Son Haberler
Anasayfa » Laiklik ve Din; » İrtica (geriye dönüş) ”sosyal değişme biçimi” olmayıp başarı şansı bulamayan ”marazi” bir tepki şeklidir.

İrtica (geriye dönüş) ”sosyal değişme biçimi” olmayıp başarı şansı bulamayan ”marazi” bir tepki şeklidir.

Israrla ve tekrar tekrar belirtelim ki , irtica bir ”sosyal değişme biçimi” olmayıp başarı şansı bulamayan ”marazi” bir tepki şeklidir. İrtica (geriye dönüş) olayı’nın da incelemeye ve tahlil edilmeye değer yönleri , ”psikolojik ve sosyolojik”dinamitleri vardır. İstermisiniz konuyu ”fert” ve ”toplum” açısından kısaca bir analize tabi tutalım.

Psikologlar ve bilhassa Psikanalistler her insanda az veya çok bir eğilim olarak, zaman zaman ”geriye dönüş” arzuları belirebileceğini ortaya koymuşlardır. Gerçekten , hemen hemen, hepimizin , zaman zaman bilhassa olumsuzluğa düştüğümüz dönemlerde , ”ah nerede kaldı o eski günler? emin olun emin olun , büyüdüğüme pişmanım!” , veya ”Falanın ve feşmekanın iktidarı döneminde ne kadar rahattık , şimdi o günleri mumla arıyoruz. keşke o günler geri gelse!”, gibi laflar ederiz.Pedagoglar, ve Psikanalistler. insanın bu ruh halini anlatmak için ”regressian mekanizması ”(geriye dönüş mekanizması) tabirini kullanırlar.

Geriye dönüş halinden memnun olmayan ve bilhassa toplumdaki statüsü sarsılan her insanda ortaya çıkan bir ruhi mekanizmadır. Bu mekanizmayı tanıdıkta sonra  , fertlerde ve toplumda görülen ”geriye dönüş arzularının ve davranışlarının özünü daha kolay anlarsınız, anormal hareketlerin sebeplerini rahatça yakalarsınız. mesela , dört yaşındaki oğlunuz, yeni bir kardeşi doğduktan sonra tekrar biberona sarılıyorsa. beşikte yatmak istiyorsa , sebebi açıktır. halinden memnun değildir; gelecekle ilgili ümitleri zayıflamıştır. Şu ihtiyar dede veya nine , size size daima hatıralarından söz ediyorsa eski günlerin özlemi içinde kıvranıyorsa; şu eski politikacı ülkenin ehliyetsiz ellerde harap ve bitap düşmekte olduğunu savunup duruyorsa ; şu kart kart kadın bir genç kız gibi süslenip pürleniyorsa şu; altmışlık adam , yakasına gül takıp kız liselerini önünde dolaşıyorsa sinemacılar televizyondan , hattatlar matbaadan , kol, işçileri, fabrikalardan, ve robotlardan şikayet ediyorsa durum açıktır. Durum , toplumlar içinde aynıdır. Muhteşem bir maziye sahip, büyük kültür ve medeniyetler kurmuş her sahada büyüklüğünü ispat etmiş , dahiler ve kahramanlar yetiştirmiş. ve bir millet bu statünü yitirmiş içinde yaşadığı asrın çok gerisinde kalmış rakip ve hasım milletlerin siyasi, sosyal iktisadi, harsi (kültür) ve ruhi baskısı altına girmiş ise maziye hasret duyguları geliştirir. Hele özlediği sayı ve kalitede aydınlardan , düşünürlerden, mahrum bir toplum , çeşitli açılardan diğer milletlere mahkum olduğunu görür ve kendi dinamizminin zayıfladığını anlarsa iyice bunalır. Hiç şüphesiz olmasın ki halinden memnun olmayan ve geleceğini karanlık gören her toplum muhteşem bir maziye sahip ise  irtica (geriye dönüş) tepkilerine hazır demektir. hele bu toplumda kitlelere gelecek ile ilgili büyük ümitler verilmiyor ve bu konuda realist adımlar atılmıyorsa, ; fikir, sanat, bilim ve devlet adamları, geçmişi gelecek için bir malzeme halinde kullanmıyorsa, toplum zorla ”irticai” tepki göstermeye itilmektedir. denilebilir. Çünkü , halinden memnun olan ve geleceğini parlak gören insanlar niye geçmişi özlesinler?  Bir toplumda irticai tepkilerin doğmasında ve yaygınlaşmasında karamsar aydınların(!)ve kitlelere ümitsizlik telkin eden siyaset bezirganlarının rolü asla küçümsenmemelidir. çünkü; halinden memnun olmayan ve istikbalini karanlık gören kitlelerin sayısını çoğaltmaktadırlar.

Unutmayın halinden memnun olmayan ve istikbali karanlık bulan fert ve toplumların yüzü ister istemez maziye dönük olacaktır.

