Son Haberler
Anasayfa » Genel » Türkiye’de çok imam olmasına karşın şeriat’ı size anlatmadılar değilmi. Anlatamazlar. çünkü ?

Türkiye’de çok imam olmasına karşın şeriat’ı size anlatmadılar değilmi. Anlatamazlar. çünkü ?

zzzzzzzzzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Türkiye’de çok imam olmasına karşın şeriat’ı size anlatmadılar değilmi. Anlatamazlar. çünkü imamlar aldıkları maaş karşılığında laikliği, veya Atatürk inkılaplarını koruyacaklarına ve davranış halinde göstereceklerine dair imza atarlar. 1930 yılından beri genel evlerden (içki hane ,faiz,kerhane vb) alınan gelir vergileriyle devlet memurlarının maaşları ödeniyor. bunların içinde susturulmuş diyanet işleri de dahil.

Devlet en büyük vergiyi alkolden (vesikalı orospulardan bilumum kumar oyunlarından- faiz tahsilatından) alıyorsa, en fazla parayı diyanete harcıyorsa, imamın maaşını sarhoş (vesikalı orospu , kumarbaz,faizci) ödüyorsa,Bu caiz midir ? Bilemedim ki.Duman (müzik grubu)

Diyanet işleri başkanlığı ne halifedir ne de şeyhülislam fetva kapısı atatürk tarafından kapatılmıştır. bu nedenle diyanetin bütün kararları tavsiye niteliği taşıyabilir. bu müessise devlet dairesidir. başkanı yüksek dereceli bir memurdur.[Engin Ardıç-Sabah Gazetesi]

Türkiye’de din, devlete kesinlikle karışmıyor. Devlet genelev kursa, meyhaneler açsa, karışmıyor.Devlet laikse, niye din adamlarının maaşlarını veriyor? (Ben laik devletim, maaşınıza karışmam) desin. Dinin ve din adamlarının dizginlerini elinde tutabilmek için, maaşlarını veriyor, tayinlerini yapıyor. Maaşlarını veriyorum diye din görevlilerinin istedikleri gibi konuşmalarına fırsat tanımıyor.Prof.Ali Fuat Başgil-Din ve Laiklik

Türkiye Cumhuriyeti din ve devlet ilişkilerinin ayrılması anlamında bir laik devlet midir? – Hayır değildir. Çünkü Türk devlet yapısı içinde Diyanet İşleri Başkanlığı vardır, devlet binlerce din görevlisinin maaşını ödemektedir. – Devletin, binlerce din görevlisinin maaşını ödemesi, dine bir lütuf mudur? – Öyle sanılır, kimileri bunu dine bir lütuf gibi takdim ederek, dindar kesimleri borçlu duruma sokmak isterler, ama gerçeği böyle değildir. -Peki gerçeği nedir? -Gerçeği, devletin bu yolla dinî alanı denetim altında tutma isteğidir.

Mustafa Kemal diyanet’i kurmadı. Osmanlı zamanındaki diyanet bakanlığını, (Şer’iye ve Evkaf Vekâleti) başkanlığa çevirdi!

Mustafa Kemal Diyanet İşlerini Kurarak Dinin,Halka Devletin İstediği Gibi Anlatılmasını Sağlayan ve Böylece Halkı Uyutan O (Laikliğe Göre Din Devlete Karışamaz Ama Devlet Dine Karışır)

Halk (arapça-kuranı kerim) öğrenmedikçe, İslam’ın ne dediğini bilmeyecekti.anlamayacaktı. Bu vaziyet karşısında Türk milleti ,ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin,adeta, çağdaş kisvesine bürünecekti.

M.kemal Diyor Ki; Fetvâ (kuran ve sünnet) ile ve yahut şu ve bu gibi telkin atla milleti geriye (şeriat’a) sevk etmek isteyenlerin yeri zindan (cezaevi) olacaktır.

Kaynak; Prof.Enver Ziya Atatürk’ten Düşünceler, 203, Ankara: odtü Yayıncılık.ısbn 975-7064-12-2.

Ne demiş; Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.(…) Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik.(…) Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.

