizdedir gafleti içindedirler ki, bu mürteci’ serbestçe seyahatler yapıyor, müridler, tarafdarlar kazanıyor. Allah göstermesin bu gibiler bir defa vaziyete hakim oldular mı ayırmaz hepimizin icabına bakar. Mamafih takdir ve hüküm … değerli arkadaşlarımızındır. Bu vesile ile hürmetlerimi arz ederim beyefendi.
Tayfur Sökmen”

Google Aramaları

  • tayfur sökmen kimdir
  • AMACIMIZ PADİŞAHIMIZI MÜSLÜMAN DÜNYASININ TEK HÂKİMİ YAPMAKTIR
  • tayfur sökmen abdurrahman meriç
  • tayfur sökmen hayatı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*