Kaynak; Ahmet Arvasi-Sahte Laikler Sahte Dindarlar

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Laiklik ve Din-Tüm Linkler ;

Bugün dünyanın en demokrat ülkeleri arasında sayılan? devletleri hem krallıkla idare edilirler ve hem birer resmi dine sahip olup laik değildirler.

http://yakintarihimiz.org/bugun-dunyanin-en-demokrat-ulkeleri-arasinda-sayilan-devletleri-hem-krallikla-idare-edilirler-ve-hem-birer-resmi-dine-sahip-olup-laik-degildirler.html

Görülüyor ki, Türkiye Cumhuriyetinin resmi dini yoktur. kademe kademe, İslam cumhuriyetinden, laik Cumhuriyyete geçildi.

http://yakintarihimiz.org/goruluyor-ki-kademe-kademe-islam-cumhuriyetinden-laik-cumhuriyyete-gecildi.html

Atatürk’ün Kurduğu Kurum ve Kuruluşlar ve Bunların Listesi;http://yakintarihimiz.org/ataturkun-kurdugu-kurum-ve-kuruluslar-ve-bunlarin-listesi.html

Türkiye’de çok imam olmasına karşın şeriat’ı size anlatmadılar değilmi. Anlatamazlar. çünkü ?http://yakintarihimiz.org/seriati-size-anlatmadilar-degilmi-anlatamazlar-cunku.html

Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).http://yakintarihimiz.org/bir-insan-hem-musluman-hemde-ataturkcu-neden-olamazayetler-esliginde-okumaniz-yeterli-okudugunda-ne-demek-istedigimi-anlayacaksin.html

Kemalizm, ibadetler dışındaki bütün ayet (kuran-kerim) hükümlerini kaldırmıştır.Atatürk’ün yakın dostu, ünlü ”Çankaya” kitabı yazarı;http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ibadetler-disindaki-butun-ayet-kuran-kerim-hukumlerini-kaldirmistir.html

Laiklik Nedir? Avukat Faik Muzaffer Amaç Anlatıyor;

http://yakintarihimiz.org/laiklik-nedir-avukat-faik-muzaffer-amac-anlatiyor.html

Laiklik, şeriatın siyasi iktidar olmasına, direnmek anlamına gelir;Atilla İlhan-Hangi laiklik

http://yakintarihimiz.org/laiklik-seriatin-siyasi-iktidar-olmasina-direnmek-anlamina-geliratilla-ilhan-hangi-laiklik.html

Din ve Devletin ayrılması Müslümanlıkta imkansızdır Çünkü ;(okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).

http://yakintarihimiz.org/din-ve-devletin-ayrilmasi-muslumanlikta-imkansizdir-cunku.html

Laikler Konferansta Şeriatı Eleştirirken:

http://yakintarihimiz.org/laikler-konferansta-seriati-elestirirken.html

Bizde laiklik; din-devlet ayrışması değil, devletin dini kontrol etmesidir.Peki, ’Türkiye laiktir, laik kalacak’ diyenler laikliğin anlamını biliyorlar mı?Bilgi diyorsanız… Bilmezler! Ne tarihi bilirler, ne toplumu tanırlar? din hakkında yorum yapmak isteyen laik ‘aydın’lara biraz Kuran.,Kelam, (teoloji) Hadis, Siyer, Fıkıh (islam hukuku) okumalarını salık vermek durumundayız.?http://yakintarihimiz.org/bizde-laiklik-din-devlet-ayrismasi-degil-devletin-dini-kontrol-etmesidir-peki-turkiye-laiktir-laik-kalacak-diyenler-laikligin-anlamini-biliyorlar-mibilgi-diyorsaniz-bil.html

Bazılarına Şeriat Denildiğinde Tavana Vururlar, Kesin Bir Ön Yargı İle Asla Derler. Gerçekten Nedir Bu Şeriat? Eklemek Gerekir ki; Bazıları Şeriatı Temsil Eden Ülke Olarak,Çoğunlukla İranı Gösterir?http://yakintarihimiz.org/bazilarina-seriat-denildiginde-tavana-vururlar-kesin-bir-on-yargi-ile-asla-derler-gercekten-nedir-bu-seriat-seriat-gelirse-bizi-kesicekmi-ozgurlugumuze-hakkimiza-kilitmi-vuracak.html

Halifeye itaat etmek farzdır. Allaha ve Peygambere itaat etmek farz olduğu gibi;

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-hilafet-ve-saltanata-islam-devletine-islam-birligi-islamiyete-seriata-devlete-bagli-kalacagina-kuran-i-kerim-uzerine-ettigi-yemine-ihanet-etti.html

“Laiklik için kemalistler 600.000 (altı yüz bin) ilim (islam alimi) ehlini öldürdüler.”http://yakintarihimiz.org/laiklik-icin-kemalistler-600-000-alti-yuz-bin-ilim-islam-alimi-ehlini-oldurduler-m-akif-ersoy.html

Türkiye’de katı laiklik ve ateizmden kaynaklanan sözde “Atatürkcülük” söylemlerinin arkasında “Mason çevreleri”nin rolü vardır.Türkiye’de görünüşte Müslüman ama gerçekte gizli Yahudi olan Sabetaycılar’ın yönetimdeki etkinlikleridir. http://yakintarihimiz.org/turkiyedeki-yahudiler-ve-masonlar-tum-linkler-2.html

Atatürk İnkılaplarının Amaçları;http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplarinin-amaclari.html

Atatürk İnkılapları Çağdaşlaşma Değil İslam Düşmanlığıdır.http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-cagdaslasma-degil-islam-dusmanligidir.html

Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ;http://yakintarihimiz.org/ataturk-devrimleri-dine-karsi-yapti-ataturk-islami-yok-etmek-istedi-ama-basaramadi.html

Mustafa Kemal Türk Milletinin düşmanıdır. http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-milletinin-dusmanidir.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm LinklerDaha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

Atatürk inkılâplarının ne derece millî olduğunu sorgulamak istiyoruz-Tüm Linkler ;http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-ne-kadar-milli-idi-tum-linkler.html

Google Aramaları

  • laiklik ve din
  • irtica alıntıları
  • irticai kültür değişmeleri

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*