İsmet İnönü, Hatıralar C.II s 223

Şurası muhakkaktır ki, dünyanın hiçbir yerinde, laik üniversite çatısı altındaki İlahiyat Fakültelerinde din adamı ve âlimi yetişmemiştir. Maarif Vekâletine (milli eğitim bakanlığı) bağlı ve onun murakabesi (gözetimi) altında yahut bugün Üniversite camiası içerisinde çalışan bir İlahiyat Fakültesinde, itiraf ederim ki, din mütehassısı, din adamı ve âlimi asla yetişemez.“ Laik devletin yetiştirdiği ilahiyatçı, din adamı değildir.

Prof.Ali Fuat Başgil-Din ve Laiklik

Allah (c.c) Buyuruyor ki

Allah, alimlerden şöyle söz almıştı: Kitab’ı muhakkak insanlara açıklayıp anlatacaksınız, onu gizlemiyeceksi niz! Onlar ise, o söz ve teminatı sırtlarından attılar ve karşılığında biraz mefaat (para ,kariyer) aldılar, Bu ne kötü alış-veriştir! [Ali İmran/ 187 ] Onların çoğu, günah, düşmanlık ve haram olan şeyleri yiyip içmekte yarışıyorlar. Din adamları ve âlimleri (bilenler) onları, günah olan sözlerinden ve haram olan şeyleri yiyip içmekten vazgeçirmeye çalışmaları gerekmez miydi? Ne kötü iş bu! [Maide 62, 63]

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:

Din adamları,devlet adamlarına karışmadıkça ve dünyalık toplamak peşinde olmadıkça, Peygamberlerin eminleridir. Dünyalık toplamaya başlayınca ve hükümet adamlarının arasına karışınca, bu emanete lanet etmiş

Ahir zamanda, camiler ve hafızlar çoğalır, Cahil ve sapık (bidat) din adamları, doğru yoldan saptırırlar.[Ebu Nuaym-Buhari]

Bu Milletin En Korkakları İmamlardır!… Mesleklerinden Atılsalar Aç kalacaklarını zan ederler Halbuki rızkı veren Allah’tır… Diyanet dese Hocalar Haç takacak… Haç Takmayan Hoca % 1 Çıkmaz…Bu rejim, bütün muhaliflerini gevşetti, yumuşattı, bütün sivrilikleri yuvarlaklaştırıldı, kendine adapte ettirdi, bugün “Hilafet (şeriat) gelsin” desen Cami imamıyla münakaşa edersiniz. Herkes bu zehirden bir parça almıştır, bu ülkeye Kemalizm Zehirli Gazı, dinsizlik zehirli gazı atıldı, bundan az veya çok nasip almayan yoktur,

[Kadir Mısır oğlu,Türk tarih araştırmacısı, yazar, şair, hukukçu ve gazeteci.]

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

“Laiklik için kemalistler 600.000 (altı yüz bin) ilim (islam alimi) ehlini öldürdüler.”http://yakintarihimiz.org/laiklik-icin-kemalistler-600-000-alti-yuz-bin-ilim-islam-alimi-ehlini-oldurduler-m-akif-ersoy.html

Atatürk’ün Kurduğu Kurum ve Kuruluşlar ve Bunların Listesi;http://yakintarihimiz.org/ataturkun-kurdugu-kurum-ve-kuruluslar-ve-bunlarin-listesi.html

Laiklik Nedir? Avukat Faik Muzaffer Amaç Anlatıyor;Laik Türk yargıcı Allah’ın indirdiğiyle değil, aslı Italya’dan alınan ve bir çok bakımdan Kur’an’a aykırı olan Türk Ceza Kanunu’yla, gene aslı Isviçre’den alınmış olan Medeni Kanun’la hüküm veriyor.Sonuç çıkarmayı gerekli görmeden bilinenleri tekrarlıyorum:Laik Türk yargıcı, Allah’ın indirdiğiyle hükmetmiyor! Halbuki Mealen ; Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerdir.(Maide44.)

Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).Bizim ülkemizin kanunları (hakimleri) Allah’ın indirdiği ile mi hükmediliyor? Hayır!Allah’ın indirdiği ile hükmedilmemize engel olan şey nedir? Laiklik! Laikliği kim getirdi? Atatürk!Sonuç:

http://yakintarihimiz.org/bir-insan-hem-musluman-hemde-ataturkcu-neden-olamazayetler-esliginde-okumaniz-yeterli-okudugunda-ne-demek-istedigimi-anlayacaksin.html

Din ve Devletin ayrılması Müslümanlıkta imkansızdır Çünkü ;(okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).

http://yakintarihimiz.org/din-ve-devletin-ayrilmasi-muslumanlikta-imkansizdir-cunku.html

Laikler Konferansta Şeriatı Eleştirirken:

http://yakintarihimiz.org/laikler-konferansta-seriati-elestirirken.html

Bizde laiklik; din-devlet ayrışması değil, devletin dini kontrol etmesidir.Peki, ’Türkiye laiktir, laik kalacak’ diyenler laikliğin anlamını biliyorlar mı?Bilgi diyorsanız… Bilmezler! Ne tarihi bilirler, ne toplumu tanırlar? din hakkında yorum yapmak isteyen laik ‘aydın’lara biraz Kuran.,Kelam, (teoloji) Hadis, Siyer, Fıkıh (islam hukuku) okumalarını salık vermek durumundayız.?http://yakintarihimiz.org/bizde-laiklik-din-devlet-ayrismasi-degil-devletin-dini-kontrol-etmesidir-peki-turkiye-laiktir-laik-kalacak-diyenler-laikligin-anlamini-biliyorlar-mibilgi-diyorsaniz-bil.html

Bazılarına Şeriat Denildiğinde Tavana Vururlar, Kesin Bir Ön Yargı İle Asla Derler. Gerçekten Nedir Bu Şeriat? Eklemek Gerekir ki; Bazıları Şeriatı Temsil Eden Ülke Olarak,Çoğunlukla İranı Gösterir?http://yakintarihimiz.org/bazilarina-seriat-denildiginde-tavana-vururlar-kesin-bir-on-yargi-ile-asla-derler-gercekten-nedir-bu-seriat-seriat-gelirse-bizi-kesicekmi-ozgurlugumuze-hakkimiza-kilitmi-vuracak.html

Halifeye itaat etmek farzdır. Allaha ve Peygambere itaat etmek farz olduğu gibi;

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-hilafet-ve-saltanata-islam-devletine-islam-birligi-islamiyete-seriata-devlete-bagli-kalacagina-kuran-i-kerim-uzerine-ettigi-yemine-ihanet-etti.html

“Laiklik için kemalistler 600.000 (altı yüz bin) ilim (islam alimi) ehlini öldürdüler.”

http://yakintarihimiz.org/laiklik-icin-kemalistler-600-000-alti-yuz-bin-ilim-islam-alimi-ehlini-oldurduler-m-akif-ersoy.html

Türkiye’de katı laiklik ve ateizmden kaynaklanan sözde “Atatürkcülük” söylemlerinin arkasında “Mason çevreleri”nin rolü vardır.Türkiye’de görünüşte Müslüman ama gerçekte gizli Yahudi olan Sabetaycılar’ın yönetimdeki etkinlikleridir. http://yakintarihimiz.org/turkiyedeki-yahudiler-ve-masonlar-tum-linkler-2.html

Atatürk İnkılaplarının Amaçları;

Atatürk İnkılapları Çağdaşlaşma Değil İslam Düşmanlığıdır.

http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-cagdaslasma-degil-islam-dusmanligidir.html

Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-devrimleri-dine-karsi-yapti-ataturk-islami-yok-etmek-istedi-ama-basaramadi.html

Mustafa Kemal Türk Milletinin düşmanıdır.

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-milletinin-dusmanidir.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm LinklerDaha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

Atatürk inkılâplarının ne derece millî olduğunu sorgulamak istiyoruz-Tüm Linkler ;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-ne-kadar-milli-idi-tum-linkler.html

Google Aramaları

  • şeriat diyanet işleri başkanlığı
  • imamlarin maas almasina kim fetfa
  • imam maaşı haksızlığı
  • genelevi devlete baglandi gunah degilmi
  • diyanet kerhane
  • diyanet ıslerı baskanlıgı şeriatı anlatmaz
  • devlet en çok vergiyi alkolden alıyorsa en fazla parayı diyanete harcıyorsa imamın maaşını sarhoş ödüyorsa bu caiz midir?
  • Baskanlik gelirse seriat gelir
  • ATATÜRKÇÜ LAİK İMAMLAR
  • arabistanta imamin maasini kim oduyor

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*